Κυρώθηκαν μερικώς οι δασικοί χάρτες της Π.Ε. Κοζάνηςxartis_kozanis_ankoΑπό την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας (Διεύθυνση Δασών Κοζάνης) ανακοινώνεται ότι, με την αριθ. 203739/21-12-2017 (ΑΔΑ: 6ΠΚΣΟΡ1Γ-ΡΕΧ) Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, κυρώθηκαν μερικώς οι Δασικοί Χάρτες όλων των προ – Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. (συνολικά 157 Ο.Τ.Α.) των Δήμων Κοζάνης, Εορδαίας, Σερβίων – Βελβενδού και Βοΐου της Π.Ε. Κοζάνης (εκτός των προ-Καποδιστριακών ΟΤΑ: Αγίου Χριστοφόρου, Ολυμπιάδος και Περδίκα). Η ανωτέρω Απόφαση μερικής κύρωσης καθώς και το ψηφιακό διάγραμμα (pdf) των εν λόγω Δασικών Χαρτών {συγκεκριμένα επτά (7) πινακίδες} δημοσιεύτηκαν στο τεύχος Φ.Ε.Κ. 50/Δ/14-02-2018.

Από την ημερομηνία δημοσίευσης της ανωτέρω απόφασης μερικής κύρωσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. 50/Δ/14-02-2018), οι ανωτέρω Δασικοί Χάρτες καθίσταται οριστικοί και έχουν πλήρη αποδεικτική ισχύ σε κάθε διοικητική ή δικαστική αρχή για όλα τα τμήματα που αποτυπώνονται σε αυτούς με πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση, τα οποία αποτελούν δασικές εν γένει εκτάσεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979, όπως ισχύει. Επί των ανωτέρω εκτάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στην παράγραφο 5 του ως άνω άρθρου 3, ως προς τις χορτολιβαδικές και τις πετρώδεις και βραχώδεις εκτάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της ως άνω παραγράφου. Οι οριστικοί Δασικοί Χάρτες φυλάσσονται και τηρούνται από το Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της Διεύθυνσης Δασών Κοζάνης.

Επιπρόσθετα ενημερώνουμε ότι, από τις 28-02-2018 έχει τεθεί στην διάθεση κάθε δημόσιας αρχής, φορέων, πολιτών και λοιπών τρίτων, ειδική ιστοσελίδα του ΥΠ.ΕΝ., σχετικά με το περιεχόμενο των κυρωμένων Δασικών Χαρτών.  Η ιστοσελίδα είναι προσβάσιμη από την ανωτέρω ημερομηνία μέσω της διεύθυνσης: http://gis.ktimanet.gr/wms/forestfinal/default.aspx

Από την ιστοσελίδα αυτή παρέχεται σε όλους η δυνατότητα χρήσης των στοιχείων των μερικώς κυρωμένων Δασικών Χαρτών όλων των προ – Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. (συνολικά 157) των Δήμων Κοζάνης, Εορδαίας, Σερβίων – Βελβενδού και Βοΐου της Π.Ε. Κοζάνης (εκτός των προ-Καποδιστριακών ΟΤΑ: Αγίου Χριστοφόρου, Ολυμπιάδος και Περδίκα). Στους εν θέματι μερικώς κυρωμένους Δασικούς Χάρτες αποτυπώνονται με:

α. με πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση, τα τμήματα που αποτελούν δασικές εν γένει εκτάσεις των παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979 όπως ισχύει.

β. με κίτρινο περίγραμμα και κίτρινη διαγράμμιση, τα τμήματα που αποτελούν εκτάσεις που δεν διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Για τα λοιπά τμήματα των αναρτημένων Δασικών Χαρτών όλων των προ – Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. (συνολικά 157) των Δήμων Κοζάνης, Εορδαίας, Σερβίων – Βελβενδού και Βοΐου της Π.Ε. Κοζάνης (εκτός των προ-Καποδιστριακών ΟΤΑ: Αγίου Χριστοφόρου, Ολυμπιάδος και Περδίκα), για τα οποία είτε ασκήθηκαν αντιρρήσεις είτε εξαιρέθηκαν κατά τα προβλεπόμενα της με αριθ. 201942/19-12-2017 (ΑΔΑ: 7ΜΥΥΟΡ1Γ-1ΔΟ) Απόφασης θεώρησης και αποτελούν τους προσωρινούς Δασικούς, της παρ. 7 του άρθρου 17 του Ν. 3889/2010, δυνατότητα χρήσης των στοιχείων αυτών παρέχεται μέσω του ακόλουθου ειδικού διαδικτυακού τόπου: http://gis.ktimanet.gr/wms/forestsuspension/default.aspx

Τέλος υπενθυμίζεται ότι, με την αριθ. 12358/467/20-03-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΙΟΡ1Γ-ΚΑ3) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου & Δυτικής Μακεδονίας, (Φ.Ε.Κ.170/ Δ/04-04-2013), κυρώθηκαν οι οριστικοί Δασικοί Χάρτες των Τοπικών Κοινοτήτων Περδίκα, Ολυμπιάδας και Αγίου Χριστοφόρου του Δήμου Εορδαίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Δυνατότητα χρήσης των ανωτέρω κυρωμένων Δασικών Χαρτών παρέχεται μέσω του ακόλουθου ειδικού διαδικτυακού τόπου: http://gis.ktimanet.gr/wms/forestsuspension_old/default.aspx

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.