Συνέντευξη της Προεδρεύουσας Επιτροπής της «Ελλήνων Συνέλευσις Ε.ΣΥ. Κοζάνης» στο KOZANILIFE.GR

esy_kozanis234

Στα γραφεία της «Ελλήνων Συνέλευσις Ε.ΣΥ. Κοζάνης» βρέθηκε το KOZANILIFE.GR με σκοπό να γνωρίζει τον λόγο της ύπαρξής τους σε όλη την Ελλάδα, καθώς επίσης και να ενημερωθεί για την δράση των μελών της στην Κοζάνη.

Δείτε τι δήλωσε στο KOZANILIFE.GR η Προεδρεύουσα Επιτροπή του συγκεκριμένου Οργανισμού, η οποία αποτελείται από την Πρόεδρο Θεοδώρα Γκιούρα, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Δημήτριο Καραμάρκος και τον Ταμία Αναστάσιο Πακαπούκα.

 

– Τι είναι τα γραφεία Ελλήνων Συνέλευσις;

Τα γραφεία «Ελλήνων Συνέλευσις», τα οποία σήμερα που μιλάμε αριθμούνται περίπου 200 σε όλη την Ελλάδα αλλά και το Εξωτερικό, είναι Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, επίσημα με ΑΦΜ και Καταστατικό δημοσιευμένο στο Πρωτοδικείο. Οι Οργανισμοί αυτοί έχουν ιδρυθεί από Ενεργούς Έλληνες Πολίτες, είναι αυτοχρηματοδοτούμενοι, δεν αποσκοπούν σε κρατικές επιχορηγήσεις και είναι τα γραφεία εκπροσώπησης των Αυτοχθόνων Ελλήνων Ιθαγενών, Κυρίαρχων και Ιδιοκτητών του κάθε Δήμου και κατ’ επέκταση της Ελλάδας. Στους σκοπούς της ίδρυσης της Ελλήνων Συνέλευσις συμπεριλαμβάνονται η προώθηση και υποστήριξη των προσφορών του Αρτέμη Σώρρα για την εξάλειψη του Δημοσίου και Ιδιωτικού χρέους των Ελλήνων, η υποστήριξη του αιτήματος του λογιστικού ελέγχου του Δημοσίου χρέους, η καταγγελία όλων των μνημονίων και των δανειακών συμβάσεων και η απεμπλοκή μας από αυτά καθώς επίσης και από όλες τις παράνομες και αντισυνταγματικές κυβερνητικές πράξεις, η απαίτηση με κάθε νόμιμο μέσον των δικαίων της Πατρίδος μας, του Ελληνικού Έθνους και των Αυτοχθόνων Ελλήνων Ιθαγενών, η επαναφορά του Ελληνικού Αξιακού Συστήματος με Αξίες, Αρχές και Πολιτειακούς Νόμους και κυρίως η συνένωση όλων των Ελλήνων απανταχού της Γαίας χωρίς κόμμα, δόγμα, χρώμα με στόχο την πραγματοποίηση της Εθνοσυνέλευσης για την συλλογική και δημοκρατική λήψη αποφάσεων.

 

– Ποιες είναι οι προσφορές του Αρτέμη Σώρρα;

Ο Αρτέμης Σώρρας έχει καταθέσει υπέρ της Ελληνικής Κυρίαρχης Δημοκρατίας τα εξής χρηματοοικονομικά εργαλεία:

Α) Δωρεά 8 Μετοχών της Τράπεζας της Ανατολής σε 2 Οργανισμούς το 2011. Η αξία της κάθε Μετοχής ανέρχεται περίπου στα 678 δις ευρώ και αυτό πιστοποιείται έπειτα από Κοινοβουλευτικό Έλεγχο του τότε Υπουργού Οικονομικών κ. Σαχινίδη. Για αυτήν του την δωρεά η Γ’ ΔΟΥ Πατρών του επέβαλε φόρο 27,2 δις ευρώ.

Β) Κατάθεση 600 δις δολαρίων υπέρ της Ελληνικής Κυρίαρχης Δημοκρατίας στις 28/09/2012, η οποία πιστοποιείται με την αμετάκλητη και τελεσίδικη απόφαση της Ελληνικής Δικαιοσύνης με αριθμό 67650/2013.

Γ) Την αποδέσμευση του ποσού των 2,3 τρις ευρώ για όλους τους Δήμους της Ελλάδας, της Κύπρου και του Απανταχού Ελληνισμού, με εγγύηση από το προσωπικό του χαρτοφυλάκιο, από τα Κληρονομικά Κεφάλαια των Ελλήνων από την Παγκόσμια Τράπεζα Ανοικοδομήσεως και Ανασυγκροτήσεως, δυνατότητα που του έδωσε το Ειδικό Ανέκκλητο Πληρεξούσιο Διαρκείας που υπέγραψε με τον Δήμαρχο Τροιζηνίας.

 

– Βλέπουμε στα γραφεία σας έχετε μεγάλες αφίσες που μιλάνε για Οριστικό Ξεχρέωμα από Τράπεζες, Εφορίες και Ασφαλιστικά Ταμεία. Μπορείτε να μας πείτε δυο λόγια γι’ αυτό;

5436y35u635uj35uji7jui36t5eΤο Οριστικό Ξεχρέωμα στηρίζεται στα δύο από τα χρηματοοικονομικά εργαλεία που μας πρόσφερε ο Αρτέμης Σώρρας και που σας αναφέραμε παραπάνω. Ήτοι στα 600 δις δολάρια και στα 2,3 τρις ευρώ, στα οποία όλοι εμείς οι Έλληνες είμαστε κύριοι κληρονόμοι και τελικοί αποδέκτες. Στην ουσία, ο Πολίτης καταθέτει εξωδίκως προς την Εφορία, τα Ασφαλιστικά Ταμεία και τις Τράπεζες, καθώς επίσης και στον Υπουργό Οικονομικών, πάγια εντολή ολοσχερούς εξόφλησης των βεβαιωμένων οφειλών του ή εκείνων που πρόκειται στο μέλλον να βεβαιωθούν, γεγενημένων ή μη, καθώς επίσης και το κατά κεφαλήν Δημόσιο Χρέος, που αντιστοιχεί στον κάθε έναν Έλληνα το ποσό των 47 χιλιάδων ευρώ περίπου, υποχρεώνοντας τους κατά περίπτωση Προϊσταμένους να εκτελέσουν την εντολή του Πολίτη εντός 5 ημερών.

Ενημερώνουμε όλα τα μέλη της Ελλήνων Συνέλευσις – Ε.ΣΥ. αλλά και όλους τους Έλληνες Αυτόχθονες Ιθαγενείς, ότι έχουν αναφαίρετο δικαίωμα ως κύριοι επί των προαναφερθέντων Κεφαλαίων, καθώς και την υποχρέωση που απορρέει εκ του Συντάγματος, να δώσουν την Εντολή και να εξουσιοδοτήσουν τους αρμόδιους Δημόσιους Λειτουργούς, να εισπράξουν αντ’ αυτών και για λογαριασμό τους, μέρος της περιουσίας που τους αναλογεί, όπως αυτό επικυρώνεται από τον νόμιμο αποκλειστικό νομέα, κάτοχο και πλήρως εξουσιοδοτημένο διαχειριστή Αρτέμη Σώρρα.

Όλα τα γραφεία Ελλήνων Συνέλευσις – Ε.ΣΥ. στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, αναλαμβάνουν ΑΤΕΛΩΣ την εποπτεία της ορθής συμπλήρωσης των αιτήσεων, προμηθεύουν τα σχετικά έγγραφα, συντονίζουν την επίδοση των σχετικών εξωδίκων προς κάθε Δημόσια Υπηρεσία, Ασφαλιστικό Ταμείο ή Τράπεζα καθώς επιμελούνται της εκτέλεσης της ως άνω διαδικασίας.

 

– Πως βλέπετε εσείς σαν Οργανισμός το μέλλον της χώρας με βάση πάντα τα όσα μας είπατε παραπάνω; Ποια είναι η πρόβλεψή σας για το τι πρόκειται να γίνει στη χώρα μας;

Μετά τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, διαφαίνεται στους λογικούς και νοήμονες ανθρώπους ότι το πρόβλημα της χώρας μας μόνο οικονομικό δεν είναι. Όλα τα πολιτικά κόμματα μας λένε πώς θα διαχειριστούν ένα χρέος. Εμείς όχι μόνο ως Οργανισμός αλλά και ως Πολιτικός Φορέας του Ελληνικού Έθνους, ο οποίος ιδρύθηκε από την βάση του λαού, δηλαδή μετά από εντολή που δώσαμε στον Αρτέμη Σώρρα όλα τα τοπικά γραφεία Ελλήνων Συνέλευσις στις 4/9/2015 και με αριθμό πρωτοκόλλου Αρείου Πάγου 6199/4-9-15, καλούμε όλους τους Έλληνες να προσέλθουν στα γραφεία μας, να γίνουν ενεργοί πολίτες και να αναλάβουν την ευθύνη που τους αναλογεί ως κύτταρα του Ελληνικού Έθνους για να διαχειριστούμε τον τεράστιο αποδεδειγμένο πλέον πλούτο μας και μέσα από την συνένωσή μας να αποδείξουμε ότι ενωμένοι δεν νικηθήκαμε ποτέ, να εγκαθιδρύσουμε όλοι μαζί την Ελλήνων Πολιτεία όπου όλοι οι Πολίτες θα είναι ίσοι με τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις και όλοι θα ζουν με αφθονία και ευδαιμονία. Όλα είναι έτοιμα. Περιμένουμε τους Έλληνες για να το κάνουμε πράξη. Άρα δεν μιλάμε για πρόβλεψη αλλά για διαβεβαίωση.

Ν.Α. για το KOZANILIFE.GR

17 σχόλια στο άρθρο “Συνέντευξη της Προεδρεύουσας Επιτροπής της «Ελλήνων Συνέλευσις Ε.ΣΥ. Κοζάνης» στο KOZANILIFE.GR

 1. ΚΟΖΑΝΗ ΕΧΕΙΣ ΦΩΝΗ ΚΑΙ ΜΙΛΑΣ….!!!!

  ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΑΣ ΝΑ ΜΑΣ ΓΝΩΡΙΣΕΤΕ…!!!

  Ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ : ΤΕΡΑΣΤΙΟΣ….!!!!

 2. ΞΕΧΡΕΩΣΕ ΚΑΝΕΙΣ; ΑΝ ΝΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΔΕΙΞΟΥΝ ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΛΙΩΣ ΚΟΡΟΙΔΕΥΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.

 3. ΈΛΛΗ ΒΡΙΣΚΌΜΑΣΤΕ ΣΕ ΠΌΛΕΜΟ ΚΑΙ ΕΣΎ ΡΩΤΑΣ ΤΩΝ ΔΙΠΛΑΝΌ ΣΟΥ ΑΝ Η ΣΦΑΊΡΑ ΠΟΥ ΈΡΙΞΕ (ΔΗΛ ΤΟ ΕΞΟΔΙΚΟ) ΠΈΤΥΧΕ ΤΟΝ ΣΤΌΧΟ ΕΣΥ ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙΣ Α) ΘΑ ΠΙΡΟΒΟΛΙΣΕΙΣ Β)ΘΑ ΠΕΡΙΜΈΝΕΙΣ ΝΑ ΣΕ ΦΑΝ Γ)ΘΑ ΤΟ ΒΆΛΕΙΣ ΣΤΑ ΠΌΔΙΑ .ΒΆΛΕ ΤΗΝ ΛΟΓΙΚΉ ΣΟΥ ΝΑ ΔΟΥΛΈΨΕΙ

  1. Αγαπητή Αλεξάνδρα, συμφωνώ, βρισκόμαστε σε πόλεμο. Απλά με το να περιμένετε πως θα σωθούμε με αυτόν τον τρόπο, μένετε εκτός μάχης όλοι εσείς…

   1. ΚΑΙ ΕΣΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙΣ ΤΟ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟ ΞΥΠΝΑΤΕ ΠΕΣ ΜΑΣ ΠΩΣ ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΜΑΧΟΜΕΝΟΣ… ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΟΛΕΜΗΣΕΙΣ… ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΦΑΙΡΕΣ ΣΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ… ΠΩΣ ΠΥΡΟΒΟΛΕΙΣ… ΠΩΣ ΑΝΤΙΣΤΕΚΕΣΑΙ… ΠΩΣ ΞΥΠΝΗΣΕΣ… ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΥΜΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ ΣΟΥ… ΠΟΛΕΜΑΣ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ Ή ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ… ΠΩΣ ΚΡΙΝΕΙΣ ΟΤΙ ΕΜΕΙΣ ΚΑΤΑΘΕΤΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΞΩΔΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΘΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΤΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΑΣ… ΣΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΕΡΘΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΔΙΑ ΝΑ ΜΑΘΕΙΣ ΟΛΕΣ ΜΑΣ ΤΙΣ ΣΦΑΙΡΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΡΙΞΟΥΜΕ ΚΑΤΑ ΡΙΠΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΟΥ ΠΟΥΜΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΜΑΧΗ… ΔΥΝΑΜΗ ΦΩΣ!

    1. Ενδεχομένως να μη κάνω και τίποτα εγώ. Εσείς όμως μην έχετε την αίσθηση ότι κάνετε κάτι επί της ουσίας. Άμαχοι είστε, σε καταστολή βρισκόσαστε όλοι σας… Απλά περιμένετε τον Μεσσία… Χρόνια τώρα χωρίς να έχει γίνει το παραμικρό! Εκτός αν ξεχρέωσε κανείς σας και δεν το πήραμε είδηση! Κάνω λάθος?

 4. ΡΕ ΕΛΛΗ ΠΛΑΚΑ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙΣ ; ΖΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΕΥΤΗ ΝΑ ΣΟΥ ΔΩΣΕΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΣΟΥ ΒΟΥΤΙΞΕ ; ΜΟΝΟ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 800 ΔΗΣ ΑΡΠΑΞΑΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΖΩΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΖΗΤΑΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗ .ΧΟΡΙΑ ΤΑ ΚΟΛΟΠΑΙΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΤΕΣ 380 ΔΥΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΣΗ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΕΙ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ,ΤΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΔΟΣΕΙ ΑΦΟΥ ΣΕ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑ ΚΛΕΨΕΙ ; Η ΕΞΟΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΝΤΟΛΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΟΣ ΜΙΑ ΣΦΑΙΡΑ ΣΤΑ ΘΕΜΕΛΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ , ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ Η ΠΡΟΣΟΠΙΚΗ ΣΟΥ ΛΕΥΤΕΡΙΑ ( ΤΟ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΣΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ ) ΚΑΙ Η ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΝΝΑΣ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ,ΠΑΡΑΙ ΤΗΝ ΑΣΠΗΔΑ ΜΟΝΟ Ε.ΣΥ ΜΠΟΡΕΙΣ ,ΕΛΕΥΘΡΗ ΒΟΥΛΥΣΗ , ΦΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΓΓΑΛΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΚΡΙΝΗ Ε.ΣΥ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗΣ ΜΟΣΧΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ , ΕΛΛΗ Ο ΦΟΒΟΣ ΕΙΝΑΙ ΘΑΝΑΤΟΣ , ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ Η ΓΝΩΣΗ ,

 5. ΜΟΝΟ Ο “ΑΝΤΙΝΟΟΣ” ΚΑΘΕΤΑΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ Ο “Μ…..Σ” ΚΑΘΕΤΑΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟΥ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ “ΒΓΑΖΕΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ”!!!….

 6. ante kai kanate miniseis pantou re paidia… xestike i forada sto aloni! tha ginei kati nomizete? tha mpei kaneis filaki? tha katharisete ton topo? o topos den katharizei kai distixos den mporeite na voithisete oute eseis me ta disekatomiria tou sorra! an ipirxan idi tha eixame ksexreosei!!!

 7. Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΗ!!!!!ΑΛΛΟ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΜΙΛΑΩ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΞΕΡΩ!!!!!!. ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΝΕΛΛΗΝΑΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΜΑΘΕΙ ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥ ΣΑΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΑΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΙΘΑΓΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕ Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΞΕΧΡΕΩΣΕΙ ΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΛΘΕΙ ΣΕ ΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ .

 8. Ιωάννης Χριστ.

  - Edit

  Απαντήστε

  8 μετοχές από 678 δις έκαστη = 5,4 τρις!
  Και δεν έχει ξεχρεώσει ακόμα το κράτος;;
  Αν υπογράψω, θα μου μηδενίσετε το στεγαστικό μου;; 70.000 είναι, ψίχουλα…
  Καθίστε καλά παιδιά…

 9. Ο Σώρρας χωρίς να έχει ούτε 1 ευρώ στην τσέπη με τα προβατάκια που τον ακολουθούν έχει ανοίξει καμιά 150ριά γραφεία , τα κοροϊδα πληρώνουν ρεύματα , νερά , κοινόχρηστα , πληρώνουν τα πάντα και πάει αυτός και τους λέει ελάτε να σας ορκίσω.Πηγαίνει στα ταβερνάκια του , τον ταϊζουνε , τον ποτίζουνε , τρώει τα αρνάκια του πίνει τις μπυρίτσες του , πίνει τα κρασάκια του , λέει και δυο – τρεις μ…….ς και φευγει.
  Μέσα σε όλα αυτά τα μέλη φυσικά θα συμμετέχουν και χρηματικά , θα μαζεύει και από εκεί μεροκάμματο καλό , και καθήστε κοροϊδα Έλληνες και δουλεύετε για 20 ευρώ την ημέρα.Τον πληρώνουν τα πρόβατα που τον ακολουθούνε τα ταξίδια του , τα ξενοδοχεία του , τι άλλο θέλει.Που αλλού θα έβρισκε τόσο βλαμμένο λαό.Έξι ολόκληρα χρόνια μέσα στα γούστα είναι.Και αν δείτε εσείς κάποιον να έρθει με εξοφλητικό στο χέρι και να σας πει ότι ξόφλησε από την απάτη αυτή που ονομάζεται Σώρρας να με φτύσετε.Ποινικό μητρώο δεν έχει εμφανίσει μέχρι σήμερα γιατί αν το εμφανίσει θα πάθουν όλοι πλάκα , εκτός αν δίξει κανένα ψεύτικο όπως τα ομόλογα , ζητάει και τα σπίτια των Ελλήνων να γίνουν γραφεία δήθεν για την προστασία από τις τράπεζες , και στο τέλος θα σας πάρει οχι απλά τα σπίτια , αλλά θα σας τον καρφώσει ο τσιγγανοειδές.

 10. ΩΡΑΙΟΙ ΕΙΣΤΕ ΕΣΕΙΣ ΟΙ ΠΑΠΑΓΑΛΟΙ ΕΓΚΑΘΕΤΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΠΟΥ ΚΕΛΑΗΔΑΤΕ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΙΑ ΣΑΣ…. ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΟΤΙ ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΩΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΠΑΣΟΥΜΕ ΓΕΡΗ ΠΛΑΚΑ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΕΣΑΣ!!!

 11. ΠΑΚΑΠΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

  - Edit

  Απαντήστε

  ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
  ΤΕΛΙΚΑ ΤΟ ΚΑΠΙΤΑΛ ΚΟΝΤΡΟΛ [ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ] …. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ??? Η ΟΧΙ ??? …. ΔΙΟΤΙ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ …….ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ … ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ……. ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ …. ΚΑΙ ΜΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΙΘΑΝΗΣ ΕΠΑΝΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ …….ΚΑΙ ΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΥΛΙΑ ΤΟΥΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ………[ ΑΝΤΙΟ ΦΤΩΧΕΙΑ ΔΗΛΑΔΗ … ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΞΑΝΑΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ ΚΑΤΑΣΧΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΠΟΤΑ ΠΙΑ !!! ΕΧΟΥΜΕ ΔΕΧΘΕΙ …… ΝΤΕ ΓΙΟΥΡΕ ΚΑΙ ΝΤΕ ΦΑΚΤΟ …. ΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑΣΧΕΜΕΝΟΙ ] …… ΚΑΙ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΟΥΚΑΤΟΥ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΣ ΜΕ ΤΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ……. ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΜΕΙΝΕΙ ΕΚΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΤΑΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΤΣΕΠΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ [ ΥΠΗΚΟΩΝ ] ΤΟΥ ΨΕΥΔΟΚΡΑΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ !!!!!!!!! …. ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΕΤΟΙΜΑΣΑΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΣΙΠΑΚΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ………… ΔΗΛΩΣΑΝ ΕΠΙΣΗΜΑ ΟΤΙ ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟ ΚΟΝΤΡΟΛ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ….. ΓΙΑ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ….ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΡΗΤΑ …. [ΑΔΙΑΦΟΡΟ ΤΟ ΠΟΣΟΝ Η ΤΑ ΠΟΣΑ ]…… ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΑΛΛΑΣΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΣΙΠ-ΚΑΡΤΑ !!!!! …….. ΑΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΨΩΜΙ ΘΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΜΟΝΟ ΜΕ ΚΑΡΤΑ !!!! …… ΟΤΑΝ ΟΜΩΣ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ η ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΣΙΠ-ΚΑΡΤΑΣ…….. ΙΣΩΣ ΤΟΤΕ ΓΙΝΕΙ ΑΝΤΙΛΗΠΤΟ ……. ΟΤΙ ΛΟΓΩ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ…… ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ …….ΜΕΡΟΥΣ Η ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ-ΤΣΙΠ ΛΟΓΩ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΛΟΜΕΝΩΝ ΨΕΥΤΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ….. Η ΚΑΡΤΑ-ΤΣΙΠ ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ …….ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ …. ΚΑΙ ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΨΩΜΙ Ο ΥΠΗΚΟΟΣ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!…. ΑΥΤΟ ΕΧΕΙ ΕΝΑ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΛΟ ΒΕΒΑΙΑ !!!!!! …. ΛΟΓΩ ΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΠΡΟΣ ΒΡΩΣΗ ΟΙ ΥΠΗΚΟΟΙ ….. ΘΑ ΧΑΣΟΥΝ ΤΑ ΠΕΡΙΤΑ ΚΙΛΑ …. ΘΑ ΟΜΟΡΦΥΝΟΥΝ ….. ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΥΓΕΙΕΙΣ …….ΧΩΡΙΣ ….. ΧΟΛΙΣΤΕΡΙΝΕΣ …..ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ ….. ΑΝΕΒΑΣΜΕΝΟ ΖΑΧΑΡΟ …..ΔΕΝ ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ ΚΑΡΔΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ … ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ ΚΟΥΣΟΥΡΙΑ ΛΟΓΩ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΕΠΙ ΣΕΙΡΑ ΕΤΩΝ ……………….ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : ΚΑΠΟΙΟΙ ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ … ΥΠΗΚΟΩΝ !!!!!!!!!…… ΑΣ ΤΟ ΑΠΟΔΕΧΤΟΥΝ ΟΙ ΥΠΑΚΟΥΟΙ ΥΠΗΚΟΟΙ ……………….

 12. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

  - Edit

  Απαντήστε

  ΑΚΟΥΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΛΟΙ ΣΑΣ…….ΕΧΕΤΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ 600ΔΙΣ ΣΑΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΑΛΛΑ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΝ ΣΑΣ ΑΦΗΝΕΙ ΝΑ ΤΑ ΠΑΡΕΤΕ, ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΤΑΝ, ΠΕΙΝΑΤΕ ΕΣΕΙΣ ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΑΣ, ΟΤΑΝ ΟΙ ΧΩΡΑ ΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΤΕ ΚΑΙ ΟΤΙ ΙΕΡΟ ΕΧΕΤΕ ΔΙΑΛΥΕΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΞΕΝΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ, ΘΑ ΠΕΙΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΜΕ ΘΑ ΠΕΙΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΠΟΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΝΑ ΤΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΣΟΥΜΕ ΣΤΑΥΡΟΠΟΔΙ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΠΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΟΥΝΤΙΑΛ? Η ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΝΑ ΞΕΣΗΚΩΘΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΜΑΣ..ΟΣΟΙ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΠΑΛΙ ΛΕΤΕ ΟΤΙ ΕΜΕΙΣ ΣΤΙΣ Ε.ΣΥ ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΙΠΟΤΕ ΕΙΣΤΕ ΠΟΛΥ ΑΦΕΛΕΙΣ ΚΑΙ ΑΔΑΕΙΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΜΕΙΣ ΚΑΤΑΦΕΡΑΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΟΙ ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΤΙΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΑΣ…..ΑΝ ΔΕΝ ΕΡΘΕΤΕ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΔΩΣΕΤΕ ΠΑΡΟΝ ΣΤΗΝ ΜΑΧΗ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΜΙΛΑΤΕ ΓΙΑΤΙ ΚΑΚΟ ΚΑΝΕΤΕ ΠΑΡΑ ΚΑΛΟ……ΣΕ ΕΝΑ ΠΡΑΜΑ ΜΟΝΟ ΛΥΠΑΜΑΙ ΓΙΑ ΟΤΙ ΚΑΝΩ ΕΓΩ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΑΥΤΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΧΕΙ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΣΑΣ ΤΟΥΣ ΑΔΑΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΥΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΕ ΑΛΛΙΩΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΘΑ ΚΑΝΕΤΕ ΝΑ ΕΝΩΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΞΕΧΡΕΩΣΕΙ Η ΟΧΙ ΑΥΤΟ ΘΑ ΤΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΟΤΑΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ….ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΝΑ ΠΩ ΣΤΑ ΠΑΠΑΓΑΛΑΚΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΟΤΙ ΕΔΩ ΚΑΙ 8 ΜΗΝΕΣ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΑΜΕ ΤΑ ΕΞΩΔΙΚΑ ΕΧΟΥΜΕ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ, ΟΣΟ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΠΡΟΒΑΤΑΚΙΑ ΕΙΣΤΕ ΥΠΟ ΣΦΑΓΗ ΑΝΙΚΑΝΟΙ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΤΕ ΓΙΆΥΤΟ ΤΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΑΣ ΓΡΑΦΤΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΤΟ ΜΟΙΡΑΙΟ……ΚΑΛΟ ΑΓΩΝΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΜΟΥ, ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΟΙ (Ε.ΣΥ)ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΙΕΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΟΙ ΕΙΣΤΕ ΟΛΟΙ…..

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.