Οι Σύλλογοι των εργαζομένων στους ΟΤΑ ζητούν άμεση ενημέρωση και απαντήσεις για την ΣΔΙΤ ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ-ΑΚΤΩΡ ΑΕ/ ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕΕρωτήματα προς Δημάρχους Π.Ε. Κοζάνης σχετικά με την ΣΔΙΤ ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ-Ηλέκτωρ ΑΕ/ ΑΚΤΩΡ ΑΕ
 
Στις 10.06.2015 υπεγράφη η συμφωνία ΣΔΙΤ μεταξύ ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ –ΑΚΤΩΡ/ Ηλέκτωρ ΑΕ για την δημιουργία εργοστασίου καύσης απορριμμάτων και παραγωγής ενέργειας.  Η ΔΙΑΔΥΜΑ  που αποτελεί ΑΕ με μετόχους τους δήμους της Δυτικής Μακεδονίας αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδίδει στην ΗΛΕΚΤΩΡ συγκεκριμένους τόνους απορριμμάτων ετησίως- απορρίμματα που αποτελούν την πρώτη ύλη για το εργοστάσιο.  Η σύμβαση περιλαμβάνει επίσης την παραχώρηση από τη ΔΕΗ Α.Ε στη ΔΙΑΔΥΜΑ της πλήρους  κυριότητας εκτάσεων 827 στρεμμάτων (ΚΕΟΔ) και 260 στρεμμάτων (ΧΔΒΑ) έναντι της διαχείρισης 15.000 τόνων επικίνδυνων ή μη αποβλήτων.

Η ΣΔΙΤ ψηφίστηκε με ψήφους 6-1 από το ΔΣ της ΔΙΑΔΥΜΑ. Υπάρχουν όμως ακόμα πολλά σημεία που χρήζουν άμεσης απάντησης:

1.       Που είναι η περιβόητη σύμβαση? Για ποιο λόγο δεν έχει κοινοποιηθεί στην δημόσια σφαίρα ενημέρωσης ώστε όλοι εμείς οι δημότες-μέτοχοι της ΔΙΑΔΥΜΑ να έχουμε ιδία αντίληψη για το περιεχόμενό της? Οι δήμαρχοι που την υπέγραψαν την γνωρίζουν, έχουν αντίγραφό της  και εάν ναι γιατί δεν την κοινοποιούν στο κοινό? Τα τοπικά ΜΜΕ που τόσες συνεντεύξεις έχουν κάνει στον γενικό διευθυντή της εταιρείας γιατί ποτέ δεν ζήτησαν να δουν την σύμβαση? Οι μόνες πληροφορίες που γνωρίζουμε είναι ανακύκλωση αυτής της πηγής
2.       Πόσο οικονομικό βάρος θα επωμιστεί ο δημότης από την εν λόγω ΣΔΙΤ? Πόσο θα αυξηθούν τα δημοτικά τέλη και πόσο θα αυξηθεί το κόστος ανά τόνο απορριμμάτων και ανά κάτοικο? Υπάρχει πρόβλεψη και εναλλακτικά σχέδια εάν το εργοστάσιο δεν καταστεί κερδοφόρο ή η κερδοφορία του είναι δεδομένη καθώς θα αυξάνονται μονίμως τα δημοτικά τέλη?
3.       Ποιο είναι το οικολογικό αποτύπωμα της λειτουργίας του συγκεκριμένου εργοστασίου σε μια περιοχή ήδη επιβαρυμένη που κάνει συνεχείς προσπάθειες να ξαναβρεί τους φυσικούς ρυθμούς της? Η εναντίωση του δημάρχου Κοζάνης στην “ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 5 “ για λόγους οικολογικούς και στρατηγικής ανάπτυξης της περιοχής,  πόσο συμβαδίζει με την υπογραφή του στην συγκεκριμένη ΣΔΙΤ?
4.       Μπορούν να διαβεβαιώσουν οι δήμαρχοι ότι η συγκεκριμένη ΣΔΙΤ δεν αποτελεί τον «δούρειο ίππο» για την ιδιωτικοποίηση μέρους των αρμοδιοτήτων των Ο.Τ.Α.? Μπορούν οι δήμαρχοι να διαβεβαιώσουν ότι δεν θα χάσει την δουλειά του ούτε ένας εργαζόμενος της καθαριότητας, ότι θα συνεχιστούν οι διεκδικήσεις για τις αναγκαίες προσλήψεις στις υποστελεχωμένες υπηρεσίες των Ο.Τ.Α.?
5.       Η υποχρέωση της ΔΙΑΔΥΜΑ να προμηθεύει με συγκεκριμένη ποσότητα απορριμμάτων την ΗΛΕΚΤΩΡ, συνάδει με την καταστατική υποχρέωσή της να αναπτύσσει δομές ανακύκλωσης στην πηγή με στρατηγικό στόχο την ελαχιστοποίηση των απορριμμάτων?
6.       Η λειτουργία του συγκεκριμένου εργοστασίου συνάδει με τις προσπάθειες της Περιφέρειας και κάποιων δημάρχων ώστε να αναπτυχθεί ο πρωτογενής τομέας με την παραγωγή ποιοτικών και βιολογικών προιόντων?  Συνάδει με τις προσπάθειες να αναπτυχθεί ο τουρισμός της περιοχής προβάλλοντας φυσικές ομορφιές και μέρη αμόλυντα από την βιομηχανία?
7.       Οι βιομηχανίες της περιοχής μας που -όπως όλες οι βιομηχανίες- κάποια στιγμή ολοκληρώνουν τον κύκλο ζωής τους άφησαν κάποιο μήνυμα στους αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης? Η ΑΕΒΑΛ, η ΜΑΒΕ, οι συνεχείς συσκέψεις για το μέλλον της περιοχής μετά την ΔΕΗ δεν βάζουν ζήτημα σκοπιμότητας ύπαρξης ενός εργοστασίου που ξεκινά με προσδοκώμενη ζωή 25-30 ετών?
8.       Οι συνεχείς και πρόσφατες ανακοινώσεις της Δημοτικής Κίνησης Τόπος να Ζεις που ανέλαβε την διοίκηση του δήμου Κοζάνης, ενάντια στην συγκεκριμένη ΣΔΙΤ  πως συμβαδίζουν με την θετική στάση του δημάρχου Κοζάνης? Τι άλλαξε από το 2014 και αυτές τις ανακοινώσεις μέχρι σήμερα ώστε να έχουμε ολοκληρωτική μεταστροφή της θέσης? (δείτε  εδώ).
9.       Γιατί αυτή η μυστικοπάθεια από την μεριά της ΔΙΑΔΥΜΑ και των δημάρχων? Ένα τόσο κομβικό έργο δεν πρέπει να αποτελεί μέρος του δημόσιου διαλόγου ως προς την  σκοπιμότητά του και κυρίως ως μέρος της στρατηγικής ανάπτυξης της περιοχής?
10.   Ποια η θέση της Οικολογικής Κίνησης Κοζάνης στην οποία συμμετέχει ο δήμαρχος Κοζάνης? Η τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί στο εν λόγω εργοστάσιο που έχει χρησιμοποιηθεί και ποιος είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπός της στην Ελλάδα?
11.   Εν τέλει εάν το έργο αναδεικνύεται επωφελές για την περιοχή (εάν…) γιατί δεν το αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου η ΔΙΑΔΥΜΑ (με την χρήση τεχνογνωσίας από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας μας)  η οποία –κατά δήλωση του γενικού διευθυντή της- αποτελεί μία οικονομικά ισχυρή και συνεχώς αναπτυσσόμενη επιχείρηση? Με αυτό τον τρόπο η υπεραξία και η κερδοφορία θα έμεναν στην διαδημοτική επιχείρηση και κατά συνέπεια στην τοπική κοινωνία ενώ θα υπήρχε αξιοποίηση των τμημάτων ΑΕΙ της χώρας που διεθνώς είναι αναγνωρισμένα.
12.   Από πότε η διαλογή και ανακύκλωση απορριμμάτων στην πηγή έπαψε να αποτελεί καταστατικό σκοπό της ΔΙΑΔΥΜΑ? Πότε έλυσε η περιοχή μας και η χώρα το ζήτημα της ανακύκλωσης ώστε να ξεκινά εργοστάσια τέτοιου τύπου?
Εκτός όλων των ανωτέρω, η παραχώρηση από την ΔΕΗ και η αποδοχή αυτής της παραχώρηση δημιουργεί δεδικασμένο και ακυρώνει τους αγώνες της τοπικής κοινωνίας για την επαν-απόδοση των εδαφών που παραχωρήθηκαν στην ΔΕΗ για λόγους εθνικού συμφέροντος μετά από αναγκαστική απαλλοτρίωση .
Η ΔΙΑΔΥΜΑ  ανέλαβε την επεξεργασία των επικινδύνων η μη αποβλήτων της ΔΕΗ. Εάν εγκατασταθεί μονάδα επεξεργασίας  αυτών ποιο θα είναι το κόστος και ποιος θα το επιβαρυνθεί ,καθώς και τα λειτουργικά έξοδα αυτής .
 
Είναι προφανές ότι αυτά τα ερωτήματα έπρεπε να έχουν απαντηθεί δημοσίως πολύ καιρό πριν  στο πλαίσιο ενός ανοιχτού διαλόγου όλων των φορέων και των ενδιαφερόμενων κατοίκων. Η σπουδή να υπογραφεί η σύμβαση και η πολύ περιορισμένη ενημέρωση καθιστούν άμεσα απαιτούμενες τις απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα. Ταυτόχρονα είναι τουλάχιστον υποκριτικό να θεωρούμε ότι δεν γίνεται τα τελευταία χρόνια μια συστηματική προσπάθεια απαξίωσης των Ο.Τ.Α. και ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών τους.
Εμείς τα σωματεία των εργαζόμενων στους ΟΤΑ της ΠΕ Κοζάνης , έχοντας σαν πρωταρχικό σκοπό την διασφάλιση των συμφερόντων των εργαζομένων ( που για εμάς δεν είναι ανεξάρτητα από  τα συμφέροντα της ευρύτερης κοινωνίας) , διαβεβαιώνουμε ότι θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε :
-για την προάσπιση και ανάπτυξη των δημόσιων αγαθών,
-για  την αυτοτέλεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
-για την ουσιαστική, αειφόρο ανάπτυξη του τόπου μας
 
Σύλλογος Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Ν. Κοζάνης
Σωματείο Εργαζομένων Δήμων Κοζάνης
Σωματείο Εργαζομένων Δήμου Εορδαίας

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.