Το ΤΕΕ και το ΓΕΩΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας για την ανάρτηση δασικών χαρτών στην Π.Ε. Κοζάνης

tee_tdmΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας: Προβλήματα με την ανάρτηση δασικών χαρτών στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Στις 20/01/2017, η Δ/νση Δασών Κοζάνης με το αρ.πρ.7754 έγγραφο της, προχώρησε στην ανάρτηση των θεωρημένων Δασικών Χαρτών όλων των προ – Καποδιστριακών Ο.Τ.Α (συνολικά 157 Ο.Τ.Α.) των ∆ήµων Κοζάνης, Εορδαίας, Σερβίων – Βελβενδού και Βοΐου της Π.Ε. Κοζάνης (εκτός των προ Καποδιστριακών ΟΤΑ: Αγίου Χριστοφόρου, Ολυµπιάδος και Περδίκα), στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης ∆ασικών Χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε.

Επί του αναρτημένου Δασικού Χάρτη καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου των αναρτημένων κατά τα προηγούμενα ∆ασικών Χαρτών, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών, η οποία αρχίζει την 3η Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και με καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι η 3η Απριλίου 2017 ημέρα ∆ευτέρα. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 24η Απριλίου 2017 ηµέρα ∆ευτέρα.

Εξετάζοντας το περιεχόμενο των αναρτημένων Δασικών Χαρτών, παρατηρούμε ότι δεν έχουν ληφθεί υπόψη, πουθενά, οι διανομές και οι αναδασμοί του εποικισμού. Αυτό έχει αποτέλεσμα να εμφανίζονται ως Δασικές ή Χορτολιβαδικές, εκτάσεις που καλλιεργούνται από τη στιγμή που δόθηκε ο τίτλος μέχρι και σήμερα ή εκτάσεις κληροτεμαχίων που δεν φέρουν στοιχεία δασικής βλάστησης να εμφανίζονται ανέκαθεν Δασικές.

Αποτέλεσμα των παραπάνω, είναι να οδηγηθούν στην διαδικασία των αντιρρήσεων εκατοντάδες πολίτες που δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση να κάνουν ένσταση. Θα πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι, βάσει του άρθρου 2 παρ.3.8.1 της ΥΑ 146776/2459/21-10-2016 «…Αντιρρήσεις που αφορούν σε περιοχές που εμφανίζονται ως δασικές στη φωτοερμηνεία της παλαιότερης αεροφωτογράφησης, αλλά περιλαμβάνονται σε διανομές (κληροτεμάχια) του εποικισμού….» εξαιρούνται από την καταβολή τέλους και συνεχίζει ότι «…Για την υποβολή της αντίρρησης που θα εξαιρείται της καταβολής τέλους, οι ενδιαφερόμενοι εντός της προθεσμίας υποβολής αντίρρησης οφείλουν να προσέλθουν στο αρμόδιο ΣΥΑΔΧ (Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη), προκειμένου η υποβολή της αντίρρησης αυτής, μέσω του δικτυακού τόπου, να πραγματοποιηθεί, κατ΄ εξαίρεση, με την βοήθεια του προσωπικού του ΣΥΑΔΧ….», χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει κόστος για τους πολίτες. Διότι μπορεί να υπάρχουν τα γραφεία υποστήριξης προκείμενου να εξυπηρετήσουν τους πολίτες, όμως σε καμία περίπτωση δεν θα μπορέσουν να εξυπηρετήσουν το όγκο όλων των θιγόμενων πολιτών. Αποτέλεσμα θα είναι να αναγκαστούν οι πολίτες , που δεν φταίνε σε τίποτα για όλο αυτό το αποτέλεσμα, να εμπλακούν σε αφάνταστη ταλαιπωρία.

Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος οι πολίτες να μην κατορθώσουν καν να υποβάλουν αντίρρηση για τις νόμιμες ιδιοκτησίες τους, διότι :

Δεν έχει γίνει καμία ενημέρωση, όπως θα έπρεπε, σε ένα τόσο σοβαρό έργο να είχε γίνει και δεν γνωρίζει ο περισσότερος κόσμος για την ανάρτηση των Δασικών Χαρτών.

Όταν θα το πληροφορηθούν (σε όσους φτάσει η πληροφορία) θα είναι πλέον αργά.

Οι εξήντα ημέρες που έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αντιρρήσεις είναι πολύ λίγος χρόνος, δεδομένου ότι θα υπάρξει τεράστιο όγκος δουλειάς στα ΣΥΑΔΧ και τους δασολόγους και μηχανικούς που υπάρχουν στην περιοχή για να υποστηρίξουν ένα τέτοιο έργο.

Δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί η αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας στον τεράστιο όγκο υποθέσεων που θα προκύψουν, γιατί θα πρέπει, για κάθε αντίρρηση να προσκομίσουν οι πολίτες και βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας εποικισμού.

Συνεπώς η μη ενσωμάτωση των διανομών και των αναδασμών σε όλη τη ΠΕ της Κοζάνης, θα έχει ως επιπτώσεις τα εξής :

Ταλαιπωρία εκατοντάδων νόμιμων καλλιεργητών και ιδιοκτητών στη ΠΕ Κοζάνης
Πρόσθετο κόστος, στους ήδη επιβαρυμένους αγρότες της περιοχής μας
Πιθανότητα απώλειας της περιουσίας των πολιτών σε περίπτωση που δεν υποβάλουν αντίρρηση, αφού την ίδια έκταση την δηλώνει στη δήλωση ιδιοκτησίας η Δ/νση Δασών στη δήλωση ιδιοκτησίας της προς το εθνικό κτηματολόγιο

Άγνωστη θα είναι και η τύχη των επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, διότι οι δασικοί χάρτες θα δοθούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και οτιδήποτε δασικό θα πάψει να επιδοτείται.

Συνεπώς θα πρέπει να σταματήσει τώρα η διαδικασία της ανάρτησης των δασικών χαρτών και να αναρτηθούν διορθωμένοι χάρτες που θα συμπεριλαμβάνουν όλες τις κυρωμένες διοικητικές πράξεις (αναδασμοί, διανομές, κτηματολόγιο). Να βρεθεί τρόπος μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών (Δ/νση Δασών Κοζάνης και Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας) ώστε να ενσωματωθούν σωστά οι παραπάνω διοικητικές πράξεις. Τέλος θα πρέπει να υπάρξει ο κατάλληλος χρόνος για την σωστή ενημέρωση των πολιτών χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα (τηλεόραση, ραδιόφωνο, internet κλπ).

Σημειώνεται ότι το ίδιο λάθος δεν πρέπει να επαναληφθεί στους νομούς Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας όπου ακόμη δεν έχει γίνει η σχετική ανάρτηση.

geotee_logoΓΕΩΤ.Ε.Ε./Π.Δ.Μ.: Ανακοίνωση για την ανάρτηση δασικών χαρτών για την Π.Ε. Κοζάνης

Η κατάρτιση των δασικών χαρτών αφορά μία πολύ σημαντική διαδικασία με πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον και για τους πολίτες, που έχει να κάνει με τη ρύθμιση θεμάτων χωροταξίας, χρήσεων γης και ιδιοκτησιακού καθεστώτος δημοσίων εκτάσεων καθώς και προστασίας του δάσους και των δασικών εκτάσεων. Αναμφίβολα πρόκειται για ένα βασικό εργαλείο αναπτυξιακού σχεδιασμού που πρέπει να βρίσκεται στη διάθεση κάθε δημόσιου οργανισμού.

Από την όλη διαδικασία εφαρμογής στην Π.Ε. Κοζάνης δεν έλειψαν τα προβλήματα, οφειλόμενα κυρίως στον περιορισμένο χρόνο που υπήρχε για την εκτέλεση του έργου, στις ελλείψεις σε προσωπικό και τεχνικά μέσα, τα οποία όμως εν μέρει αντισταθμίστηκαν από το υψηλό αίσθημα ευθύνης και την επιστημονική κατάρτιση του προσωπικού της Διεύθυνσης Δασών Κοζάνης που ασχολήθηκε με την συγκεκριμένη διαδικασία και κατάφερε να αναρτήσει τους δασικούς χάρτες εντός των προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος. Να σημειωθεί ότι ήταν η πρώτη Διεύθυνση που κύρωσε δασικούς χάρτες το 2013 και ανάρτησε τους δασικούς χάρτες, όλων των προ – Καποδιστριακών Ο.Τ.Α (συνολικά 157 Ο.Τ.Α.) των Δήμων Κοζάνης, Εορδαίας, Σερβίων – Βελβεντού και Βοΐου της Π.Ε. Κοζάνης.

Επίσης, της ανάρτησης των δασικών χαρτών δεν προηγήθηκε, η απαραίτητη κύρωση των εποικιστικών εκτάσεων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας, οι οποίες εξαιρούνται της καταβολής τέλους σε περίπτωση αντιρρήσεων.

Έτσι από την προβλεπόμενη διαδικασία μία μεγάλη ταλαιπωρία περιμένει τους πολίτες που θα υποβάλλον αντιρρήσεις επί του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη, λαμβάνοντας υπόψη την μικρή προθεσμία που έχουν στη διάθεσή τους, τις εργατοώρες που χρειάζεται να διαθέσουν, την ψυχική οδύνη που θα υποστούν και του χρηματικού κόστους που θα επωμιστούν, καθώς για κάθε υποβαλλόμενη αντίρρηση έχει προσδιοριστεί ένα υπέρμετρα υψηλό παράβολο που φτάνει τα 3.600€ για την κάθε αντίρρηση (!).

Έχοντας υπ’ όψη τα παραπάνω και προκειμένου να μην υπάρξουν εντάσεις κατά τη διαδικασία, είναι απολύτως αναγκαίες κάποιες διορθωτικές παρεμβάσεις που αφορούν:

1. Τη δραστική μείωση έως και 90% του ύψους του παραβόλου, ιδιαίτερα απαραίτητη στη σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία.

2. Την επιστροφή του τιμήματος του παραβόλου σε όσους πολίτες δικαιωθούν από τις Επιτροπές Αντιρρήσεων.

3. Την παράταση της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων στο διπλάσιο χρόνο, δεδομένου του όγκου στοιχείων που πρέπει να συγκεντρώσου οι ενιστάμενοι.

4. Την κύρωση των εποικιστικών εκτάσεων οι οποίες εξαιρούνται της καταβολής τέλους σε περίπτωση αντιρρήσεων.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

I. Οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνον στην αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στον δασικό χάρτη εκτάσεων (φυτοκάλυψη κάθε περιοχής).

II. Δικαίωμα υποβολής αντίρρησης έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α., εφόσον επικαλούνται εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα επί της αμφισβητούμενης δασικής, χορτολιβαδικής και βραχώδους ή πετρώδους έκτασης.

III. Η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων είναι αποκλειστική και ξεκινά την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2107 και λήγει την Τρίτη 4 Απριλίου 2017. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρεκτείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες, δηλαδή λήγει την Δευτέρα 24 Απριλίου 2017.

IV. Η υποβολή των αντιρρήσεων είναι δυνατή μονό ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα ΤΗΣ Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε. (http://www.ktimatologio.gr/) με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας. Μετά την καταβολή του ειδικού τέλους από τον ενδιαφερόμενο και τον εντοπισμό της έκτασης με τη χρήση γεωγραφικών συντεταγμένων, ολοκληρώνεται η ηλεκτρονική υποβολή και κάθε αντίρρηση λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου. Η μη καταβολή του ειδικού τέλους καθιστά την αντίρρηση απαράδεκτη.

V. Η επεξήγηση των συμβόλων του Δασικού χάρτη δίνεται στον παρακάτω σύνδεσμο: http://gis.ktimanet.gr/wms/forestsuspension/Samples/Legend.html

VI. Τα αποδεικτικά στοιχεία που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος, στα οποία περιλαμβάνονται αυτά που αποδεικνύουν την καταβολή του ειδικού τέλους, καθώς και τη θεμελίωση του έννοµου συμφέροντος επί της έκτασης που αφορά η αντίρρηση, υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά εντός της ανωτέρω προθεσμίας υποβολής της σε έντυπη μορφή, στο Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης των ∆ασικών Χαρτών (ΣΥΑ∆Χ της Π.Ε Κοζάνης), στη Διεύθυνση: «Ισόγειο (πρώην αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου) – Ζ.Ε.Π. Κοζάνης – Τ.Κ. 50100». Στο φάκελο αποστολής αναγράφεται, υποχρεωτικά, το όνοµα του ενδιαφερόμενου και ο αριθμός πρωτοκόλλου της αντίρρησης.

VII. Υποστήριξη Τεχνικού Σύμβουλου. Σε περίπτωση υποβολής αντιρρήσεων και εφόσον ο πολίτης επιλέξει την υποστήριξη Τεχνικού Συμβούλου, για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συνεργαστεί με Δασολόγο ο οποίος είναι αποκλειστικά αρμόδιος για τη σύνταξη των δασικών χαρτών, τη σύνταξη μελετών φωτοερμηνείας και τηλεπισκόπησης, καθώς και στη χρησιμοποίηση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S.) για το χαρακτηρισμό, διαχείριση και αξιοποίηση εκτάσεων δασικού ενδιαφέροντος για επιστημονικούς, διοικητικούς, δικαστικούς, κτηματολογικούς ή άλλους σκοπούς (Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ 297 Α’ 29-12-2000).

VIII. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας δια της Διεύθυνσης Δασών Κοζάνης με την αριθμ.7754/20-2017 (ΑΔΑ: 65ΚΧΟΡ1Γ-ΞΚΑ): http://gis.ktimanet.gr/wms/forestsuspension/pdf/kozani.pdf απόφαση της, ανάρτησε από την Παρασκευή 20-01-2017 τον Δασικό Χάρτη της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

Για τον αναρτημένο δασικό χάρτη μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να λαμβάνει γνώση μέσω της ιστοσελίδας: http://gis.ktimanet.gr/wms/forestsuspension/default.aspx και μόνο.

IX. Το ύψος του ειδικού τέλους άσκησης των αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη, για κάθε υποβαλλόμενη αντίρρηση και ανάλογα με το εμβαδόν της έκτασης της οποίας αμφισβητείται ο χαρακτήρας με αυτή, καθορίζεται ως εξής: 1) έως 1.000 τ.μ 45 Ευρώ, 2) από 1.000 τ.μ – 5.000 τ.μ 135 Ευρώ, 3) από 5.000 τ.μ – 20.000 τ.μ 450 Ευρώ, 4) από 20.000 τ.μ – 100.000 τ.μ 900 Ευρώ 5) από 100.000 τ.μ – 300.000 τ.μ 1.800 Ευρώ και 6) από 300.000 τ.μ και άνω 3.600 Ευρώ.

Σχολιάστε