Ραχήλ Μακρή: «Αντί να καθορίζετε στόχους για την ανάπτυξη του τουρισμού καταδικάζετε την Δυτική Μακεδονία σε μαρασμό»Κατάθεση της υπ. αριθμ. 6570 / 26-2-2014 ερώτησης της Βουλευτού Ν. Κοζάνης κας Ραχήλ Μακρή σχετικά με τη συγχώνευση της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας με τη Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Ηπείρου.

Ραχήλ Μακρή: «Αντί να καθορίζετε στόχους για την ανάπτυξη του  τουρισμού καταδικάζετε την Δυτική Μακεδονία σε μαρασμό»

Η μνημονιακή λαίλαπα έχει αναγκάσει τους Έλληνες να στραφούν στο τελευταίο αποκούμπι αύξησης του εθνικού προϊόντος της Χώρας. Ο τουρισμός αποτέλεσε διαχρονική πηγή ανάπτυξης. Η Δυτική Μακεδονία, η οποία κατέχει τη τραγική πρωτιά του υψηλότερου ποσοστού ανεργίας στους νέους, ανάμεσα στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει περισσότερη ανάγκη από κάθε άλλη περιοχή της ΕΕ, αυτή την ευκαιρία κοινωνικής αποτελμάτωσης και οικονομικής μεγέθυνσης. Το γεγονός αυτό καθιστά αναγκαία τη αναβάθμιση των δομών και την αξιοποίηση των τουριστικών υποδομών της συγκεκριμένης περιοχής.

Αντί, όμως, για το αυτονόητο η Συγκυβέρνηση πράττει τα αντίθετα. Αυτό καταδεικνύει ανοιχτή επιστολή της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας, η οποία καταγγέλλει τη κυβερνητική αδιαφορία για τη συγχώνευση της ΠΥΤ Δυτικής Μακεδονίας με την ΠΥΤ Ηπείρου προς όφελος της δεύτερης. Με την επιστολή αυτή αποκαλύπτεται για άλλη μια φορά η προχειρότητα της Συγκυβέρνησης και η αδυναμία της να εφαρμόσει μια ρεαλιστική τουριστική πολιτική, που αντί να οδηγεί στην τουριστική ανάπτυξη της Δυτικής Μακεδονίας, οδηγεί στην τουριστική υποβάθμιση της περιοχής. Οι Κυβερνώντες αντί να καθορίζουν στόχους ανάπτυξης του Ελληνικού τουρισμού καταδικάζουν την Περιφέρεια της Δυτική Μακεδονία σε μαρασμό.  

Η Βουλευτής Ν. Κοζάνης κα Ραχήλ Μακρή, κατέθεσε την με αρ. πρωτ. 6570 / 26-2-2014 ερώτηση στο πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, προκειμένου, να δοθούν απαντήσεις για το εάν η συγχώνευση της ΠΥΤ Δυτικής Μακεδονίας με τη ΠΥΤ Ηπείρου θα συμβάλει ή όχι στην εξαφάνιση της Δυτικής Μακεδονίας από τον τουριστικό χάρτη της Ελλάδας. Είναι καιρός οι Κυβερνώντες να απαντήσουν τους πραγματικούς τους σχεδιασμούς και εάν πράττουν ή όχι με γνώμονα το συμφέρον των Ελλήνων πολιτών, που έχουν την μεγαλύτερη ανάγκη.

Ακολουθεί το κείμενο της Ερώτησης:

ΜΑΚΡΗ ΡΑΧΗΛ
Βουλευτής  Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ –  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ την  κ.: Υπουργό Τουρισμού
                           
ΘΕΜΑ: «Η αποδυνάμωση των Υπηρεσιών Τουρισμού της Xώρας αποτελεί  θανατική   ποινή στο μεγαλύτερο εξαγώγιμο προϊόν της»

Σύμφωνα με την από 21-1-2014 ανοιχτή επιστολή της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού (ΠΥΤ) Δυτικής Μακεδονίας <<Το προς διαβούλευση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Τουρισμού, με το οποίο συγχωνεύεται η Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (ΠΥΤ) Δυτικής Μακεδονίας στην ΠΥΤ Ηπείρου, με έδρα τα Ιωάννινα, συρρικνώνει τις παρεχόμενες τουριστικές υπηρεσίες και υποβαθμίζει την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για μία ακόμη φορά και ως τουριστικό προϊόν.

Η Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας, η οποία απαρτίζεται από 5 μόνιμους υπαλλήλους και φιλοξενείται στα Γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Μακεδονίας χωρίς να έχει λειτουργικά έξοδα (ενοίκιο, ΔΕΗ, ΟΤΕ, καθαριότητα κλπ), αδειοδοτεί και ελέγχει τις τουριστικές επιχειρήσεις, παρέχοντας άμεση εξυπηρέτηση στον πολίτη-επενδυτή-επιχειρηματία για θέματα που τον απασχολούν.

Παράλληλα, μέσω στοχευμένων ενεργειών της υπηρεσίας, προβάλλεται  η Δυτική Μακεδονία ως ανερχόμενος τουριστικός προορισμός τόσο στο εσωτερικό όσο και σε διεθνές επίπεδο  (Ολλανδίας, Ρωσίας κλπ) με το ενδιαφέρον για συνεργασία να έχει εκδηλωθεί και από Τουριστικούς Πράκτορες από την Ελλάδα, την Βουλγαρία και την Ουκρανία, οι οποίες έχουν αποφέρει θετικά αποτελέσματα στην τοπική κοινωνία>>.

Επομένως,  αν σταματήσουν οι δράσεις για την προβολή της, θα επιφέρει τεράστια οικονομικά προβλήματα, την εξαφάνιση της Δυτικής Μακεδονίας από τον τουριστικό χάρτη της Ελλάδας, τη μείωση του επενδυτικού ενδιαφέροντος για δράσεις τουρισμού, την εκμηδένιση των δυνατοτήτων ανάδειξης της περιοχής μέσω συντονισμένων δράσεων, την υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους εμπλεκόμενους φορείς, αλλά και την οικονομική επιβάρυνση των κατοίκων της περιοχής καθώς οι χιλιομετρικές αποστάσεις που θα διανύουν οι τουριστικοί επιχειρηματίες μέχρι τα Ιωάννινα για να εξυπηρετηθούν (π.χ. Πρέσπες – Ιωάννινα-Πρέσπες 450 χιλ) δεδομένου ότι εκτός από τα προσωπικά έξοδα (βενζίνη, διαμονή κλπ) θα έχουν να αντιμετωπίσουν και τις δύσκολες καιρικές συνθήκες (χιόνια, πάγος κλπ). Όλα τα παραπάνω θα έχουν ως αποτέλεσμα το κλείσιμο πολλών  τουριστικών επιχειρήσεων και την αύξηση της ανεργίας.
      
Το προς διαβούλευση νομοσχέδιο είναι ένα τεράστιο πλήγμα ενάντια στον Τουρισμό για όλη την Ελλάδα και ειδικότερα για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και για αυτόν τον λόγο. Η Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας πρέπει να παραμείνει ακέραιη στην έδρα της.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται η  κα Υπουργός:

1. Ποιοί είναι οι λόγοι της συγχώνευσης της ΠΥΤ Δυτικής Μακεδονίας στην ΠΥΤ Ηπείρου;
2. Ποιό το δημοσιονομικό όφελος που θα προκύψει από τη συγχώνευση αυτή;
3. Υπάρχει οικονομοτεχνική μελέτη και μελέτη κόστους – οφέλους από την οποία να προκύπτουν τα οφέλη, αλλά και τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν από την απόφαση αυτή;
4. Από πού θα εξυπηρετούνται οι τουριστικές επιχειρήσεις, οι πολίτες, οι επενδυτές, οι επιχειρηματίες για θέματα που τους απασχολούν;
5. Ποιός θα αδειοδοτεί και θα ελέγχει τις τουριστικές επιχειρήσεις;
6. Πώς θα μπορεί μια υπηρεσία μιας άλλης περιφέρειας να προβάλει μία άλλη περιφέρεια στο εσωτερικό και το εξωτερικό όταν δεν έχει εκ των πραγμάτων επίγνωση των ιδιαιτεροτήτων της περιφέρειας;
7. Τι θα γίνει με τις εκδηλώσεις και τις συνεργασίες με τουριστικούς πράκτορες από την Ελλάδα, Βουλγαρία, Ουκρανία που έχουν ήδη κανονιστεί από την ΠΥΤ Δυτικής Μακεδονίας;
8. Τι προβλέπεται για τους υπαλλήλους που υπηρετούν στην συγκεκριμένη υπηρεσία;

Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2014
Η Ερωτώσα Βουλευτής

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.