Δήμος Κοζάνης: Τα θέματα συνεδρίασης Ποιότητας Ζωής

 

Τακτική συνεδρίαση διά ζώσης τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 13:00, στο Γραφείο Δημάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α), όπως ισχύει, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση ή μη δεύτερης (2ης) τροποποίησης – αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών οικ. έτους 2023.
2. Έγκριση ή μη του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2023 του Κληροδοτήματος ¨ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ¨ στην Κοινότητα Αιανής του Δήμου Κοζάνης.
3. Έγκριση ή μη των από 13.01.2023 & 18.01.2023 Πρακτικών Ι & ΙΙ Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ), για τη «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Κοζάνης», προϋπολογισμού 2.873.370,35 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 87/2022.

4. Έγκριση ή μη Πρακτικού της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για τη Δράση 1, ενότητα εργασίας 1: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού για τη Δημιουργία Συστήματος Διαλογής στην Πηγή (ΔΣΠ) Απορριμμάτων, για την Πιλοτική Εφαρμογή Προγραμμάτων Πληρώνω Όσο Πετάω (ΠΟΠ), Σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης για την Προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας (ΣΔΚΟ) του Δήμου Κοζάνης».
5. Έγκριση ή μη του Πρακτικού της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών Δράση 1, ενότητα εργασίας 2: «Υλοποίηση Δράσεων Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης Πολίτων στο Πλαίσιο Υλοποίησης του Έργου «Πιλοτικές Δράσεις για την Ανάπτυξη Βιώσιμων Οικονομικών Δραστηριοτήτων Χαμηλού Ανθρακικού Αποτυπώματος με Βάση τις Κατευθύνσεις του Σχεδίου Δράσης για την Προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας (ΣΔΚΟ) του Δήμου Κοζάνης».
6. Έγκριση ή μη της με αριθμό 241/2022 μελέτης για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού για τη Δημιουργία Συστήματος Διαλογής στην Πηγή (ΔΣΠ) Απορριμμάτων, για την Πιλοτική Εφαρμογή Προγραμμάτων Πληρώνω Όσο Πετάω (ΠΟΠ), Σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης για την Προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας (ΣΔΚΟ) του Δήμου Κοζάνης», προϋπολογισμού 1.440.880,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%.
7. Έγκριση ή μη της με αριθμό 248/2022 μελέτης για την Υλοποίηση Δράσεων Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης Πολίτων στο Πλαίσιο Υλοποίησης του Έργου «Πιλοτικές Δράσεις για την Ανάπτυξη Βιώσιμων Οικονομικών Δραστηριοτήτων Χαμηλού Ανθρακικού Αποτυπώματος με Βάση τις Κατευθύνσεις του Σχεδίου Δράσης για την Προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας (ΣΔΚΟ) του Δήμου Κοζάνης», προϋπολογισμού 16.857,80 ευρώ με ΦΠΑ 24%.

8. Έγκριση ή μη τροποποίησης της με αριθμό 791/2022 (ΑΔΑ:Ω5ΓΟΩΛΓ-6ΟΩ) απόφασης Οικονομικής Επιτροπής στην Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) 2023-2024», προϋπολογισμού 288.044,93 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 84/2022.
9. Έγκριση ή μη του από 20.01.2023 Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Κατάθεσης των Δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη και κατακύρωση, εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Αναβάθμιση ηχητικού φωτιστικού σκηνοθετικού εξοπλισμού ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κοζάνης», προϋπολογισμού 207.931,78 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 183/2022.
10. Έγκριση ή μη γενόμενης μετακίνησης του Δημάρχου κ. Μαλούτα Λάζαρου στην Καστοριά στις 17.01.2023.
11. Έγκριση ή μη γενόμενης μετακίνησης του Δημάρχου κ. Μαλούτα Λάζαρου στην Αθήνα στις 22.01.2023.
12. Έγκριση ή μη γενόμενης μετακίνησης του Δημάρχου κ. Μαλούτα Λάζαρου στη Θεσσαλονίκη στις 27.01.2023.
13. Έγκριση ή μη γενόμενης μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Γκούμα Βασιλείου στη Θεσσαλονίκη στις 27.01.2023
14. Έγκριση ή μη γενόμενης μετακίνησης της Αντιδημάρχου κ. Τουμπουλίδου Παρθένας στη Θεσσαλονίκη στις 27.01.2023.
15. Έγκριση ή μη επιβεβλημένης κίνησης εκτός ορίων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, των με αριθμό κυκλοφορίας α) ΚΗΙ 8664 (VOLKSWAGEN) και β) ΜΕ 139803 (IVECO) στις 23.01.2023 στην Αριδαία Ν. Πέλλας.

16. Έγκριση ή μη της με αριθμό 14/2023 μελέτης, του τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια υπηρεσιών Ταχυδρομικών Τελών» προϋπολογισμού 69.907,48 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%.
17. Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.

 

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.