Ψήφισμα διαμαρτυρίας για την αναστολή λειτουργίας του Περιφερειακού Ιατρείου Βελβεντού

Στο Βελβεντό, σήμερα, στις 24 Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 20:30, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού, συμμετείχαν σε τακτική και μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση, σύμφωνα με α) τις διατάξεις του άρθρου 67 (παρ.5) του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, β) τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020/τ.Α’) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19», σε συνδυασμό με την αριθμ.426/13.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας», ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 1613/1905-2021 πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Μαλλού Βάϊας.

Στη συνεδρίαση, με τη συμμετοχή και του Δημάρχου κ. Στεργίου Εμμανουήλ, διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία δεδομένου, ότι σε σύνολο – 17 – μελών δήλωσαν συμμετοχή -15- μέλη και ονομαστικά οι:

Παρόντες Απόντες

1

Μαλλού Βάϊα, Πρόεδρος

1

Μανώλας Αριστείδης

2

Αγγέλης Δημήτριος

2

Γκαμπράνη Ειρήνη

3

Αχίλλας Γεώργιος

   

4

Γκίκας Ιωάννης

   

5

Εμμανουήλ Δημήτριος

   

6

Ζορζοβίλης Ζήνων

   

7

Καμκούτης Θωμάς

   

8

Κουκόλη Σοφία

   

9

Κουρτέλης Κωνσταντίνος

   

10

Τράντα Ιωάννα

   

11

Τσέγκος Νικόλαος

   

12

Τσιτσιόκας Νικόλαος

   

13

Τέτος Νικόλαος

   

14

Παπαδημητρίου Ζήνων

   

15

Θεοχαροπούλου Ελευθερία

   

Από τους Προέδρους Κοινοτήτων Βελβεντού, συμμετείχαν οι:

Παρόντες Απόντες

1

Αθανασόπουλος ΑθανάσιοςΒελβεντού

1

Πούλιος Αθανάσιος-Καταφυγίου

2

Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής

2

Βρακόπουλος Αντ.-Πολυφύτου

Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, συμμετείχαν οι:

Παρόντες Απόντες

1

Μύρος Δημήτριος

1

Τζάτσου Βάϊα

2

Μυλωνά Κατίνα

2

Κουκάλης Ζήνων

3

Ζυγανιτίδου Ειρήνη

3

Παπανδρίτσα Μαρία

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του Δήμου Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού.

Συνεχίζοντας τη συνεδρίαση με το 2ο θέμα της συνεδρίασης η Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο, κ. Μανώλη Στεργίου, ο οποίος ανέγνωσε το κείμενο του προτεινόμενου ψηφίσματος, το οποίο έχει ως εξής:

Η πατρίδα μας αλλά και ολόκληρος ο πλανήτης δοκιμάζεται το τελευταίο διάστημα από μια πρωτόγνωρη αλλά και επικίνδυνη πανδημία, αυτή του κορωνοϊού, για τον περιορισμό και την αντιμετώπιση της οποίας έχουν ληφθεί από την Πολιτεία μέτρα, τα οποία όλοι ελπίζουμε να έχουν την μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα, έτσι ώστε οι πολίτες να παραμείνουν προστατευμένοι και το σύστημα υγείας της χώρας να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες όσων νοσούν ή ενδεχομένως νοσήσουν, κάτι που απευχόμαστε.

Καθημερινά τα δεδομένα της πανδημίας αλλάζουν και αυτό συνεπάγεται τη λήψη επιπλέον μέτρων, των οποίων την αναγκαιότητα τόσο οι πολίτες όσο και οι συλλογικοί φορείς αναγνωρίζουμε και μολονότι έχουν επηρεάσει ριζικά την καθημερινότητα όλων μας, προσπαθούμε να είμαστε συνεπείς στην τήρησή τους και να συμβάλλουμε έτσι κι εμείς, ο καθένας ξεχωριστά αλλά και ο Δήμος ως σύνολο στον κατά το δυνατόν περιορισμό της εξάπλωσης και των απωλειών.

Για δεύτερη φορά μέσα σε ένα χρόνο με απόφαση του Υπουργείου Υγείας έχει ανασταλεί επί μήνες η λειτουργία Περιφερειακών Ιατρείων, μεταξύ αυτών και του Βελβεντού και το προσωπικό «επιστρατεύθηκε» να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης ή στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας για τις ανάγκες της πανδημίας. Στα τέλη του 2020 είχε ανακοινωθεί ότι το Περιφερειακό Ιατρείο του Βελβεντού θα λειτουργήσει και ως εμβολιαστικό κέντρο, κάτι που δεν έχει υλοποιηθεί ως σήμερα (πέντε μήνες μετά), παρόλο που εξασφαλίστηκε η σχετική υλικοτεχνική υποδομή στο Π.Ι. του Βελβεντού εκ μέρους της Διεύθυνσης του Κέντρου Υγείας Σερβίων και του Διευθυντή κ. Λάζαρου Πάσχου στις αρχές του 2021.

Κατανοούμε πλήρως, ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερη κατάσταση, η οποία απαιτεί την συνδρομή όλων μας, όπως επίσης και την ανάγκη σε αυξημένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στις δευτεροβάθμιες υγειονομικές δομές του Νομού. Ταυτόχρονα όμως θεωρούμε, ότι αυτή η ανάγκη δεν μπορεί να καλυφθεί με το κλείσιμο των Περιφερειακών Ιατρείων. Δεν είναι κατανοητή η μονομερής κατάργηση παροχής πρωτοβάθμιων ιατρικών υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο, ιδιαίτερα όταν ζούμε σε εποχή περιορισμού μετακινήσεων και κυρίως, όταν αυτή η απόφαση δημιουργεί για τον πολίτη άλλη μια δυσκολία στην καθημερινότητά του, εφόσον δεν μπορεί να λάβει άμεσα την απλή ιατρική φροντίδα που χρειάζεται, αυξάνοντας ταυτόχρονα την ανασφάλειά του.

Κυρίως όμως θέλουμε να υπογραμμίσουμε, ότι η απόφαση αυτή του Υπουργείου Υγείας λήφθηκε σε μια έκτακτη κατάσταση, η οποία απαιτεί και έκτακτα μέτρα. Πριν την γενίκευσή του το Υπουργείο Υγείας όφειλε να διασφαλίσει την πρόσληψη ιατρικού και λοιπού προσωπικού για τις δομές υγείας της χώρας, ώστε να μην δημιουργούνται τέτοια κενά στην πρωτοβάθμια φροντίδα και περίθαλψη των κατοίκων της υπαίθρου.

Η ανάγκη λειτουργίας του Περιφερειακού Ιατρείου στο Βελβεντό παραμένει και σε καμία περίπτωση δεν θα δεχθούμε μια τέτοια απόφαση να γίνει μόνιμη κατάσταση. Οι εμβολιασμοί που είναι συνεχόμενοι δεν μπορούν να αποτελούν λόγο για την υποβάθμιση λειτουργίας των Περιφερειακών Ιατρείων. Αν η πολιτεία προβεί στις αναγκαίες προσλήψεις η λειτουργία των Περιφερειακών Ιατρείων θα επανέλθει.

Ως Δημοτικό Συμβούλιο θα συνεχίσουμε με όλες μας τις δυνάμεις να συνδράμουμε στην τήρηση των μέτρων της Πολιτείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Ζητούμε όμως τη διαβεβαίωση από κάθε Υπεύθυνο, ότι το μέτρο αναστολής της λειτουργίας του Περιφερειακού Ιατρείου θα αρθεί άμεσα και με απόλυτη προτεραιότητα να επιστρέψουν οι γιατροί στις θέσεις τους.

Το ψήφισμα αυτό να αποσταλεί στο Υπουργείο Υγείας, στις λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες και να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στα ΜΜΕ.

Στη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε οι Δημοτικοί Σύμβουλοι εξέφρασαν την έντονη δυσαρέσκειά τους για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί καθώς και την ανάγκη άμεσης αποκατάστασης της λειτουργίας του Περιφερειακού Ιατρείου. Περαιτέρω ο Δήμαρχος, κος Στεργίου πρότεινε στο σώμα να του δοθεί εξουσιοδότηση προκειμένου να διερευνηθεί η πιθανότητα άσκησης ένδικων μέσων προς κάθε υπεύθυνο και με στόχο ¨ο τόπος να έχει αυτό που του αξίζει¨ ως προς την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και εξυπηρέτηση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την εισήγηση και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και αφού έθεσε τις απόψεις και τις προτάσεις του στο συζητούμενο θέμα, όπως διαλαμβάνονται στα μαγνητοσκοπημένα πρακτικά (μέσω Microsoft Teams),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το ψήφισμα διαμαρτυρίας για την αναστολή λειτουργίας του Περιφερειακού Ιατρείου Βελβεντού, όπως αυτό παρατίθεται στη συνέχεια και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Βελβεντού, κο Στεργίου Μανώλη, να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διερεύνηση της πιθανότητας άσκησης ένδικων μέσων προς κάθε υπεύθυνο και με στόχο να διασφαλιστεί η παροχή υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εξυπηρέτησης προς του Δημότες καθώς και η επαναφορά λειτουργίας του Περιφερειακού Ιατρείου Βελβεντού.

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.