Δήμος Κοζάνης: Ανανέωση Επαγγελματικών Αδειών των πωλητώνΠαρακαλούμε όπως προβείτε στην  ανανέωση  των  επαγγελματικών σας αδειών βάσει του Ν. 4264/14 (Φ.Ε.Κ. 118/15.05.2014 τ. Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 85 του Ν. 4307/14 (Φ.Ε.Κ. 246/15.11.2014 τ. Α΄), τηρώντας τα κάτωθι χρονικά διαστήματα, αλφαβητικά, για την κατάθεση των σχετικών δικαιολογητικών.

Από Αβραμίδης Κωνσταντίνος του Παναγιώτη μέχρι Μπακαλίδης Νεκτάριος του Ηλία, το διάστημα υποβολής των δικαιολογητικών καθορίζεται από Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2014 μέχρι και Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2014.

Από Μπαλιάκας Νικόλαος του Ευαγγέλου μέχρι Χριστόπουλος Λάζαρος του Δημητρίου, το διάστημα υποβολής των δικαιολογητικών καθορίζεται από Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2014 μέχρι  και Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου 2014.

Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 14 του Ν.4264/14 (Φ.Ε.Κ. 118/15.05.2014 τ.Α΄) για τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας επαγγελματία πωλητή πρέπει να υποβληθούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση,
2. Δύο (2) φωτογραφίες,
3. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.,
4. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα,
5. Ε1, Ε3 και εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών δηλώσεων για τα τελευταία τρία έτη,
6. Βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων,
7. Πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με τη με αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797/2012 (Β’1199) υπουργική απόφαση,
8. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα ο ίδιος και ότι δεν έχει συνταξιοδοτηθεί γήρατος ή αναπηρίας από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα,
9. Δημοτική Ενημερότητα σύμφωνα με την πρόβλεψη του άρθρου 285 του Ν. 3463/2006,
10. Μετά  τον έλεγχο όλων των ανώτερων δικαιολογητικών από την υπηρεσία και εφόσον πληρούνται οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις,  τότε και μόνο τότε, καταβάλλεται παράβολο 30€ (τριάντα ευρώ) στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου.

    Οι επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών, οι οποίοι έχουν προσκομίσει τα δικαιολογητικά τους κατά τις ημερομηνίες της προηγούμενης ανακοίνωσης (Σεπτέμβριο – Οκτώβριο 2014), και πριν την νέα παράταση (31/12/2014) όπως ορίζεται με το άρθρο 85 του Ν. 4307/14 (Φ.Ε.Κ. 246/15.11.2014 τ. Α΄), θα πρέπει υποχρεωτικά να ξαναφέρουν μόνο :

1. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.,
2. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα,
3. Δημοτική Ενημερότητα σύμφωνα με την πρόβλεψη του άρθρου 285 του Ν. 3463/2006,
4. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα ο ίδιος και ότι δεν έχει συνταξιοδοτηθεί γήρατος ή αναπηρίας από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα

Όλα τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στη Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Τμήμα εμπορικών δραστηριοτήτων, Π. Χαρίση 6- 3ος όροφος. Επικοινωνία στα τηλέφωνα 24613 55137. E- mail: ntinakon@kozanh.gr.

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.