Ραχήλ Μακρή: Η φωνή παραγωγών και εμπόρων των λαϊκών αγορών της Δυτικής Μακεδονίας στην επιτροπή της Βουλής

Στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Παρασκευής 19 Ιουλίου 2013 η Βουλευτής Ν Κοζάνης ως ειδική αγορήτρια των Ανεξάρτητων Ελλήνων αποτέλεσε την φωνή παραγωγών και εμπόρων των λαϊκών αγορών της Δυτικής Μακεδονίας.

Στην αγόρευση της επί του νομοσχεδίου «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών» ανέδειξε το υπόμνημα της ένωσης σωματείων επαγγελματιών πωλητών και παραγωγών λαϊκών αγορών Δυτικής Μακεδονίας.

Πιο συγκεκριμένα τόνισε:

“Στο θέμα των λαϊκών αγορών, ως βουλευτής Κοζάνης και κοινοβουλευτική υπεύθυνη των Ανεξαρτήτων Ελλήνων για  όλη τη Δυτική Μακεδονία θα ήθελα να αναδείξω τα βασικά σημεία του υπομνήματος της ένωσης σωματείων επαγγελματιών πωλητών και παραγωγών λαϊκών αγορών Δυτικής Μακεδονίας.

Σύμφωνα με αυτό:

«Ο μεγαλύτερος εχθρός του «θεσμού» των Λαϊκών Αγορών υπήρξε πάντα η πρωτοβουλία ορισμένων, μεταξύ αυτών και των Δήμων, οι οποίοι ήθελαν να τις οικειοποιηθούν καθαρά για εισπρακτικούς, αλλά και ψηφοθηρικούς λόγους μοιράζοντας αφειδώς θέσεις, άδειες και προνόμια. Οι Δήμοι, λοιπόν, διεκδίκησαν πολλές φορές τις λαϊκές καθαρά για φοροεισπρακτικούς, αλλά και για ψηφοθηρικούς λόγους».

Και συνεχίζουν:

« Συνοψίζοντας το ζήτημα της αρμοδιότητας των Λαϊκών Αγορών:

Με την ανάθεση αρμοδιοτήτων του Λαϊκών Αγορών στους Δήμους παρουσιάζονται οι κάτωθι ορατοί και άμεσοι κίνδυνοι, οι οποίοι θα πλήξουν, τους πωλητές Λαϊκών Αγορών, τους καταναλωτές και τον ίδιο το «θεσμό» των Λαϊκών Αγορών.

Αδυναμία των Δήμων να εκδίδουν και να θεωρούν άδειες Πωλητών, Παραγωγών και Επαγγελματιών Λαϊκών Αγορών, κατά τη στιγμή που ο κάθε πωλητής για να επιβιώσει, υποχρεωτικά προσέρχεται και δραστηριοποιείται σε περισσότερους από τέσσερις και πέντε διαφορετικούς Δήμους.

Κάθε Δήμος εφαρμόζει δική του πολιτική, με αποτέλεσμα να αναφύονται πολλά ζητήματα διαφορετικής μεταχείρισης, αδικίας και εύνοιας.

Αντιμετώπιση των Πωλητών των Λαϊκών Αγορών από τους Δήμους καθαρά με εισπρακτικό χαρακτήρα και για την εξυπηρέτηση μικροκομματικών και ψηφοθηρικών συμφερόντων, όπως έχει αποδειχθεί στην πράξη.

Αποδυνάμωση των Λαϊκών Αγορών και διακριτική μεταχείριση εις βάρος των πωλητών Λαϊκών Αγορών προς εξυπηρέτηση των ντόπιων εμπόρων.

Τοπικά και εμπορικά συμφέροντα θα πιέζουν τους Δήμους με μέτρα εις βάρος των Λαϊκών Αγορών.

Μετακίνηση των Λαϊκών Αγορών έξω από τον αστικό ιστό και μακριά από το εμπορικό κέντρο με σκοπό να εξυπηρετήσουν εις βάρος των πωλητών Λαϊκών Αγορών τους ντόπιους εμπόρους δημότες τους και τους κατά τόπον εμπορικούς συλλόγους.

Ανεξέλεγκτα υψηλό ημερήσιο δικαίωμα ή τέλος καθαρά για  εισπρακτικούς λόγους ή για εξυπηρέτηση των εμπόρων δημοτών τους, δήθεν για να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός.

Απώλεια του χαρακτήρα των Λαϊκών Αγορών και της ελεύθερης εισόδου των παραγωγών στις Λαϊκές Αγορές, με συνέπεια την απώλεια της άμεσης σύνδεσης της παραγωγής με την κατανάλωση, με την οποία πετυχαίνονται χαμηλές τιμές σε άριστης ποιότητας προϊόντα προς όφελος των καταναλωτών, η οποία αποτελεί ταυτόχρονα ανάχωμα στο τιμάριθμο και τον πληθωρισμό».

Για τους ανωτέρω λόγους προτείνεται:

«Οι Λαϊκές Αγορές πρέπει να οργανωθούν ανά Περιφέρεια. Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητη η σύσταση Οργανισμών Λαϊκών Αγορών όσες είναι και οι Περιφέρειες της χώρας. Έτσι ο Οργανισμός Λαϊκών Αγορών της κάθε Περιφέρειας:

α) Δίνει τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές και ασκεί τον απαιτούμενο έλεγχο.
β) Επιμελείται την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών ( πληρωμή τυχόν ποσοστού των Δήμων, τυχόν υπάλληλοι που θα απαιτηθούν, δημιουργία χώρων υποδομής κ.λπ.).
γ) Εποπτεύει ορθά και δίκαια  την είσπραξη των εισφορών από τους πωλητές εργαζομένους  στις Λαϊκές Αγορές.
δ) Επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις στους παραβάτες πωλητές.
ε) Αποφασίζει για θέματα εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών.
στ) Επιλαμβάνεται κάθε ζητήματος που έχει να κάνει με τη λειτουργία των Λαϊκών Αγορών, όπως κανονισμός εύρυθμης λειτουργίας, χορήγηση θέσεων με αξιοκρατικά κριτήρια, ωράριο λειτουργίας κ.λπ..
ζ) Φροντίζει για τη λειτουργική τοποθέτηση των ειδών ανά κατηγορία.
η) Φροντίζει για τη δημιουργία υποδομών.

Η αρμοδιότητα, λοιπόν, των Λαϊκών Αγορών για όλα της τα ζητήματα να ανατεθεί σε Οργανισμό Λαϊκών Αγορών σε περιφερειακό επίπεδο, για την κάθε Περιφέρεια της χώρας, με νομικό πλαίσιο ενιαίο για όλες τις Λαϊκές Αγορές».

Επίσης, θίγουν το ζήτημα του Ημερήσιου Δικαιώματος αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Οι αδικίες και ο φορομπηχτικός χαρακτήρας του ημερήσιου δικαιώματος, όπως έχει λειτουργήσει μέχρι σήμερα, δημιούργησε συνθήκες αμφισβήτησης, αδικίας, και αντιπαλότητας και εμπέδωσε στους πωλητές Λαϊκών Αγορών την πεποίθηση, ότι γίνονται θύματα στενής εκμετάλλευσης, αφού αναγκάζονται να καταβάλουν υπέρογκα ποσά για μηδενικές προσφερόμενες υπηρεσίες.

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε Δήμο της Μακεδονίας 40.000 κατοίκων, ο οποίος από το ημερήσιο δικαίωμα της λαϊκής του αγοράς εισέπραξε για το έτος 2009 το ποσό των 250.000 €. Δεδομένου, ότι η όποια εισφορά από τους πωλητές Λαϊκών Αγορών είτε με τη μορφή τέλους είτε ημερήσιου δικαιώματος λειτουργία ανταποδοτικά, διερωτώμεθα: Ξοδέψε ο παραπάνω Δήμος για τις ανάγκες καθαριότητας της Λαϊκής το ποσό των 250.000 €; Σε καμία περίπτωση. Να σημειωθεί ότι η λαϊκή αγορά του συγκεκριμένου Δήμου δεν διαθέτει ούτε καν τουαλέτες!!!!! Τόσο δεν κοστίζει η καθαριότητα όλου του Δήμου!!! Να σημειωθεί δε, ότι δεν καταναλώθηκε το παραμικρό από το παραπάνω ποσό για κανένα έργο υποδομής.

Επίσης, χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι ο παραπάνω Δήμος κατά το 2004, όταν η αρμοδιότητα των Λαϊκών Αγορών ανήκε στους Δήμους, εισέπραττε με τη μορφή τέλους 2,8 ευρώ το τρέχον μέτρο, ενώ η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση όταν ανέλαβε την αρμοδιότητα ως ημερήσιο δικαίωμα εισέπραττε μόνο 1,00 ευρώ ανά τρέχον μέτρο.

Οι παραγωγοί και έμποροι αναφέρουν, ότι τα στοιχεία του Δήμου είναι στη διάθεσή σας. Θα θέλαμε να το ελέγξει η Κυβέρνηση το συντομότερο δυνατόν.
Κύριε Υπουργέ, οι άνθρωποι αυτοί ζητούν μια απάντηση στα αιτήματά τους, που και εσείς καταλαβαίνετε ότι είναι δίκαια. Μια απάντηση όχι στα λόγια, αλλά με πράξεις.

Οι  Ανεξάρτητοι Έλληνες έχουμε επιφυλαχθεί επί του νομοσχεδίου και περιμένουμε να αναλάβετε τις απαιτούμενες νομοτεχνικές πρωτοβουλίες βελτίωσης του νομοσχεδίου.“

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.