Ανακοίνωση – πρόσκληση προς τους οφειλέτες του Δήμου Εορδαίας για υποβολή αιτήσεων ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους

Σύμφωνα με τον πρόσφατα  ψηφισθέντα Νόμο 4304/2014  παρέχεται η δυνατότητα στους υπόχρεους του Δήμου Εορδαίας να ρυθμίσουν το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους.

Τα οφέλη είναι πολλαπλά για τους οφειλέτες, οι οποίοι  έχουν την δυνατότητα, είτε να εξοφλήσουν την οφειλή  ΕΦΑΠΑΞ  απαλλαγμένοι από πρόστιμα και προσαυξήσεις, είτε να μειώσουν το οφειλόμενο ποσό με την έκπτωση σε προσαυξήσεις και πρόστιμα, ανάλογα με το ποσό οφειλής και τον αριθμό των δόσεων.

Πιο συγκεκριμμένα:

Σύμφωνα με τις Διατάξεις του Άρθρου 24 του Ν 4304/2014  , ρυθμίζονται πάσης φύσεως ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν βεβαιωθεί έως και 30/10/2014.

Για την υπαγωγή στην  ρύθμιση  ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  υποβολή  αίτησης του οφειλέτη το αργότερο μέχρι τις 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014.
            

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές διακρίνονται σε 2 βασικές κατηγορίες:

Α) Ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν βεβαιωθεί έως 31/12/2009.

Ρυθμίζονται σε 24 μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο ποσό κάθε δόσης 150 €, ΧΩΡΙΣ  ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ   ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ  &  ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ και στην περίπτωση της ΕΦΑΠΑΞ  ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ  ολοκλήρου του  ποσού οφειλής , γίνεται ΕΚΠΤΩΣΗ 10%  ΕΠΆΥΤΗΣ.

Β) Ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010  και μέχρι 30 Οκτωβρίου 2014.

Ρυθμίζονται ως ακολούθως:

α) Εφάπαξ,  με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό  (100%)  από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

β) Για οφειλές μέχρι 5.000,00  ευρώ σε είκοσι τέσσερις (24)δόσεις, με απαλλαγή κατά  ποσοστό ογδόντα τοις εκατό  (80%)από τις κατά  Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και  των προστίμων και  
υπό την  προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη των 100 ευρώ.

γ) Για οφειλές από 5.000,01  ευρώ μέχρι 10.000,00  ευρώ σε  σαράντα οκτώ (48) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

δ) Για οφειλές από  10.000,01 ευρώ μέχρι  20.000,00 ευρώ σε εβδομήντα δύο(72)δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό  τριάντα τοις εκατό(30%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις  εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

ε) Για  οφειλές από 20.000,01 ευρώ και πάνω σε εκατό(100)δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.
               
Είναι  δυνατή η καταβολή  των οφειλών σε  λιγότερες  των ανωτέρω προβλεπόμενων  δόσεων  ύστερα από σχετική αίτηση  του οφειλέτη. Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων και επιβαρύνονται με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής , οι οποίες  υπολογίζονται με  βάση  το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για  πράξεις  αναχρηματοδότησης  της  Ευρωπαϊκής  Κεντρικής  Τράπεζας κατά  την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής, (σήμερα 0,05%)  πλέον οχτώ εκατοστιαίων μονάδων ετησίως  υπολογισμένο,  το οποίο και παραμένει  σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης.
              
Εξαιρούνται και δεν υπάγονται στη παρούσα ρύθμιση:

α) οφειλές από κάθε είδους πρόστιμα αυθαίρετων κατασκευών,

β) οφειλές υπαγόμενες  σε  καθεστώς  ειδικότερων, ευνοϊκότερων προβλέψεων περί καταβολής σε δόσεις…» (π.χ. εισφορά σε χρήμα των ιδιοκτητών ακινήτων για ένταξη στο σχέδιο πόλης κατά το π.δ.5/86).
                 
Σκοπός των ως άνω  διατάξεων  είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών  είσπραξης των ληξιπρό
θεσμων οφειλών προς δήμους και για αυτό  παρέχονται σημαντικά κίνητρα – διευκολύνσεις  προς τους οφειλέτες για την άμεση και συστηματική εξόφληση των οφειλών τους .
                 
Για το  σκοπό  αυτό, καλούμε  όλους τους δημότες  και  μη, που έχουν οφειλές προς το Δήμο Εορδαίας, να απευθυνθούν στην Ταμειακή Υπηρεσία (τηλ. 2463-3 -50160 ) του Δήμου Εορδαίας για να ενημερωθούν και  να επωφεληθούν της δυνατότητας που παρέχεται να ρυθμίσουν ευνοϊκά για αυτούς τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους.

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.