Πρωτοβουλίες και προτάσεις της παράταξης «αλλάΖουμε εποχή»Πρωτοβουλία – πρόταση της παράταξης «αλλάΖουμε εποχή» για αλλαγή στο πολιτιστικό-τουριστικό τοπίο της Δυτικής Μακεδονίας.

-Κατάθεση πρότασης – σχεδίου για την δημιουργία σύγχρονου πολιτιστικού χάρτη Δ.Μακεδονίας.

– Πρόταση μετεξέλιξης του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. σε ΕΘΝΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

– Πρόταση για υποβολή υποψηφιότητας για ανάληψη του θεσμού της ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ 2021 με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Κοζάνη 2 Απριλίου 2015

Προς τον πρόεδρο του Π.Σ.Δ.Μακεδονίας κύριο Γ.Κωτσίδη

Κοινοποίηση:

κ. Περιφερειάρχη Δ.Μακεδονίας Θ.Καρυπίδη

Αντιπεριφερειάρχες

Επικεφαλής περιφερειακών παρατάξεων

Περιφερειακούς Συμβούλους

Κύριε πρόεδρε,

σας καταθέτουμε σχέδιο πρότασης για τη δημιουργία ενός νέου πολιτιστικού χάρτη στη Δ.Μακεδονία. Εκτιμώντας πως ο πολιτισμός είναι ένα πολύ σημαντικό όπλο της περιοχής μας, με το οποίο ελάχιστα έχουμε ασχοληθεί και αναδείξει, σας παρακαλώ να φέρετε το θέμα προς συζήτηση στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο. Επίσης σας ενημερώνουμε πως το 2021 , ο θεσμός της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας θα φιλοξενηθεί και πάλι από την Ελλάδα και τη Ρουμανία. Εκτιμάμε πως η Δ.Μακεδονία οφείλει να δικδικήσει το θεσμό από την Ευρωπαική Ένωση, γεγονός που θα δημιουργήσει νέες συνθήκες για το μέλλον και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της Δ.Μακεδονίας.

« ΓΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗ Δ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ »

Παιδεία – Πολιτισμός – Ποιότητα ζωής – Τουρισμός

Με τη βεβαιότητα πως ο πολιτισμός μπορεί -συνδεόμενος με τον τομέα του τουρισμού- να αποτελέσει σύγχρονο πυλώνα ανάπτυξης, σας καταθέτουμε την πρότασή μας, για την αξιοποίηση του συγκρίτικου πλεονεκτήματος που διαθέτει η περιοχή μας στους τομείς του πολιτισμού και του τουρισμού.

Ένα μεγάλο ποσοστό της κοινωνίας , ασχολείται επαγγελματικά ή εραστιτεχνικά με τον πολιτισμό και την δημιουργική-καλλιτεχνική έκφραση. Διαχρονικά , στη σύγχρονη πολιτική πραγματικότητα ο πολιτισμός , βρίσκεται χαμηλά και υποτιμημένος, στην ατζέντα των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων, καθώς και των αυτοδιοικητικών διοικήσεων α και β βαθμού. Οι ελάχιστες εξαιρέσεις επιβεβαιώνουν τον κανόνα . Σήμερα σε πολλές περιπτώσεις ο πολιτισμός αποτελεί έννοια κενή περιεχομένου.

Ο συνολικός σχεδιασμός ενός τομέα που αποτελεί εθνικό κεφάλαιο απουσιάζει. Η οικονομική κρίση επέφερε τον μαρασμό και σε πολλές περιπτώσεις την απαξίωση των πολιτιστικών θεσμών και δραστηριοτήτων.

Κι όμως, ο πολιτισμός , μπορεί να αποτελέσει πυλώνα ανάπτυξης κάθε περιοχής, καθώς μπορεί να συνθέσει και να συνδέσει διαφορετικούς τομείς ανάπτυξης, συμβάλλοντας όχι μόνο στην ποιότητα ζωής αλλά και την οικονομική ανάπτυξη.

Σταθερή παραμένει διαχρονικά η θέση μας πως δεν μπορεί να υπάρξει σύγχρονη ανεπτυγμένη Ελλάδα, χωρίς σύγχρονη και ανεπτυγμένη περιφέρεια. Επομένως ο σχεδιασμός η αποκεντρωση και η ανάπτυξη των περιφερειών αποτελεί μονόδρομο κάθε προοδευτικής σύγχονης πολιτικής.

Αποδέκτης κάθε πολιτικής για τον πολιτισμό οφείλει να είναι το σύνολο της κοινωνίας.

Προτείνουμε τη δημιουργία ενός «Νέου Πολιτιστικού Χάρτη στη Δ.Μακεδονία»

Ξεκινήσαμε το δημόσιο διάλογο και διαβούλευση , με στόχο να συμβάλλουμε καθοριστικά στην ποιότητα ζωής και στο σχεδιασμό του μέλλοντος της Δυτικής Μακεδονίας, μέσα από την αξιοποίηση και ανάπτυξη των πολιτιστικών θεσμών, δομών και φορέων της περιφέρειας.

Εκτιμάμε πως η ολοκλήρωση και υλοποίηση του σχεδιασμού είναι υποχρέωση της περιφερειακής διοίκησης Δ.Μακεδονίας. Ως παράταξη θα σταθούμε αρωγοί στην ολοκλήρωση του σχεδιασμού με όλες μας τις δυνάμεις.

Η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας , διαθέτει διαχρονικά σπουδαία ιστορία και εξαιρετική πολιτιστική παράδοση και κληρονομιά. Η συνάντηση – συνύπαρξη των πολιτιστικών φορέων της περιοχής και ο σχεδιασμός μιας ενιαίας οραματικής και ταυτόχρονα εφικτής πολιτιστικής πολιτικής, μπορεί να δημιουργήσει ένα σύγχρονο χάρτη πολιτισμού και να συμβάλλει στον αναπτυξιακό – οικονομικό χάρτη της περιοχής.

Η άναρχη κατάτμηση κονδυλίων και επιχορηγήσεων , σε διάφορες δραστηριότητες, δημιουργούν περισσότερο σύγχυση και ανταγωνισμό. Αντίθετα η μέσα από συνολικό σχεδιασμό και αξιολόγηση, διάθεση οικονομικών πόρων, οδηγεί στη συνύπαρξη, τη συνεργασία και την άμιλλα των πολιτιστικών δραστηριοτήτων της Δ. Μακεδονίας και τελικά στην ανάπτυξη ουσιαστικών σχέσεων των εμπλεκομένων στον χώρο του πολιτισμού. Γιατί Πολιτισμός δεν είναι μόνο η ανάπτυξη τεχνών και γραμμάτων, δεν είναι μόνο οι αρχαιολογικοί χώροι , τα μουσεία και οι βιβλιοθήκες … Πολιτισμός είναι κυρίως αυτό που καθένας εμπεριέχει στα κύτταρά του ως παράδοση, είναι ένας αθέατος κόσμος , ένας ανεκτίμητος πλούτος που εξαφανίζεται σιωπηλά,με απρόβλεπτες συνέπειες. Πολιτισμός είναι η δημιουργία συνθηκών ποιότητας ζωής, είναι η άμιλλα, η αλληλεγγύη, το περιβάλλον ,η καθημερινότητα. Είναι ένα πολύτιμο υλικό που ως αποτέλεσμα ξεκινά και τελειώνει στον άνθρωπο, που είναι και ο μοναδικός αποδέκτης μιας υπεύθυνης πολιτικής.

Κάθε υπεύθυνη οραματική πολιτική , οφείλει να καταννοήσει και να συμβάλλει στη δημιουργία συνθηκών διαλόγου, στη δημιουργία δομών και υποδομών που μπορούν με χαμηλό κόστος, να δημιουργήσουν καλύτερη κοινωνία, υψηλού επιπέδου ποιότητα ζωής, θέσεις εργασίας και συμβολή στην αναπτυξιακή πορεία της περιοχής.

Τέσσερις βασικοί άξονες χαρακτηρίζουν την διάρθρωση μιας σύγχρονης πολιτικής για τον πολιτισμό:

Α. Θεσμοί

Β. Παιδεία/ Καλλιτεχνική εκπαίδευση

Γ.Υποδομές

Δ. Ο Πολιτισμός ως κοινωνικό αγαθό

Προτείνουμε:

ένα πλαίσιο λειτουργίας σε επίπεδο περιφερειακής διοίκησης, με στόχο την καταγραφή , διάσωση και ανάπτυξη των πολιτιστικών πλεονεκτημάτων της Δυτικής Μακεδονίας. Ταυτόχρονα δημιουργία σχεδίου σύνδεσης του πολιτισμού με τον τουρισμό , τα προιόντα γης [ που είναι επίσης πολιτιστικά αγαθά ], με τις εκτάσεις όπου φιλοξενούνται οι ενεργειακές δραστηριότητες της περιοχής. Πρόθεση και υποχρέωση της αυτοδιοίκησης α και β βαθμού, η συμβολή στη δημιουργία κοινής αντίληψης και συνείδησης , για την αξία και αξιοποίηση του πολιτιστικού αγαθού , τις δυνατότητες συμβολής στη μείωση της ανεργίας , αλλά και στην ανάδειξη της Δυτικής Μακεδονίας σε περιοχή υψηλού πολιτιστικού έργου και σύγχρονο τουριστικό προορισμό.

Επιγραμματικά:

η περιοχή της Δ.Μακεδονίας διαθέτει:

-Σχολή Καλών Τεχνών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα

-Μουσείο Αιανής και άλλα σημαντικά Μουσεία

-Αρχαιολογικούς χώρους

-Ιστορικές Βιβλιοθήκες

-Παραδοσιακούς οικισμούς και αρχοντικά

-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κοζάνης

-Ωδεία

-Παραδοσιακά Μουσικά Σύνολα

-Σχολές χορού

-Πολιτιστικούς συλλόγους

-Σημαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις

-περισσοτερες από 30 θεατρικές ομάδες

– Σημαντικό αριθμό δημιουργών και καλλιτεχνών

-5 θερινά θέατρα

Πρότασή μας ,

είναι η δημιουργία ολοκληρωμένου αναπτυξιακού σχεδίου και η άσκηση ενιαίας πολιτιστικής πολιτικής με ευθύνη της περιφερειακής διοίκησης, με τη συνεργασία των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης.

Είναι αυτονόητο πως οι δημοτικές αρχές, ασκούν ανεξάρτητα τη δική τους πολιτική για τον πολιτισμό. Ωστόσο ζητούμενο παραμένει η διάθεση συμμετοχής στο διάλογο και η συμβολή στη διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου πολιτιστικής ανάπτυξης, από το οποίο θα ωφεληθεί σημαντικά το σύνολο των πολιτών της Δ.Μακεδονίας.

Προτάσεις σύνδεσης όλων των παραπάνω:

-Α. Με ευθύνη της περιφέρειας ΑΜΕΣΗ δημιουργία σύγχρονου φορέα ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ.

-Β. Δημιουργία της ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

-Γ. Αναβάθμιση της Σχολής Καλών Τεχνών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα. [Δημιουργία Ευρωπαικού τμήματος κινηματογράφου, αλλά ενδεχομένως σε άλλες σχολές, τμήματος «Διαχείρησης Πολιτιστικών Υποθέσεων»].

-Δ. Αρχαιολογικοί χώροι. Μουσείο Αιανής . Αιχμή του δόρατος μιας κοινής πολιτικής για τη διάσωση και ανάδειξη των αρχαιοτήτων στη Δυτική Μακεδονία.

Α. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Στόχοι – αντικείμενο:

-Η καταγραφή κάθε πολιτιστικού θεσμού και φορέα της περιοχής, αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, παραδοσιακών κτιρίων και οικισμών, βιομηχανικών χώρων, ωδείων, μουσικών συνόλων , σχολών χορού, βιβλιοθηκών, θεατρικών ομάδων, εκδόσεων, πολιτιστικών εκδηλώσεων, κατάλογο δημιουργών κ.ά. Δηλαδή η πλήρης και επιστημονική καταγραφή της παράδοσης και του σύγχρονου πολιτιστικού προιόντος της περιοχής, που θα οδηγήσουν στη

-Δημιουργία [ηλεκτρονικής ] Τράπεζας Πολιτισμού Δυτικής Μακεδονίας.

-Ο σχεδιασμός μιας υπεύθυνης σύγχρονης πολιτικής πολιτιστικής ανάπτυξης, που θα συνδέεται άμεσα με τον τουρισμό, αλλά και τον πρωτογενή τομέα και ,επομένως, με την παραγωγική ανασυγκρότηση.

-Συνεργασία, συνομιλία, ανταλλαγή εμπειριών κάθε ενδιαφερόμενου φορέα ή πολίτη , μέσα από τις θεματικές ενότητες , συναντήσεις, και συνέδρια που θα προκύψουν

-Ιδιαίτερη σημασία στην ανάδειξη των μουσείων, με πρώτο το Μουσείο Αιανής, συμβάλλοντας στην αύξηση επισκεπτών και στην οικονομία των τοπικών κοινωνιών.

-Σχεδιασμός – βελτίωση υποδομών . Χειμερινά-θερινά θέατρα.

-Ενίσχυση και ενθάρρυνση φορέων και θεσμών.

-Ενίσχυση και ενθάρρυνση των δημιουργών της περιοχής.

-Έκδοση και προώθηση έργων δημουργών της περιοχής.

-ΓΙΟΡΤΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / Σύνδεση με πρωτογενή τομέα

-Σχέδιο για την διάσωση παραδοσιακών οικισμών

– Διεθνείς συναντήσεις στους παραδοσιακούς οικισμούς.

-Δημιουργία του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

-Διάσωση και διάδοση της παράδοσης.

-Καταγραφή , διάσωση και ανάδειξη ιστορικών βιομηχανικών κτηρίων.Ανάπτυξη βιομηχανικού τουρισμού.

-Δημιουργία εναλλακτικών υποδομών [ αποθήκες, εργοστάσια κ.λ.π.]

-Επιμόρφωση πολιτιστικών στελεχών.

-Συμβολή στο σχεδιασμό της ΜΕΤΑΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ , αλλά και στην αποκατάσταση και απόδοση των χώρων στις τοπικές κοινωνίες.

Ως πολιτικά όντα υποχρεούμαστε να προστατέψουμε τα αρχαία! Σήμερα η Δ.Ε.Η. κατάφερε και μειώνει πλέον θεαματικά τα ποσά για τις αρχαιολογικές ανασκαφές. Είναι γνωστές οι καταγγελίες για μαζική καταστροφή αρχαιολογικών ευρημάτων σε χώρους των λιγνιτορυχείων.

Η σιωπή είναι συνενοχή στην καταστροφή αρχαιοτήτων στους χώρους της Δ.Ε.Η.

Η προστασία και διάσωση των αρχαιοτήτων είναι υποχρέωση της ΔΕΗ. Αυτό δυστυχώς δεν το υπερασπίζεται κανείς πλέον.

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, θα ηγηθεί μιας μοναδικής προσπάθειας και δραστηριότητας.

Με ενιαίο ταμείο και πόρους, με σχεδιασμό υπεύθυνης και μετά από αξιολόγηση και εντός αναπτυξιακού πλαισίου διάθεσης κονδυλίων , μπορεί να παραχθεί ένα θεαματικό έργο που άμεσος αποδέκτης του να είναι η κοινωνία των πολιτών, συμβάλλοντας καθοριστικά στα επόμενα χρόνια στη θεαματική βελτίωση ποιότητας ζωής.

Β. ΕΘΝΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μετεξέλιξη του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κοζάνης, που σήμερα λειτουργεί και επιχορηγείται κυρίως από το Δήμο Κοζάνης και δευτερευόντως από το ΥΠΠΟ[με θεαματικά μειωμένη επιχορήγηση ύψους περίπου 50.000 ευρώ] , σε ΕΘΝΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ , με έδρα την Κοζάνη. Αντικείμενο του, η θεατρική παραγωγή και η ανάπτυξη της θεατρικής τέχνης στη Δυτική Μακεδονία. Ο χορός , η σκηνική μουσική και το μουσικό θέατρο αλλά και η ευθύνη μιας υπεύθυνης πολιτικής διαρκούς καλλιτεχνικής εκπαίδευσης κάθε ενδιαφερόμενου , σε κάθε δημοτική ενότητα της Δυτικής Μακεδονίας, θα αποτελούν αντικείμενο δραστηριότητας του εν λόγω θεσμού.

Κάθε πόλη της Δυτικής Μακεδονίας , θα μπορεί να φιλοξενεί σημαντικά θεατρικά γεγονότα , θεατρικές πρεμιέρες, κύκλο θεματικών εκδηλώσεων, διαρκή εκπαιδευτικά προγράμματα κ.λ.π.

Συμβολή στον επαρκή σχεδιασμό υποδομών των δήμων της περιφέρειας.

Ο Θεσμός θα διοικείται από Δ.Σ. , που θα ορίζεται από τους εταίρους.

Οικονομικά: ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΧΟΡΗΓΙΕΣ

Με την πρόταση αυτή εξασφαλίζεται ένας αισθητά υψηλότερος [από τον σημερινό ] προυπολογισμός, ικανός να εξυπηρετήσει όλη την περιοχή, χωρίς η Κοζάνη να χάνει τον μητροπολιτικό της ρόλο στη λειτουργία του θεσμού, κυρίως όμως δημιουργείται ένας βιώσιμος θεσμός με καλλιτεχνικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, σε αντίθεση με το αμφισβητούμενο έργο που παράγει ο θεσμός πανελλαδικά..

Γ. Αναβάθμιση Σχολής καλών τεχνών . Φλώρινα.

Με την επαρκέστερη στελέχωση των τμημάτων , καθώς και τη δημιουργία νέων τμημάτων, αναδεικνύοντας την πόλη της Φλώρινας σε ευρωπαικό εκπαιδευτικό κέντρο υψηλού επιπέδου.

Δημιουργία Διεθνούς [και ξενόγλωσσου] τμήματος κιηματογράφου.

Η πόλη της Φλώρινας και η ευρύτερη περιοχή συνδέεται άμεσα με το έργο του Θόδωρου Αγγελόπουλου, ενός εκ των σημαντικότερων ευρωπαίων σκηνοθετών . Σύνδεση του τμήματος με το έργο του Θ.Αγγελόπουλου, αλλά και μιας σειράς κορυφαίων Βαλκάνιων σκηνοθετών. Προσπάθεια δημιουργίας ενός διαφορετικού προφίλ, ελκυστικού σε ακαδημαικούς και φοιτητές, αναβαθμίζοντας το ρόλο της Σχολής στον Ελληνικό Πανεπιστημιακό χάρτη και ταυτόχρονα την πόλη της Φλώρινας και την περιοχή Δ. Μακεδονίας.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

[Θα επανέλθουμε αναλυτικά με επόμενη πρόταση]

Οι τομείς της ΠΑΙΔΕΙΑΣ και του ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, τομείς που αυτονόητα συνυπάρχουν και λειτουργούν συμπληρωματικά, μπορούν να συμβάλλουν στο σχεδιασμό μιας  εφικτής πολιτικής πρότασης. Ο συνολικός σχεδιασμός για τη Δυτική Μακεδονία , καθώς και ο επιστημονικός σχεδιασμός της μεταλιγνιτικής εποχής, μπορούν να δημιουργήσουν μια νέα δυναμική πραγματικότητα και να συμβάλλουν θεαματικά στη δημιουργία μιας υψηλού επιπέδου ποιότητας ζωής.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η Αναπτυξιακή Επιχείρηση Πολιτισμού Τουρισμού, σχεδιάζει και υλοποιεί ένα ενιαίο πρόγραμμα τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής. Καταγράφει και παρουσιάζει τους τουριστικούς προορισμούς. Με τον τουρισμό αρχίζει η σύνδεση με τον πολιτισμό, αφού η περιοχή διαθέτει σειρά τουριστικών προορισμών υψηλού επιπέδου. Ταυτόχρονα συνδέεται ο πολιτισμός και ο τουρισμός με τα σημαντικά προιόντα γης της περιοχής μας.

Μέσα από την δημιουργία του πολιτιστικού-τουριστικού χάρτη Δ.Μακεδονίας, ο επισκέπτης μπορεί να ανακαλύπτει την ιστορία , την παράδοση και τα προιόντα γης της περιοχής.

Η εφαρμογή μιας συντεταγμένης «επιθετικής» πολιτικής τουριστικής ανάπτυξης θα έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της οικονομίας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ο επισκέπτης της περιοχής δικαιούται να γνωρίζει λεπτομέρειες για την ιστορική διαδρομή της περιοχής καθώς και για τα πλεονέκτήματά της τα οποία οφείλουμε να αναδεικνύουμε.

Δημιουργία ενός ολοκληρωμένου επικοινωνιακού προγράμματος για την προβολή της Δ.Μακεδονίας. Σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή μπορούν να διαδραματίσουν τα Μ.Μ.Ε. Δ.Μακεδονίας.

ΜΕΤΑΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ

Σειρά δραστηριοτήτων για τον σχεδιασμό της μεταλιγνιτικής εποχής στην περιοχή της Δ.Μακεδονίας. Στην προσπάθεια σχεδιασμού της μεταλιγνιτικής εποχής, είναι σημαντικό να ενεργοποιηθεί το σύνολο της κοινωνίας της Δ.Μακεδονίας.

-Σε συνεργασία με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι μαθητές των σχολείων, δημιουργούν και φαντάζονται το μέλλον των περιοχών τους.

-Οι μαθητές δημοτικού σχεδιάζουν τις πόλεις που ονειρεύονται.

-Ανάδειξη και διάσωση των βιομηχανικών κτηρίων της περιοχής.

-Αποκατάσταση και απόδοση εδαφών στην τοπική αυτοδιοίκηση.

-Συμβολή της Δ.Ε.Η. στο σχεδιασμό και δημιουργία της μεταλιγνιτικής εποχής.

-Αξιοποίηση ευρωπαικών προγραμμάτων.

Ο ΡΟΛΟΣ και η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΜΜΕ

Στην πορεία για μια αναπτυξιακή εποχή και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στη Δ.Μακεδονία,

σημαντικό ρόλο καλούνται να διαδραματίσουν τα Μ.Μ.Ε. της περιοχής. Μέσα από αυτή τη συμβολή και συνεργασία, αναβαθμίζεται και ο ρόλος των Μ.Μ.Ε. , καθώς αυτά με το λειτούργημά τους, πρωταγωνιστούν στη δημιουργία της επόμενης μέρας της περιοχής.

Ως παράταξη, αλλά κυρίως ως ενεργοί πολίτες , θεωρούμε αυτονόητη την συμβολή μας με κάθε τρόπο στην ανάπτυξη όλων των παραπάνω. Συμβολή στο διάλογο με κάθε πολίτη και κάθε ενδιαφερόμενο φορέα της περιοχής μας, δημιουργία μιας συμμετοχικής διαδικασίας ξεκινώντας από το χώρο του πολιτισμού και του τουρισμού και προχωρώντας σταδιακά και σε άλλους τομείς. Πιστεύουμε πως η επίτευξη όλων των παραπάνω είναι θέμα πολιτικών επιλογών και βούλησης, και η συνύπαρξη όλων είναι καθοριστική.

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ

Η πρόταση συνολικά μετά την ολοκλήρωσή της , να κοινοποιηθεί σε όλους τους κατοίκους. Να αναρτηθεί σε όλα τα διαθέσιμα site , σε τοπικά και κεντρικά ΜΜΕ.

2021- ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΘΕΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Είναι γνωστό πως ο θεσμός της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, θα φιλοξενηθεί το 2021 [μια ιστορική χρονιά , αφού συμπληρώνονται 200 χρόνια από την Επανάσταση του ΄21] στην Ελλάδα και στη Ρουμανία.

Η διεκδίκηση του θεσμού από την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας [ από ένα σύνολο πόλεων ], ενεργοποιεί και τον παραπάνω σχεδιασμό.

Προτείνουμε την αφιέρωση ενός Περιφερειακού Συμβουλίου, στη διαβούλευση για τα παραπάνω θέματα.

Ως παράταξη δηλώνουμε πως θα είμαστε στο πλευρό κάθε παρόμοιας προσπάθειας και δραστηριότητας, με την πίστη πως ο στόχος για την πολιτιστική και τουριστική ανάδειξη της περιοχής μας είναι όχι μόνο εφικτός αλλά και υποχρέωση όλων μας.

Με εκτίμηση

Για την παράταξη αλλάΖουμε εποχή

Θέμης Μουμουλίδης

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.