Βίντεο: Η ορνιθοπανίδα της λίμνης της Καστοριάς – Του Σταύρου Καπλάνογλουoiuiguigliugigi

Τα έμβυα όντα εμφανίζονται στη γη, με διάφορες μορφές, σχήματα, χρωματισμούς και μεγέθη, έχονυας προσαρμοσθεί στο περιβάλλον στο οποίο αναπτύχθηκαν, προκειμένου να επιβιώσουν. Έχουν σχηματίσει ομά ηδες, που η κάθε μια έχει επίδραση, μικρή ή μεγάλη στην άλλη, μιας και κάποιες από αυτές είναι μέρος της τροφικής αλυσίδας της άλλης. Με αυτόν τον τρόπο, σχηματίσθηκαν τροφικές αλυσίδες, βιοκοινότητες και οικοσυστήματα.

Οι ζωντανοί οργανισμοί της Γης παρουσιάζουν εντυπωσιακή ποικιλία μορφών, σχημάτων, χρωμάτων και προσαρμογών. Ο κάθε ένας από αυτούς επηρεάζεται και επηρεάζει κάποιον άλλο σχηματίζοντας τροφικά πλέγματα, βιοκοινότητες και οικοσυστήματα.

Βιοποικιλοτητα

Η ποικιλία αυτών των ζωντανών μορφών αποτελεί τη λεγόμενη, Βιοποικιλότητα.

Σύμφωνα με την Ελληνική ΝομοθεσίαΒιολογική ποικιλότητα ή βιοποικιλότητα είναι η ποικιλία των ζώντων οργανισμών πάσης προελεύσεως, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των χερσαίων, θαλασσίων και άλλων υδατικών οικοσυστημάτων και οικολογικών συμπλεγμάτων, των οποίων αποτελούν μέρος. Επίσης, περιλαμβάνεται η ποικιλότητα εντός των ειδών, μεταξύ ειδών και οικοσυστημάτων (άρθρο 2 του ν. 2204/1994, ΦΕΚ 59 Α΄). Στη βιολογική ποικιλότητα περιλαμβάνεται, τέλος, η ποικιλότητα των γονιδίων μέσα και μεταξύ των ειδών.

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

Η ζωή μας βασίζεται στους πόρους που παρέχονται από τη φύση τους οποίους χρησιμοποιούμε για τροφή, καύσιμα, κατοικία, φάρμακα κ.λπ. Επιπλέον, η ζωή μας βασίζεται σε κάποιες λειτουργίες των οικοσυστημάτων που συμβάλλουν στη διατήρηση του καθαρος αέρας και νερό, γονιμο εδάφος, την αποικοδόμηση των απορριμμάτων, την προστασία από τις πλημμύρες και κ.ά.

Η ποιότητα της ζωής του ανθρώπου, η ανάπτυξη του πολιτισμού, της οικονομίας, της επιστήμης κ.α. επηρεάζονται, άμεσα, από τον τόπο στον οποίο ζει και όλα σε αυτή είναι σε άμεση συνάφεια με το φυσικό περιβάλλον. Και φυσικό περιβάλλον σημαίνει επιβίωση όλων, κατά το δυνατόν, έμβυων όντων, που υπάρχουν σε αυτή και με μια λέξη αποτελούν τη βιοποικιλότητα.

Απειλείται η βιοποικιλότητα;

Σήμερα, παρατηρείται μείωση της βιοποικιλότητας στον πλανήτη, γεγονός που οφείλεται σε μια σειρά από αιτίες όπως η ρύπανση του περιβάλλοντος, η καταστροφή των δασών, η ερημοποίηση των εδαφών, η μόλυνση των υδάτων και η αυξημένη θήρευση.

Η μείωση της βιοποικιλότητας και η εξαφάνιση ειδών στερεί τον άνθρωπο από ουσίες που πιθανώς να αποδειχθούν πολύτιμες για την προστασία της υγείας του, [ανακάλυψη νέων φαρμάκων].

Σύμφωνα με μια εκτίμηση, τουλάχιστον 40.000 είδη απειλούνται με εξαφάνιση, παγκοσμίως. Οι λόγοι είναι πολλοί, οι περισσότεροι, όμως, σχετίζονται με τις οικονομικές δραστηριότητες του ανθρώπου. Η συνέπεια είναι ότι υποβαθμίζονται οι λειτουργίες που παρέχουν στον άνθρωπο τα απαραίτητα για τη διαβίωσή οικοσυστήματα και φαίνεται ότι θα είναι δύσκολο να διατηρήσουν το ανθρώπινο είδος στις επόμενες γενιές ,αν δεν αλλάξει κάτι.

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΤΗΝΑ