Λογιστική και Ελεγκτική: Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

tei_dit_mak_logo

To Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας προσκαλεί υποψήφιους φοιτητές για υποβολή αιτήσεων στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) (ΦΕΚ 295/27.02.2015) με τίτλο: «Λογιστική και Ελεγκτική (MSc in Accounting and Auditing)».

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι όλων των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής αφού προσκομίσουν ισοτιμία του τίτλου τους από το αρμόδιο όργανο.

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Λογιστική και Ελεγκτική (MSc in Accounting and Auditing)»

Το ΠΜΣ στη Λογιστική και Ελεγκτική θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη, τα μαθήματα θα αρχίσουν τον Φεβρουάριο 2017 και θα γίνονται σε δύο εργάσιμες ημέρες.

Απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν υποχρεωτικά στην Γραμματεία για να εξετασθεί η υποψηφιότητα είναι:
1. Αίτηση συμπληρωμένη (http://mle.teiwm.gr).
2. Αντίγραφο τίτλου σπουδών και αναλυτική βαθμολογία.
3. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου.
4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Προαιρετικά δικαιολογητικά:
1. Δυο συστατικές επιστολές, οι οποίες προέρχονται είτε από τον ακαδημαϊκό, είτε από τον επαγγελματικό χώρο.
2. Πιστοποιητικά γνώσης της Αγγλικής/Γαλλικής/Γερμανικής.
3. Δημοσιεύσεις.
4. Άλλοι τίτλοι σπουδών.
5. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας.
6. Οτιδήποτε μπορεί να ενισχύσει την υποψηφιότητα για το συγκεκριμένο αντικείμενο σπουδών.

Διάρκεια σπουδών:
Η διάρκεια των σπουδών είναι τρία εξάμηνα (2 διδακτικά και 1 για τη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας).

Δίδακτρα:
Σύνολο 2.900€. Για τη διευκόλυνση των φοιτητών γίνεται δεκτή η εξαμηνιαία καταβολή των διδάκτρων. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να καταβληθούν 1.000€ κατά την εγγραφή στο Α’ εξάμηνο, 1.000€ κατά την ανανέωση εγγραφής στο Β’ εξάμηνο, και 900€ κατά την ανανέωση εγγραφής στο Γ’ εξάμηνο.

Αριθμός Εισακτέων:
Από τους υποψηφίους που κατέχουν τα παραπάνω τυπικά προσόντα γίνονται δεκτοί με τις παρακάτω αξιοκρατικές διαδικασίες επιλογής οι πρώτοι μέχρι τον αριθμό 40 με την υψηλότερη βαθμολογία στην κλίμακα 0,00-10,00. Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων φοιτητών εισάγονται ως υπεράριθμοι όσοι ισοβαθμούν με τον τελευταίο επιτυχόντα.

Υποβολή δικαιολογητικών:
Τα δικαιολογητικά υποψηφιότητας γίνονται δεκτά από 1-9-2016 έως 30-10-2016 καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στις παρακάτω γραμματείες:
Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Ώρες: 9:00-15:00 – Τηλ: 2461068204
E-mail: akagkaris@teiwm.gr)
Γραμματεία Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Ώρες: 9:00 – 14:00- Τηλ: 2461068222 E-mail sec-loxri@teiwm.gr
Γραμματεία Μεταπτυχιακού Προγράμματος Λογιστικής και Ελεγκτικής
Ώρες: 9:00 – 13:00 – Τηλ: 2461068038
E-mail: msaudit@grad.teiwm.gr & mscauditing@gmail.com

Πρόσθετες πληροφορίες καθώς και τα απαιτούμενα έντυπα παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://mle.teiwm.gr

Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας,
Δρ. Ασημόπουλος Νικόλαος
Καθηγητής

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.