Η τοποθέτηση του Μ. Δημητριάδη για τον Προϋπολογισμό του 2019 στην Ολομέλεια της ΒουλήςΑυτός ο Προϋπολογισμός είναι ο τέταρτος κατά σειρά που καταθέτει η Κυβέρνησή μας, είναι όμως ο πρώτος μιας νέας εποχής, μιας εποχής χωρίς μνημόνια.

Καταρχήν έρχεται να αξιοποιήσει αυτό που θεμελιώθηκε την προηγούμενη περίοδο μέσα στα πλαίσια πάντα της προσαρμογής του 2015-2018, τη σταθερότητα, την αξιοπιστία, το θετικό πρόσημο στην αναπτυξιακή και κοινωνική πολιτική. Έρχεται, επίσης, να εξαλείψει εμφατικά τις συνέπειες των περιοριστικών πολιτικών και της υποταγής που εφαρμόστηκαν από το 2010 και μετά.

Τελειώνει έτσι ένας καθοδικός κύκλος που οδήγησε τη χώρα στη διαρκώς αυξανόμενη ανεργία, στη μείωση των εισοδημάτων και την επιτροπεία.
Το περιοριστικό μείγμα πολιτικής που εφαρμόστηκε στους προηγούμενους προϋπολογισμούς και είχε τα γνωστά επακόλουθα, τα οποία είναι καλό να τα θυμόμαστε, όχι για να συγκριθούμε με τα χειρότερα, αλλά για να ξέρουμε τι γλυτώσαμε, να ξέρουμε ποια ήταν η μοίρα που είχε επιφυλαχθεί στην ελληνική κοινωνία και οικονομία.

Πιο συγκεκριμένα:
Απώλεια 25% του ΑΕΠ. Τεράστιο ποσοστό ανεργίας. Το 2013 ήταν 27,5%.
Ταυτόχρονα, ο μέσος μισθός είχε μειωθεί κατά 17%.
Απώλεια το 65,5% του όγκου των επενδύσεων των ετών 2008-2014.
Συρρίκνωση της τελικής εγχώριας ζήτησης κατά 6,5%, μεταξύ 2008-2014 και μείωση του διαθέματος εισοδήματος των νοικοκυριών κατά 7,5% στα δύο πρώτα μνημόνια.

Ο Προϋπολογισμός αυτός που καταθέτουμε, λοιπόν, αφού έκλεισε θετικά και οριστικά τη δημοσιονομική προσαρμογή όπως αυτή αποτυπώθηκε στην προηγούμενη σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης από τους θεσμούς, σηματοδοτεί την επανένταξη της χώρας στο διεθνές οικονομικό σύστημα και εγκαινιάζει τη σταδιακή στροφή της δημοσιονομικής πολιτικής από την πολυετή προσαρμογή στη λελογισμένη επέκταση.
Καθώς τα μεγέθη της ελληνικής οικονομίας συνεχώς βελτιώνονται, η δημοσιονομική πολιτική οφείλει και πρέπει να στραφεί σταδιακά σε ένα νέο μείγμα που έχει τους εξής τρεις βασικούς στόχους: στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, στην υποστήριξη μιας βιώσιμης και εναλλακτικής ανάπτυξης, στην εμπέδωση του κοινωνικού κράτους.

Ο τρέχων προϋπολογισμός αυτός που διανύουμε δηλαδή το 2018 κλείνει ήδη με ένα πλεόνασμα 4,2%, με συνέπεια να διανέμουμε κοινωνικό μέρισμα περίπου ενός δισεκατομμυρίου.
Υπερκαλύπτονται επανειλημμένα οι στόχοι του πρωτογενούς πλεονάσματος, γεγονός που μας δίνει τον απαραίτητο δημοσιονομικό χώρο –μας δίνει τη βεβαιότητα δηλαδή- ώστε να εφαρμόσουμε αναπτυξιακές πολιτικές και πολιτικές κοινωνικής προστασίας.
Η υπεραπόδοση του πλεονάσματος οφείλεται σε τρία βασικά πράγματα που ισχύουν βέβαια και για τον επόμενο προϋπολογισμό, άσχετα εάν αυτός εκφεύγει μακράν των προηγουμένων.

Κατ’ αρχήν, οφείλεται στη ρεαλιστική διάρθρωση του προϋπολογισμού που εμείς καταθέσαμε και πέρυσι.
Δευτερευόντως, οφείλεται στο ότι τον διαχειριστήκαμε με εντιμότητα και χρηστότητα, με αυταπάρνηση, αλλά και με έμπνευση στα δύσκολά του στοιχεία.

Το τρίτο στοιχείο είναι πως είχαμε υιοθετήσει στον διανύοντα προϋπολογισμό στοχευμένες πολιτικές, οι οποίες διέφευγαν μίας τυπικής διαχείρισης και στόχευαν στον μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας, παρ’ όλο που τα περιθώρια ήταν στενά και περιορισμένα λόγω της δημοσιονομικής προσαρμογής.
Πετύχαμε, λοιπόν το αυτονόητο σε άλλες περιπτώσεις, που είναι η εφαρμογή των δεσμεύσεων εκάστου προϋπολογισμού και μάλιστα με μία αυξημένη επιτυχία. Κάτι όμως που στο παρελθόν ποτέ δεν είχε επιτευχθεί και σε αντίθεση με τις προηγούμενες κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, οι οποίες σε όλους τους προϋπολογισμούς, όχι μόνο έπεφταν έξω, αλλά έπεφταν δραματικά έξω.

Είχαν, όμως, πάντοτε σ’ αυτούς τους προϋπολογισμούς έναν σταθερό στόχο: Περικοπές στα εισοδήματα των εργαζομένων, καταπάτηση των κοινωνικών δικαιωμάτων και εκποίηση του δημόσιου πλούτου.
Θα μου επιτρέψετε να σας θυμίσω πως αυτό συνέβαινε μάλιστα σε χρονιές που τα συμφωνηθέντα πλεονάσματα ήταν μηδαμινά ή πολύ μικρά, της τάξεως του 0,5% ή 1% ή 1,5%.
Φανταστείτε τι μας επιφυλάσσετο για τις χρονιές, όπως αυτές που πρόσφατα διανύσαμε, όπου τα πλεονάσματα ήταν συμφωνημένα σε επίπεδο 4,5%. Σκεφτείτε, λοιπόν, τι μας περίμενε!

Στο πλεόνασμα που έχουμε ήδη πετύχει ,όπως το πετυχαίνουμε κάθε χρόνο. Συμβάλλει σημαντικά ένας πολύ κρίσιμος για εμάς παράγοντας, που είναι η στήριξη του λαού, στο δικό μας πολιτικό σχέδιο για την έξοδο από την κρίση.

Η αναπτυξιακή διάσταση της στόχευσης των πλεονασμάτων αλλά και του προϋπολογισμού είναι, βέβαια, ένα διαρκές ζητούμενο για εμάς και το 2019 πιστεύουμε πως είναι χρονιά-σταθμός σ’ αυτή την προοπτική.

Θα ήθελα να πω επιγραμματικά κάποιες θετικές παρεμβάσεις που αφορούν στον προϋπολογισμό του 2019 και είναι ιδιαίτερα σημαντικές και ανταποκρίνονται στο πολιτικό σχέδιο που έχουμε εξαγγείλει πολλά χρόνια πριν, αλλά τώρα, για πρώτη φορά, έχουμε τη δυνατότητα να αρχίσουμε να υλοποιούμε.
«Βοήθεια στο Σπίτι». Αφορά τρεις χιλιάδες εργαζόμενους.
Ειδική αγωγή. Πρόσληψη τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εκπαιδευτικών και εξειδικευμένου προσωπικού.
Επιδότηση ενοικίου. Επαναπροσδιορισμός της αντίστοιχης δράσης που είχε συμπεριληφθεί σε παρεμβάσεις μας παλαιότερα.

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών. Το μέτρο αφορά ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, αγρότες και ειδικότερα στη μείωση του συντελεστή κύριας ασφάλισης κατά 1/3 και στην εφαρμογή ελάχιστης εισοδηματικής βάσης για την επικουρική ασφάλιση και την εφάπαξ παροχή.
Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών νέων. Το μέτρο αφορά, κυρίως, νέους ηλικίας 24 ετών.
Μείωση του ΕΝΦΙΑ. Σημαντική παρέμβαση, η οποία για τις λαϊκές γειτονιές είναι της τάξεως του 30% για φέτος και του χρόνου θα είναι στο επίπεδο του 50%.
Μείωση φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων. Μείωση φορολογίας διανεμόμενων κερδών.

Ανέφερα μερικά σημαντικά παραδείγματα που επιτείνουν την αφήγησή μας ότι από το 2019 θα έχουμε νέα οικονομικά δεδομένα και νέες δυνατότητες μιας πραγματικά άλλης εποχής για τη χώρα μας.

Στηριζόμαστε, λοιπόν, στο ικανοποιητικό παράδειγμα των προηγούμενων προϋπολογισμών, συνεχίζουμε, διευρύνοντας τις προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και ορίζουμε ένα νέο ενάρετο κύκλο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισμός του 2019 που συζητούμε σήμερα είναι επεκτακτικός. Είναι, βέβαια, λελογισμένα επεκτακτικός, ισορροπημένος και ρεαλιστικός.
Είναι το σχέδιο που κατοχυρώνει στη χώρα μας την έξοδο από τα μνημόνια και την επιτροπεία. Είναι επικύρωση της εξόδου από την κρίση.
Στοχεύουμε στην αξιοπιστία, που αποκαθιστά ήδη την εμπιστοσύνη των επενδυτών για το 2019, ένα έτος-ορόσημο για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

Βγαίνουμε από την κρίση με την κοινωνία όρθια, με αισιοδοξία και πίστη στις δυνάμεις της εργασίας και της δημιουργίας.
Ο κρατικός προϋπολογισμός του 2019 αποτελεί το πρώτο κρίσιμο βήμα για την αλλαγή του μείγματος δημοσιονομικής πολιτικής στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της οικονομικής δραστηριότητας και της κοινωνικής συνοχής.
Οι μειώσεις των φορολογικών βαρών και των ασφαλιστικών εισφορών, η αύξηση του κατώτατου μισθού και η ενίσχυση του μισθού των εργαζομένων που νομοθετούνται σ’ αυτόν τον προϋπολογισμό δεν θα ήταν δυνατές, χωρίς τις δημοσιονομικές επιδόσεις των τελευταίων τριών ετών, αλλά και τη σταθερή πολιτική στήριξη και τις θυσίες του ελληνικού λαού.

Θα μου επιτρέψετε να τελειώσω με κάτι που δείχνει την αυταπάρνηση με την οποία αγωνιζόμαστε και πιστεύουμε στην αλλαγή του κλίματος της ελληνικής οικονομίας και την έξοδο από την κρίση.

Το 2016 είχα εισηγηθεί στις προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης
–και αφορά την Περιφέρειά μου, γι’ αυτό το λέω, έχω αυτήν την ικανοποίηση – να τύχουμε ενός προγράμματος έκπτωσης των νοικοκυριών στο ηλεκτρικό ρεύμα στη Δυτική Μακεδονία σημαντικής αξίας, της τάξεως 40%.

Αίτημα πρωτίστως της Περιφερειακής αυτοδιοίκησης αλλά και της κοινωνίας.
Στον προϋπολογισμό του 2018 είχαμε την τύχη και την πολιτική ευθύνη αυτό το πράγμα να το υιοθετήσουμε, να το πράξουμε και οι καταναλωτές της Δυτικής Μακεδονίας στα οικιακά τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος να πληρώνουν 40% λιγότερο στον κάθε λογαριασμό.

Σ’ αυτόν τον προϋπολογισμό του 2019 έχω την ικανοποίηση ότι το επαναλαμβάνουμε (17,5 εκ. ευρώ ), γιατί η δέσμευσή μας είναι δεδομένη και αυτό,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ένα μικρό μόνο δείγμα των δυνατοτήτων που έχει αυτή η Κυβέρνηση.

Διότι έπονται και οι ρυθμίσεις των χρηματοδοτήσεων για την Δίκαιη Μετάβαση των Λιγνιτικών Περιοχών, που όμως θα μας απασχολήσουν στην διάρκεια εκτέλεσης του παρόντος Προϋπολογισμού.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.