Ανοικτή επιστολή: Προτάσεις για την άμεση ανάπτυξη της Δυτικής Μακεδονίας κατά την μεταλιγνιτική εποχήΣε επιγραμματική περίληψη :

Δύο νέα Νομικά Πρόσωπα, δύο Εργοτάξια, δύο συλλογικές εισηγήσεις- προτάσεις των τοπικών Φορέων για την συνολική Ανάπτυξη της ΔΜ, ένα Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο (2+2+2+1).

Η διαχρονική πορεία της ΔΕΗ , των εργαζομένων και ειδικά των κατοίκων των όμορων δήμων και γενικά της Δυτικής Μακεδονίας στα Ορυχεία, στα Εργοτάξια , στα Εργοστάσια.

Τις τεκμηριωμένες προτάσεις μας για την ανάπτυξη και πρόοδο της Δυτικής Μακεδονίας κατά την Λιγνιτική και την Μεταλιγνιτική Εποχή τις καταγράφουμε εδώ και είκοσι χρόνια με κάθε λεπτομέρεια σε εργασίες μας. Θεωρούσαμε αυτονόητο ότι κάποια χρονική στιγμή με κάποιο φυσικό ή περιβαλλοντολογικό ή οικονομικό ή πολιτικό τρόπο και λόγο θα χτυπήσει το «καμπανάκι» λήξης της μονοκαλλιέργειας του λιγνίτη. Γράφαμε και φωνάζαμε δημοσιεύοντας στα ΜΜΕ, ενημερώνοντας όλους τους αρμόδιους θεσμικούς Φορείς (Τοπικούς, Κεντρικούς, Βρυξελών, Παγκόσμιων Οργανισμών κ.λ.π.), δημιουργήσαμε Ιστοσελίδα την «Η Πολιτεία της Ουτοπίας» όπου καταγράφονται οι απόψεις μας , φιλοξενηθήκαμε και φιλοξενούμαστε σε δεκάδες sites, αλλά δυστυχώς μέχρι χθες είχαν όλοι, εκτός εξαιρέσεων, παρωπίδες ή ωτοασπίδες χωρίς μηχανισμό απασφάλισης.

Στις εργασίες μας καταγράφουμε την πορεία, μέσα στο χρόνο, των Εργοστασίων, Ορυχείων και Εργοταξίων της Δυτικής Μακεδονίας (Βλέπε συνημμένα από 1 έως 14 και 26).

Παρουσιάσαμε προληπτικά, όπως αυτή παρουσιαζόταν από τα πρόδρομα συμπτώματα της μονοκαλλιέργειας του λιγνίτη, την ανακύπτουσα ανάγκη να αντιμετωπιστεί η επερχόμενη μεταλιγνιτική εποχή πρώτον με την ίδρυση και λειτουργία ενός Νομικού Πρόσωπου με έδρα την Δυτική Μακεδονία στο οποίο να συμμετέχουν οι τοπικοί εκπρόσωποι, η ΔΕΗ και ο εκπρόσωπος πλέον της Διϋπουργικής Επιτροπής, που όρισε η Κυβέρνηση και δεύτερον με την δημιουργία ενός Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών με έδρα στην Πτολεμαΐδα που είναι και το κέντρο των πρώην και νυν Ορυχείων. Το τελευταίο, σημειωτέον, είχε εγκριθεί από την Κομισιόν το 2007 και είχε αναρτηθεί στα ΜΜΕ, με πηχυαίους τίτλους, ότι το σχετικό νομοσχέδιο βρίσκονταν στο τελευταίο στάδιο της διαβούλευσης. Δημοσιεύσαμε και εμείς (1-8-2007) μία ευχαριστήρια επιστολή στους συντελεστές του εγχειρήματος (βλέπε συνημμένο 15), αλλά δυστυχώς δεν είδαμε την πραγματοποίησή του μέχρι τώρα. Για το λόγο αυτό επανερχόμαστε και σήμερα με την πρόταση ίδρυσης των εν λόγω Φορέων με τις αρμοδιότητες καθήκοντα και υποχρεώσεις που θα καθοριστούν μετά από διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες πρωτίστως, και τις Κεντρικές εξουσίες ( Αθηνών – Βρυξελών)
ΕΠΕΙΔΗ

ΕΝΑ ΟΡΥΧΕΙΟ ‘Η ΕΝΑ ΠΡΩΗΝ ΟΡΥΧΕΙΟ

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΠΙΚΟ

Οι προτεινόμενοι Νομικοί Φορείς ξεκινούν άμεσα την μελέτη και λειτουργία δύο εργοταξίων : 1) ένα στην Περιοχή των πρώην και νυν ορυχείων και 2) ένα στην Περιοχή γύρω από τις τεχνικές λίμνες Πολυφύτου και Ιλαρίωνος, οι οποίες παράγουν ηλεκτρική ενέργεια χωρίς ρύπους, ενώ ταυτόχρονα ποτίζουν και τους κάμπους των Π.Ε. Ημαθίας και Πιερίας της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας και υδροδοτούν την πόλη της Θεσσαλονίκης.

Στις εργασίας μας ,για τις οποίες αφιερώσαμε ατέλειωτες εργατοώρες, σημειώνουμε αναλυτικά τους στόχους, που περιληπτικά στην παρούσα επιστολή τονίζουμε και προτείνουμε :

Η πρώτη φάση της επιστημονικής μελέτης από το προτεινόμενο Ινστιτούτο για την Περιοχή των Ορυχείων θεωρείται χρήσιμο και αναγκαίο ταυτόχρονα να συμπεριλαμβάνει τοπογραφικά διαγράμματα, σε χάρτη ή σε ανάγλυφο με όλα τα πρώην και τα εν ενεργεία Ορυχεία, τα παλαιά εργοστάσια, που πρόκειται να κλείσουν και το νέο εργοστάσιο (Πτολεμαΐδα 5), για λόγους ιστορικούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς και εργασιακούς. Στον χάρτη της εν λόγω μελέτης πρέπει να αναφέρονται όλες οι δημόσιες και δημοτικές εκτάσεις, που γειτνιάζουν με τα ορυχεία όπου θα αποτυπώνεται το μέγεθος της έκτασης που περιελάβανε η διαχείριση και εκμετάλλευση της όμορης με τα ορυχεία γης. Επιπρόσθετα και απολύτως απαραίτητο για την οικονομική παραγωγικότητα του χώρου στο μέλλον καθίσταται η υπόδειξη εκείνου του επιστημονικού τρόπου ολοκληρωμένης διαμόρφωσης με διαστρωμάτωση και θεραπείας των εδαφών προκειμένου να αποδοθούν στο φυσικό περιβάλλον και στους αρμόδιους Φορείς που θα επιλέξει το Νομικό Πρόσωπο προς αξιοποίηση και εκμετάλλευσή του χώρου (βλέπε συνημμένο 34 ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ).

Η εν λόγω επιστημονική μελέτη υποβάλλεται στο προτεινόμενο Νομικό Πρόσωπο και αφού τη μελετήσει-εξετάσει στην συνέχεια θα την διαβιβάσει στα αρμόδια όργανα της Κομισιόν και της Χώρας μας για τις απαιτούμενές εγκρίσεις και θα αναζητήσει τα Ταμεία, τους Οργανισμούς και Ιδρύματα, που θα κάνουν τις απαραίτητες πιστώσεις χρημάτων. Είναι βέβαιο, στη συνείδησή μας, πως εάν υπάρχει πολιτική βούληση και πραγματική οργάνωση σε επίπεδο Τοπικό, Κεντρικό και Βρυξελλών , το προτεινόμενο εργοτάξιο στα πρώην και νυν ορυχεία και εργοστάσια της Δυτικής Μακεδονίας, ξεκινάει τις εργασίες του στις αρχές του 2022 και στο ίδιο έτος ξεκινάει και η δεύτερη μελέτη του Ινστιτούτου. Στην συγκεκριμένη μελέτη θα αναφέρεται: Πώς, πού, με ποιο τρόπο και ποιες από τις εκτάσεις θα αποδοθούν για την παραγωγή και αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργεια από ΑΠΕ. Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε τονίζοντας ότι οι περισσότεροι πυλώνες υψηλής τάσεως για όλη την ελληνική επικράτεια ξεκινούν από την Δυτική Μακεδονία, για την τοποθέτηση των οποίων έχει ξοδευτεί άπειρο χρήμα. Κατ’ επέκταση για την ισορροπία της Ηλεκτρικής Ενέργειας ένα μέρος από τις προβλεπόμενες ΑΠΕ σ’ όλη την Ελλάδα πρέπει να εγκατασταθεί στην Περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας με προσοχή όμως και επισταμένη τεκμηρίωση κατά την επιλογή της τοποθεσίας ώστε να μην εγκαθίστανται οι ΑΠΕ σε εύφορες ή μελλοντικά εύφορες εκτάσεις. Και δεν το γράφουμε τυχαία κύριοι της Τοπικής και Κεντρικής εξουσίας. Όταν χρειασθεί θα επανέλθουμε.

Η ΔΕΗ με τις επικυρωμένες από την Κεντρική εξουσία μονομερείς ενέργειες δεν βαδίζει κατά την άποψη μας σε σωστό δρόμο. Πρώτα οφείλουν όλοι να δεσμευτούν σε μία ολοκληρωμένη Πολυεπιστημονική Μελέτη από το προτεινόμενο Ινστιτούτο. Έπειτα οι επιλεγμένες καθ’ υπόδειξη εκτάσεις να μοιραστούν σε επιχειρηματικούς τομείς για την παραγωγή Πρωτογενών Προϊόντων, για Αθλοπαιδιές, για Δασύλλια, για Βιοτεχνίες, για Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών και Μεταφορών, κ.λ.π., όπως και για ένα χώρο μουσείου «ιστορικό-τουριστικό- εκπαιδευτικό», όπου θα συγκεντρωθούν όλα τα διάσπαρτα τεράστια Μηχανήματα. Έτσι με αυτόν το τρόπο μπορεί να ξεκινήσει σταδιακά η αποχώρηση του λιγνίτη χωρίς να δημιουργηθούν κοινωνικές εντάσεις και απώλειες εισοδημάτων. Άλλωστε η τεράστια τεχνογνωσία των συμπολιτών μας, της Δυτικής Μακεδονίας (εμπειρική, τεχνική, τεχνολογική, πανεπιστημιακή, ειδική, εξειδικευμένη) πιστεύουμε ακράδαντα ότι μπορεί να προσφέρει λύσεις στα προβλήματα που θα προκύψουν στα προτεινόμενα εργοτάξια. Λεπτομερή και τεκμηριωμένη ανάλυση των προτάσεων μας επί του συγκεκριμένου θέματος καταθέτουμε στις εργασίες μας.

Το αναφερόμενο Ινστιτούτο Μελετών και Ερευνών πρέπει να ιδρυθεί και να λειτουργήσει υπό την επίβλεψη και εποπτεία των οργάνων ΤΗΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ αξιοποιώντας την αποδεδειγμένη σχετική εμπειρία από οπουδήποτε κι αν προέρχεται αυτή (Κρατών, Οργανισμών-Υπηρεσιών της Κομισιόν και Παγκοσμίων Οργανισμών όπως WORD BANK, ΟΗΕ κ ά.) Το Ινστιτούτο αυτό θα επιλαμβάνεται όλες τις προτάσεις για έργα στην Δυτική Μακεδονία και κατά προέκταση παρόμοια γι’ όλη την Ελληνική Επικράτεια, όπου χρειάζεται, άλλα και θα αποτελέσει τη βάση στις επιστημονικές εργασίες που θα χρειασθούν στο άμεσο μέλλον για τις δεκάδες Περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν σχέση με αποκατάσταση πρώην Ορυχείων. Εξυπακούεται ότι στο εν λόγω Ινστιτούτο συγκεντρώνονται και οι σημαντικές επιστημονικές και εργασιακές πληροφορίες-μελέτες, που έχουν γίνει μέχρι σήμερα από επιστήμονες ή Επιστημονικά Ιδρύματα ελληνικά ή άλλων χωρών και από το Τομέα Περιβάλλοντος των Ορυχείων της ΔΕΗ, τομέας ο οποίος πρέπει να ενσωματωθεί πλήρως στην αναφερόμενη προσπάθεια. Είναι επίσης γνωστό ότι στα ερευνητικά Ινστιτούτα που βρίσκονται διάσπαρτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και σε άλλους Τομείς, συμμετέχουν υποψήφιοι μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί επιστήμονες απ’ όλα τα Πανεπιστήμια του Κόσμου, οι οποίοι αμείβονται για την εργασία τους και έτσι δημιουργούν προϋποθέσεις-βελτιώσεις της συνοχής όλου του κοινωνικού ιστού.

Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο εξελίσσεται παράλληλα και ταυτόχρονα στις παραλίμνιες περιοχές των τεχνικών λιμνών Πολύφυτου- Ιλαρίωνος και το Δεύτερο Εργοτάξιο. Στόχος η δημιουργία πολυποίκιλων, πολύμορφων πάρκων με αξιόλογες προδιαγραφές. Σε πρώτη φάση, στον μικροχώρο των παραλίμνιων περιοχών, όπου οι ρύποι φτάνουν στο όριο του μηδενός, τοπικά πάρκα φυσικών υγιεινών συνθηκών και σε δεύτερη φάση, στον μεγαχώρο της Δυτικής Μακεδονίας ένα Πάρκο της Ευρώπης για τον Τουρισμό. Ο τεράστιος παρθένος φυσικός πλούτος της περιοχής αυτής, η τεχνογνωσία, η παράδοση, ο πολιτισμός, η ιστορία της περιοχής και η φιλοξενία των κατοίκων της αποτελούν πυλώνες στήριξης και ανάπτυξης ενός μεγάλου απειρόμορφου τουριστικού προορισμού: Αγροτικού, Ιατρικού-Αποθεραπείας, Φυσιολατρίας, Γαστρονομίας, Παραδόσεων, Αθλοπαιδιών – Παιδικών Χαρών κ.λ.π. Συγχρόνως η περιοχή δύναται να καταστεί ένας παράδεισος πρωτογενών προϊόντων και βιοτεχνιών (γούνας, μαρμάρου, ξυλείας, πιτών, αλλαντοποιίας , ιχθυοκαλλιέργειας και αξιοποίησης της παραγωγής σε πολλούς τομείς από τις Λίμνες της ΔΜ, με τυποποιήσεις διαφόρων προϊόντων κ.λ.π.) για όλους τους Έλληνες και Ευρωπαίους πολίτες. Οι λεπτομέρειες του προτεινόμενου εγχειρήματος φαίνονται ιδιαίτερα στις επιστολές μας (βλέπε συνημμένα το 8, από τα 13 έως 14, από τα 16 έως 19 και το 28) .

Αναγκαία κρίνεται η κυριαρχία συνεργατικής διεργασίας και η έλλειψη τοπικισμού αφενός μεταξύ των 13 Δήμων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Περιφέρειας και αφετέρου των Επιμελητηρίων, Εργατικών Κέντρων και άλλων συλλογικών οργάνων της Δ.Μ. για κατάθεση δύο ενιαίων συλλογικών εισηγήσεων στους δύο Φορείς, το Νομικό Πρόσωπο και το Επιστημονικό Ινστιτούτο. Το προτεινόμενο Νομικό πρόσωπο τις παραλαμβάνει, τις ιεραρχεί και τις διαβιβάζει αρμοδίως μαζί και με τις απαιτούμενες Επιστημονικές Μελέτες του Ινστιτούτου Ερευνών και μελετών, για τις απαραίτητες εγκρίσεις και εξεύρεση Ταμείων-πίστωσης. Σε διαφορετική περίπτωση η προσπάθεια μεμονωμένων εισηγήσεων-προτάσεων από τους Δήμους ή τα Επιμελητήρια κ.λ.π. θα μας οδηγήσει στο ρητό του λαού «διαίρε και βασίλευε».

Οι εργασίες-προτάσεις μας και για τα συγκεκριμένα αυτά θέματα έχουν ήδη διαβιβαστεί:

Στην Παγκόσμια Τράπεζα και στον ΟΗΕ (βλέπε συνημμένα 20 και 21)
Σε Αρμόδιους Φορείς εντός και εκτός της Χώρας και σ’ όλα τα Πανεπιστήμια (βλέπε συνημμένο 22)
Στην Αυτοδιοίκηση Α και Β βαθμού της Δυτικής Μακεδονίας (βλέπε τα συνημμένα 8 και 23)
Στους Αρμόδιους Επιτρόπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (βλέπε συνημμένο 24)
Στον αρμόδιο Αντιπρόεδρο και αρμόδια Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (βλέπε συνημμένο 25).
Στην Ελληνική Βουλή και στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου (βλέπε συνημμένο 14, το οποίο θα διαβιβασθεί για πρώτη φορά στους αναφερόμενους Φορείς με την παρούσα επιστολή).

Έχουν επίσης παρουσιαστεί και περιληφθεί σε συνέδρια, σε διαγωνισμούς καινοτομίας, σε φόρουμ κλειστά (facebook), σε διαβουλεύσεις νομοσχεδίων για το Κλίμα και την Ενέργεια, στα ΜΜΕ (βλέπε: συνημμένα 12, 26, 27, 28 ,29)

Η Δυτικά Μακεδονία, ανεξαρτήτως διοικητικών ορίων, μπορεί να γίνει υποδοχέας όλων των αναφερομένων στις προτάσεις μας σχεδίων έργων και προγραμμάτων, για τα οποία απαιτείται ειδική ρύθμιση χρήσεων γης και όρων ανάπτυξης, που θα γίνουν όταν καταρτιστούν και πιστεύουμε σύντομα, Ειδικά Χωροταξικά Σχέδια. Και θα πρέπει αυτά να περιλαμβάνονται στη νομοθετική πρόταση του Master Plan.

Στην επικεφαλίδα της παρούσας μας επιστολής στην τελευταία παράγραφο σημειώνουμε: «-Η διαχρονική πορεία της ΔΕΗ , των εργαζομένων και ειδικά των κατοίκων των όμορων δήμων και γενικά της Δ.Μ. στα Ορυχεία, στα Εργοτάξια και στα Εργοστάσια».

Αναφέρεται για να τιμήσουμε και να μνημονεύσουμε τους ανθρώπους που έφυγαν από την ζωή και είχαν άμεση ή έμμεση σχέση στα αναφερόμενα εργοστάσια-εργοτάξια των Ορυχείων, εργαζόμενοι και πολίτες εξ αιτίας εργατικών ατυχημάτων, επαγγελματικών ασθενειών, αλλά και για τις οικογένειες και τα παιδιά που μεγάλωσαν με την ρύπανση των εργοστασίων και εργοταξίων με ό,τι κληρονόμησαν από την επιβλαβή ρύπανση δίπλα στα τεράστια βουνά από λιγνίτη και τέφρα και λόγω των οποίων οι περισσότεροι αναγκάστηκαν να γίνουν πρόσφυγες μέσα στην χώρα τους εξαιτίας των απαλλοτριώσεων και των κατολισθήσεων. Την λεπτομερή ανάλυση αυτής της ιστορίας γι’ αυτούς τους ανθρώπους με ένα διαφορετικό τρόπο την αναδημοσιεύσαμε δύο φορές στην εργασία μας με το τίτλο «ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ» (πρώτη δημοσίευση 5-6-2003, δεύτερη δημοσίευση 17-12-2017, βλέπε συνημμένο 30) για να στείλουμε μήνυμα σε πολλούς αποδέκτες : Στους πολίτες των όμορων Δήμων με τα Ορυχεία και όλης της Δυτικής Μακεδονίας, τους συνταξιούχους, στους εργαζόμενους της ΔΕΗ και των εργολάβων, στους αρμόδιους Φορείς, στους πολιτικούς και τεχνοκράτες που θα κάνουν τις προτάσεις για το μέλλον της Δ.Μ. και στους πολιτικούς που θα αποφασίσουν, από τους οποίους οι περισσότεροι, εκτός ελαχίστων, δεν έχουν «το πλεονέκτημα» των βιωμάτων της Περιοχής μας από την μονοκαλλιέργεια του Λιγνίτη.

Με ταπεινοφροσύνη σημειώνουμε μία ιστορική προσφορά αυτού του Τόπου σε όλη την Ελληνική Επικράτεια : Απ’ αυτόν τον Τόπο μεταφέρεται σε όλα τα μήκη και πλάτη της Ελληνικής Επικράτειας η Ηλεκτρική Ενέργεια με την εξόρυξη του Λιγνίτη για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και με την μεταφορά της μέσω των Κέντρων Υψηλής Τάσεως, για το 70% έως το 80% των αναγκών της Χώρας, εδώ και 70 χρόνια. Απ’ αυτόν τον Τόπο δημιουργήθηκε ανάπτυξη και πρόοδος στην Χώρα μας, με το να επωμισθεί ο Τόπος μας όλα τα κακά που φαίνονται στην επιστολή μας (συνημμένο 30). Η πολιτεία για λόγους ευθιξίας ή ανταποδοτικότητας όφειλε να είχε δημιουργήσει και λειτουργήσει εδώ και πολλά χρόνια ένα Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο κέντρο της Δυτικής Μακεδονίας για την αντιμετώπιση των πολλών και σοβαρών προβλημάτων επιβαρυντικών της υγείας μας, που αποκτήσαμε και διατηρούμε εξαιτίας της πολύχρονης ρύπανσης λόγω της διατάραξης των λειτουργιών του φυσικού περιβάλλοντος από την μονοκαλλιέργεια εξόρυξης του λιγνίτη, αλλά δυστυχώς καμιά πολιτική Ηγεσία δεν ενέσκυψε στους ανθρώπους αυτού του Τόπου με σεβασμό και αναγνώριση (βλέπε λεπτομερείς προτάσεις μας στα συνημμένα 31 και 32).

Αξιότιμοι κύριοι της Κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης ανακοινώσατε δια τον Οργάνων που προβλέπει το Σύνταγμα την λήξη της μονοκαλλιέργειας του Λιγνίτη στην Δυτική Μακεδονία. Εμείς οι απλοί πολίτες που διαβιούμε πολλές δεκαετίες σε αυτόν τον τόπο, σας γνωστοποιούμε την αγωνία μας και σας ανακοινώνουμε τις αδιάκοπα τεκμηριωμένες προτάσεις μας για το αύριο αυτού. Αν δεν το ξέρετε, σας το πληροφορούμε εμείς : Στα πρώην Ορυχεία ιστορικά και με πρωτόκολλα του ΟΗΕ και άλλων Παγκόσμιων Οργανισμών τον πρώτο λόγο έχει η Τοπική Κοινωνία που βιώνει τα προβλήματα. Όχι με τυπικές διαδικασίες, αλλά με ουσιαστικές. Η εκ του μακρόθεν επίλυση με συσκέψεις στην Πλατεία Συντάγματος ή με μία ή δύο επισκέψεις των αρμοδίων συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης κατ’ επανάληψη «με τα κράνη προστασίας στα εργοτάξια», τους κόλακες γύρω-γύρω σας και με το μπλα – μπλα στα μικρόφωνα είναι μόνο πρόφαση ενδιαφέροντος, όχι λύση.

Η παρούσα επιστολή με όλα τα συνημμένα (πολυσέλιδες, τεκμηριωμένα αναλυτικές εργασίες 20 ετών) κατατίθεται στα ΜΜΕ, που έχουν ρόλο καταλύτη, εν προκειμένου, στις διεργασίες. Κάνουμε έκκληση σε όλους τους συμπολίτες και όχι μόνο της Δυτικής Μακεδονίας να πάρουν θέση για το αύριο της Περιφέρειας. Μην αφήνετε να αποφασίζουν άλλοι για ‘μάς, για ‘σάς. Και δεν είναι απαραίτητο να συμφωνείτε μαζί μας. Άλλωστε μέχρι τώρα επιβεβαιώνετε την θετικότητα των εργασιών μας με πολλούς τρόπους (βλέπε συνημμένο 33).

Στην συνέχεια το αναφερόμενο σχέδιο της επικεφαλίδας μας που αριθμητικά το συμβολίζουμε με τους αριθμούς 2+2+2+1, κατατίθεται στην διαβούλευση που έχει ανοίξει το αρμόδιο Υπουργείο. Κατόπιν θα το υποβάλουμε στην Ελληνική Βουλή και στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου σύμφωνα με τους κανονισμούς λειτουργίας και αν μας ζητηθεί θα μεταβούμε να το υποστηρίξουμε με συνεργάτες μας αξιόλογους και επαρκέστατους, οι οποίοι διαπρέπουν ή διέπρεψαν σε διάφορούς τομείς στην Χώρα μας αλλά και στο Εξωτερικό. Επίσης θα το υποβάλλουμε στην WORLD BANK σε απάντηση της μελέτης που κατέθεσε στις αρμόδιες Αρχές του Ελληνικού Κράτους και της Ε.Ε.

ΘΩΜΑΣ ΓΚΑΤΖΟΦΛΙΑΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΤΖΑΡΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ευχαριστούμε τους συνεργάτες μας εντός και εκτός της Ελλάδος για τις πολυποίκιλες , σημαντικές, επίκαιρες, τεκμηριωμένες συμβουλές τους και ευχόμαστε καλή συνέχεια στην συνεργασία μας με υγεία και δύναμη, ώστε να φτάσουμε όλοι μαζί στον στόχο μας. Να αλλάξουμε τον τίτλο της Ιστοσελίδα μας από «Η Πολιτεία της Ουτοπίας» σε «Η Πολιτεία της Πραγματικότητας». ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ.

ΑΠΟΔΕΚΕΣ :

Στην Ελληνική Βουλή
Στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου
Στα Κόμματα της Ελληνικής Βουλής
Στις ομάδες του Ευρωκοινοβουλίου
Στην Διαβούλευση του Νομοσχεδίου που θα κατατεθεί για την Μεταλιγνιτική Εποχή της Δυτικής Μακεδονίας.
Στον Κύριο Frans Timmermans (Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας)
Στην Κυρία Elisa Ferreira (Επίτροπο Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων)
Στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη
Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστή Χατζηδάκη
Στην Αυτοδιοίκηση Α και Β βαθμού της Δυτικής Μακεδονίας
Στα επιμελητήρια όλων των επαγγελμάτων της Δυτικής Μακεδονίας
Στους Ιατρικούς Συλλόγους της Δυτικής Μακεδονίας
Στα Εργατικά Κέντρα της Δυτικής Μακεδονίας
Στην Παγκόσμια Τράπεζα και
Πανεπιστήμια- Ινστιτούτα- Ερευνητικά Κέντρα-Ιδρύματα -Επενδυτές

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.