Τεράστια Προσοχή είναι κλέφτες του Άρη Ι. Τάτσης 

Ο οφειλέτης έκανε ένα τεράστιο λάθος. Νόμισε ότι οι εκπρόσωποι του fund είναι σοβαροί άνθρωποι. Τον εξαπάτησαν με χυδαίο τρόπο.
Ο άνθρωπος ήταν εγγυητής σε ένα επιχειρηματικό δάνειο και σε μια πιστωτική κάρτα. Επειδή το δάνειο ήταν εταιρικό – επιχειρηματικό ήταν απολύτως ξεκάθαρο ότι επρόκειτο για δυο εντελώς διαφορετικές – ξεχωριστές οφειλές. Το δάνειο, μαζί με τους τόκους έφτανε περίπου τις 150.000 ευρώ. Η οφειλή από την πιστωτική κάρτα ήταν της τάξεως των 2.500 ευρώ.

Για την ακρίβεια ο εγγυητής έκανε δύο λάθη. Πρώτον είπε στον εχθρό του, το fund, πόσα χρήματα μπορεί να μαζέψει. Θα δείτε πιο κάτω ότι αυτό ήταν το
σημαντικότερο λάθος του. Δεύτερον δεν απευθύνθηκε σε δικηγόρο, νομίζοντας ότι είχε να κάνει με σοβαρούς ανθρώπους.

Τέλος Δεκέμβρη 2019 ο εγγυητής απευθύνθηκε προφορικά στο fund. Τους είπε ότι με τα χίλια ζόρια μπορεί να μαζέψει ένα ποσό της τάξεως των 20.000 ευρώ. Του υποσχέθηκαν γραπτά ότι αν έδινε τα χρήματα αυτά θα “κουρευόταν” το επιχειρηματικό δάνειο, οπότε θα εξοφλούσε ολοσχερώς. Τους εμπιστεύθηκε. Μέσα σε μια βδομάδα τους πλήρωσε τα χρήματα. Του έδωσαν εξοφλητική απόδειξη στην οποία αναφέρουν ότι εισέπραξαν τα 20.000 ευρώ,
οπότε εξοφλήθηκε η οφειλή με τους αριθμούς λογαριασμού και σύμβασης της πιστωτικής κάρτας. Εννοούν, χωρίς να του το λένε, ότι μιας και του περίσσευαν, τους έδωσε πουρμπουάρ πάνω από 15.000 ευρώ.

Ο εγγυητής δεν πρόσεξε τα χαρτιά. Εμπιστεύθηκε τους “σοβαρούς ανθρώπους”. Πέρασε ο καιρός κι ο δρόμος του τον έβγαλε στο γραφείο μου. Αφού
δρομολογήσαμε τις ενέργειές μας για τις άλλες οφειλές του, μου επεσήμανε ότι τον καλεί ένα δικηγορικό γραφείο για την πιστωτική κάρτα. Έτσι νόμιζε, καθώς θυμόταν την επωνυμία του fund.

Ευελπιστώ ότι αντιλαμβάνεστε το ψυχολογικό σοκ που υπέστη όταν του ανακοίνωσαν ότι του ζητάνε 135.000 ευρώ. Εύλογα αναρωτιέστε τι έγινε κι από
150.000 ευρώ η οφειλή μειώθηκε στα 135.000. Απλό είναι. Κράτησαν όσα κράτησαν για την πιστωτική κάρτα και τα υπόλοιπα τα πίστωσαν στο επιχειρηματικό δάνειο.

Ακόμη και με αυτό τον τρόπο δε βγαίνουν οι υπολογισμοί, αφού από το τέλος του 2019. θα έπρεπε να έχουν χρεωθεί τόκοι πάνω από 10.000 το χρόνο. Προφανώς στο fund έπαιζαν με το λογιστικό φύλλο του δανείου κι απλά εκτέθηκαν ανεπανόρθωτα για μια
φορά ακόμη. Κατά τούτο ο εγγυητής – οφειλέτης ήταν τυχερός μέσα στην ατυχία του. Έμπλεξε με τελείως βλάκες, οπότε θα είναι ευχερέστατο να αποδείξει το δίκιο του. Βεβαίως θα ζητήσει και αποζημίωση. Ήδη ζητήσαμε αναλυτική κατάσταση οφειλών κι όλα θα γίνουν φως φανάρι.
Σημειώστε δυο διατάξεις νόμου:
Η παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 2873/2000, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 7
του άρθρου 42 του ν. 2912/2001 έχει ως εξής: 3. Τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται, εντός προθεσμίας ενενήντα (90) ημερών από την υποβολή σχετικής αίτησης, να χορηγούν στον αιτούντα οφειλέτη αντίγραφα των δανειστικών συμβάσεων και κατάσταση με ανάλυση του ύψους της οφειλής, καθώς και αντίγραφα των υφιστάμενων καρτελών και παραστατικών.

Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω υποχρέωσης, με απόφαση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, επιβάλλεται σε βάρος των πιστωτικών ιδρυμάτων πρόστιμο από ένα εκατομμύριο (1.000.000) έως πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές για κάθε παράβαση. Το ποσό του προστίμου αυτού αποτελεί δημόσιο έσοδο και εισπράττεται σύμφωνα με τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων."

Η παρ. 22 του ν. 4354/2015, όπως τροποποιηθείσα ισχύει, έχει ως εξής: “22. Οι εταιρίες της περίπτωσης α` της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου
θεωρούνται δανειστές και προμηθεύτριες κατά την έννοια του ν. 2251/1994 ( Α`191 ) και υποχρεούνται να συμμορφώνονται με την κείμενη νομοθεσία περί Προστασίας Καταναλωτή, όπως αυτή κάθε φορά εφαρμόζεται και ισχύει, με τον Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών (Β`2289/2014), με τους κανόνες που διέπουν τη χορήγηση δανείων καιπιστώσεων που ισχύουν για τα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας 2014/17, καθώς και με όλες τις σχετικές με χορηγούμενα από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα δάνεια και πιστώσεις αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος και να λαμβάνουν ειδική μέριμνα για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες”.

Τράπεζες και funds υποχρεούνται να σας δίνουν αντίγραφα των δανειστικών συμβάσεων και αναλυτική κατάσταση της οφειλής εντός 90 ημερών από την αίτησή σας. Σε περίπτωση παράβασης, τους καταγγέλετε στην Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία υποχρεούται να τους επιβάλει πρόστιμο μέχρι το αντίστοιχο των 5.000.000 δραχμών, δηλαδή 14.673,51 ευρώ.

Δυστυχώς η Τράπεζα της Ελλάδος συστηματικά δεν εφαρμόζει τον κανόνα αυτό. Όσες φορές ζήτησα για πελάτη μου να επιβληθεί το πρόστιμο αυτό σε τράπεζα ή fund η Τράπεζα της Ελλάδος δεν μου έστειλε αντίγραφο της αίτησής μου με τον αριθμό πρωτοκόλλου και βεβαίως δεν μου έστειλε οποιαδήποτε απάντηση για την ουσία του αιτήματος. Γιατί; Τροφή για σκέψη. Ίσως είναι και καλύτερα έτσι. Να ξέρουμε ξεκάθαρα ποιος είναι ποιος και ποια κατάσταση έχουμε να αντιμετωπίσουμε.

Η διάταξη όμως είναι κρυστάλινα διάφανη. Υποχρεούνται να σας δώσουν τα στοιχεία του δανείου. Αν δεν το πράξουν, ξεκάθαρα, εκτός όλων των άλλων θα
πρόκειται και για αυτό που στα νομικά ονομάζεται αδικοπρακτική ευθύνη. Θα δικαιούστε δηλαδή αποζημίωση για τη ζημιά που παθαίνετε επειδή δε θα έδωσαν τα χαρτιά και ταυτόχρονα χρηματική ικανοποίηση της ηθικής σας βλάβης, δηλαδή αποζημίωση για τη στεναχώρια σας.

Πόση είναι η υλική ζημιά σας; Υπό όρους και προϋποθέσεις μπορεί να φτάσει στο ύψος της οφειλής από το δάνειο. Ξανασκεφτείτε το: πόση ζημιά παθαίνετε επειδή δε σας δίνουν τα χαρτιά. Απλώς δεν έτυχε κανείς μέχρι σήμερα να ζητήσει αποζημίωση και στεναχώρια βάσει αυτών των διατάξεων.
Κι υπάρχει πολύ σημαντικός λόγος που συμβαίνει αυτό. Θυμηθείτε το πρώτο λάθος του οφειλέτη στην περίπτωσή μας. Πρόλαβε και ξόδεψε όλα τα χρήματά του, δίνοντάς τα στον εχθρό του.

Όσο περίεργο κι αν φαίνεται σε κάποιους από εσάς, τα χρήματα στις περιπτώσεις αυτές είναι τα “πυρομαχικά” σας. Αν τα δώσετε στον εχθρό σας, θα
σας λείψουν όταν τα χρειάζεστε. Απαιτείται σύνεση για να μη βρεθείτε να χρυπάτε το “κεφάλι σας στον τοίχο”, αναφωνώντας στερνή μου γνώση να σε είχα πρώτα. Μην πιστέψει κανένας σας ότι πρόκειται για μεμονωμένη περίπτωση ή ανθρώπινο λάθος. Ποιο λάθος; Δεν το εντόπισαν στα τρία χρόνια κι όλως παραδόξως και συμπτωματικά το “λάθος” τους αποφέρει 135.000 ευρώ (κατά τους γελοίους
υπολογισμούς τους).

Ποια μεμονωμένη περίπτωση; Το 2020 προσπαθούσα να ρυθμίσω μια μικρή οφειλή πελάτη μου. Το σχέδιο ρύθμισης προέβλεπε μία δόση, που αν πληρωνόταν, θα “κουρευόταν” το δάνειο και θα εξοφλούνταν ολοσχερώς η οφειλή. Έλα μου ντε που υπήρχε και μια προθεσμία για την καταβολή αυτή. Η προθεσμία είχε ήδη περάσει όταν μου έστειλαν το σχέδιο της σύμβασης διακανονισμού της οφειλής. Ναι, ναι, ναι
πολύ καλά διαβάσατε. Αν άφηνα τον πελάτη μου να πληρώσει όσα του ζητούσαν, μετά θα του ζητούσαν και τα υπόλοιπα, τα “κουρεμένα”, αφού ξεκάθαρα η
πληρωμή του θα ήταν εκπρόθεσμη.

Μη διανοηθεί κανένας σας ότι επρόκειτο για ανθρώπινο λάθος. Για αρχή το επεσήμανα τηλεφωνικά. Σιγή ιχθύος. Τα έγραψα σε mail. Καμία αντίδραση.
Υπέβαλα μήνυση κατά του δικηγόρου του fund, που από το γραφείο του μου έστειλαν το σχέδιο διακανονισμού, και αναφορά για πειθαρχικό παράπτωμα εναντίον του στο δικηγορικό σύλλογο. Πέραν δύο γεμάτα χρόνια. Ούτε μια λέξη για συγνώμη δεν ψέλισε. Αυτό λέγεται έμπρακτη ομολογία ενοχής. Τόσο απλά.

Ταυτόχρονα θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί και με το ποιος υπογράφει για λογαριασμό του fund. Τα funds είναι ξένες εταιρίες. Τρέχα γύρευε ποιος τις δεσμεύει με την υπογραφή του. Ακριβώς γι’ αυτό το λόγο υποχρεούνται να αναθέτουν τη διαχείριση των κόκκινων δανείων σε εταιρίες διαχείρισης, οι οποίες έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα και υπόκεινται στην ελληνική ένομη τάξη.

Στο ΓΕΜΗ, λοιπόν, θα δείτε ποιοι είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρίας διαχείρισης με την οποία συναλάσσεστε. Αν το έγγραφο δεν το υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος, για να δεσμεύεται η εταιρία από την υπογραφή του υπαλλήλου της, θα πρέπει να υφίσταται (και βεβαίως να σας επιδειχθεί) εξουσιοδότηση υπογραφής από τον νόμιμο εκπρόσωπο και ταυτόχρονα η εξουσιοδότηση αυτή να επιτρέπεται από το καταστατικό της εταιρίας.

Δεν πρόκειται για επίδειξη θεωρητικών γνώσεων. Αυτό μου συνέβη. Ζήτησα την εξουσιοδότηση υπογραφής και δεν μου την έστειλαν, διότι δεν υπήρχε.
Υπέβαλα μήνυση και εξουσιοδότηση δεν προσκομίστηκε. Μην ξεχνάτε ότι σήμερα το δάνειό σας το έχει αυτό το fund κι αύριο ίσως το πουλήσει σε άλλο. Έτσι κι αλλιώς σχεδόν τζάμπα το αγόρασε. Τι παθαίνει να το πουλήσει με ανάλογο τίμημα; Θέλει κανείς σας να ασκήσει αγωγή σε ιρλανδικό ή σουηδικό fund; Αναλογιστείτε για μια στιγμή το κόστος. Αν σας έπιασε πονοκέφαλος με τις λεπτομέρειες αυτές, δεν παθαίνετε και τίποτα να δώσετε κυριολεκτικά “δυο δραχμές” σε δικηγόρο για να διασφαλίσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά σας.

Για τα funds έχουμε να πούμε πολύ σημαντικότερα. Ευχαριστήστε τους από τα βάθη της καρδιάς σας που δε χάνουν ευκαιρία να δείξουν ποιοι πραγματικά είναι. Μέχρι να τα ξαναπούμε, τεράστια προσοχή με τις συναλλαγές σας μαζί τους. Κάλλιο γαϊδουρόδενε, παρά γαϊδουρογύρευε…

Ο Άρης Τάτσης είναι δικηγόρος Άρτας ( https://aristatsis.wordpress.com/ ). Ειδικεύεται σε διαζύγια, τροχαία ατυχήματα και πτωχευτικό νόμο.

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.