Αίτημα πολιτών στον δήμο Κοζάνης: 30 Κοζανίτες ζητούν να ανακληθούν αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 

Μετά λύπης είμαστε εκ των πραγμάτων αναγκασμένοι να διαμαρτυρηθούμε  έντονα και να ζητήσουμε να ανακληθούν και να καταργηθούν οι αποφάσεις του  Δημοτικού Συμβουλίου με αρ. 191/2022 και 190/2022   με τις οποίες  αφ ένός  καταργούνται 2-3 θέσεις στάθμευσης  στην οδό  Στ. Αναστασίου 1-3  και δημιουργείται  νέα παρκίδα  φορτοεκφόρτωσης  μεροληπτώντας σκανδαλωδώς υπέρ του νέου  Σ. Μάρκετ  ΤΟΤΑL , χωρίς καμιά λογική και ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ , χωρίς  καν να το χρειάζονται ουσιαστικά, δημιουργώντας σοβαρό πρόβλημα  σε όλη την ευρύτερη γειτονιά μας γιατί υπάρχει ΤΕΡΑΣΤΙΑ  ΕΛΛΕΙΨΗ  ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ , όπως  και  σχεδόν σε  όλη την Κοζάνη,  και ταλαιπωρούμαστε όλοι  , την στιγμή μάλιστα που υπάρχουν δίπλα και απέναντι από το ΤΟΤΑΛ  5 , [ΠΕΝΤΕ ],  παρκίδες  φορτοεκφόρτωσης , ένα μεγάλο υπαίθριο πάρκιγκ, καί μιά διεύρυνση  της οδού Π.Μελά επί της  πλατείας Γιολδάση  που μπορούν άριστα  να εξυπηρετήσουν  και την   φορτοεκφόρτωση  γιά το  ΤΟΤΑL ,και αφ΄ετέρου η κατασκευή της ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ και ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ  ΡΑΜΠΑΣ από το ΤΟΤΑL  στην είσοδο του δημιουργεί ΣΟΒΑΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΚΗΣ  ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ και δυσλειτουργίας στο κέντρο της πόλης επί της Π.Μελά μετατρέποντας επίσης το Σ. Μάρκετ ,στο κεντρικό αυτό σημείο, σε ΑΠΟΘΗΚΗ  ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ και ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΟ κατά τρόπο  απαράδεκτο  ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και ΔΥΣΦΗΜΙΖΟΝΤΑΣ την Κοζάνη .

 

Ειδικότερα  αναφέρουμε :

 

Α) ΠΑΡΚΙΔΕΣ  ΦΟΡΤΟΕΚΦΌΡΤΩΣΗΣ  : υπήρχαν ήδη  :

 

1) Παρκίδα  φ/ε επί της Π. Μελά μήκους περίπου  17 μ , νοτίως και σε

απόσταση  μόνο 10 μ  από την 2η είσοδο του  ΤΟΤΑL  και μάλιστα στην ΙΔΙΑ πλευρά

του δρόμου  με το Σ.Μάρκετ.

2) Παρκίδα φ/ε επί της Π.Μελά μήκους περίπου 18 μ ακριβώς

ΑΠΕΝΑΝΤΙ από το Σ. Μαρκετ  , όπου υπάρχει και διάβαση πεζών.

3) Παρκίδα φ/ε  επί της Π.Μελά  μήκους περίπου 30 μ βορείως

του Σ. Μάρκετ  σε απόσταση περίπου 25 μ και μάλιστα στην ίδια πλευρά  του

δρόμου.

4) Παρκίδα  φ/ε επί της Π.Μελά  μήκους περίπου 15 μ απέναντι

από την ως άνω παρκίδα με αρ  3.

5) Παρκίδα φ/ε επί της Π. Μελά μήκους περίπου 15 μ σε απόσταση

περίπου 7 μ βορείως της  ανωτέρω παρκίδας με αρ. 4.

6) 3η λωρίδα κυκλοφορίας της Π. Μελά επί της πλατείας Γιολδάση

μήκους  17 μ , που χρησιμοποιείται   γιά σύντομη στάση και φορτοεκφόρτωση.

[ Αυτή η λωρίδα μάλλον άστοχα έγινε γιά να διευκολύνει την αριστερή στροφή

των οχημάτων πρός την Στ. Αναστασίου  , αλλά δεν χρησιμοποιείται γιατί η

οδός Στ. Αναστασίου  δεν ευρίσκεται στην ευθεία προέκεταση της οδού

Σολωμού αλλά κάνει Ζ. ], και είναι απέναντι από το Σ, Μαρκετ.

7) Υπαίθριο ιδιωτικό μεγάλο πάρκιγκ επί της Στ. Αναστασίου

σε απόσταση περίπου 30 μ από το ΤΟΤΑL.

 

Επίσης παρατηρούμε:

– Σε κανένα άλλο σημείο της Κοζάνης δεν υπάρχουν τόσες πολλές

παρκίδες φ/ε  και μάλιστα η μιά δίπλα στην άλλη ,

– Όλες οι ανωτέρω χρησιμοποιούνται πολύ λίγο ή και καθόλου .

– Η θεση αυτή δεν είναι στο κυρίως εμπορικό κέντρο , είναι

γειτονιά με περιορισμένη εμπορική κίνηση.

– Το κυρίως Εμπορικό κέντρο έχει πολύ λίγες  και μικρές  παρκίδες

φορτοεκφόρτωσης  και  όμως εξυπηρετούνται όλοι [ ίδε τις οδούς :

Μ. Αλεξάνδρου, Μακεδονομάχων, Ειρήνης, Ελ. Βενιζέλου , Τσιμηνάκη, Τράντα,

Δημοκρατίας , Π. Χαρίση,  Τριανταφυλλίδη κλπ  και τις παρόδους των].

– Τα φορτηγά ξεφορτώνουν γιά το ΤΟΤΑL  σταθμεύοντας

ΠΑΡΑΝΟΜΑ  :

– άλλοτε επί της Π.Μελά στην μέση του δρόμου .

– άλλοτε στην μέση της  Στ. Αναστασίου βάζοντας και κώνους

και αποθέτοντας μεγάλες παλέτες εμπορευμάτων στο πεζοδρόμιο

μεταξύ ράμπας και κάδου σκουπιδιών , κλείνοντας παράνομα

και το πεζοδρόμιο.

–  άλλοτε επί του πεζοδρομίου στην Στ. Αναστασίου

–  πολλές  φορές   σταθμεύουν  νόμιμα στην απέναντι παρκίδα

επί της Π .Μελά , ενώ είναι άδεια  η νέα παρκίδα .

–  η νέα παρκίδα  είναι απέναντι από το ΤΟΤΑL  και πρέπει να

διασχίσουν την Στ. Αναστασίου  μεταφέροντας τα εμπορεύματα

Όσα φορτηγά μπαίνουν στην Στ. Αναστασίου  πάντα φεύγουν κάνοντας

όπισθεν !!  ΠΑΡΑΝΟΜΑ στην  Π. Μελά  παρακωλύοντας την συγκοινωνία  με

κίνδυνο ατυχήματος και ΠΟΤΕ δεν συνεχίζουν  στην Στ. Αναστασίου γιά να φύγουν

μέσω των στενών δρόμων , φοβούμενοι μην κολλήσουν  σε καποιο σημείο ή

στροφή.

Η Υπηρεσία και  η Επιτροπή ποιότητος  ζωής  δεν έκαναν όπως ήταν

απαραίτητο όλην αυτήν την ανάλυση  και έρευνα δεν εξέτασαν τα ΔΕΔΟΜΕΝΑ

και δεν τα  αξιολόγησαν   και  εδέχθηκαν απλά  την ατεκμηρίωτη  αίτηση του

Σ. Μαρκετ γιατί έτσι  το “βολεύει ” . καταργώντας ΑΔΙΚΑ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

και ταλαιπωρώντας όλους τους περιοίκους και οχι μόνο, δίνοντας την εντύπωση

μιάς σκανδαλώδους μεροληψίας σε βάρος του συμφέροντος των πολλών

άδικα .

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ :  Κατόπιν όλων των ανωτέρω το Σ. Μάρκετ ΤΟΤΑL  είναι

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ  ΕΥΝΟΗΜΕΝΟ από τις πολλές υπάρχουσες από παλιά παρκίδες

φορτοεκφόρτωσης , δεν υπάρχει κανένα άλλο μαγαζί περισσότερο  ευνοημένο

από το  ΤΟΤΑL σε όλη την πόλη  με τις οποίες εξυπηρετείται άριστα .

Η παραχώρηση- Απόφαση  από το ΔΗΜΟ και νέας “ατομικής ”

παρκίδας φ/ε γιά το ΤΟΤΑL  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ούτε ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ   

, ως όφειλε, ούτε δίκαια και παρακαλούμε το Δημ. Συμβούλιο να την ανακαλέσει

χάριν του Δημοσίου συμφέροντος .

 

Β) ΠΑΡΑΝΟΜΗ και ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ   ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ  ΡΑΜΠΑΣ .

 

Με την αποφ. 190/2022 του Δημ. Συμβουλίου δόθηκε η άδεια να

κατασκευάσει το Σ. Μάρκετ  μεταλλική ράμπα και πλατύσκαλο επί του

πεζοδρομίου της Π. Μελά  η οποία  είναι ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ και ουσιαστικά

ΠΑΡΑΝΟΜΗ , και   ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ γιά τους παρακάτω λόγους :

α) Δεν τηρούνται οι απαιτούμενες Τεχν Προδιαγραφές  γιά

μελέτες προσβασιμότητος ΑμεΑ , ούτε φαίνεται να έχει υποβληθεί σχετική

πλήρης μελέτη στον Δήμο Κοζάνης [ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/65826/699/20-7-2020,κλπ].

β) Κατεσκευάσθηκε παράνομα επικίνδυνη ράμπα με κλίση 15%

αντί του μέγιστου επίτρεπόμενου των 5%  , όπως φαίνεται και στην Απόφαση

του Δημ. Συμβουλίου , ήτοι με Υπέρβαση  300% !!.   Πράγμα που ρητά 

Απαγορεύεται .

Σημειωτεόν ότι ήδη το πεζοδρόμιο της Π. Πελά εχει κατά μήκος κλίση  5,1%

πράγμα που δεν επιτρέπει καμιά διόρθωση  στην ανωτέρω ράμπα .

Aλλωστε από στατικής απόψεως είναι εφικτή η δημιουργία  εσωτερικά στο

κατ/μα ράμπας τροποποιώντας την πλάκα του δαπέδου – οροφής υπογείου.

γ) Δεν έχει 4 χειρολισθήρες , ήτοι 2 ανά πλευρά , παρά μόνο ένα.

δ) Δεν έχει περιζώματα , (σοβατεπιά ), ασφαλείας γιά τα αμαξlδια.

ε) Το πλατύσκαλο  δεν έχει τις απαιτούμενες διαστάσει, ήτοι

δεν δημιουργείται ελεύθερος χώρος με διάμετρο 1,50 μ ώστε να μπορούν να

στρίβουν τα αμαξίδια  στην είσοδο του κατ/τος . Εκτός αυτού  στο πλατύσκαλο

είναι ΠΑΡΑΝΟΜΑ  , μόνιμα τοποθετημένα  4-5 καροτσακια για τους πελάτες

του Σ. Μάρκετ. , αλλά και κατασκευάστηκε με μήκος 2,07 μ αντί του μήκους

1,55 μ της Απόφασης του Δημ. Συμβουλίου , μή νόμιμα.

στ) επίσης υπάρχει υπέρβαση και στά ύψη του πλατυσκάλου

( και της ράμπας ), που έγιναν 0,25μ και 0,36 μ αντί του ύψους 0,17 μ της

Απόφασης του Δ.Σ.

ζ) Σημειωτεόν ότι στο κατάστημα αυτό υπάρχει εκ κατασκευής

μόνο  ένα σκαλοπάτι ύψους  0,20 μ και επί πολλά χρόνια λειτουργούσε

Οίκος Αισθητικής , κανονικά και χωρίς ράμπα.

η) ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΗ ΛΥΣΗ δημιουργίας  εισόδου γιά 

ΑμεΑ  ΑΠΛΉ , ΦΘΗΝΗ , πολύ καλύτερη , ώστε να καταργηθεί η  ράμπα :

Το κατάστημα είναι γωνιακό  έχει πρόσοψη  με βιτρίνες μήκους  7,30 μ

και επί της οδ. Στ. Αναστασίου και μπορεί να  γίνει  είσοδος ΑΚΡΙΒΩΣ

στην γωνία επί της  Στ. Αναστασίου μόνο σε 0,50 μ από την γωνία

πλάτος 0,90 μ ή και μεγαλύτερο  γιατί εκεί το επίπεδο του πεζοδρομίου

της Στ. Αναστασίου είναι ίσο με τα επίπεδο του κατ/τος (είναι  συνεπίπεδα )

και δεν χρειάζεται ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΡΑΜΠΑ. Εκεί υπάρχει βιτρίνα

πλάτους 2,68 μ επί χαμηλού τοίχου τούβλων  και είναι πολύ απλή η διαμόρφωση

μιάς εισόδου , διατηρουμένης ή μη της πρώτης .

Αυτή η λύση έπρεπε να είχε ερευνηθεί από την αρχή λογικά

και από τις Υπηρεσίες γιατί και ο Νόμος επιβάλλει να αναζητείται η ΒΕΛΤΙΣΤΗ

λύση  γιά τέτοια θέματα .

Επειδή εκτός των ανωτέρω  η ράμπα  είναι ΑΝΤΙΑΙΣΘΗΤΙΚΗ   γιά το

δομημένο περιβάλλον , γιά την κεντρική Οδό Π. Μελά και γιά την Κοζάνη

γενικότερα και δημιουργεί ένα πολύ ΑΣΧΗΜΟ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ    και ΥΠΟΒΑΘΜΙΖΕΙ

την πόλη μας δημιουργώντας και σοβαρές  δυσλειτουργίες  ΖΗΤΟΥΜΕ  ΤΗΝ

ΑΜΕΣΗ  ανάκληση της Απόφασης του Δημ. Συμβουλίου  και την ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ

της.  Το κατάστημα δεν θα ζημιώσει καθόλου  και δεν θα δυσφημίζεται ότι

προσβάλλει και κάνει άσχημη την Κοζάνη.   Φανταστείτε να υπήρχαν 15 τέτοιες

ράμπες  σε όλη την Π.Μελά πόσο αποκρουστική θα ήταν η κατάσταση.

 

Γ) ΜΗ ΝΟΜΙΜΗ , ΑΝΤΙΑΙΣΘΗΤΙΚΗ  και ΕΝΟΧΛΗΤΙΚΗ   τοποθέτηση

μεγάλου κλιματιστικού  στο πεζοδρόμιο της Στ. Αναστασίου  στην οψη- βιτρίνα

του Σ. Μαρκετ.

Αυτό έχει διαστάσεις περίπου  0,40Χ0,90Χ1,40   φυσάει συνέχεια ενοχλητικά

αέρα στους διερχομένους πεζούς , τρέχουν νερά επί του πεζοδρομίου με

κίνδυνο ολισθηρότητας  γιά τους πεζούς , και  δεν περιλαμβάνεται στην όψη  και

στην στην κάτοψη  του κτιρίου της οικ. αδείας  [ αρ. 52/2003], όπου προβλέπεται

μόνο φύτευση.

Το τμήμα του πεζοδρομίου  από την Οικ. Γραμμή μέχρι  την  όψη

του κτιρίου είναι ΚΧ χώρος  [αρ. 3 Ν. 1080/80   και Κανονισμός Διαχερ. ΚΧ χώρων

του Δήμου Κοζάνης αρθ. 3.] και ανήκει στον Δήμο, εκεί   απαγορεύεται αυτή η

τοποθέτηση κλιματιστικού.

Εχει την πολύ εύκολη δυνατότητα το Σ.Μάρκετ  να μεταφέρει το

κλιματιστικό στον ακάλυπτο της οικοδομής του δίπλα όπου υπάρχουν και άλλα

όμοια.  ή να το τοποθετήσει στην όψη του σε ύψος πάνω από 3 μ , όπου είναι

και οι αποθήκες του.

Παρακαλείται ο Δήμος γιά  τις ενέργειες του ώστε να μεταφερθεί

το  κλιματιστικό και να παύση και αυτή η ΑΣΧΗΜΙΑ γιά την Κοζάνη.

[ δεν νομίζουμε ότι πουθενά αλλού στην Κοζάνη και μάλιστα σε κεντρική θέση

να υπάρχει κάτι όμοιο ].

 

Δ) ΣΕ ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΟ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  έχει μετατρέψει

το Σ. Μάρκετ  το πεζοδρόμιο της Π. Μελά .

– Παράνομα τοποθέτησε 2 “κάδους” μεταλλικούς με πλέγμα όπου

συγκεντρώνει χαρτοκιβώτια συσκευασίας κλπ ,αλλά και πολλά τα αποθέτει

στο πεζοδρόμια  ,όπως και  πχ βάσεις από μεγάλες παλέτες  ,ενώ διαγωνίως

απέναντι στην πλατεία Γιολδάση υπάρχουν κάδοι ανακύκλωσης του Δήμου.

Το δε φορτηγό ανακύκλωσης του Δήμου σταθμεύει μη νόμιμα επι της Π.Μελά

κλείνοντας τον δρόμο , δημιουργώντας ουρά 15 αυτοκινήτων γιά να πάρει

τα χαρτικά. !!!

– Επί τού πλατυσκάλου της ράμπας τοποθετεί παράνομα 4-5

μεγάλα καρότσια γιά τους πελάτες .

– Στο πεζοδρόμιο αποθέτουν παράνομα τα φορτηγά μεγάλες

παλέτες με εμπορεύματα  επί πολλές ώρες και λίγα-λίγα τα μεταφέρουν

στά ράφια του Σ. Μάρκετ , την στιγμή που το κατ/μα αυτό διαθέτει πολύ

μεγάλες αποθήκες στον  1ον όροφο.

 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω Ζητούμε και παρακαλούμε το

ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ  και τον ΔΗΜΟ να ανακαλέσουν τις ανωτέρω

191/2022και 190/2022 Αποφάσεις τους , να μην μειωθούν οι θέσεις στάθμευσης ,

να επιβάλλουν τον νόμο και την τάξη στο κεντρικό αυτό σημείο της Κοζάνης γιατί

η πόλη ΔΥΣΦΗΜΙΖΕΤΑΙ ,δημιουργείται ένα ΑΝΤΙΑΙΣΘΗΤΙΚΟ Περιβάλλον  παράνομα

και χωρίς λογική το οποίο  υποβαθμίζει και την ποιότητα ζωής μας .

[Ιδετε συνημμένες φωτογραφίες ].

 

Οι ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ

Χαρης Βαρδάκας

(σ. Πολ. Μηχ. εκπρόσωπος των αιτούντων )

Στ. Αναστασίου 1,  κιν 6977975330, email : harisvardakas@hotmail.com

 

 

 

 

8 σχόλια στο άρθρο “Αίτημα πολιτών στον δήμο Κοζάνης: 30 Κοζανίτες ζητούν να ανακληθούν αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 1. Είναι παράξενο που δεν αναφέρεται βέβαια ότι όλες οι θέσεις φορτοεκφορτώσεις συνήθως είναι παρκαρισμένες απο ιδιωτικά ι.χ.Γιατι δεν υπάρχουν φωτό για αυτή την παρανομία?Δεν αναφέρεται πως μια εβδομάδα που υπήρχε ένα παρατημένο και χρησιμοποιημένο κάθισμα τουαλέτας μπροστά στην Π.Μελα ,κανένας από τους ευαισθητοποιημένους κατοίκους δεν ενδιαφέρθηκε για την απόμακρυνση του…προφανώς τότε δεν υπήρχε προσβολή αισθητικής του χώρου !Και θα μπορούσα να αναφέρω κι άλλα πράματα που έρχονται σε αντίθεση με αυτά που καταγγέλλουν οι 30 πολίτες της Κοζάνης!
  Επίσης παράνομο είναι να φωτογραφίζεται το προσωπικό την ώρα που δουλεύει από τον εκπρόσωπο των αιτούντων…και υπάρχουν μάρτυρες αυτού του γεγονότος!
  Που άνοιξε ένα σούπερ που μας εξυπηρετεί,έδωσε δουλειά σε συντοπίτες μας και εμάς μας απασχολεί που κάποιος κύριος δε μπορεί να έχει μόνιμα παρκαρισμένο το αυτοκίνητο του κάτω από το σπίτι του.Ημασταν μπροστά όταν φώναζε που θα βάζω ΕΓΩ τώρα το αυτοκίνητό μου!!Κι αυτό προσβολή αισθητικής είναι???

 2. Το οτι καποιος προσπαθει να αναιρεσει αποφαση του δημου γιατι δε βρισκει παρκινγκ,με ξεπερναει!!!η συγκεκριμενη περιοχη αναβαθμιστηκε με ενα ακομη μαγαζι που ανοιξε σε περιοδο που το ενα κλεινει πισω απο το αλλο!!Σαν κατοικος της Π Μελα προσωπικα δε κατανοω το περιεχομενο της καταγγελιας.χρονια ειχαμε τον Γαλαξια στην γειτονια μας κι τετοιες αντιπαραθεσεις δεν υπηρξαν.προφανως δεν ενοχλουνταν το παρκαρισμα των καταγγελοντων,που φυσικα δε μπορουν να παρκαρουν ολοι τους στις δυο θεσεις που ειναι δεσμευμενες μεχρι τις 11 το πρωι.ΕΝΑΣ το εχει κανει ζητημα τοσο καιρο και μας ζαλιζει γιατι δε θελει να ψαχνει παρκινγκ μακρια απο την εισοδο του σπιτιου του.
  επισης… την αισθητικη και τη δυσφημιση της ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ δεν την επηρεαζει η τρεχουμενη λιμνη που εχει δημιουργηθει στην ΣτΑναστασιου εδω και παραπανω απο δεκα μερες??τι εκαναν για αυτο οι 30 ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ??δεν τους ενδιαφερει η ολη κατασταση??αααα….ξεχασα!!δεν ενοχλειται το παρκαρισμα τους απο το νερο!!!!!

 3. ΠΑΡΑΞΕΝΟ ΠΩς ΔΕΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕ ΔΥΣΦΗΜΙΖΕΤΑΙ Η ΠΟΛΗ ΤΗς ΚΟΖΑΝΗς ΟΤΑΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗς ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΓΑΛΟ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΠΟΥ ΞΕΦΟΡΤΩΝΕΙ ΠΑΛΕΤΕς,ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΟΝΙΜΩς ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ!ΠΡΟΦΑΝΩς ΕΚΕΙ ΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΚΑΡΟΥΝ!!!!!

  1. Είναι ντροπή και των 31 σας να κάθεστε και να γράφετε τέτοιες αερολογίες μόνο και μόνο επειδή δε βολεύονται τα συμφέροντα σας! Δεν κοιτάτε που άνοιξε ένα τέτοιο μαγαζί εν μέσω κρίσης και εξυπηρετεί όλους μας με τις τιμές και την ποιότητα τους! Να μην αναφερθώ στο ότι αναβαθμίστηκε η γειτονιά μας! Συνεχίστε να κάνετε καλά αυτό που κάνετε και μην δίνετε σημασία σε όσους θέλουν να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα! Να τους φάτε δε θα χορτάσετε! Έχω αρχίσει να καταλαβαίνω γιατί μας έχουν βάλει το ταμπελάκι………και ο νοών νοείτο.

 4. Θα παρκάρετε στο πάρκινγκ του συμπέθερου του βουλευτή θα πληρώνετε και θα πείτε και ευχαριστώ ΚΟΡΌΙΔΑ

 5. Μου κάνει εντύπωση που τονίζεται η καταγωγή των καταγγελοντων!δηλαδή άμα ήταν η καταγωγή τους από αλλού δε θα μετρούσε η τοσοοοοο σοβαρηηηη καταγγελία τους???όχι τίποτα άλλο αλλά θα κατηγορηθούμε για τοπικιστες ή ότι δε θέλουμε να προκόψει κάποιος “ξένος” στην πόλη μας!!!Αν είναι δυνατόν!

 6. ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΟΤΙ Ο ΕΝΑΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΩΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΠΟΥ ,ΟΤΑΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ Ο ΕΠΙΜΑΧΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ,ΟΥΡΛΙΑΖΕ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΟΛΕΞΙΑ ΚΑΙ ΦΩΝΑΖΕ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΤΟΥ ΣΟΥΠΕΡ ΟΤΙ ΗΡΘΑΝ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΝΑ ΔΙΩΞΟΥΝ ΤΑ ΗΜΕΡΑ (ΔΕ ΤΑ ΕΛΕΓΕ ΕΤΣΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΛΛΑ ΤΟ ΥΠΟΝΝΟΥΣΕ) ΚΑΙ ΝΑ ΣΗΚΩΘΟΥΝ ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ…ΠΟΛΛΗ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΤΟΥ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΑΥΤΟΣ!ΑΣ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΠΑΡΚΙΝΚ.
  ΚΡΙΜΑ ΤΑ ΧΡΟΝΑΚΙΑ ΤΟΥ!

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.