Το ΚΕ.Π.ΚΑ Δυτικής Μακεδονίας για την Παγκόσμια ημέρα Καταναλωτή

kepka_dit_mak

Η 15η Μαρτίου, είναι μια ημέρα με συμβολικό χαρακτήρα. Έχει καθιερωθεί, προκειμένου να αναδείξει ένα καθολικό αίτημα των σύγχρονων κοινωνιών σε όλο τον κόσμο. Το αίτημα για ενεργοποίηση και δράση, με σκοπό την αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων του πολίτη καταναλωτή.

Είναι μια ημέρα που μας υπογραμμίζει την ανάγκη να νοιαζόμαστε καθημερινά για τα ζητήματα, που αφορούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα του πολίτη – καταναλωτή.

Γιατί οι καταναλωτές έχουν δικαιώματα.

Έχουν δικαίωμα στην υγεία και στην ασφάλεια. Το  δικαίωμα προστασίας από την κυκλοφορία προϊόντος και την παροχή υπηρεσιών που είναι επικίνδυνα για την υγεία και τη ζωή.
Έχουν δικαίωμα στην ελεύθερη και αβίαστη επιλογή. Το δικαίωμα να διαλέγει προϊόντα και υπηρεσίες σε ανταγωνιστικές τιμές και σε ικανοποιητική ποιότητα που εγγυώνται την επιβίωση του (επαρκή τροφή, ρούχα, κατοικία, ιατρική περίθαλψη, μόρφωση και υγιεινές συνθήκες διαβίωσης ).
Έχουν δικαίωμα στην πλήρη και αναλυτική ενημέρωση. Το δικαίωμα προστασίας κατά της παραπλανητικής διαφήμισης και ετικετοποίησης, καθώς και το δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες που είναι αναγκαίες για μια σωστή επιλογή.
Έχουν δικαίωμα στην αποζημίωση σε περίπτωση βλάβης και στην αντικατάσταση σε περίπτωση ζημιάς, δηλαδή έχουν δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση ελαττωματικών προϊόντων και ανεπαρκούς παροχής υπηρεσιών.
Έχουν δικαίωμα στην προστασία, εκεί που δεν εφαρμόζονται οι νόμοι και οι αποφάσεις των δικαστηρίων.
Έχουν το δικαίωμα πρόσβασης σε καθαρό και πόσιμο νερό.
Έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση. Το δικαίωμα απόκτησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες, ώστε να είναι πληροφορημένος ο καταναλωτής.
Έχουν δικαίωμα σε ένα υγιεινό περιβάλλον. Το δικαίωμα να κατοικεί και να εργάζεται σε περιβάλλον που δεν είναι απειλητικό, ούτε επικίνδυνο για την υγεία του και τη ζωή του και στο οποίο μπορεί να ζει με αξιοπρέπεια.
Έχουν δικαίωμα στην ποιότητα, γιατί αυτό είναι το τελικό ζητούμενο για όλους μας.

Τα παραπάνω δικαιώματα τα έθεσε πολύ καθαρά ο αείμνηστος πρόεδρος των Η.Π.Α. J.F.Kennedy, στον μνημειώδη λόγο του στο Κογκρέσο στις 15 Μαρτίου 1962. Μεταξύ άλλων, τόνισε: «…καταναλωτές είμαστε όλοι. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη οικονομική ομάδα, η οποία επηρεάζει, αλλά και επηρεάζεται σχεδόν από κάθε δημόσια ή οικονομική απόφαση. Τη μόνη σημαίνουσα οικονομική ομάδα, η οποία δεν είναι αποτελεσματικά οργανωμένη και της οποίας οι απόψεις δεν ακούγονται…».

Είκοσι τρία χρόνια αργότερα, το 1985, η Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε. καθιέρωνε τις θεμελιώδεις αρχές του καταναλωτή και την 15η  Μαρτίου κάθε έτους, ως Παγκόσμια Ημέρα του Καταναλωτή.

Στο Νομό Κοζάνης  η ίδρυση του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕ.Π.ΚΑ.) ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2000 και ολοκληρώθηκε το έτος 2001. Το ΚΕ.Π.ΚΑ. είναι μία μη-κυβερνητική, μη-κερδοσκοπική, Οργάνωση (Ένωση) καταναλωτών ανεξάρτητη και ανεπηρέαστη από πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα. Κεντρική αποστολή του ΚΕ.Π.ΚΑ. είναι η προστασία των δικαιωμάτων του Πολίτη-Καταναλωτή και γενικότερα των ανθρώπινων δικαιωμάτων και αξιών.

Η λειτουργία του ΚΕ.Π.ΚΑ. βασίζεται σε συγκεκριμένες αρχές όπως: εθελοντισμός, αξιοπιστία, διαφάνεια, δημοκρατία, συλλογικότητα, ανεξαρτησία. Αυτές οι αρχές μας οδηγούν να λειτουργούμε ως ανεξάρτητη Ένωση Καταναλωτών παρεμβαίνοντας καθημερινά οπουδήποτε χρειαστεί για την προστασία του καταναλωτή σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο μέσω της Ομοσπονδίας Ενώσεων Καταναλωτών Ελλάδος (Ο.Ε.Κ.Ε).
Φροντίδα μας είναι να συνειδητοποιήσει ο καταναλωτής τα δικαιώματά του και τη δύναμή του. Η συμμετοχή του σε οργανώσεις με υπαρκτές, ενεργές, αδέσμευτες και δημοκρατικές διαδικασίες αποτελεί λύση ώστε να γίνει ενεργός και συνειδητοποιημένος καταναλωτής.
Καθημερινά δεχόμαστε καταγγελίες για :

Ακρίβεια καταναλωτικών αγαθών.
Ανατιμήσεις των τιμών προϊόντων.
Διάφορα σκάνδαλα.
Γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα (εν αγνοία μας).
Ανεπάρκεια ελέγχων για ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων.
Προβληματικά και μη ασφαλή προϊόντα.
Υποβαθμισμένες υπηρεσίες, υγείας, παιδείας, ασφάλειας κ.ά.
Προβληματικό και επικίνδυνο οδικό δίκτυο που στοιχίζει ανθρώπινες ζωές.
Παράνομες χρεώσεις τραπεζών.
Χρέη ιδιωτών προς τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία και το Δημόσιο.
Η έλλειψη  μηχανισμών ελέγχου, το ηλεκτρονικό εμπόριο, οι διατροφικοί ισχυρισμοί και ισχυρισμοί υγείας, τα πνευματικά δικαιώματα, η τηλεόραση χωρίς σύνορα, η παραπλανητική διαφήμιση, η καταναλωτική-στεγαστική πίστη, τα δάνεια, οι κάρτες των τραπεζών, οι συμβατικές υποχρεώσεις, οι φορείς παροχής ενέργειας (ΔΕΗ), ύδρευσης, θέρμανσης, οι χρεώσεις παρόχων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί, η παχυσαρκία, η ασφάλεια των τροφίμων, το διαδίκτυο και πολλά άλλα είναι ζητήματα, στα οποία θα χρειαστεί να δηλώσουμε αγωνιστικά παρόντες και να παλέψουμε με τα αιτήματα και τα δικαιώματα των καταναλωτών και όχι με αυτά των οικονομικών συμφερόντων.
Συμμετοχές-Εκπροσώπηση του ΚΕ.Π.ΚΑ.
Το ΚΕ.Π.ΚΑ. είναι μέλος των:
Της Διεθνούς των καταναλωτών (The consumers International/ CI)
Των Ευρωπαϊκών Γραφείων Ενώσεων Καταναλωτών (The Bureau Europeen des Consommateurs-BEUC)
Του Δι-Ατλαντικού Διαλόγου Καταναλωτών (Tzans-Atlantic Consumer’s Dialogue-TACD)
Του Βαλκανικού Κέντρου Καταναλωτών (The Balkan Consumer’s Center-BCC)
Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών Ελλάδος (Ο.Ε.Κ.Ε.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. συμμετέχει στις παρακάτω επιτροπές και συμβούλια :

Με επιστημονικά στελέχη στην ομάδα εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και το Ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce)
Στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε), όπου συζητούνται η οικονομική και κοινωνική πολιτική της χώρας μας και όλα τα σχέδια Νόμου πριν προωθηθούν για ψήφιση.

Στο Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή και Αγοράς( Ε.Σ.Κ.Α.).
Στην Επιτροπή Καταναλωτών Δημόσιων Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΚΟ).
Στην Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού.
Στην Επιτροπή Λαϊκών Αγορών.
Στην Επιτροπή Αγοράς.

Αφιερώνουμε τη σημερινή ημέρα στους ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ – ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ που συνεχίζουν να στέκονται όρθιοι και αξιοπρεπείς μετά από επτά (7) έτη δεινής οικονομικής κρίσης και άνευ προηγουμένου ύφεσης και παρά το γεγονός ότι βάλλονται πανταχόθεν.
Βάλλονται καθώς πολλοί εξ αυτών έμειναν άνεργοι και πολλοί άλλοι απώλεσαν το 50% των εισοδημάτων τους εξαιτίας των σκληρών μνημονιακών μέτρων με συνέπεια να αδυνατούν να πληρώνουν τις μηνιαίες δόσεις των δανείων τους και να κινδυνεύουν να χάσουν την κύρια κατοικία τους.

Καταγγέλλουμε τις παράνομες πρακτικές των τραπεζών που συνεχίζουν να πλουτίζουν εις βάρος των δανειοληπτών καθώς χρεώνουν παράνομα έξοδα, υψηλούς τόκους και προβαίνουν σε δυσβάστακτες για τους δανειολήπτες ρυθμίσεις την στιγμή που το Ελληνικό Κράτος στήριξε τις τράπεζες επανειλημμένως τα τελευταία χρόνια.
Ζητάμε από την Πολιτεία να εφαρμόσει τους νόμους και να επιβάλλει πρόστιμα στις τράπεζες και στις εισπρακτικές εταιρείες που δεν συμμορφώνονται με το δίκαιο προστασίας του καταναλωτή.
Ζητάμε τέλος να προστατευτεί πλήρως η κύρια κατοικία και να μην πωληθεί κανένα απολύτως κόκκινο δάνειο γιατί μόνο έτσι θα υπάρξει κοινωνική ειρήνη και σταθερότητα.

Προτρέπουμε τους καταναλωτές της Δυτικής Μακεδονίας να αγκαλιάσουν το ΚΕ.Π.ΚΑ. και να γίνουν ενεργά μέλη αυτού, εκδηλώνοντας παράλληλα ενδιαφέρον για την εγγραφή τους σε αυτό αλλά και για την ανανέωση της εγγραφής τους.
Το μόνο μας στήριγμα είναι η συνδρομή των 10€ του καθένα καταναλωτή, η οποία και αποτελεί το εχέγγυο της ανεξαρτησίας μας.

Η Αντιπρόεδρος του ΚΕ.Π.ΚΑ Δυτ. Μακεδονίας, Βασιλική Διάφα πρόσθεσε τα εξής:

Η 15η Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή, αποτελεί ευκαιρία για την ανάδειξη των δικαιωμάτων των καταναλωτών, τα οποία ωστόσο πρέπει διαρκώς να βρίσκονται στο κέντρο του ενδιαφέροντος και όχι μόνο τη συγκεκριμένη ημέρα.
Τα τελευταία χρόνια οι καταναλωτές βιώνουν μια εξαιρετικά δύσκολη οικονομική και κοινωνική κατάσταση, κυρίαρχο στοιχείο της οποίας αποτελούν τα χρέη προς τις Τράπεζες. Γι’ αυτό και το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕ.Π.ΚΑ.) Δυτικής Μακεδονίας αφιερώνει τη σημερινή μέρα στον Έλληνα δανειολήπτη, ο οποίος βάλλεται πανταχόθεν, καθώς δεν αντιμετωπίζει μόνο τη δεδομένη οικονομική δυσχέρεια για την εξυπηρέτηση των δανειακών του υποχρεώσεων, αλλά δέχεται και ένα καταιγισμό πληροφοριών από τα Μ.Μ.Ε. οι οποίες ενίοτε είναι αβάσιμες.
Ενημερώνουμε τους δανειολήπτες – καταναλωτές ότι ο Ν. 3869/2010, ή ο «Νόμος Κατσέλη» όπως είναι, ευρέως, γνωστός, άλλαξε, αλλά ΙΣΧΥΕΙ. Οι αλλαγές αφορούν στον τρόπο προστασίας της πρώτης κατοικίας, τη δυνατότητα υπαγωγής στη διαδικασία ρύθμισης των οφειλών προς τη Δ.Ο.Υ., τα ασφαλιστικά ταμεία και τους Ο.Τ.Α. και την υπό προϋποθέσεις πλήρη απαλλαγή του μικρο-οφειλέτη.

Επίσης, ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ έως τις 4 Μαΐου 2016 η προθεσμία για την ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ των απαιτούμενων δικαιολογητικών για υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3869/2010, η οποία έληγε στις 19 Φεβρουαρίου 2016. Ειδικότερα, η νέα διάταξη του ΥΠΟΙΚ αφορά στην υποχρέωση των δανειοληπτών των οποίων η κύρια αίτηση εκκρεμούσε στις 19 Αυγούστου του 2015 και δεν προσδιορίστηκε η συζήτηση της αίτησής τους μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου 2016.
Τέλος, επειδή οι τράπεζες έχουν ήδη αποστείλει επιστολές στους οφειλέτες  για την έναρξη της Διαδικασίας Επίλυσης Καθυστερήσεων στα πλαίσια του Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών του Ν.4224/2013, οι οφειλέτες πρέπει, εντός 15 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της Επιστολής, να
συμπληρώσουν την αποσταλείσα πολυσέλιδη Τυποποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Πληροφόρησης (στο εξής ΤΥ.Κ.Ο.Π.) συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που αναφέρονται στο Έντυπο Υποχρεωτικών Δικαιολογητικών Φυσικών Προσώπων, που στέλνει η τράπεζα.
ΠΡΟΣΟΧΗ η υποβολή της ΤΥ.Κ.Ο.Π. ενώπιον της Τράπεζας, πρέπει να γίνει υποχρεωτικά.
ΕΦΙΣΤΟΥΜΕ λοιπόν την προσοχή των δανειοληπτών, όσον αφορά στις επιστολές, που θα τους αποσταλούν από τις τράπεζες, ώστε να μην χαθεί η αποκλειστική προθεσμία του νόμου και τους ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ, όταν λαμβάνουν επιστολή από Τράπεζα να απευθύνονται αμέσως στο ΚΕΠΚΑ (ή στον πληρεξούσιο δικηγόρο τους) για την συνδρομή τους στην ορθή συμπλήρωση της ΤΥ.Κ.Ο.Π.

Καταναλωτές είμαστε όλοι. Είμαστε η μεγαλύτερη οικονομική ομάδα, η οποία επηρεάζει, αλλά και επηρεάζεται σχεδόν από κάθε δημόσια ή ιδιωτική οικονομική απόφαση. Ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας και ας διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας.
Το ΚΕ.Π.ΚΑ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ βρίσκεται στη διάθεση των καταναλωτών: για καταγγελίες ή περισσότερες πληροφορίες, ας απευθυνθούμε στο ΚΕ.Π.ΚΑ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (και ας ανανεώσουμε όλοι την ετήσια συνδρομή των 10 μόλις ευρώ, προκειμένου να εξακολουθεί να υπάρχει αυτό και να μας στηρίζει), επί της οδού Σωκρ. Μπλιούρα 2, τηλ. 24610-42282, από τις 9:30 έως τις 12:30.

Με εκτίμηση,
Το Δ.Σ. του ΚΕ.Π.ΚΑ. Δυτικής Μακεδονίας

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.