Αλλαγή του καιρού στη Δυτική Μακεδονία! Μάθετε πότε θα εκδηλωθεί

Αλλαγή του καιρού στη Δυτική Μακεδονία!

Μάθετε πότε θα εκδηλωθεί στο δελτίο καιρού με τον Γιώργο Βασιλειάδη:

 

 

Σχολιάστε