Ερώτηση Ραχήλ Μακρή σχετικά με την εκποίηση των άυλων υποδομών της ΧώραςΡαχήλ Μακρή: “Όταν δεν δίνει συστατικές σε πλαστογράφους, κάνει τον ανήξερο για μελέτη αποτίμησης ψηφιακών συχνοτήτων 715 εκ ευρώ, που τις εκποίησε για μόλις 18 εκ. ευρώ”

Τα μεγαλύτερα χαρακτηριστικά της άγνοιας είναι ματαιοδοξία και υπεροψία και αλαζονεία. Τα λόγια του Άγγλου συγγραφέα Samuel Butler αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα όταν υποτιθέμενα υπεύθυνοι υφυπουργοί αρνούνται την ύπαρξη μελετών που αποδεικνύουν το ξεπούλημα των άυλων υποδομών της Χώρας.

Στις 26 Απριλίου 2014 ο υφυπουργός Μ. Παπαδόπουλος αφού δήλωσε ότι αντιλαμβάνεται απόλυτα τη γοητεία που υπάρχει να είναι κανείς σε ένα φανταστικό κόσμο κατέστησε σαφές ότι δεν υπάρχει μελέτη η οποία εξετάζει την κατανομή των δικαιωμάτων στην κυριότητα (property rights) του φάσματος των UHF (470-862MHz) και των 2.6GHz στην Ελλάδα.

Είχε προηγηθεί το μαύρο της ΕΡΤ που άφησε ως μόνο διεκδικητή του ψηφιακού φάσματος της Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης τα ιδιωτικά κανάλια της Digea. Τα κανάλια που είχαν εξασφαλίσει αντί 18 εκ ευρώ την παραχώρηση του ψηφιακού φάσματος, το οποίο ανέρχεται σε 715 εκ ευρώ σύμφωνα με πληροφορίες για αποτιμήσεις, που προκύπτουν από την ανωτέρω μελέτη.

Η υποτιθέμενη άγνοια πλαισιώθηκε με την αλαζονική και ματαιόδοξη υπεροψία για να καλύψει τα αδικαιολόγητα. Την αναφερόμενη μελέτη όμως γνώριζαν πολύ καλά οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, οι οποίες διαπιστώνοντας ότι οι καναλάρχες λαμβάνουν τις δικές τους συχνότητες για το εξευτελιστικό τίμημα που αναφέραμε κατέθεσαν αίτημα για μείωση των 300 εκ ευρώ που ήταν η αποτίμηση για τις δικές τους συχνότητες.

Ανταποκρινόμενη προφανώς στο ανωτέρω αίτημα και για αμβλύνει τις εντυπώσεις εκποίηση του φάσματος για την ΕΨΤ η  Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων προέβει σε “Απευθείας ανάθεση στην εταιρεία «Analysys Mason Limited» του έργου παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών με αντικείμενο την επικαιροποίηση της αποτίμησης της οικονομικής αξίας των ζωνών φάσματος 790-862MHz (ψηφιακό μέρισμα) και 2500-2690 MHz”.

Προκειμένου να παρέχει εκπτώσεις σε όσους στηρίζουν την εκποίηση η Συγκυβέρνηση των μπλε και πράσινων στελεχών δεν διστάζει να πλήρωσε άλλα 45.000 για την τυπική δικαιολόγηση των πράξεων της.
Για την άμεση απάντηση των σοβαρότατων ερωτημάτων που γεννιούνται σε κάθε πολίτη η Κοινοβουλευτική εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, Βουλευτής Ν. Κοζάνης κα Ραχήλ Μακρή κατέθεσε την με αριθμ. πρωτ. 1321/167/22-7-14 Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων.

 
ΜΑΚΡΗ ΡΑΧΗΛ
 Βουλευτής  Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ –  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ   – ΑΚΕ
                                                                                         
Προς τον κ. Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

ΘΕΜΑ: «Υφίσταται μελέτη αποτίμησης 715 εκ. Ευρώ του φάσματος συχνοτήτων για Επίγεια Ψηφιακή Τηλεόραση, το οποίο η κυβέρνηση  παραχώρησε στην  Digea αντί των 18 εκ ευρώ;»

Στις 23 Φεβρουαρίου 2012 παραδόθηκε μελέτη της Analysys Mason Limited με θέμα “Τελική Έκθεση για το Ελληνικό Υπουργείο Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων – Δικαιώματα ιδιοκτησίας στο φάσμα των UHF και των 2.6 GHz”. Η μελέτη εκπονήθηκε ,όπως  αναφέρεται στην σύντομη έκθεση της ,  από την Analysys Mason Limited (Analysys Mason) για λογαριασμό της Ελληνικής Κυβέρνησης ( Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων -ΥπΥΜεΔι), και εξετάζει την κατανομή των δικαιωμάτων στην κυριότητα (property rights) του φάσματος των UHF (470-862MHz) και των 2.6GHz στην Ελλάδα.
 Ειδικότερα, η μελέτη λαμβάνει υπόψη τη δυνητική αξία του «ψηφιακού μερίσματος» από την απελευθέρωση του φάσματος υπερυψηλών συχνοτήτων (UHF), και κατά πόσον αυτό θα πρέπει να διατεθεί για χρήση κινητής ευρυζωνικότητας, ή για επίγεια ψηφιακή τηλεόραση (ΕΨΤ). Εξετάζει επίσης εναλλακτικές επιλογές για την εκχώρηση του φάσματος στη ζώνη των UHF και των 2.6GHz, καθώς και τις πιθανές επιλογές αδειοδότησης για εκχώρηση φάσματος προς χρήση κινητών υπηρεσιών και ΕΨΤ.​

Ειδικότερα το φάσμα των 470-790MHz που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίγεια ψηφιακή τηλεόραση αποτιμάται στα 10.3 δισ. Ευρώ, ενώ σύμφωνα με  δημοσιεύματα επί του πλήρους κειμένου της τελικής έκθεσης  η αποτίμηση των 15 ετών για εκχώρηση σε τηλεοπτικούς σταθμούς ανέρχεται στα 715 εκ. Ευρώ.

Παρόλα αυτά η κυβέρνηση  σας προχώρησε στην παραχώρηση του φάσματος στην εταιρεία Digea αντί των 18 εκ ευρώ.

Στις 26 Απριλίου 2014 ο υφυπουργός μεταφορών Μ. Παπαδόπουλος σε απάντηση επίκαιρης ερώτησης μου σχετικά με το θέμα, αφού δήλωσε ότι αντιλαμβάνεται απόλυτα τη γοητεία που υπάρχει να είναι κανείς σε ένα φανταστικό κόσμο μας κατέστησε σαφές ότι η συγκεκριμένη μελέτη ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ.

Μάλιστα ο Προεδρεύων της συνεδρίασης Γεώργιος Καλαντζής επιβεβαίωσε ότι αυτό που ακούσαμε, πράγματι ειπώθηκε, λέγοντας χαρακτηριστικά “Απάντησε ότι δεν υπάρχει”.
Παρόλο που ο υφυπουργός ισχυρίζεται ότι στην δική του πραγματικότητα έκθεση δεν υπάρχει, η αγορά διαθέτει αντίθετη άποψη και η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων στις 14 Απριλίου 2014 εκδίδει απόφαση με θέμα: “Απευθείας ανάθεση στην εταιρεία «Analysys Mason Limited» του έργου παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών με αντικείμενο την επικαιροποίηση της αποτίμησης της οικονομικής αξίας των ζωνών φάσματος 790-862MHz (ψηφιακό μέρισμα) και 2500-2690 MHz”. Σύμφωνα με την με ΑΔΑ: ΒΙ09639-ΕΨΩ Απόφαση της ΕΕΤΤ εγκρίνεται η συνολική δαπάνη ύψους σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (€ 45.000,00) πλέον ΦΠΑ 23%, για την αμοιβή του αναδόχου η οποία θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της ΕΕΤΤ χρήσεως 2014.

Επιπρόσθετα ένα ακόμα στοιχείο που διαψεύδει τον υφυπουργό και εκθέτει την κυβέρνηση σας είναι το γεγονός ότι οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας διαβλέποντας τις εκπτώσεις στην παραχώρηση του ψηφιακού φάσματος για την Επίγεια Ψηφιακή Τηλεόραση φαίνεται να ζητούν την αναθεώρηση της αρχικής αποτίμησης της έκθεσης με το επιχείρημα πως δεν είναι θεμιτό και δίκαιο να καταβάλουν 300 εκατ. ευρώ, όταν οι καναλάρχες έδωσαν για όλες τις άλλες ψηφιακές συχνότητες μόλις 18,6 εκατ. ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Οι επαφές του προέδρου και του αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ Κ. Λουρόπουλου και Ν. Παπαουλάκη στο Μιλάνο με τα στελέχη της εταιρείας αξιολόγησης του ψηφιακού μερίσματος Analysys Mason, οδήγησαν στην με αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης ΒΙ09639-ΕΨΩ Απόφαση της ΕΕΤΤ  για την “Απευθείας ανάθεση στην εταιρεία «Analysys Mason Limited» του έργου παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών με αντικείμενο την επικαιροποίηση της αποτίμησης της οικονομικής αξίας των ζωνών φάσματος 790-862MHz (ψηφιακό μέρισμα) και 2500-2690 MHz” ναι ή όχι;  
2. Αν ναι, υπάρχει  μελέτη της εταιρείας Analysys Mason Limited (Analysys Mason) με θέμα “Δικαιώματα στην κυριότητα του φάσματος των UHF και των 2.6GHz”, η οποία εκπονήθηκε για  λογαριασμό της Ελληνικής Κυβέρνησης και συγκεκριμένα για το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων;
3. Αν ναι, υπάρχει βάσιμη αιτία, πέραν της γοητείας που τους ασκεί ο φανταστικός κόσμος, δυνάμει της οποίας τα στελέχη της Κυβέρνησης σας αρνούνται την ύπαρξη της;
4. Εάν ναι, ποιο είναι το κόστος της μελέτης αυτής;
5. Εάν όχι γιατί ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος της ΕΕΤΤ μετέβησαν στο Μιλάνο; Συναντήθηκαν με στελέχη της εταιρείας αξιολόγησης του ψηφιακού μερίσματος Analysys Mason;
6. Συμπεριλαμβάνονταν στη μελέτη σενάρια αποτίμησης των δικαιωμάτων χρήσης των διαφόρων φασμάτων συχνοτήτων ανάλογα με τη μέση τιμή των ευρωπαϊκών δημοπρασιών ή περιπτώσεις άλλων χωρών;
7. Πόσο αποτιμήθηκε  το φάσμα των 470-790MHz που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίγεια ψηφιακή τηλεόραση;
8. Αληθεύει ότι , ενώ σύμφωνα με το πλήρες  κείμενο της τελικής έκθεσης  η αποτίμηση των 15 ετών για εκχώρηση σε τηλεοπτικούς σταθμούς ανέρχεται στα 715 εκ. Ευρώ;
9. Αν ναι, με ποια λογική δόθηκε στην Digea η παραχώρηση αντί του τιμήματος των 18 εκ ευρώ;
10. Το μαύρο που η Συγκυβέρνηση σας καταδίκασε την ΕΡΤ άφησε την Digea χωρίς ανταγωνιστή και της παραχώρησε το δικαίωμα επιλογής των προσφερόμενων τιμών;
11. Υπάρχει αίτημα των εταιριών κινητής τηλεφωνίας για επικαιροποίηση της αποτίμησης της οικονομικής αξίας των ζωνών φάσματος 790-862MHz;
12. Το αίτημα βασίζεται στην χαμηλή τιμή παραχώρησης των λοιπών συχνοτήτων στους καναλάρχες αντί των 18 εκ ευρώ;
13. Θα πληρώσετε 45.000 ευρώ για να μπορείτε να πουλάτε φτηνότερα την δημόσια περιουσία;

Επιπρόσθετα ζητείται η κατάθεση στην Εθνική Αντιπροσωπεία της τελικής μελέτης της εταιρείας Analysys Mason καθώς και οποιαδήποτε άλλο έγγραφο που τεκμηριώνει τις απαντήσεις σας στις ανωτέρω ερωτήσεις;

 

Αθήνα, 22/7/2014

Η Βουλευτής,

Μακρή Ραχήλ 

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.