Όργια και στα ΕΛΤΑ με τους κρατικοδίατους συνδικαλιστές!

elta3453

Περίπου 16 εκατομμύρια ευρώ εισέπραξαν οι συνδικαλιστές στα ΕΛΤΑ το διάστημα 1999-2010 όμως, ουδείς γνωρίζει που «πήγαν τα λεφτά».

Κι αυτό επειδή η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ταχυδρομικών (ΠΟΣΤ), της οποίας η δράση επιδοτούνταν από τα ΕΛΤΑ, προτιμούσε -εξάλλου δεν ήταν αναγκασμένη- να μην δίνει λογαριασμό για το πώς διαχειρίζεται τα μεγάλα χρηματικά ποσά που κάθε χρόνο κατέληγαν στα ταμεία της.

Η έκθεση για την ΔΕΚΟ του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης Λέανδρου Ρακιντζή που παρουσιάζει το Capital.gr αποκαλύπτει -επιβεβαιώνοντας πλήρως το δημοσίευμα του Κεφαλαίου- το «μεγάλο φαγοπότι» που ελάμβανε χώρα τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία στην κρατική εταιρεία.

Είχε λαμβάνειν

Η ΠΟΣΤ, είχε διασφαλίσει, μέσω των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, σταθερή ροή εσόδων που στηριζόταν στην είσπραξη επιχορηγήσεων από τα ΕΛΤΑ και των εισφορών των μελών στα πρωτοβάθμια σωματεία ταχυδρομικών. Το ύψος των εισφορών των υπαλλήλων διαμορφώνεται σε μηνιαία βάση από 8,03 έως 14,89 ευρώ, βάσει του μισθολογικού κλιμάκιου.

Έτσι οι ενισχύσεις που είχαν καταβληθεί στην ΠΟΣΤ από το 1999 έως το 2009 ανέρχονται στα 4,1 εκατ. ευρώ, ενώ το σύνολο της μηνιαίας παρακρατούμενης συνδρομής των εργαζομένων υπέρ ΠΟΣΤ διαμορφώθηκε κατά το ίδιο διάστημα στα 11,7 εκατ. ευρώ.

Που κατευθύνθηκαν τα συγκεκριμένα ποσά; Παρότι δεν υπάρχουν παραστατικά δαπανών -όπως προέκυψε από τα παρασχεθέντα κατά τον έλεγχο στοιχεία- τα χρήματα δαπανήθηκαν σε διεθνείς συνεργασίες της ΠΟΣΤ, σε προγράμματα διακοπών και στην λειτουργία του παραθεριστικού κέντρου της οργάνωσης.

Μέρος των χρημάτων δαπανήθηκε για την πληρωμή των ενοικίων των γραφείων της ΠΟΣΤ, όπως και για την κάλυψη της μισθοδοσίας δύο αποσπασμένων ταχυδρομικών που έχουν διατεθεί στην ΠΟΣΤ.

Οι επιχορηγήσεις που είχαν συμφωνήσει να δίνουν τα ΕΛΤΑ στους συνδικαλιστές στηρίζονταν στην γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου της ΔΕΚΟ, Π. Σελέκου βάσει της οποίας:

– παρότι ο νόμος 1264/1982 απαγορεύει καταρχήν στις συνδικαλιστικές οργανώσεις να δέχονται εισφορές και ενισχύσεις από οποιοδήποτε εργοδότη ή οργανώσεις των εργοδοτών καθώς και από κομματικούς μηχανισμούς ή άλλες πολιτικές οργανώσεις.

«Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται εισφορές ή ενισχύσεις που προέρχονται από το κράτος ή από υπηρεσίες ή οργανισμούς που ελέγχονται από το κράτος, όπως ο ΕΛΤΑ. Οι εισφορές από το κράτος ή από υπηρεσίες ή οργανισμούς που ελέγχονται από το κράτος είναι, μάλιστα, ιδιαίτερα συνήθεις στην ελληνική πραγματικότητα.

Γίνονται δε με τη συναίνεση όλων των εμπλεκομένων φορέων, ιδίως των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Ενόψει των ανωτέρω είναι προφανές ότι δεν υφίσταται νομικό θέμα ως προς τη χρηματοδότηση της Π.Ο.Σ.Τ. από τον ΕΛ.ΤΑ., πολύ δε περισσότερο που η χρηματοδότηση αυτή ανευρίσκει έρεισμα σε όρο ΣΣΕ» επισημαίνεται σχετικά.

«Μαγειρεμένη» γνωμοδότηση

Ωστόσο, κατά τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με τα άρθρα 5 παράγρ. 4, 14 παράγρ. 2 και 23 παραγρ. 1  του ν. 1264/1982 απαγορεύονται οι εισφορές και οι ενισχύσεις από εργοδότη σε συνδικαλιστική οργάνωση.

«Η απαγόρευση αυτή μπορεί νομίμως να καμφθεί μόνον εφόσον συντρέχουν αθροιστικά δύο προϋποθέσεις: Οι παροχές να απευθύνονται σε πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση και να εξυπηρετούν κοινωφελείς σκοπούς. Οι διατάξεις αυτές συνιστούν αναγκαστικό δίκαιο, το οποίο δεν μπορεί να τροποποιηθεί με αντίθετες ιδιωτικές συμφωνίες μεταξύ των εμπλεκομένων μερών (π.χ. Ε.Σ.Σ.Ε.)» επισημαίνεται στο πόρισμα.

Δεδομένου ότι η ΠΟΣΤ είναι δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, η παροχή ενισχύσεων από τα ΕΛΤΑ στερείται νομιμότητας, ενώ «σχετικές προβλέψεις στις υπογραφείσες Ε.Σ.Σ.Ε. είναι άκυρες και μη εφαρμοστέες από τις Διοικήσεις που τις υπέγραψαν, καθώς και από τις μεταγενέστερες».

Επίσης, κατά το κλιμάκιο Ρακιντζή, η γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου είναι άστοχη, καθώς γίνεται αυθαίρετη ερμηνεία και αποσπασματική επίκληση προτάσεων νομικού συγγράμματος.

Ταυτόχρονα αποσπάται η συμπερασματική πρόταση του συγγράμματος που επικαλείται ο κ. Σελέκος (απαγορεύονται οι εισφορές ή ενισχύσεις του εργατικού σωματείου, που προέρχονται από οποιοδήποτε εργοδότη ή εργοδοτική οργάνωση και όχι μόνο από τον εργοδότη ή την εργοδοτική οργάνωση οι οποίοι αποτελούν τον κοινωνικό αντίπαλο του συγκεκριμένου σωματείου).

Όπως επισημαίνεται στο πόρισμα, «σε κάθε περίπτωση, η δεσπόζουσα εν προκειμένω ιδιότητα των ΕΛ.ΤΑ. είναι αυτή του εργοδότη‐κοινωνικού αντιπάλου της Π.Ο.Σ.Τ. και, υπό την ιδιότητα αυτή, είναι απολύτως απαγορευμένη από τις ειρημμένες διατάξεις οποιαδήποτε οικονομική ενίσχυση του Σωματείου από την εταιρεία».

Παράλληλα, όπως αναφέρεται στην έκθεση, η παρακράτηση από τον μισθό των εργαζομένων των ΕΛ.ΤΑ. οιωνδήποτε συνδικαλιστικών εισφορών υπέρ της ΠΟΣΤ και η απόδοσή τους απευθείας σε αυτήν είναι αντισυνταγματική, παράνομη και καταχρηστική.

Όσον αφορά την διάθεση υπαλλήλων των ΕΛΤΑ στην ΠΟΣΤ για εργασία, η οποία δεν προβλέπεται στον Υπηρεσιακό Οργανισμό της εταιρείας είναι, κατά τον κ. Ρακιντζή, παράνομη.

Εξασφαλισμένη χρηματοδότηση

Η αυτοτελής χρηματοδότηση των δευτεροβαθμίων και τριτοβαθμίων συνδικαλιστικών οργανώσεων (επομένως και της ΠΟΣΤ) έχει θεσμοθετηθεί να γίνεται από πόρους της Εργατικής Εστίας (με μέρος από τις εισφορές των εργαζομένων σε αυτήν) για την εξυπηρέτηση όλων των λειτουργικών τους αναγκών (ενοίκιο γραφείων κτλ).

Με άλλα λόγια, η ΠΟΣΤ -όπως το σύνολο των δευτεροβάθμιων-τριτοβάθμιων οργανώσεων- διαθέτει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από πόρους της Εργατικής Εστίας για την κάλυψη των δαπανών θέρμανσης, ύδρευσης, ή ηλεκτρισμού, διεξαγωγής επιστημονικών ερευνών, σεμιναρίων και διεθνών δραστηριοτήτων.

«Τριγωνικές» σχέσεις

Το πόρισμα αποκαλύπτει ότι η ΠΟΣΤ διατηρεί συμμετοχές σε θυγατρικές των ΕΛΤΑ εταιρείες, ήτοι στην ΚΕΚ-ΕΛΤΑ (70%) και τις Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ (0,01%).

Η συμμετοχή συνδικαλιστικών Σωματείων σε κερδοσκοπικές επιχειρήσεις απαγορεύεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του ν. 1264/1982 και γι’ αυτό, κατά τον Γενικό Επιθεωρητή, είναι παράνομη.

«Η συμμετοχή συνδικαλιστικών σωματείων σε μικτά εταιρικά σχήματα με τον εργοδότη τους και η συνδιοίκηση σε αυτά, όπως στην προκειμένη περίπτωση, εκτιμούμε ότι καταστρατηγεί τη βούληση του νομοθέτη του ν. 1264/1982 για ελεύθερο και ακηδεμόνευτο συνδικαλισμό».

Αποτελεί κοινό μυστικό στους παροικούντες την Ιερουσαλήμ ότι εδώ και πολλά χρόνια, στα ΕΛΤΑ -όπως και στο σύνολο των κρατικών εταιρειών- έχουν αναπτυχθεί «τριγωνικές σχέσεις» μεταξύ συνδικαλιστών, διοίκησης και πολιτικών.

Απτή απόδειξη των παραπάνω; Οι επιχορηγούμενες από την διοίκηση των ΕΛΤΑ διακοπές των συνδικαλιστών που πραγματοποιήθηκαν (το 2010 και φέτος) στα ξενοδοχεία του ομίλου Grecotel.

Ως γνωστό, η διευθύνουσα σύμβουλος της γνωστής ξενοδοχειακής αλυσίδας Μαρί Δασκαλαντωνάκη είναι η σύζυγος του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος Νίκου Σηφουνάκη, ο οποίος προ του ανασχηματισμού του Σεπτέμβρη 2010 ήταν υφυπουργός Υποδομών (άρα ο πολιτικός προϊστάμενος των ΕΛΤΑ), ενώ πριν την έλευση του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία ήταν υπεύθυνος του τομέα Μεταφορών.

Η επόμενη ημέρα

Σε δεινή θέση βρίσκονται οι συνδικαλιστές των ΕΛΤΑ, μετά την ολοκλήρωση του πορίσματος Ρακιντζή.  Η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ελένη Ράικου διέταξε προκαταρκτική έρευνα, ενώ τις προσεχείς ημέρες το ΣΔΟΕ αναμένεται να κάνει «φύλο και φτερό» την ΠΟΣΤ.

Στην περίπτωση της ΔΕΗ, οι επιχορηγήσεις προς το σωματείο -μετά το πόρισμα Ρακιντζή- κόπηκαν, με αποτέλεσμα η ΓΕΝΟΠ να βρίσκεται σήμερα σε δεινή οικονομική κατάσταση. Ανάλογη εκτιμάται ότι θα είναι η “τύχη” της ΠΟΣΤ.

Παράλληλα, πλήρες σκοτάδι -παρά την ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων που έχει καταθέσει στη Βουλή ο βουλευτής της Ν.Δ. Νίκος Νικολόπουλος- αναμένεται να σκεπάσει την έμμεση εμπλοκή του κ. Σηφουνάκη στην υπόθεση των επιδοτήσεων των ΕΛΤΑ, εγείροντας πληθώρα ηθικών ζητημάτων.

dimitris.delevegos@capital.gr
capital.gr

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.