Οι προτάσεις ένταξης έργων του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού στον Τοπικό Πόρο, ο Ζυγούρης σε ρόλο «αντιπολίτευσης» και το «αποπαίδι» της μοιρασιάςΕξαιρετικά ενδιαφέρουσα ήταν η συζήτηση του θέματος «Περί έγκρισης προτάσεων συμπληρωματικών δράσεων ενόψει της σύγκλισης της Επιτροπής Παρακολούθησης (Ε.Π.) του ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περιόδου 2012 – 2016», στη συνεδρίαση της Τετάρτης 22 Ιουλίου 2015 του Δημοτικού Συμβουλίου Σερβίων-Βελβεντού.

Εισηγητής ήταν ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Μίλτος Ζορμπάς, ο οποίος αφού τόνισε ότι οι δράσεις της παρούσας πρότασης είναι συμπληρωματικές των ανάλογων αποφάσεων 393/2014 και 113/2015 που αφορούν την κατανομή σε έργα του Τοπικού Πόρου, ανέφερε τις προτεινόμενες δράσεις, προκειμένου να συμπεριληφθούν στο ΕΑΠ (Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περιόδου 2012 -2016.

Επιπρόσθετα ο κ. Ζορμπάς αναφέρθηκε στις συγκεκριμένες κατευθύνσεις που ορίζει η διευθύνουσα αρχή του Τοπικού Πόρου, σύμφωνα με τις οποίες απαιτούνται πλέον πλήρεις μελέτες με τεχνικά δελτία και ακριβή ποσά, που να εντάσσονται σε συγκεκριμένους άξονες και μέτρα.

Οι νέες προτάσεις ένταξης έργων του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού για το ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016, έχουν ως εξής:

1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ με το ποσό των 368.000,00 €.
2. ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΑΗΛΙΑΣ Τ.Κ. ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ με το ποσό των 4.850,00 €.
3. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΛ ΣΕΡΒΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ με το ποσό των 11.075,26 €.
4. ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΛ ΣΕΡΒΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ με το ποσό των 4.930,12 €
5. ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ με το ποσό των 4.930,12 €
6. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΛ ΣΕΡΒΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ με το ποσό των 5.166,00 €
7. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ με το ποσό των 4.674,00 €
8. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ με το ποσό των 19.570,00 €
9. ΜΕΛΕΤΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΡΑΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ με το ποσό των 8.610,00 €
10. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΓΩΓΟ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ με το ποσό των 5.535,00 €
11. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ με το ποσό των 8.647,00 €
12. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΝΕΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ με το ποσό των 4.400,00 €
13. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ με το ποσό των 17.773,50 €
14. ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ Τ.Κ. ΤΡΙΓΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ με το ποσό των 17.783,01 €
15. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ Τ.Κ. ΤΡΙΓΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ με το ποσό των 17.570,89 €
16. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ Τ.Κ. ΤΡΙΓΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ με το ποσό των 17.190,58 €
17. ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΠΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ Τ.Κ. ΤΡΙΓΩΝΙΚΟΥ TOY ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  με το ποσό των 11.070,00 €
18.  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ Τ.Κ. ΤΡΙΓΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ με το ποσό των 5.324,98 €
19. ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΕΥΚΑΡΩΝ ΜΕΣΩ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ με το ποσό των  17.761,20 €
20. ΓΕΩΡΓΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΓΟΥΛΩΝ με το ποσό των 5.335,74 €
21. ΓΕΩΡΓΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΙΜΕΡΩΝ με το ποσό των 5.289,00 €
22. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕ ΕΡΓΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΕ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΕΡΒΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ με το ποσό των 19.680,00 €
23. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕ ΕΡΓΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΕ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ με το ποσό των 13.038,00 €
24. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΙ ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ – ΜΕΣΙΑΝΗΣ – ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΩΝ – ΡΟΔΙΤΗ με το ποσό των 550.000,00 €
Επίσης προτείνεται:
25. Η αύξηση προϋπολογισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΟΥ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΟΕΒ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ, ΙΣΧΥΟΣ 1,9 MW – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» από το ποσό των 70.000 € στο ποσό των 90.000 €.
26. Την μείωση προϋπολογισμού της δράσης «ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΡΜΑΡΟΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ» από το ποσό των 200.000,00 € στο ποσό των 181.282,41 €.
Συμπληρωματικά ο κ Ζορμπάς αναφέρθηκε ότι πέραν της αποπληρωμής περαιωμένων έργων, θα δοθεί προτεραιότητα στα έργα των ΤΟΕΒ, και συγκεκριμένα:
– ποσό 90.000 € (δράση 25) για τον υδροηλεκτρικό σταθμό του ΤΟΕΒ Βελβεντού (συν 90.000 € από τον Τοπικό Πόρο της Περιφέρειας)
– ποσό 150.000 € για την προμήθεια ηλεκτρονικών υδροληψιών άρδευσης για τον ΤΟΕΒ Σερβίων (συν 100.000 € από τον Τοπικό Πόρο της Περιφέρειας)
– ποσό 75.000 € για την επέκταση του αρδευτικού του Πλατανορεύματος
– δαπάνη τοποθέτησης ιστού καταγραφής ανεμολογικών στοιχείων στην περιοχή του Μεταξά, ώστε να ολοκληρωθεί φάκελος για εγκατάσταση ανεμογεννήτριας, για τις ανάγκες ηλεκτροδότησης του ΤΟΕΒ Σερβίων

Έντονα επικριτικός και σε υψηλούς τόνους -δεν τον είχαμε συνηθίσει έτσι σαν αντιδήμαρχο-, ο σύμβουλος της συμπολίτευσης Φώτης Ζυγούρης, τόνισε ότι «για την κορυφαία διαδικασία που είναι η κατανομή του Τοπικού Πόρου (συνολικό ποσό, όπως ανέφερε, περί τα 5.000.000 €), πλην του Μίλτου (Ζορμπά), κανείς δεν έχει πάρει χαμπάρι τι γίνεται», ότι -ακόμη- τα στοιχεία είναι αποσπασματικά και πρότεινε την αναβολή της συζήτησης του θέματος, προκειμένου «να καταρτιστεί ενιαίος πίνακας με αναλυτική καταγραφή των έργων που προτείνονται και στις προηγούμενες αποφάσεις (ξεχωριστά τα εκτελεσμένα, τα δημοπρατηθέντα ή τα συμβατοποιημένα), των μελετών (μελέτες έτοιμες, σε εξέλιξη ή για αναθεώρηση), ώστε να ιεραρχηθούν εκ νέου με βάση τις πραγματικές ανάγκες, και να προστεθούν αν χρειαστεί- και νέες δράσεις». Ο κ. Ζυγούρης άφησε ακόμη αιχμές για τη προτεινόμενη δράση «διαμόρφωσης χώρων αθλητικών δραστηριοτήτων στην ευρύτερη περιοχή του Βελβεντού, προϋπολογισμού 368.000 €», διερωτώμενος «αν το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στο Βελβεντό είναι οι αθλητικοί χώροι και όχι π.χ. η ύδρευση».

Η τοποθέτηση του κ. Ζυγούρη προκάλεσε την αντίδραση του αντιδημάρχου Νίκου Τέτου, που θεώρησε μομφή προς το πρόσωπό του την αναφορά ότι «κανείς δεν έχει χαμπάρι», για να διερωτηθεί «Φώτη σαν να σ’ ακούω πρώτη φορά. Κατέβηκες από το υπερπέραν ξαφνικά σήμερα!», αναφερόμενος στις συνεχείς επαφές -κάθε εβδομάδα- του ίδιου με τον υπεύθυνο του Τοπικού Πόρου.

Την υπερψήφιση της εισήγησης ως έχει, πρότεινε ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Βασίλης Κωνσταντόπουλος, λέγοντας ότι τα προτεινόμενα έργα είναι αναπτυξιακά σε ποσοστό 80%, με το αιτιολογικό «ότι επειδή τρέχουν οι ημερομηνίες, είναι κρίμα να χάνεται χρόνος», παίρνοντας διπλωματική θέση και ως προς το προτεινόμενο έργο αθλητικών δραστηριοτήτων στο Βελβεντό, λέγοντας ότι «δεν έχει αντιρρήσεις αν έχει προταθεί από την τοπική κοινωνία και συμπληρώνοντας ότι καλό θα ήταν να μείνει και ένα ποσό αδιάθετο για μελέτες».

Στον αναπτυξιακό χαρακτήρα που πρέπει να έχουν οι προτάσεις έργων για τον Τοπικό Πόρο, στάθηκε ο επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης Πολυδεύκης Λιάκος, λέγοντας ακόμη ότι τα 19.000 € που «κόπηκαν» από τη μαρμαροφόρα περιοχή Τρανοβάλτου, θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν για πρόσθετες μελέτες έργων της περιοχής των Καμβουνίων, ενώ επεσήμανε με έμφαση ότι θα μπορούσε να υπάρξει μεγάλη εξοικονόμηση πόρων αν γινόταν διαγωνισμοί για την ανάθεση μελετών και όχι απευθείας αναθέσεις.

Σε παρέμβαση του ο σύμβουλος της ελάσσονος αντιπολίτευσης Μιλτιάδης Γκουτζιομήτρος, πρότεινε να συμπεριληφθούν στις προτάσεις του Τοπικού Πόρου έργα για τους κτηνοτρόφους του ορεινού όγκου, «γιατί ο κλάδος τα επόμενα χρόνια θα δεχτεί τρομερές πιέσεις. Αν δεν φροντίσουμε από τώρα (ηλεκτροδοτήσεις, βελτίωση βοσκοτόπων, ποτίστρες κ.α.), η κτηνοτροφία τα επόμενα 2-3 χρόνια θα εξαφανιστεί».

Στα παραλειπόμενα θα μπορούσε να αναφερθεί και η -άνευ αδείας- παρέμβαση του προέδρου της Νεράιδας Ξενοφώντα Βαΐζογλου που αναφώνησε, «λεφτά της Νεράιδας μοιράζετε. Γιατί η Νεράιδα είναι μέσα στη Λίμνη!».  

Κλείνοντας το θέμα ο δήμαρχος Θανάσης Κοσματόπουλος, τόνισε ότι «σήμερα με τις τρέχουσες οικονομικές συγκυρίες που είναι τραγικές, αν ξεκινούσαμε από το μηδέν, θα ασχολιόμασταν μόνο με ανταποδοτικά έργα του πρωτογενή τομέα, προτείνοντας την ψήφιση της εισήγησης «και να δούμε τι αλλαγές θα κάνουμε στο μέλλον».

Η τελική πρόταση που τέθηκε σε ψηφοφορία και ψηφίστηκε ομόφωνα, εμπεριείχε εν μέρει και την πρόταση του κ. Ζυγούρη, αφού πέραν της έγκρισης της πρότασης των δράσεων της εισήγησης που προαναφέρθηκαν, αποφασίστηκε να διανεμηθεί σύντομα στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων, ο πλήρης πίνακας που θα καταρτιστεί από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, όπως προτάθηκε από τον κ. Ζυγούρη και με νέες προσθήκες, και ο οποίος θα τεθεί σε επανεξέταση, για την πλέον ορθολογική ιεράρχηση των προτεινόμενων δράσεων.

«Αποπαίδι» στην κατανομή του Τοπικού Πόρου, για μια ακόμη φορά η ορεινή περιοχή των Καμβουνίων και του Λιβαδερού. Μετά την πρώτη απόφαση 393/2014 (ΑΔΑ Ω3Α7Ω11-ΧΘ0) που στην ουσία είχε ως επί το πλείστον απένταξη έργων της περιοχής, ήρθε η παρούσα πρόταση 26 σημείων που προσθέτει μια μελέτη δεξαμενής ύδρευσης στο Λιβαδερό, προϋπολογισμού 4.850 €, ενώ αφαιρεί περίπου 19.000 € (από 200.000 σε 181.282,41 €) από τον προϋπολογισμό της δράσης «Ορθολογική Διαχείριση και Αξιοποίηση της Μαρμαροφόρου Περιοχής Τρανοβάλτου»! Όπως εκτός ήταν η περιοχή και στην ανάλογη ένταξη έργων από τον Τοπικό Πόρο της Περιφέρειας που ψηφίστηκε την περασμένη εβδομάδα.

Χωρίς να θέλω κατευνάσω τον ενθουσιασμό του δημάρχου -που λέει ότι «το μισό υπουργείο ασχολείται με τα μάρμαρα Τρανοβάλτου» – και των άλλων στελεχών της συμπολίτευσης για «το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο του δήμου» που είναι τα μάρμαρα Τρανοβάλτου, θα πω ότι δεν αρκεί η βούληση του δήμου και θα θυμίσω ότι και στο παρελθόν είχαν γίνει ανάλογες προσπάθειες, ίσως και με μεγαλύτερη ζέση, αλλά δυστυχώς δεν προχώρησε τίποτε. Μόλις πριν ένα χρόνο περίπου (9.5.2014) υπογράφηκε «Κείμενο Αρχών και Δεσμεύσεων για την Ορθολογική Διαχείριση και Αξιοποίηση της Μαρμαροφόρου Περιοχής Τρανοβάλτου», μεταξύ εκπροσώπων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (με στελέχη του υπουργείου), της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού, της ΑΝΚΟ, του Σωματείου Βιοτεχνών και Βιομηχάνων Μαρμάρου Ν. Κοζάνης και εκπροσώπων Λατομικών Επιχειρήσεων Τρανοβάλτου, σύμφωνα με το οποίο ο Δήμος Σερβίων-Βελβεντού δεσμεύονταν να χρηματοδοτήσει τη σύνδεση της λατομικής περιοχής με το δίκτυο ηλεκτροδότησης, τη χρηματοδότηση μελετών (85.171,87+117.091,08 €) και την εκτέλεση έργων 1ης περιόδου προϋπολογισμού 400.000 €. Τι απέγινε; Τίποτε απολύτως!

Μακάρι αυτή τη φορά το έργο να προχωρήσει. Δυσπιστούν όμως οι ίδιοι οι επιχειρηματίες, έχοντας την κακή κατάληξη προηγούμενων προσπαθειών, αν και αναγνωρίζουν τις καλές προθέσεις και του Δήμου και της Περιφέρειας. Γιατί χρειάζονται ακόμη πολλά προαπαιτούμενα…

Για την εκδοχή -από πλευράς Δήμου- της ένταξης στον Τοπικό Πόρο συμπληρωματικών μελετών για το αρδευτικό των Καμβουνίων που θα χρηματοδοτηθεί από τη ΔΕΗ, γνωρίζουμε όλοι ότι το έργο θέλει «πολύ δρόμο» να διανύσει, αφού ακόμη δεν έχουν δημοπρατηθεί από το δήμο οι μελέτες των βασικών υποδομών, η χρηματοδότηση των οποίων έχει εγκριθεί από τη ΔΕΗ από 1.7.2014…

Υπομονή Καμβούνια, Λιβαδερό…

Γιώργος Μαστρ./mikrovalto.gr   

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.