Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία: «Όχι άλλα εκτροφεία γουνοφόρων ζώων – Όχι η Ελλάδα χωματερή της Ευρώπης»Πολίτες, οργανώσεις και η ΠΦΠΟ έχουμε εκφράσει την αντίθεσή μας στη συνέχιση της γουνοποιίας στη χώρα μας. Παρά τις συνεχείς εκκλήσεις μας για την κατάργηση του κλάδου, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σπεύδει χωρίς καθυστερήσεις και με συνοπτικές διαδικασίες και παρά τις αντιρρήσεις των τοπικών κοινοτήτων, να δώσει καινούργιες άδειες σε εκτροφείς, συμπεριλαμβανομένων αυτή τη φορά και Δανών επιχειρηματιών, οι οποίοι πλέον δεν μπορούν να δραστηριοποιηθούν στη χώρα τους, καθώς εκεί πέρασαν στην κατάργηση αυτής της δραστηριότητας, και συνεπώς στην Πρόοδο, ενώ η δική μας χώρα προβλέπεται να γίνει η «χωματερή» της Ευρώπης και να παραμείνει στο σκοτάδι.

Τα τελευταία χρόνια η ΠΦΠΟ έχει ξεκινήσει εκστρατεία ενημέρωσης, ενεργειών, παρεμβάσεων για το θέμα των επιχειρήσεων εκτροφής γουνοφόρων ζώων, επεξεργασίας δερμάτων που ως συνισταμένη έχουν την αναγκαιότητα για λόγους ηθικούς και περιβαλλοντικούς το τέλος της εκτροφής και εκμετάλλευσης αυτών των βασανισμένων ζώων και την άμεση κατάργηση του κλάδου όπως έχει συμβεί σε πάρα πολλές Ευρωπαϊκές χώρες τελευταίας προστιθέμενης της Γαλλίας, στις οποίες μάλιστα οι δραστηριότητες γύρω από τη γούνα αποτελούσαν την βαριά τους βιομηχανία με χιλιάδες εργαζόμενους και όχι μια ασήμαντη οικονομική δραστηριότητα, όπως συμβαίνει στην Ελλάδα.

Οι πολίτες αυτής της χώρας και η ΠΦΠΟ καταδικάζουν την έμφυτη και αχρείαστη βαρβαρότητα που περιέχει η εκτροφή και η θανάτωση ζώων για τη γούνα τους και σας καλούμε να αναθεωρήσετε έτσι ώστε να μην ολοκληρωθούν τα υπό ανέγερση νέα εκτροφεία, καθώς και να ΑΚΥΡΩΣΕΤΕ ΑΜΕΣΑ ΚΑΘΕ σχέδιο χρηματοδότησης/ίδρυσης/επέκτασης/εκσυγχρονισμού εκτροφείων και γουνοποιητικών επιχειρήσεων με Υπουργική Απόφαση, κάτι που οι πολίτες επίσης επιθυμούν και ζητούν.

Επιπλέον, η ευζωία αυτών των ουσιαστικά άγριων ζώων επηρεάζεται σοβαρά από τα συστήματα στέγασης που δεν ταιριάζουν στις φυσικές τους ανάγκες. Η κυβέρνηση οφείλει να εκφράσει το σεβασμό της για την ευζωία των ζώων και την προθυμία της να τερματίσει μια οικονομική δραστηριότητα η οποία είναι αναμφίβολα επιβλαβής για την ευημερία τους.

Επισημαίνουμε ότι η αλλαγή των συνθηκών και της διαχείρισης υπό την οποία διατηρούνται τα γουνοφόρα ζώα δεν οδηγεί αυτόματα σε βελτίωση ή εγγύηση καλής μεταχείρισης των ζώων. Η ευζωία των εκτρεφόμενων μινκ περιορίζεται σημαντικά στα τρέχοντα συστήματα εκτροφής, τα οποία αδυνατούν να ικανοποιήσουν και τις «Πέντε Ελευθερίες και δεν παρέχουν στο ζώο «μια ζωή που αξίζει να τη ζει.»

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 98/58/EC η εκτροφή μινκ και αλεπούδων για τη γούνα τους πρέπει να απαγορευτεί: «Κανένα ζώο δεν πρέπει να εκτρέφεται εκτός εάν μπορεί εύλογα να αναμένεται ότι μπορεί να εκτρέφεται χωρίς επιζήμιες συνέπειες για την υγεία ή την ευζωία του με βάση τον γενότυπο ή φαινότυπό του.

Ως εκ τούτου, η εκτροφή γούνας εξ’ ορισμού συνιστά σοβαρή απειλή για την ευζωία των ζώων. Πιστεύουμε ότι ο σκοπός της παραγωγής γούνας δεν νομιμοποιεί τη διατήρηση και τη θανάτωση αυτών των ζώων και θεωρούμε ότι η διατήρηση και η θανάτωση ζώων αποκλειστικά ή κυρίως λόγω της αξίας της γούνας τους είναι ηθικά απαράδεκτη και για αυτό άλλωστε θεωρείται κατακριτέα από την συντριπτική πλειονότητα σε σύγχρονες κοινωνίες.

Επιπλέον, πολλά κρούσματα COVID-19 συνδέθηκαν με μολύνσεις SARS-CoV-2 από μινκ. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η EFSA όρισαν ότι το μινκ μπορεί να λειτουργήσει ως δεξαμενή του SARS-CoV-2, να μεταδώσει τον ιό ανάμεσα σε άλλα μινκ συνεπώς υπάρχει κίνδυνος διαρροής του ιού από τα μινκ στους ανθρώπους ή στα άγρια ​​ζώα.

Αξίζει να αναφερθεί ότι κάτοικοι των περιοχών των νέων εκτροφείων όπως της περιοχής των Κορεστείων απεγνωσμένα τονίζουν την οικολογική υποβάθμιση, έχουν συστήσει επιτροπή αγώνα κατά των εκτροφείων και έχουν και έχουν προχωρήσει στις ενδεδειγμένες νομικές ενέργειες προς τα αρμόδια δικαστήρια .

Επιπλέον, δεν κρύβουν τον φόβο τους ότι οι νομοί Καστοριάς και Κοζάνης προορίζονται για “στάβλοι της Ευρώπης”. Η Συντονιστική Επιτροπή, στην οποία συμμετέχει όλο το χωριό, δηλώνει αντίθετη σε επενδύσεις που υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής και το περιβάλλον, γιατί ανακόπτουν την οποιαδήποτε ελπίδα για την ανάπτυξη ήπιων μορφών τουρισμού, όπως ο αγροτουρισμός, και την ανάδειξη και επισκεψιμότητα των ιστορικών πλίνθινων οικισμών.

Επίσης, η Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών έστειλε εξασέλιδη επιστολή με επιστημονική βιβλιογραφία, προς την περιφέρεια, το υπουργείο και διαφόρους φορείς ενάντια στο άνοιγμα νέων εκτροφείων τονίζοντας τον κίνδυνο από την διαφυγή μινκ στις περιοχές Natura Πρεσπών και Καστοριάς κάτι το οποίο το είχαμε επισημάνει και εμείς στη συνάντηση μας στο YΠΑΑΤ αλλά και την μόλυνση που συνεπάγεται στις περιοχές αυτές και πολλά ζητήματα σε σχέση με τις αδειοδοτήσεις.

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, η κοινωνική αναταραχή γύρω από τη διατήρηση των μινκ και οι αυξανόμενες ηθικές αντιρρήσεις για τη διατήρηση των ζώων για την παραγωγή γούνας απαιτούν άμεσο τερματισμό της εκτροφής γούνας.

Τέλος, νέα έκθεση καταγγέλλει το “περιβόητο” Furmark® (σύστημα περιβαλλοντικής πιστοποίησης) του κλάδου, εκθέτει τον αντίκτυπο της βιομηχανίας γούνας στη βιοποικιλότητα, τη ρύπανση, τη χρήση πόρων, τα τοξικά χημικά τη χρήση, καθώς και τον έλεγχο των αξιώσεων που υποστηρίζουν το «Furmark®».

Η ΠΦΠΟ επανειλημμένα έχει ζητήσει από κυβέρνηση και αντιπολίτευση να ξεκινήσουν και να επεξεργαστούν «μαζί με τους τοπικούς φορείς των περιοχών που αφορά το ζήτημα την κατάλληλη στρατηγική, ώστε να προετοιμάσουν το έδαφος για κατάργηση του κλάδου, με αυστηρό χρονοδιάγραμμα και συγχρόνως δημιουργία εναλλακτικών οικονομικών μονάδων ή άλλων πραγματικής ανάπτυξης και προόδου της περιοχής, προκειμένου και οι άνθρωποι που ζουν από τέτοια εισοδήματα να προστατευτούν και να μπορέσουν να προχωρήσουν».

Είναι η στιγμή που πρέπει χωρίς καθυστέρηση, και η Ελλάδα να ορίσει ημερομηνία για πέρασμα στην άμεση κατάργηση εκτροφείων και παραγωγής γούνας, βασιζόμενοι στη λογική και σε επιστημονικά στοιχεία, αλλά και στην ηθική του σύγχρονου κόσμου.

Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.