Ραχήλ Μακρή: Το Success Story του κ. Σαμαρά με τον ΔΕΣΦΑ συνεχίζεται. Ξεπουλούν μια εταιρία με περιουσία 1,5 δις αντί 400 εκ ευρώ. Συγχαρητήρια!

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία ο ΔΕΣΦΑ στις 31/12/2012 διέθετε Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 1.243.226.000, Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 17.203.000, Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 6.826.000, Αποθέματα 44.344.000, Απαιτήσεις από πελάτες 138.529.000, Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 97.100.000 και ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.547.227.000 ευρώ.

Ακόμα σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία η εταιρεία για το έτος 2012 παρουσίασε Κέρδη προ φόρων 112.561.000 και Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες 96.434.000 ευρώ.

Παρόλα αυτά το ΤΑΙΠΕΔ ομόφωνα αποφασίζει την πώληση της εταιρείας με αντίτιμο 400 εκ ευρώ στην SOLAR, ενώ δημοσιεύματα αναφέρουν ότι οι Αζέροι αγοραστές εγείρουν αίτημα διασφάλισης της δυνατότητας «άσκησης ανεξάρτητης εμπορικής πολιτικής». Ζητάνε δηλαδή να μην μπαίνουν περιορισμοί στην αναπροσαρμογή των τελών διέλευσης για τη χρήση των δικτύων φυσικού αερίου, που αποτελούν και τη βασική πηγή εσόδων του ΔΕΣΦΑ. Κυβέρνηση και ΤΑΙΠΕΔ, από κοινού με τη ΡΑΕ, φέρονται να αναζητούν ένα «παράθυρο» στους Κώδικες που να ικανοποιεί από τη μια το αίτημα των Αζέρων και από την άλλη να μη δημιουργήσει ρωγμές στον διαγωνισμό από πιθανές προσφυγές για αλλαγή των όρων ή παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Τέλος πριν ακόμα εγκριθεί η απόφαση του ΤΑΙΠΕΔ από τα αρμόδια Ελληνικά και Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα η Πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ , πραγματοποιεί συνάντηση με υψηλόβαθμους εκπροσώπους της εταιρείας Socar, στο πλαίσιο των ενημερωτικών επαφών που έχει ξεκινήσει η ομάδα της εταιρείας στην Ελλάδα προκειμένου να υπάρξει εξοικείωση με τα τρέχοντα εμπορικά και λειτουργικά θέματα της εταιρείας ΔΕΣΦΑ.  

Προκειμένου να διερευνηθεί εάν η συγκεκριμένη απόφαση του ΤΑΙΠΕΔ εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον η τομεάρχης Ενέργειας των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Βουλευτής Ν. Κοζάνης κα Ραχήλ Μακρή κατέθεσε για την με αριθμ. πρωτ. 1731/229/17-9-2013 Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων στους Υπουργούς Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης-ΑΚΕ.

ΜΑΚΡΗ ΡΑΧΗΛ
Βουλευτής  Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ –  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
Υπεύθυνη Τομέα Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

ΕΡΩΤΗΣΗ – ΑΚΕ

Προς τους κ.κ Υπουργούς:  
Οικονομικών
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

ΘΕΜΑ: «Πώληση ΔΕΣΦΑ»

Την 1 Αυγούστου 2013 το ΤΑΙΠΕΔ έδωσε στη δημοσιότητα Δελτίο Τύπου σύμφωνα με το οποίο: «Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ, απεδέχθη ομόφωνα την βελτιωμένη προσφορά της Socar, ύψους 400 εκ. €., που αφορά στο 66% της ΔΕΣΦΑ, ήτοι 31% για το ΤΑΙΠΕΔ και 35% για τα ΕΛΠΕ, το Διοικητικό Συμβούλιο των οποίων συνεδριάζει αύριο για τον ίδιο σκοπό.
Το ΤΑΙΠΕΔ με μεγάλη ικανοποίηση υποδέχεται την  Socar στην Ελληνική αγορά, ως ένα πολύ σοβαρό και στρατηγικό εταίρο, που θα συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της οικονομίας μας.
Τα οφέλη που μελλοντικά θα προκύψουν, είναι πολλαπλάσια, τόσο για τον Έλληνα καταναλωτή, όσο και για την ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής Βιομηχανίας.»
Στις 2 Αυγούστου 2013 τα Ελληνικά Πετρέλαια σε Δελτίο Τύπου αναφέρουν:
«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ A.E. συνεδρίασε σήμερα για να εξετάσει τη δεσμευτική προσφορά που υποβλήθηκε από την εταιρεία SOCAR ύψους €400εκ. για την εξαγορά του 66% του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΣΦΑ (35% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ – 31% ΤΑΙΠΕΔ), η οποία έχει ήδη γίνει αποδεκτή από το Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ.
Το Δ.Σ. ενέκρινε την παραπάνω προτεινόμενη συναλλαγή και εισηγήθηκε την οριστική έγκρισή της από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία και συνεκλήθη  προς το σκοπό αυτό για την 2 Σεπτεμβρίου 2013. Η προτεινόμενη συναλλαγή τελεί υπό την αίρεση της εγκρίσεώς της από τις αρμόδιες εθνικές και Ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές.»
Στις 12 Σεπτεμβρίου 2013 το Υπουργείο ΠΠεριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγης ανακοίνωσε:
«ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΚΑ,
ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣΤΗΣ SOCAR
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Γιάννης Μανιάτης και ο Υφυπουργός κ.Μάκης Παπαγεωργίου, πραγματοποίησαν σήμερα, Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2013, συναντήσεις με υψηλόβαθμους εκπροσώπους της εταιρείας Socar, στο πλαίσιο των ενημερωτικών επαφών που έχει ξεκινήσει η ομάδα της Socar στην Ελλάδα προκειμένου να υπάρξει εξοικείωση με τα τρέχοντα εμπορικά και λειτουργικά θέματα της εταιρείας ΔΕΣΦΑ, καθώς και θέματα γενικού ενεργειακού ενδιαφέροντος. Στη συνάντηση παρέστη και ο Γενικός Γραμματέας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Κώστας Μαθιουδάκης.
 Νωρίτερα, η αντιπροσωπεία της Socar, συνοδευόμενη από τον Πρέσβη της Αζέρικης Δημοκρατίας, Rahman Mustafayev, συζήτησαν με τον Υφυπουργό ζητήματα που αφορούν στις διαδικασίες που έχουν καθοριστεί από τους όρους του διαγωνισμού μέχρι την τελική ολοκλήρωση της πώλησης, ενόσω διάστημα αναμένεται η έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού στη Socar. Περαιτέρω, αναφέρθηκαν στις προσπάθειες της ελληνικής Κυβέρνησης για την αναδιάρθρωση της εγχώριας αγοράς ενέργειας και τις δυνατότητες ανάπτυξής της δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην σημαντική συνεισφορά του ΔΕΣΦΑ προς αυτή την κατεύθυνση.  Ιδιαιτέρως στάθηκαν στο ρόλο της χώρας μας για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και στη συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Αζερμπαϊτζάν στην υλοποίηση του Νότιου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου.
 Το ΥΠΕΚΑ θα βρίσκεται σε διαρκή επαφή με την ομάδα της Socar, που θα συνεχίσει τις εργασίες της στην Ελλάδα, προκειμένου να υλοποιηθεί επιτυχώς η μετάβαση στη νέα μετοχική δομή της ΔΕΣΦΑ, που θα ανοίξει νέες προοπτικές ανάπτυξης τόσο για την ίδια την εταιρεία όσο και για την εγχώρια αγορά ενέργειας και κατ΄ επέκταση για την εθνική Οικονομία.»
Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία ο ΔΕΣΦΑ στις 31/12/2012 διέθετε Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 1.243.226.000, Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 17.203.000, Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 6.826.000, Αποθέματα 44.344.000, Απαιτήσεις από πελάτες 138.529.000, Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    97.100.000 και ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.547.227.000 ευρώ.
Ακόμα σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία η εταιρεία για το έτος 2012 παρουσίασε Κέρδη προ φόρων 112.561.000 και Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες 96.434.000 ευρώ.
Τέλος σύμφωνα με δημοσιεύματα «οι Αζέροι είχαν θέσει πιεστικά αίτημα διασφάλισης της δυνατότητας «άσκησης ανεξάρτητης εμπορικής πολιτικής». Ζητάνε δηλαδή να μην μπαίνουν περιορισμοί στην αναπροσαρμογή των τελών διέλευσης για τη χρήση των δικτύων φυσικού αερίου, που αποτελούν και τη βασική πηγή εσόδων του ΔΕΣΦΑ. Κυβέρνηση και ΤΑΙΠΕΔ, από κοινού με τη ΡΑΕ, φέρονται να αναζητούν ένα «παράθυρο» στους Κώδικες που να ικανοποιεί από τη μια το αίτημα των Αζέρων και από την άλλη να μη δημιουργήσει ρωγμές στον διαγωνισμό από πιθανές προσφυγές για αλλαγή των όρων ή παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.»
Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
1. Αληθεύουν τα δημοσιεύματα;
2. Υπάρχει αίτημα διασφάλισης της δυνατότητας «άσκησης ανεξάρτητης εμπορικής πολιτικής». Ζητάνε δηλαδή να μην μπαίνουν περιορισμοί στην αναπροσαρμογή των τελών διέλευσης για τη χρήση των δικτύων φυσικού αερίου;
3. Εάν ναι η ικανοποίηση του αιτήματος αυτού αλλάζει τους όρους του διαγωνισμού;
4. Εάν ικανοποιήθηκε το αναφερόμενο αίτημα υφίσταται παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας;
5. Ποιες άλλες εταιρίες ή και κοινοπραξίες εταιριών συμμετείχαν στον διαγωνισμό και με ποιες προσφορές;
6. Αληθεύει ότι έχουν χορηγηθεί 262 εκ κρατικές ενισχύσεις στην εταιρεία ΔΕΣΦΑ; Εάν ναι θα επιστραφούν πέρα από το τίμημα των 400 εκ που θα δοθούν από την SOCAR;
7. Αληθεύει ότι έχουν συναφθεί δάνεια με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία εάν δεν πληρώσει ο αγοραστής θα τα επιβαρυνθεί ο Ελληνικός Λαός;
8. Ποια είναι τα πολλαπλάσια μελλοντικά οφέλη τόσο για τον Έλληνα καταναλωτή, όσο και για την ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής Βιομηχανίας, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ;
9. Με ποια κριτήρια δόθηκε για 400 εκ. μια εταιρία με 1,5 δις ευρώ στοιχεία ενεργητικού;
10. Με ποια λογική εγκρίθηκε η πώληση για 400 εκ. μιας εταιρίας με πλέον των 100 εκ ετήσια κέρδη προ φόρων;
11. Αφού δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η πώληση γιατί μέλη της Κυβέρνησης πραγματοποιούν συναντήσεις με εκπροσώπους της εταιρείας Socar, προκειμένου να υπάρξει εξοικείωση με τα τρέχοντα εμπορικά και λειτουργικά θέματα της εταιρείας ΔΕΣΦΑ;
Επίσης ζητείται και η κατάθεση των σχετικών εγγράφων:
1. Όλων των τεχνικών και οικονομικών μελετών οι οποίες τεκμηριώνουν την ωφέλεια για τον Ελληνικό Λαό, την Εθνική οικονομία και γενικότερα για το δημόσιο συμφέρον που προκύπτει από την πώληση της ΔΕΣΦΑ.
2. Το σύνολο των κατατεθειμένων προσφορών, των υποψήφιων επενδυτών, την εθνικότητα τους και τις εξασφαλίσεις που παρείχαν για την προς ωφελεία του Ελληνικού Κράτους αγοράς της ανωτέρω εταιρίας.
3. Τους όρους και τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού.
4. Όλα τα έγγραφα που τεκμηριώνουν τις απαντήσεις στα ανωτέρω ερωτήματα

Αθήνα, 17/9/2013
Η ερωτώσα Βουλευτής,

Μακρή Ραχήλ

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.