Ομιλία του Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κοζάνης Γ. Ντζιμάνη για το πόρισμα κατά του πρώην Υπουργού Γ. Παπαντωνίου

ntzimanis_vouli234324

Ο Βουλευτής Κοζάνης κ. Ντζιμάνης Γεώργιος, τοποθετήθηκε ως ομιλητής εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, στην Ολομέλεια της Βουλής. Θέμα της Ειδικής Ημερήσιας Διάταξης ήταν η συζήτηση επί του διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, που διενήργησε προκαταρκτική εξέταση κατά του πρώην Υπουργού κ. Ιωάννη Παπαντωνίου, και η λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού.

Η τοποθέτησή του είναι η ακόλουθη:

«Ευχαριστώ Κυρία Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να σας υπενθυμίσω ότι σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής συζητείται το πόρισμα της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, σχετικά με την ενδεχόμενη τέλεση των αδικημάτων της απιστίας κατά του Δημοσίου και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, του πρώην Υπουργού κ Ιωάννη Παπαντωνίου, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης συμβάσεων εξοπλιστικών προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Από τη μελέτη όλων των στοιχείων προέκυψε ότι εντός των συμβάσεων υπήρχαν ζημιογόνοι και παράνομοι όροι, υπέρ των προμηθευτριών και κατασκευαστριών εταιριών και σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου.

Σε όλες τις υποθέσεις αυτές είχε συμμετοχή ο κ. Ιωάννης Παπαντωνίου είτε ως εισηγητής στο ΚΥΣΕΑ για τη σύναψη και εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων και τροποποιήσεων αυτών, είτε ως εγκρίνων και υπογράφων φύλλα ενημέρωσης εισηγήσεων σχετικά με αυτές.

Η συνολική ζημιά που προξενήθηκε στο ελληνικό δημόσιο από τα παραπάνω υπερβαίνει το ποσό των 500 εκ ευρώ.

Από τα προαναφερόμενα προκύπτουν ενδείξεις ότι ο κ. Ιωάννης Παπαντωνίου, κατά την άσκηση των καθηκόντων του ως ΥΕΘΑ από τον Οκτώβριο του 2001 έως το Μάρτιο του 2004, τέλεσε το αδίκημα της απιστίας σχετικής με την υπηρεσία κατά του ελληνικού δημοσίου κατ’ εξακολούθηση και από κοινού με άλλους κρατικούς υπαλλήλους που αναφέρονται στις δικογραφίες.
Παρά όμως τη δικαιική, κοινωνική και πολιτική απαξία των παραπάνω εγκλημάτων δεν είναι δυνατό να ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον του κ. Ιωάννη Παπαντωνίου, διότι σύμφωνα με το άρθρο 86 του Συντάγματος, έχει εξαλειφθεί το αξιόποινο.

Επίσης η επιτροπή με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία και τις κρίσεις της ίδιας, κρίνει ότι προκύπτουν ενδείξεις ότι ο πρώην Υπουργός κ. Ιωάννης Παπαντωνίου κατά το χρονικό διάστημα από Οκτώβριο του 2001 έως Μάρτιο του 2004 τέλεσε κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα με τη συμμετοχή της συζύγου του κ. Σταυρούλας Κουράκου το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, που εν προκειμένω ήταν η τέλεση από μέρους του της προαναφερόμενης απιστίας περί την υπηρεσία σε βάρος του δημοσίου.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι για το αδίκημα της απιστίας αρμοδιότητα να ασκήσει την ποινική δίωξη έχει η βουλή, πλην όμως υφίσταται ανυπέρβλητο εμπόδιο για την άσκηση από τη βουλή της δίωξης σε βάρος του παραπάνω υπουργού διότι ως προς το παραπάνω αδίκημα, έχει εξαλειφθεί το αξιόποινο.

Για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, οι πράξεις έχουν τελεστεί εκτός της άσκησης των καθηκόντων του ως υπουργού.
Επομένως, καθίσταται φανερό ότι το αδίκημα αυτό δεν υπάγεται στο νόμο περί ευθύνης υπουργών και δεν ισχύει η πενταετής παραγραφή.
Επομένως, αρμόδια για τη δίωξη και εκδίκαση της παραπάνω πράξης είναι κατά το κοινό ποινικό δίκαιο, τα διωκτικά όργανα και δικαστήρια.
Και επομένως, η βουλή δεν έχει αρμοδιότητα να ασκήσει δίωξη για το παραπάνω αδίκημα.

Όσον αφορά τις αξιόποινες πράξεις που αφορούν και άλλα πρόσωπα έχοντα μη πολιτική ιδιότητα η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή έχει εντολή να ασχοληθεί μόνο με πιθανές ευθύνες του πρώην Υπουργού Ιωάννη Παπαντωνίου και επομένως η περεταίρω διερεύνηση είναι αντικείμενο Εξεταστικής επιτροπής.
Όσον αφορά τους μη πολιτικούς συμμετέχοντες στις ίδιες σχετικές πράξεις, αρμόδια για την άσκηση ποινικής δίωξης είναι η δικαιοσύνη.

Επομένως, η Βουλή πρέπει να παραπέμψει τις 6 υποθέσεις και τις σχετικές δικογραφίες στον αρμόδιο εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πέραν των οικονομικών και ποινικών διαστάσεων του θέματος υπάρχουν και άλλες διαστάσεις που πρέπει να λάβει υπόψη ο πολιτικός κόσμος.
Πόσο πατριωτικό είναι να στήνεται πάρτι με μίζες στον τομέα της εθνικής άμυνας και ιδιαίτερα στους εξοπλισμούς.

Πως μπορεί να χαρακτηρίσει κανείς την αγορά οπλικών συστημάτων τα οποία επί δεκαετία δεν είχαν πυρομαχικά εν γνώσει όλων των επιπέδων της ιεραρχίας.

Πως μπορεί να αντιστραφεί η απαξίωση του ελληνικού λαού προς τον πολιτικό κόσμο, όταν στην οκταετία μετά τα Ίμια, 1996 έως 2004, υλοποιήθηκε το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, όπου η Ελλάδα δαπάνησε για αμυντικές προμήθειες το ποσό των 27 περίπου δις ευρώ. Και ήδη ένας πρώην Υπουργός της περιόδου εκείνης φυλακίστηκε και για άλλον έναν υπάρχουν ενδείξεις τέλεσης αξιοποίνων πράξεων.

Πλην των αναφερόμενων Υπουργών, τα ΚΥΣΕΑ εκείνης της περιόδου δεν είχαν καμία ευθύνη?
Ως πολιτικός κόσμος, έχουμε υποχρέωση να διερευνήσουμε όλες τις περιπτώσεις που ρίχνουν σκιές σε πολιτικά πρόσωπα και υπονομεύουν την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού στους αντιπροσώπους του.

Εξετάστηκε ποτέ η επιχειρησιακή αναγκαιότητα και καταλληλότητα των οπλικών συστημάτων που προμηθευτήκαμε?
Διατέθηκαν τα χρήματα με βάση ένα συνολικό επιχειρησιακό σχέδιο ή αποσπασματικά και με γνώμονα την ικανοποίηση όλων των προμηθευτών?
Τηρήθηκαν οι διαδικασίες των προμηθειών?

Ωφελήθηκε η Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία από τα πολυάριθμα και πανάκριβα αυτά συστήματα?
Γνωρίζουμε ότι πάνω από το μισό ποσό των 27 δις Ευρώ κατευθύνθηκε στα ταμεία των εταιριών βορείων ευρωπαϊκών χωρών, και ότι ένα μέρος του χρέους μας προς τις χώρες αυτές είναι και από τις εξοπλιστικές δαπάνες?

Όλα τα παραπάνω κατά την προσωπική μου άποψη πιστεύω ότι είναι αντικείμενο Εξεταστικής Επιτροπής, διότι ποτέ δεν είναι αργά να πληροφορηθεί ο ελληνικός λαός πώς ξοδεύτηκαν τα χρήματά του και το κυριότερο, να αποδοθούν ευθύνες σε όσους έβλαψαν το δημόσιο συμφέρον.

Επίσης, προκύπτει η αναγκαιότητα αναθεώρησης του άρθρου 86 του Συντάγματος, και η σύνταξη νέου Νόμου περί προμηθειών στις Ένοπλες Δυνάμεις.
Τέλος, σας καλώ να υπερψηφίσουμε το πόρισμα.

Σας ευχαριστώ».

ΝΤΖΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Βουλευτής Κοζάνης – Σ.Υ.Ρ.Ι.Ζ.Α.

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.