Πρόσκληση συμμετοχής σε υπαίθριες αγορές για την εορτή των Αγίων Αναργύρων και των Λασσανείων στην Κοζάνη

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση συμμετοχής σε υπαίθριες αγορές, επ’ αφορμή θρησκευτικών εορτών

Έχοντας υπόψη:
Το άρθρο 38 παρ.1 του Ν4497/13-11-2017
την υπ’ αριθμ. 851/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη λειτουργία
υπαίθριας αγοράς με αφορμή τη θρησκευτική εορτή Αγίων Αναργύρων
την υπ’ αριθμ 101/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία έχει εγκριθεί ο
κανονισμός λειτουργίας υπαιθρίων αγορών με αφορμή θρησκευτικών – επετειακών εορτών, όπου εμπεριέχονται ο χώρος διενέργειας της αγοράς αυτής, η χρονική διάρκεια της, τα πωλούμενα είδη, ο τρόπος επιλογής και τοποθέτησης των πωλητών, τα καταβαλλόμενα τέλη και ο τρόπος είσπραξης αυτών, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της αγοράς.
Την υπ’ αριθμ 246/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζονται
τα αντίστοιχα τέλη.

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους εκθέτες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην υπαίθρια αγορά Αγίων Αναργύρων Κοζάνης, για τέσσερις θέσεις διαφόρων εμπορευμάτων επιτρεπομένων σύμφωνα με το άρθρο 5 του ισχύοντος κανονισμού, μια θέσης φορητής έψησης, δυο θέσεις καλλιτεχνημάτων και μιας θέσης καντίνας.

Α. πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου, εφόσον διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας. Η βεβαίωση αυτή εκδίδεται από το Δήμο, μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ3 του Ν4497/17. Όσοι επαγγελματίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης μπορούν να ζητήσουν θέση στις εν λόγω αγορές, προσκομίζοντας το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

Β. πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχους λαϊκών αγορών και σε κατόχους παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα,

Γ. αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα στις αγορές του παρόντος.
να δηλώσουν ενδιαφέρον προκειμένου να τους χορηγηθεί έγκριση συμμετοχής για τη διάθεση των εμπορευμάτων τους στο πλαίσιο των υπαίθριων αυτών αγοράς.
Αντίστοιχα για τις θέσεις διάθεσης ειδών λαϊκής τέχνης, καλλιτεχνημάτων και τα λοιπών χειροτεχνημάτων καλούνται οι αδειούχοι του άρθρου 45.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού:

α. φωτοαντίγραφο της άδειας τους,

β. αίτηση στην οποία θα αναγράφεται απαραιτήτως η θέση που επιθυμούν να λάβουν,
έως τις 26 Ιουνίου 2019.

Σημειώνουμε ότι αν ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των διατιθέμενων αδειών με την παρούσα ανακοίνωση, θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση. Κλήρωση επίσης θα πραγματοποιηθεί και μεταξύ των επιλεγέντων για τη θέση που θα λάβει ο κάθε ένας. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 27 Ιουνίου στα γραφεία της ΔΤΟΑ (Π. Χαρίση 6- 3ος όροφος) και κατόπιν οι κληρωθέντες θα καταβάλλουν τα τέλη που αναλογούν στο ταμείο του Δήμου, προκειμένου για την έγκριση συμμετοχής τους στην υπαίθρια αγορά. Η υπαίθρια αγορά έχει διάρκεια 24 ώρες. Από την παραμονή της εορτής (30-6) και ώρα 17.00 έως την ημέρα εορτασμού (1-7) και ώρα 16.59

Τα τέλη που θα καταβληθούν έχουν καθορισθεί με την 246/2019 ΑΔΣ και αποτυπώνονται στο παρακάτω πίνακα

ΘΕΣΗ Άγιοι Ανάργυροι (τέλος)
Πώλησης διαφόρων προϊόντων   20ευρώ
Είδη λαϊκής τέχνης –καλλιτεχνήματα κτλ 3ευρώ
Καντίνα 30ευρώ
Φορητή έψηση 20ευρώ

Οι συμμετέχοντες στην αγορά θα καταλαμβάνουν τις θέσεις όπως ακριβώς απεικονίζονται στο παραπάνω διάγραμμα.


ΘΕΜΑ : Πρόσκληση συμμετοχής αδειούχων κινητής καντίνας και φορητής έψησης σε πολιτιστικές εκδηλώσεις

Έχοντας υπόψη:
Το άρθρο 40 παρ.8 του Ν4497/13-11-2017
την υπ’ αριθμ. 850/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό
θέσεων φορητής έψησης και καντινών κατά τις ημέρες πραγματοποίησης αθλητικών – πολιτιστικών εκδηλώσεων
Την υπ’ αριθμ 246/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζονται
τα αντίστοιχα τέλη.

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους κατόχους άδειας υπαιθρίου στάσιμου και πλανοδίου εμπορίου με αντικείμενο κινητή καντίνα και φορητής έψησης (ποπ κορν, καλαμπόκια κ.α.) που επιθυμούν να τους χορηγηθεί άδεια κατάληψης χώρου με αφορμή τη διοργάνωση αθλητικών ψυχαγωγικών, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στο ξύλινο υπαίθριο θέατρο Κοζάνης στα πλαίσια των Λασσανείων. Η άδεια θα αφορά τη συγκεκριμένη ημέρα που πραγματοποιείται εκδήλωση και η διάθεση των προϊόντων θα πραγματοποιείται δύο ώρες πριν την εκδήλωση έως δυο ώρες μετά το πέρας αυτής.

Οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις στο Υπαίθριο Θέατρο Κοζάνης απεικονίζονται στους παρακάτω πίνακες:

Για το μήνα Ιούνιο 2019

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
   
25-Ιουν ΤΟC ΤΟC
26-Ιουν ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΒΟΡΑ(Μικρός πρίγκιπας)
29-Ιουν ΔΗΠΕΘΕ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΑΒΛΙ
30-Ιουν ΔΗΠΕΘΕ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΑΒΛΙ

Πίνακας 1

Για το μήνα Ιούλιο 2019

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
3-Ιουλ «ΤΟ ΒΑΛΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ» (ΡΟΥΓΓΕΡΗ)
5-Ιουλ ROCK & HEAVY NIGHT
8-Ιουλ Μικρό θέατρο Λάρισας
12-Ιουλ ΠΡΟΒΑ «ΡΩΞΑΝΗ»
13-Ιουλ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ «ΡΩΞΑΝΗ»
14-Ιουλ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ «ΡΩΞΑΝΗ»
17-Ιουλ Ο ΚΑΚΟΣ Ο ΛΥΚΟΣ… (ΜΕΘΕΞΙΣ)
18-Ιουλ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Ο ΣΑΙΞΠΗΡ
20-Ιουλ ΛΩΞΑΝΔΡΑ
25-Ιουλ Βερβερίτσα
26-Ιουλ ΟΙΔΙΠΟΥΣ  

Πίνακας 2

Για το Μήνα Αύγουστο/Σεπτέμβριο 2019

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
22-Αυγ ΟΔΥΣΣΕΒΑΧ
27-Αυγ «ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΝΥΧΤΑΣ»
29-Αυγ Πέπα
31-Αυγ ΜΑΡΙΑ ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΙΣΣΑ
3-Σεπ ΠΗΤΕΡ ΠΑΝ

Πίνακας 3

Έχουν χωροθετηθεί μία (1) θεση καντίνας και μια (1) θέση φορητής έψησης, εντός του χώρου στάθμευσης του υπαιθρίου θεάτρου.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού:
α. φωτοαντίγραφο της άδειας τους,
β. αίτηση στην οποία θα αναγράφεται απαραιτήτως η ημερομηνία της εκδήλωσης κατά την οποία επιθυμούν να λάβουν άδεια κατάληψης χώρου.
γ. Δημοτική ενημερότητα.
Για τις εκδηλώσεις του Ιουνίου (πίνακας 1) έως τις 24-6-19
Για τις εκδηλώσεις του Ιουλίου (πίνακας 2) έως τις 26-6-19
Για τις εκδηλώσεις του Αυγούστου- Σεπτεμβρίου (πίνακας 3) έως 12 -8-2019

Σημειώνουμε ότι αν ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των διατιθέμενων αδειών με την παρούσα ανακοίνωση, θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία λήξεως των αιτήσεων στα γραφεία της ΔΤΟΑ (Π. Χαρίση 6- 3ος όροφος) και κατόπιν οι κληρωθέντες θα καταβάλλουν το σύνολο των τελών που αναλογούν στο ταμείο του Δήμου, προκειμένου για έκδοση άδειας κατάληψης χώρου.

Τα τέλη που θα καταβληθούν έχουν καθορισθεί με την 246/2019 ΑΔΣ και είναι για τους αδειούχους καντίνας 20 ευρώ ανά ημέρα, ενώ για τους αδειούχους φορητής έψησης 15ευρώ ανά ημέρα.

Οι συμμετέχοντες θα καταλαμβάνουν τις θέσεις όπως ακριβώς απεικονίζονται στο διάγραμμα της σχετικής Απόφασης.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Μπιλιώνης Γεώργιος
Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.