Ο απολογισμός, οι θέσεις και οι στόχοι της Δημοκρατικής Κίνησης Οικονομολόγων

Η ΔΗΚΙΟ στις εκλογές του 2010 αναδείχθηκε με την στήριξη όλων των συναδέλφων πρώτη δύναμη. Με αίσθημα ευθύνης για την επιλογή αυτή των μελών μας, επιδιώξαμε την συναίνεση με τις υπόλοιπες παρατάξεις και έτσι  μέσα από μια δύσκολη οικονομική συγκυρία πέτυχε το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας να παίξει ένα σημαντικό ρόλο και να έχει ουσιαστική παρέμβαση σε Κεντρικό και Περιφερειακό επίπεδο.  Με διάλογο και πολλές φορές με αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις με τους αρμόδιους υπουργούς κατορθώσαμε το Οικονομικό Επιμελητήριο να σταθεί όρθιο παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε.

Στο χρονικό αυτό διάστημα πετύχαμε:
-Τη διασύνδεση με το taxisnet που ολοκληρώθηκε με επιτυχία, για το ΟΕΕ, ξεπερνώντας τις κασσάνδρες και αυτούς που δεν ήθελαν καμία μορφή ελέγχου.  Ο έλεγχος από το ΟΕΕ, έδωσε οντότητα στον φορέα μας και οριοθέτησε – κατοχύρωσε επαγγελματικά τον Λογιστή – Φοροτέχνη πανελλαδικά.
– Συνεχίστηκε ο έλεγχος της ταυτοποίησης των τίτλων σπουδών με τις αντίστοιχες σχολές των  ΑΕΙ και για τους  πλαστούς τίτλους σπουδών που εξακριβώθηκαν πραγματοποιήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες (διαγραφή από τα μητρώα του ΟΕΕ, αφαίρεση της άδειας λογιστή – φοροτεχνικού, παραπομπή στη    δικαιοσύνη. Μία πρωτοβουλία του ΟΕΕ που υιοθέτησε αργά το Ελληνικό Δημόσιο.
– Παραπέμφθηκαν επίσης στη δικαιοσύνη 1316 «μαϊμού» Λογιστές, που ασκούσαν το επάγγελμα του λογιστή φοροτεχνικού χωρίς να έχουν άδεια από το ΟΕΕ.    
-Όλοι οι Επιστημονικοί φορείς «κάτι έχασαν» την περίοδο της απελευθέρωσης των επαγγελμάτων, εμείς με προσωπικές παρεμβάσεις στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, αλλά και στα αρμόδια Υπουργεία διατηρήσαμε, το κατοχυρωμένο επάγγελμα του Λογιστή – Φοροτέχνη το αναδείξαμε και ξεκαθαρίσαμε σ’ όλους το σημαντικό ρόλο του ΟΕΕ.
-Η διαφάνεια για την παράταξή μας ήταν πρώτος και κυρίαρχος στόχος, χάριν σ’ αυτόν τον στόχο σήμερα το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας πέραν του θεσμοθετημένου Συμβούλου της Πολιτείας είναι και ο επίσημος ελεγκτικός φορέας.
-Πετύχαμε στα πλαίσια της ανταποδοτικότητας σε Κεντρικό και Περιφερειακό επίπεδο, να θεσμοθετήσουμε ετήσιο πρόγραμμα εκπαίδευσης των συναδέλφων.  Επιμορφώνουμε όλα τα μέλη μας δωρεάν, χωρίς καμία επιβάρυνση, χωρίς να λαμβάνουμε ούτε ένα ευρώ από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, αλλά με χρηστή διαχείριση. Τα σεμινάρια αυτά είναι πλέον μία συνεχής διαδικασία που πραγματοποιούνται τόσο  σε κεντρικό, όσο και  περιφερειακό  επίπεδο με μεγάλη ανταπόκριση από τα μέλη μας. Αφορούν θέματα που τους ενδιαφέρουν και κρίνονται χρήσιμα στην άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
-Στην σημερινή εξελισσόμενη Κοινωνίας μας, διαμορφώσαμε το πλαίσιο και καταφέραμε το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, σε Κεντρικό και Περιφερειακό επίπεδο να πιστοποιηθεί ως Δημόσιος φορέας δικαιούχος προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Μέσα από αυτή τη διαδικασία ψηφιοποιήσαμε για πρώτη φορά όλο το αρχείο του ΟΕΕ και με έργα που έπονται οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα παρέχουμε στα μέλη μας θα απλουστεύσουν τις διαδικασίες και θα βελτιώσουν την επικοινωνία μας σε όλα τα επίπεδα.

Ενδεικτικά σας αναφέρουμε την ολοκλήρωση των έργων :
 1.«Ανάπτυξη απαιτούμενης υποδομής για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος προς τα μέλη του και τους πολίτες».  
2. «Δημιουργία Ολοκληρωμένης Εφαρμογής Ψηφιακής Βιβλιοθήκης.  Με την ολοκλήρωσή τους σήμερα το ΟΕΕ διαθέτει ηλεκτρονική βιβλιοθήκη και το αρχείο των μελών του σε ψηφιακή μορφή.
 «Ανάπτυξη Ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος για την Παροχή Ολοκληρωμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος προς τα μέλη του με την Χρήση Καινοτόμων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (e-government).  Το έργο αυτό αφορά στην δημιουργία ενός ενιαίου σημείου παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών το οποίο απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες μελών του Ο.Ε.Ε. που συναλλάσσονται με αυτό (λογιστές – φοροτεχνικοί Α, Β, τάξης, Ελεγκτές Ανωνύμων Εταιρειών και Οικονομολόγοι Μελετητές). Οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα είναι πλήρως διαθέσιμες ηλεκτρονικά, θα έχουν δηλαδή επίπεδο ψηφιακής ολοκλήρωσης 100%.

Επιπροσθέτως, το έργο αφορά στην στοχευμένη ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των μελών τόσο της Αθήνας όσο και της περιφέρειας βάσει των τοπικών αναγκών και των ιδιαιτεροτήτων των σημείων αυτών.
Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας για την αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΕΕ και καταθέσαμε προτάσεις για την απλούστευση διαδικασιών και Αναβάθμιση της λειτουργίας των Υπηρεσιών του ΟΕΕ»,   στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα     «Διοικητική Μεταρρύθμιση  2007-2013» και για τη δημιουργία Ψηφιακής Εφαρμογής για την υποδοχή ηλεκτρονικού περιεχομένου από δράση κοινωφελούς εργασίας».
-Ο κώδικας δεοντολογίας των Λογιστών – Φοροτεχνών που ολοκληρώθηκε, βάζει κανόνες στο επάγγελμα και δίνει διέξοδο σε χρονίζοντα προβλήματα.
 – Άρχισε η οργάνωση της διαδικασίας πιστοποίησης του Λογιστή – Φοροτέχνη  με «Ευρωπαϊκά στάνταρ» λαμβάνοντας υπόψη τα διεθνή πρότυπα προκειμένου να ανταποκριθούν οι πιστοποιημένοι συνάδελφοι στις απαιτήσεις των καιρών για τη καλύτερη λειτουργία ενός δικαίου και αποτελεσματικού φορολογικού συστήματος, την πάταξη της παραοικονομίας, την αύξηση της φορολογητέας ύλης, τη μείωση της φοροδιαφυγής και στην αύξηση των φορολογικών εσόδων.
-Σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τμήμα Στατιστικής εκπονήθηκαν και παρουσιάσθηκαν στην Αθήνα αλλά και στην περιφέρεια οι έρευνες:
Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης, έρευνα που είχε αρχίσει την Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο προηγούμενη τριετία
Έρευνα Προτεραιοτήτων της Περιφέρειας  
-Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιά την μελέτη
 Μελέτη ανάλυσης των προοπτικών του επαγγέλματος του οικονομολόγου στην Ελλάδα και ο ρόλος του στην έξοδο από την κρίση
-Σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο  
Κρίση χρέους προσδιοριστικοί παράγοντες των τιμών των ελληνικών ομολόγων και οι παρεμβάσεις στο ελληνικό χρέος
 Άμεσοι στόχοι μας είναι:
-Με επιστημονικό τρόπο να αναδείξουμε και να κατοχυρώσουμε το επάγγελμα του Οικονομολόγου – Μελετητή, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα διεθνή πρότυπα με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης και ψήφισής του μέχρι το τέλος του 2014. Είναι σημαντικό για μας να αναδείξουμε και να πιστοποιήσουμε ειδικότητες Οικονομολόγων συναδέλφων, οι οποίοι θα έχουν την ανάλογη θεσμοθετημένη ενασχόληση στα οικονομικά δρώμενα της Χώρας μας.
-Η ανάδειξη του ρόλου αλλά και του επιστημονικού έργου του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, μέσω σύγχρονων μεθόδων τεχνολογίας σε ότι αφορά την επιμόρφωση και την ενημέρωση, είναι από τους πρωταρχικούς μας στόχους.
-Στις δύσκολες περιόδους που περνά η Κοινωνία μας και οι άνεργοι Οικονομολόγοι συνάδελφοί μας, άμεσος στόχος μας είναι σε Κεντρικό και Περιφερειακό επίπεδο η επιμόρφωσή τους και η πρακτική εξάσκηση αυτών μέσω νέων προγραμμάτων του νέου ΣΕΣ (2014-2020). Είναι απαραίτητο και μονόδρομος για μας να πετύχουμε την πλήρη εφαρμογή αυτού του μέτρου για όλους τους συναδέλφους Οικονομολόγους.
-Ήδη θέσαμε στον αρμόδιο υπουργό, το ζήτημα της οικονομικής συνδρομής μέσω του ΕΣΠΑ και στην συνέχεια του ΣΕΣ για τους νέους Οικονομολόγους στον νέο επιχειρείν, για να μπορούν ν’ ανοίξουν τα δικά τους γραφεία ή να βελτιώσουν υλικοτεχνικά τα υφιστάμενα.
– Όσον αφορά τους οικονομολόγους στο Δημόσιο τομέα θα διεκδικήσουμε και πάλι να αξιολογούνται αξιοκρατικά και να καταλαμβάνουν πτυχιούχοι μέλη του ΟΕΕ σε θέσεις προϊσταμένων και δ/ντων,  κυρίως σε οικονομικές υπηρεσίες και φορολογικές υπηρεσίες. Να εκπονηθεί προσοντολόγιο- καθηκοντολόγιο
    
Η συνδρομή του ΟΕΕ στους Οικονομολόγους του Ιδιωτικού και του Δημόσιου τομέα το 2013-2015 θα είναι σημαντική και ο σχεδιασμός μας είναι ρεαλιστικός, ώστε πραγματικά το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος να σταθεί δίπλα σε όλους τους Οικονομολόγους σε ένα ρόλο που θα έχει ανταποδοτικά οφέλη στα μέλη του και θα σηματοδοτήσει με δικά του μέσα την παρεμβατικότητα του στην Ελληνική Κοινωνία και στους Οικονομολόγους.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας http://www.dhkio.gr/

ΔΗ.ΚΙ.Ο. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ Π.Τ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
1. Καρακάσης εμμανουήλ, Νομού Κοζάνης
2. Κουρού Κωνσταντίνος, Νομού Κοζάνης
3. Κώττης Ευάγγελος, Νομού Κοζάνης
4. Λιάκος Ευάγγελος, Νομού Κοζάνης
5. Μαρκούση Χρυσούλα, Νομού Κοζάνης
6. Μπάντης Ιορδάνης, Νομού Φλώρινας
7. Παπαδόπουλος Νικόλαος, Νομού Κοζάνης
8. Πάτρας Φώτιος, Νομού Καστοριάς
9. Σιταρίδης Ιωάννης, Νομού Κοζάνης
10. Χαλάτσογλου Χαρίκλεια, Νομού Γρεβενών

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑ ΑΠΟ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
1. Κοεμτζόπουλος Δημήτριος, Νομού Κοζάνης
2. Μετίσογλου Κωνσταντίνος, Νομού Κοζάνης
3. Μηταλίδης Κίμων, Νομού Καστοριάς
4. Μπομπότας Κωνσταντίνος, Νομού Φλώρινας

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.