Covid19 εναντίον ατομικών ελευθεριών – 1ος γύρος: Covid19 εναντίον θρησκευτικής ελευθερίας – Του π. Νικολάου Γ. ΚοντούΤου π. Νικολάου Γ. Κοντού,προϊσταμένου Νομικής Υπηρεσίας Ι.Μ.Σ.Κ:

Η μετάβαση από την παραδοσιακή κοινωνία στη μοντέρνα, ή αλλιώς στη νεωτερικότητα, είναι μία μετάβαση που χαρακτηρίστηκε από πολλές αλλαγές και καινοτομίες σε όλα τα επίπεδα ( κοινωνικό, οικονομικό, ακόμα και τεχνολογικό ).Η νεωτερικότητα κυρίως χαρακτηρίζεται από τη θεμελίωση και αναγνώριση για πρώτη φορά των ατομικών ελευθεριών, ρίζα των οποίων είναι η ιδέα –σύλληψη ότι ο κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος και έχει αξία, γιατί απλά είναι άνθρωπος.

Αυτή η επαναστατική για την εποχή σύλληψη οδήγησε σε νομική κατοχύρωση των ατομικών ελευθεριών των ανθρώπων με διεθνείς συμβάσεις , διακρατικές, αλλά και κρατικούς νόμους στο πλαίσιο και στο πνεύμα και την προστασία και επιβεβαίωση των οποίων, όλοι ζούμε, υπάρχουμε, αναπνέουμε.Ένα από τα πρώτα, αν όχι το πρώτο δικαίωμα που κατοχυρώθηκε, ήταν το δικαίωμα στη θρησκευτική ελευθερία ήδη από τον 16οαιώνα2.

Αυτό συνέβη όχι τόσο λόγω της αντίδρασης του λαού στην «ελέῳ Θεού» άσκηση της εξουσίας, που οδήγησε στην καταδυνάστευση αυτού, αλλά κυρίως στην αναγνώριση εκ μέρους της ανθρωπότητας και των ελεύθερα σκεπτόμενων ανθρώπων ότι η θρησκευτική ελευθερία είναι μία προέκταση της προσωπικής ελευθερίας και μάλιστα μία ειδικότερη μορφή της ελευθερίας της γνώμης και της εν γένει πνευματικής ελευθερίας.

Ιδιαίτερο και βασικό χαρακτηριστικό των ατομικών ελευθεριών –ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ότι χρήζουν καθημερινής επιβεβαίωσης, ή επανεπιβεβαίωσης, ήτοι το ότι υπάρχουν σε ένα κείμενο τυπικού νόμου, ακόμα και αυξημένης τυπικής ισχύος ( Σύνταγμα, διεθνή σύμβαση ) δε λέει τίποτα εάν η εκάστοτε άρχουσα τάξη, το κράτος, δεν τα προστατεύει τοις πράγμασιν σε καθημερινή βάση. Επίσης ιδιάζον στοιχείο τους είναι ότι αφενός μεν έχουν απόλυτο χαρακτήρα ως προς την αναγνώρισή τους ( ergaomnesκτλ ) , αλλά ταυτόχρονα και σχετικό ως προς την εφαρμογή τους, καθώς υπόκεινται ενίοτε σε περιορισμούς, όπως π.χ λόγω εκτάκτων συνθηκών.

Λόγω των ανωτέρω σε κάθε έννομη τάξη έχει εισαχθεί ένα σύστημα δικαστικού ελέγχου της Συνταγματικότητας των νόμων, στα πλαίσια του οποίου προστατεύονται και οι ατομικές ελευθερίες από νομοθετική παραβίαση τους. Μάλιστα στην Ελλάδα το σύστημα που έχει επιλεχθεί είναι αυτό του διάχυτου και παρεμπιπτόντως ελέγχου, ήτοι με απλά λόγια δεν υπάρχει ένα Συνταγματικό Δικαστήριο, αλλά τον έλεγχο της Συνταγματικότητας μπορούν να τον πραγματώσουν όλα τα ελληνικά δικαστήρια παρεμπιπτόντως.

Η έξαρση της πανδημίας τόσο στη χώρα, όσο και παγκοσμίως όλα τα παραπάνω τα έχει επικαιροποιήσει όσο ποτέ άλλοτε, για αυτό και επέλεξα να μακρηγορήσω, ώστε να τα υπενθυμίσω στους αναγνώστες, και τα έχει επικαιροποιήσει , καθώς έχουν υποχωρήσει πολλά ατομικά δικαιώματα και ελευθερίες ( σχετικοποίηση των ελευθεριών όπως παραπάνω αναφέρθηκε ) για να υπερισχύσει το αγαθό της δημόσιας υγείας, το οποίο προκρίθηκε από όλες τις έννομες τάξεις ( τόσο από τα κράτη, όσο και τα δικαστήριά τους ) ως το ανώτερο αγαθό όλων. Έτσι για την προφύλαξη αυτού περιορίστηκαν, περιεστάλησαν, ή και απαγορεύτηκαν άλλες ατομικές ελευθερίες και η ελεύθερη άσκησή τους.

Η ατομική ελευθερία που δέχθηκε το πλέον επώδυνο πλήγμα είναι αυτή της θρησκευτικής ελευθερίας και ειδικότερα στην επί μέρους έκφανσή της το δικαίωμα -ελευθερία στη λατρεία. Βεβαίως όπως όλες οι ατομικές ελευθερίες/ανθρώπινα δικαιώματα είναι και αυτή σχετική και τελεί υπό τον όρο τήρησης των νόμων του κράτους και δη μπορεί να περιορίζεται μεταξύ άλλων για λόγους προφύλαξης της δημόσιας υγείας.

Οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν κυρίως στη λατρεία από αρκετά κράτη ανά τον κόσμο τέθηκαν σχεδόν αμέσως στο μικροσκόπιο των Συνταγματικών Δικαστηρίων αρκετών χωρών, αλλά και σε παρεμπίπτοντα έλεγχο συνταγματικότητας στην Ελλάδα. Σημαντικό να ειπωθεί εδώ είναι ότι ο κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να προσφύγει κατά των περιορισμών λόγω covid19 ενώπιον του Προέδρου του Διοικητικού Πρωτοδικείου της περιφέρειάς του, βάσει του α. 1 §5, της ΠΝΠ 25.02.2020, κάτι που με λύπη και προβληματισμό βλέπω ότι δεν έχει δημοσιοποιηθεί ικανά από κανένα ( κράτος, ΜΜΕ ), αν και αποτελεί βασικό δικαίωμα των πολιτών που πλήττονται από τα μέτρα.

Στο πλαίσιο τόσο του συγκεντρωτικού ελέγχου, όσο και του διάχυτου της συνταγματικότητας των περιορισμών στη θρησκευτική ελευθερία και δη στην άσκηση της λατρείας επιβεβαιώθηκε η σταθερή προσήλωση της δικαιοσύνης στην τήρηση της αρχής της αναλογικότητας. Δηλαδή κατά πόσον οι περιορισμοί είναι ανάλογοι με το αγαθό που περιορίζεται, με το αγαθό που προστατεύεται και εάν υπήρχε άλλος προσφορότερος τρόπος. Ως επί το πλείστον τα δικαστήρια ανά την υφήλιο έκριναν , όπως και τα ελληνικά , ότι τηρείται η αρχή της αναλογικότητας εφόσον τα μέτρα αυτά είναι ορισμένου χρόνου και υποδεικνύονται από ειδική επιτροπή. Με φωτεινές εξαιρέσεις τα Συνταγματικά Δικαστήρια των ΗΠΑ και Γαλλίας που ακύρωσαν την απαγόρευση τέλεσης θρησκευτικών τελετών κεκλεισμένων των θυρών , αλλά και με την παρουσία 10 ατόμων μόνο, κρίνοντάς την ως μη τηρούσα την αρχή της αναλογικότητας , από τη στιγμή που σε άλλους χώρους ( υπεραγορές ) τηρούνται άλλοι πιο ήπιοι περιορισμοί, όπως άτομο ανά τ.μ , ενώ στους χώρους λατρείας τίθεται πλαφόν ατόμων.Εάν τώρα κάνουμε τη σύγκριση με τα ισχύοντα στη χώρα μας είναι πρόδηλη η μη τήρηση της αρχής της αναλογικότητας, σύμφωνα πάντα με τη μείζονα σκέψη των 2 αλλοδαπών συνταγματικών δικαστηρίων, όταν για τον ίδιο λόγο ( προστασία της δημόσιας υγείας λόγω πανδημίας ), σε ανάλογους χώρους ( κλειστούς και συνάθροισης ανθρώπων, όπως υπεραγορές και χώροι λατρείας ) τίθενται 2 διαφορετικά κριτήρια στους μεν ανά τετραγωνικό, στους δε πλήρης απαγόρευση.

Γιατί όλα τα παραπάνω πρέπει να ανησυχούν όχι μόνο τους πιστούς / θρησκευόμενους ανθρώπους , αλλά όλους του ελεύθερους πολίτες;;

1ον.Έχει ειπωθεί ότι οι καταστάσεις έκτακτης ανάγκης μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως προκάλυμμα για βαθιά καταστροφικές αλλαγές στα συνταγματικά όρια και περιορισμούς στους οποίους υπόκειται η άσκηση κυβερνητικής εξουσίας. Έτσι ο περιορισμός, αλλά και η καταστρατήγηση των ατομικών ελευθεριών, με πρώτο θύμα των θρησκευτική ελευθερία δυνητικά μπορεί να στρώσει το δρόμο στις άρχουσες τάξεις για περαιτέρω, ή και πιο βίαιο περιορισμό άλλων ατομικών ελευθεριών. Είναι μήπως η θρησκευτική ελευθερία αμελητέα; Όχι, αφού είτε το αναγνωρίζουμε είτε όχι , απόρροια της είναι η ελευθερία της σκέψης και της γνώμης8. Έτσι όσοι από εμάς τώρα εύκολα δεχόμαστε τις απαγορεύσεις στους Ναούς, τις Συναγωγές και τα Τεμένη, ( ίσως και χαιρέκακα ) μπορεί να δούμε αργότερα και τις ατομικές μας ελευθερίες «πετσοκομμένες» ( sic)στο δρόμο που χάραξε ο covid19 και ελέγχθηκε ως συνταγματικός από τα δικαστήρια. Μήπως σήμερα δεν υπάρχουν διατάξεις , έστω προσωρινές, ή και γενικές, που διώκουν την σπορά ψευδών ειδήσεων; Από ποιο σημείο η δίωξη ψευδούς είδησης , μπορεί να μετατραπεί σε δίωξη απλά αντίθετης γνώμης;;

Θα απαντήσει κάποιος, αυτό δε θα γίνει , γιατί μας προστατεύει ο συνταγματικός έλεγχος των νόμων. Και αυτό μας πάει στον δεύτερο λόγο ανησυχίας :

2ον. Τα Συνταγματικά και λοιπά Δικαστήρια έκριναν την συνταγματικότητα των περιορισμών με βάση, όπως και παραπάνω ειπώθηκε, την αρχή της αναλογικότητας, την οποία την εξέτασαν ως προς τη διάρκεια των μέτρων και την προσφορότητά τους, την οποία πάλι περιορίστηκαν να την εξετάσουν βάσει εισήγησης ειδικής επιτροπής, ή αλλιώς επιτροπής ειδικών. Τί σημαίνουν αυτά;

Οι νομικοί ( μεταξύ αυτών και εγώ ο τελευταίος όλων ) που σε όλα αυτό βλέπουν κάτι το ανησυχητικό, συμφωνούν ότι το παραπάνω πλέγμα εντός του οποίου δόθηκε και κρίθηκε η μάχη της θρησκευτικής ελευθερίας είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο και για όλες τις υπόλοιπες ατομικές ελευθερίες, καθώς εν τέλει καταλήγει στο να αφήνει το όριο μεταξύ των ατομικών ελευθεριών ( θρησκευτική εν προκειμένω ) και των περιορισμών τους ( δημόσια υγεία εν προκειμένω ) καθαρά σε πολιτική επιλογή, που μόνο περιορισμένα μπορεί να οριοθετηθεί από το Σύνταγμα9! Μάλιστα δε η εισήγηση των ειδικών ( όποιων ειδικών στο μέλλον ) είναι μία εισήγηση δεσμευτική για το κάθε δικαστήριο, αφού δεν μπορεί να κριθεί με βάση την κοινή πείρα που το δικαστήριο διαθέτει. Αντιθέτως η υποχρέωση του κράτους για να τηρήσει τη συνταγματικότητα της καταπάτησης των ατομικών δικαιωμάτων, των όποιων ατομικών δικαιωμάτων, έγκειται στο να θέσει απλά ένα χρονικό όριο, το οποίο δυνητικά μπορεί να ανανεώνεται.

Εν κατακλείδι. Σκοπός αυτού του άρθρου είναι να εκφράσει μία αγωνία. Σκοπός αυτού του άρθρου είναι να επικοινωνήσει στους αναγνώστες την, για τον υπογράφοντα τουλάχιστον, ξεκάθαρη πραγματικότητα μιας κερκόπορτας που έχει ανοίξει μέσω της θρησκευτικής ελευθερίας, που μεταξύ μας, είναι στην ύστερη νεωτερικότητα που ζούμε και η πιο ευάλωτη και υποτιμημένη ατομική ελευθερία, με στόχο τον περιορισμό πολλών, αν όχι όλων των ατομικών ελευθεριών στο όνομα «υπέρτερων» ( sic) αγαθών, όπως η ασφάλεια και η δημόσια υγεία και με όχημα τον μηχανισμό που αρχίζει να διαφαίνεται στο πλαίσιο του περιορισμού της ελευθερίας της λατρείας. Σκοπός αυτού του άρθρου επίσης είναι η απογοήτευση ( του υπογράφοντα ) για την ευκολία που οι κοινωνίες αποδέχονται τη φαλκίδευση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Στους σκεπτόμενους ακόμα, και καλώς και δικαίως, για το εάν όλα αυτά είναι «τραβηγμένα» θα φέρουμε ένα τελευταίο παράδειγμα. Έχει αντιληφθεί κανείς πόσο εύκολα στο δημόσιο λόγο, στο κράτος,στα ΜΜΕ, σε διατάξεις κτλ έχει αντικατασταθεί ο όρος χρηστά ήθη, από τον όρο πολιτική ορθότητα; Αυτό είναι κακό; ΝΑΙ είναι! Γιατί τα χρηστά ήθη είναι ένα μέγεθος που η νομική επιστήμη έχει προσδιορίσει ακριβώς10, ενώ η πολιτική ορθότητα όχι! Ποιος προσδιορίζει τί είναι πολιτική ορθότητα και τί συμφωνεί με αυτήν; Και ποιος ορίζει το τί θα γίνει με τους μη σύμφωνους με τους όρους της πολιτικής ορθότητας;Όποιος δεν αντιλαμβάνεται ότι πίσω από τον όρο της πολιτικής ορθότητας και του προσδιορισμού του πολιτικώς ορθού που αντικατέστησε στο δημόσιο λόγο τα χρηστά ήθη, είναι η εκάστοτε άρχουσα τάξη ( κράτος ),και το πόσο εύκολο είναι ο όρος αυτός να αλλάξει περιεχόμενο ανάλογα με τις ορέξεις της,σταματάω την επιχειρηματολογία εδώ, ευχόμενος ότι τα αντανακλαστικά της ελεύθερης ανθρώπινης ψυχής θα ενεργοποιηθούν και θα αποτρέψουν περαιτέρω υποχώρηση των ατομικών ελευθεριών και λοιπών δικαιωμάτων.

Καλά Χριστούγεννα με υγεία σε όλους.

π. Νικόλαος Γ. Κοντός, Νομικός – Θεολόγος

7 σχόλια στο άρθρο “Covid19 εναντίον ατομικών ελευθεριών – 1ος γύρος: Covid19 εναντίον θρησκευτικής ελευθερίας – Του π. Νικολάου Γ. Κοντού

 1. μουσουλμαν-καταμάγια (ψέματα!)

  - Edit

  Απαντήστε

  Πατέρα Νικόλαε,εμένα που ο Προφήτης μου είπε πως για να πάω στον Παράδεισο πρέπει να πάρω,εκτός των άλλων,και μερικά κεφάλια (όσο πιό πολλά-τόσο πιό καλά!) απίστων ,γιατί δεν με αφήνουν να ασκήσω ελεύθερα τα θρησκευτικά μου καθήκοντα;Δεν είναι κατοχυρωμένη συνταγματικά η δική μου θρησκευτική ελευθερία;Μόνο η δική σας;Και με ποιά κριτήρια;Και γω πιστός είμαι και όχι κάποιο άθεο υποκείμενο (πχ σαν την ”καταμάγια”)!Και αν γνωρίζεις,είμαστε 1,8 δις μουσουλμάνοι στον κόσμο!Και με ανοδική τάση!

 2. Στελιος!COVID 19 εναντιον θρησκευτικης υποκρισιας και ανυπαρξιας!

  - Edit

  Απαντήστε

  Αλλα ζητατε,για αλλα ποναει η ψυχη σας!
  Ολοκληρη η υφηλιος διεταραχθη,το συμπαν ολοκληρο συνεγερθη,ο κορονοιος ανετρεψε την ζωη μας,η θαλασα εσχισθη εις δυο,ο ιορδανης εστραφη προς τα οπισω και εσεις Ω! Εσεις,δεν ειδατε δεν ακουσατε τιποτα!Ολος ο κοσμος μετεβληθη δε ενα χωρι εθελοντισμου!
  Και εσεις!Ω! Εσεις,οι μονοι αμετοχοι,οι μονοι ανυπαρκτοι,στην ασθενεια στο θανατικο!
  Αλλα σας πονανε και αλλα σας βασανιζουν!
  Ας βγαλει ο κοσμος τα συμπερασματα του!μετα τον κορονοιο,θα ελθει το μπουγιουρντι,ο λογαριαμος και ολοι ενωπιον της λογικης θα απολογηθουμε,οπως οι καλεσμενοι,οι αποντες,απο το Δειπνο του Χριστου!
  Καθιστε αναπαυτικα και διαβαστε,στο τελος σας εχω και μια εκπληξη,μια μικρη παραθεση βιβλιογραφιας και εγω ο ελαχιστος των ελαχιστων διδασκαλων!
  Ορισμενα ανθρωπινα δικαιωματα,οπως η ελευθερια απο βασανιστηρια και δουλεια,ειναι απολυτα και δεν επιδεχονται κανεναν περιορισμο!
  Ωστοσο τα περισσοτερα ανθρωπινα δικαιωματα δεν ειναι απολυτα και μπορουν να περιοροστουν,στο πλαισιο ορισμενων οριων!
  Δικαιωματα στην ελεθερια και την ασφαλεια,στην ελευθερη εκφραση ,στην θρησκευτικη εκφραση,στην θρησκευτικη ελευθερια,στο δικαιωμα στην εργασια,στην ελευθερια κυκλοφοριαςκλπ!
  Συνεπως περιορισμοι σε μη απολυτα δικαιωματα επιτρεπονται!
  Αρκει να οριχονται απο τον νομο,να εχουν συγκεκριμενο νομιμο στοχο!
  Τα παραπανω ενσωματονονται στο Διεθνες Δικαιο και πιο συγκεκριμενα,στο Διεθνες Συμφωνο για τα ατομικα και πολιτικα Δικαιωματα και στην Ευρωπαικη συμβαση των Δικαιωματων του Ανθρωπου(ΕΣΔΑ),συμβασεις στις οποιες η Ελλαδα ειναι δυμβαλλομενο μερος!
  Η πανδημια COVID 19 εμπιπτει σαφως στον ορισμο της εκτακτης αναγκης!Αυτοι οι περιορισμοι,χωρουν για την προστασια της υγειας,ακομη και χωρις εκτακτη αναγκη,δηλαδη χωρις την ενεργοποιηση του αρθρου 15.
  Αρα οι σημερινοι περιορισμοι στο πλαισιο της πανδημιας ειναι νομιμοι και συμφωνοι με τα ανθρωπινα δικαιωματα!
  Τα περιοριστικα μετρα ειναι απολυτως συμβατα με το Διεθνες Δικαιο,ειναι νομιμα και αναλογικα!οι περιορισμοι των κοινωνικων αλληλεπιδραδεων της κυκλοφοριας και των ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΩΝ,φαινεται να ειναι ο μονος αποτελεσματικος τροπος αντιμετωπισης αυτης της κρισης!
  Σας παραπεμπω στα αρθρα: 8 ΕΣΔΑ,9 ΕΣΔΑ,
  18 ΕΣΔΑ,αρθρο 2 πρωτοκολλου αρθ 4 της ΕΣΔΑ και
  Αρθρο 12 της Διεθνους Συμφωνιας!
  Και τωρα η εκπηξη,η προαναφερθεισα!
  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ!!!
  Αναλυτικα!Ορθοδοξια και Δυση στην νεωτερη Ελλαδα!εκδοσεις δομος!
  1992! Για να μη σας κουραζω,πατε στην σελιδα 351 και κατω,απο κει που ο θεολογος και καθηγητης φιλοσοφιας και καθηγητης μου λεει,αυτολεξει:αυτα τα συμπτωματα θεολογικης αφασιας και ληθαργου της εκκλησιαστικης συνειδησηςΕπισκοπων,Συνοδων και Πατριαρχειων….επιστρατευονται σαν επιχειρηματα ορθοδοξιας και εκκλησιαστικης γνησιοτητας…..σαν να εγραψε το αληθινο βιβλιο του χθες…
  Ορθος λογος και κοινωνικη πρακτικη!Αθηνα,δομος 1990!
  Η κριση της προφητειας!Αθηνα,δοκος1987!
  La morale de la liberye.ceneve.1982.ιταλικη εκδοση!
  Η ελευιερια του ηθους!φιαβαστεωτι σημαινει: χρηστα ηθη!
  Και τελειωνω με την Δρ Ασπασια Αλυγιζακη!
  Διδακτωρ Διεθνων και Ευρωπαικων Σπουδων- καθηγητρια Νομικης στο πανεπιστημιο paris 13/idEF.
  Συγγνωμη για την μικρη μου βιβλιογραφια,πριν δυο ωρες διαβασα το αρθρο σας και εκανα δυο ωρες να το γραψω!!!!
  Δεν προετοιμαστηκα οπως εσεις για …..ισως και πολλες μερες..
  Ο δασκαλος εχει μια ικανοτητα!
  Να διαβαζει σαν διψασμενος,μετα απο μεγαλη πορεια στην πιο στεγνη και ανυδρη ερημο!

 3. Η προσφυγοπουλα!

  - Edit

  Απαντήστε

  Καταμαγια εισαι φοβερη,
  Δεν υπαρχεις,τοση ευφυια ,ο κυρ Στελιος ο ερμος παλευει με τα αρθρα κ ιδρωνει για να τα βγαλει περα με το παπαδαριο,εσυ τους εστειλες αδιαβαστους μια κ εξω !

 4. Θαλασσα,χωριο,ενωπιοι ενωπιοις,ελευθερια!
  Επι το ορθον!ο δαιμων του ταμπλετ και ο απνευστι σχολιασμος

 5. Πατερ!Για να γραψεις το αρθρο σου,κατεβασες ολοκληρη την βιβλιογραφια της νομικης επιστημης,επιστρατευσες ολους τους νομικους!
  Πηρες την γραφιδα του Ζησιαδη,καθηγητου Ποινικου Δικαιου,για να εξαπολυσεις μυδρους,κατα των μετρων που λαμβανει η κυβερνηση της αχρηστειας,η οποια μαζι με σας ανηκει στην δεξια του Κυριου!
  Τι θα γινοταν,λεω,τι θα γινοταν,εαν στην κυβερνηση σημερα βρισκοταν η προηγουμενη κυβερνηση!
  Τι θα εγραφες,δικην ιεροεξεταστου,δικην Ιγνατιου Λοιολα!
  Θα επιστρατευες μεχρι και την εξαβιβλο,του Αρμενοπουλου για να στοιχειοθετησεις κακουργηματα!
  Θα ωχριουσε μπροστα σου ο Νικολαος Σαριπολος,ο θεμελιωτης του Δημοσιου Δικαιου στην Ελλαδα!
  Θα τον ξεπερνουσες!
  Και θα γινοσουν ο θεμελιωτης των δημοσιων κατηγορων,κατα της προηγουμενης κυβερνησης!
  Το αυστηρο και επιπληκτικο υφος δεν ταιριαζει σε ιερωμενους!
  Ως κληρικος δεν παραθεσατε ουτε ενα βιβλιο,για λογο οικοδομης,λογο του Ναζωραιου!
  Πνιγηκατε μεσα στην νομικη επιστημη και ξεχασατε τον Ιερεα!
  Ο κοσμος τουτες τις στιγμες,που τα παντα επισκιαζει και τα πλακωνει η φοβερα του θανατου,θελει λογια ανατασης της ψυχης,θελει λογια οικοδομης και οχι αποδομησης!
  Τις δικηγοριστικες και δικονομικες κορωνες μπορειτε να τις παραθεσετε εν τοις δικαστηριοις!
  Επειδη υπαρχει και ο Βολταιρος και μας “ακουει” ,εχετε δικαιωμα να γραψετε ο,τι θελετε,αλλα τουτη την στιγμη θα θελαμε να ειστε διπλα στην επιστημη,διπλα στην ιατρικη ,που δινουν τον αγωνα τον καλον,για να εξαλειψουν απο τον κοσμο,το χτικιο!
  Ο κορονοιος δεν καταδικαζεται,ουτε αφοριζεται με το ποινικο δικαιο,το ενοχικο και συνταγματικο!
  Ο κορονοιος θα καταδικασθει,στο πυρ το εξωτερο με την λογικη και την συνδρομη,ιατρων,νοσηλευτων και φαρμακοποιων,ολων οσων εμπλεκονται στον πολεμο κατα του θανατου!
  Αληθεια!γιατι στην βιβλιογραφια σας,δεν συμπεριλαβατε,καποιο πονημα του καθηγητου,του Ποινικου Δικαιου,Ιωαννου Ζησιαδη;
  Μη κουραζεστε,θα σας απαντησω!
  Τον ξεπερασατε!
  Με !το αυστηρο,οργιλο,αφιλο και αξενο υφος του αρθρου σας,σαν να σας βλεπω στην καρεκλα δημοσιου κατηγορου,ετοιμος προς καταδικαστικην ετυμηγοριαν!
  Απο το αρθρο σας,ελειπε……..ο Παπα- Νικολας!

 6. Ευλογες αποριες!

  - Edit

  Απαντήστε

  Μερικα ερωτηματα!
  Εσεις Πατερ και η φυσικη σας οικογενεια καθεστε στο στρωμενο χριστουγεννιατικο τραπεζι και καποια στιγμη χτυπαει το κουδουνι της πορτας,ανοιγετε και βλεπετε,εναν φιλο σας που ηλθε απο την Γερμανια και ειχατε να τον δειτε ενα χρονο,θα τον δεχτειτε στο τραπεζι σας;θα του προσφερετε καθισμα στο τραπεζι σας;
  Δευτερον!
  Μερες που ερχονται ,μερες που η αγαπη μας για τον συνανθρωπο κορυφωνεται,εσεις και οι φιλοι σας Ιερεις θα επισκεφτειτε εναν οικο ευγηριας,για να βρεθειτε με ανθωπους μοναχικους;
  Τριτον!
  Εσεις παλι με την παραπανω ομαδα,θα επισκεφθειτε,ενα αναμορφωτηριο,ενα σωφρονιστικο καταστημα για λιγη συντροφια σε πληγωμενους ανθρωπους;
  Και…και…θα μου πειτε,υπαρχουν οι απαγορευσεις!
  Τουλαχιστον να φτασετε μεχρι το κατωφλι των παραπανω χώρων!
  Τον φιλο σας θα του ανοιξετε την πορτα;η θα ζητησετε ραπιντ τεστ;
  Εδω δεν λεει κατι στα βιβλια του ο Αριστοβουλος Μανεσης,ο Σαριπολοςο Βενιζελος;
  Τιποτα απο τα παραπανω δεν θα κανετε,ουτε στον φιλο θα ανοιξετε την πορτα,εξ αιτιας του φοβου,δικαιολογημενου φοβου,λογω θανατικου και κορονοιου!
  Ο κορονοιος ανεστειλε την φυση των πραγματων,γελοιοποιησε τις επιστημες και μας απαγορευει να συναντηθουμε με προσωπα αγαπημενα!
  Το αρθρο σας,λογια!λογια!λογια!
  Αφου δεν μπορειτε να κανετε τιποτα απο τα παραπανω,τι τις θελετε τις βιβλιογραφιες και τα περι ανθρωπινων δικαιωματων,μεσα στην κοσμοχαλασια;
  Αφου δεν μπορουμε να ανοιξουμε την πορτα σε εναν φιλο μας,τον αδελφο μας που ζει αμερικη,τον ξαδελφο που ζει στην Κινα,εσεις επαναστατες του γλυκου νερου,θα ανοιξετε τις εκκλησιες με 30- 40 προσωπα;
  Πεθαινει η μανα και δεν μπορει να χαιρετησει το παιδι της,
  Φευγει απο την ζωη το παιδι ,χωρις η μανα να σφαλισει τα ματακια του!
  Δεν τα βλεπετε,δεν τ ακουτε;
  Μηπως και ο σοφος Αριστοβουλος Μανεσης αν ζουσε,μηπως συνυπεγραφε στα περιοριστικα μετρα και στον περιορισμο ατομικων ελευθεριων ,διαγεγραμμενω χρονω κσι πρριορισμενω χρονω;
  Την παρεμβαση σας,τουτη την στιγμη, την χαρακτηριζω ” Λιαν επιδειξιομανη”παρεμβαση επιδειξης,νομικων γνωσεων και ακρως α κ α ι ρ η!
  Απο ποτε η πολιτικη ορθοτητα δεν συμβαδιζει με τα χρηστα ηθη μεσα σε μια δημοκρατικη πολιτεια;
  Τα χρηστα ηθη και η πολιτικη ορθοτητα,συνυπαρχουν,αντιμαχονται μονο στις δικτατοριες,στα στυγνα καθεστωτα,βλεπε:η επταχρονη λαιλαπα,δικτατορια στην χωρα μας!
  Εκει ουτε χρηστα ηθη υπηρχαν,ουτε πολιτικη ορθοτητα!
  Τι ειναι τα χρηστα ηθη;τα χαρακτηριστικα του συνετου ανθωπου!
  Πατερ,στις ευνομουμενες πολιτειες βρισκουν χωμα και ανθιζουν τα χρηστα ηθη!
  Μεσα στα χρηστα ηθη,εμπεριεχεται και η πολιτικη ορθοτητα με αποχρωσεις και παραλλαγες!
  Πολιτικη ορθοτητα χωρις συνεση,χωρις χρηστα ηθη ειναι tabula rada!
  Ανακατεψες ολα τα θεματα,νομικα,κοινωνιολογικα,πολιτικα και στο τελος,ποιο το οφελος;
  Κατι σας ενοχλει!κατι σας οργιζει!
  Κατι απωλεσατε αυτο το διαστημα που διαρκει ο κορονοιος!
  Αλλα δεν ξερουμε τι ειναι αυτο!
  Η μηπως ξερουμε;

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.