Οι εορταστικές εκδηλώσεις για τα Ελευθέρια της Πόλης της Πτολεμαΐδας από τον τουρκικό ζυγόΟ ∆ήμαρχος Εορδαίας κ. Σάββας Ζαμανίδης σας προσκαλεί την ∆ευτέρα 15.10.2018 στις εορταστικές εκδηλώσεις για τα Ελευθέρια της Πόλης της Πτολεμαΐδας από τον τουρκικό ζυγό.

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΖΥΓΟ

Η επέτειος της απελευθέρωσης της πόλης μας θα εορτασθεί με κάθε επισημότητα και παλλαϊκή συμμετοχή .

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

Ώρα 12: 00 θα γίνει επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων από τα σχολεία της πόλης μας, με την παρακάτω σειρά :

1. Στο μνημείο των Εφέδρων Αξιωματικών στην Κεντρική Πλατεία
Τα ∆ημοτικά Σχολεία 1ο, 3ο 7ο και 11ο, το 1ο Γενικό Λύκειο και το ΕΠΑΣ Μαθητείας.

2. Στο Μνημείο Πεσόντων της Αγίας Σκέπης

Τα ∆ημοτικά Σχολεία 4ο, 9ο και 10ο , το 2ο και 4ο Γυμνάσιο, και το 3ο Γενικό Λύκειο.

3. Στο Μνημείο του Μακεδονομάχου Μπομπορά

Τα ∆ημοτικά Σχολεία 5ο και 6ο, το 1ο και 5ο Γυμνάσιο, το 2ο Γενικό Λύκειο, το 1ο Επαγγελματικό Λύκειο, πρόσκοποι.

4. Στο Μνημείο της Αστυνομίας

Τα ∆ημοτικά Σχολεία 2ο, 8ο, το 3ο Γυμνάσιο, το Μουσικό Γυμνάσιο- Λύκειο το 2ο και 3ο Επαγγελματικό Λύκειο

5. Στο Ηρώο του Οικισμού Καρδιάς
Το 12ο ∆ημοτικό Σχολείο.

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

Ώρα 16:00 Επιμνημόσυνη ∆έηση στο Μνημείο Πεσόντων στην Τ.Κ Περδίκκα Εορδαίας, για την απελευθέρωση από τον Τουρκικό Ζυγό και κατάθεση στεφάνων από τους :

1) ∆ήμαρχο Εορδαίας.
2) Βουλευτές.
3) Περιφερειάρχη ∆υτ. Μακεδονίας ή εκπρόσωπο αυτού.
4) Εκπρόσωπο της Ανώτερης ∆ιοίκησης Φρουράς Κοζάνης.
5) Πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Περδίκκα.
6) Εκπρόσωπο της Περιφερειακής Εκ/σης Π.Ε Κοζάνης.
7) Πρόεδρο Συλλόγων Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου.
8) Εκπρόσωποι Εθνικής Αντίστασης.

∆ΕΥΤΕΡΑ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

Ώρα 07:30 το πρωί θα σημάνουν χαρμόσυνα οι καμπάνες των Εκκλησιών και η Φιλαρμονική θα παιανίσει τον Εωθινό.

Ώρα 8:30 το πρωί θα γίνει έπαρση της Σημαίας .

Ώρα 10:30 το πρωί θα γίνει επίσημη ∆οξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Στεφάνου και της Οσίας Παρασκευής της Επιβατινής της οποίας την μνήμη εορτάζουμε, όπου θα χοροστατήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Φλωρίνης Πρεσπών και Εορδαίας κ.κ Θεόκλητος και στην οποία καλούνται να παρευρεθούν: Βουλευτές της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Περιφερειάρχης ∆υτ. Μακεδονίας ή εκπρόσωπος αυτού, Περιφερειακοί Σύμβουλοι, ο ∆ιοικητής της 9ης Ταξιαρχίας Πεζικού ή εκπρόσωπος αυτού, ο πρόεδρος ∆ημοτικού Συμβουλίου, οι Ειρηνοδίκες Εορδαίας, το ∆ημοτικό Συμβούλιο Εορδαίας, οι πρώην Βουλευτές, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, οι προϊστάμενοι δημοσίων υπηρεσιών, οι προϊστάμενοι ΤΕΙ, ∆/ντές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Π.Ε Κοζάνης, οι προϊστάμενοι Νομικών Προσώπων ∆ημοσίου ∆ικαίου – Οργανισμών –Τραπεζών – Ν.Π.Ι.∆., Αξιωματικοί των Ενόπλων ∆υνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος εν ενεργεία κατά ιεραρχική τάξη, οι έφοροι Προσκόπων και οδηγών με στολή, οι Πρόεδροι Αναπηρικών και Εφεδροπολεμιστικών Οργανώσεων, εκπρόσωποι Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, πρόεδροι Επαγγελματικών Οργανώσεων, ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πτολεμαϊδας, οι Πρόεδροι Εργατικών Οργανώσεων, ο Πρόεδρος της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών, οι Πρόεδροι λοιπών Σωματείων, Συλλόγων, καθώς και ο λαός της πόλης μας.

Μετά την δοξολογία θα τελεσθεί επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο Πεσόντων στην Κεντρική Πλατεία Πτολεμαΐδας.

Θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων από τους :

1. ∆ήμαρχο Εορδαίας.
2. Εκπρόσωπο της Κυβέρνησης.
3. Εκπρόσωπο της Βουλής των Ελλήνων.
4. Περιφερειάρχη ∆υτ. Μακεδονίας ή εκπρόσωπο αυτού.
5. Εκπρόσωπο της Ανώτερης ∆ιοίκησης Φρουράς Κοζάνης.
6. Πρόεδρο του ∆ημοτικού Συμβουλίου.
7. Πρόεδρο της ∆ημοτικής Ενότητας Πτολεμαΐδας.
8.Εκπρόσωπο της Περιφερειακής Αστυνομικής ∆ιεύθυνσης ∆υτικής Μακεδονίας.
9. ∆ιοικητή της Σχολής Πυροσβεστών Πτολεμαΐδας.
10. ∆ιοικητή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πτολεμαΐδας.
11.Κοσμήτορα του τμήματος ΤΕΙ Μαιευτικής Πτολεμαΐδας.
12. Εκπρόσωπο της Περιφερειακής Εκπαίδευσης Π.Ε Κοζάνης.
13. Πρόεδρο Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου.
14. Πρόεδρο Εφέδρων Αξιωματικών.
15. Πρόεδρο Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Εορδαίας.
16. Πρόεδρο Παραρτήματος Π.Ο.Α.Ε.Α.
17. Πρόεδρο Εμπορικού Συλλόγου.
18. Πρόεδρο Εργατικού Κέντρου.
19. Εκπρόσωπο των Πολιτιστικών Συλλόγων.
20. Πρόσκοποι Εορδαίας.
Ακολουθεί ο πανηγυρικός της ημέρας, από την καθηγήτρια του Γυμνασίου Ανατολικού Εορδαίας, Θεολόγο, κα Χαριτίνη Χατζή.

Σιγή ενός λεπτού, Εθνικός Ύμνος.

Ώρα 12:00 Έναρξη της παρέλασης προ των επισήμων, όπου και θα παρελάσουν, τα ∆ημοτικά Σχολεία, τα Γυμνάσια, τα Γενικά Λύκεια, τα Ε.Π.Α.Λ και ΕΠΑΣ μαθητείας Πτολεμαΐδας, το Ειδικό Σχολείο Πτολεμαΐδας, το Ειδικό Εργαστήρι Πτολεμαΐδας, το τμήμα Εθελοντριών Αδελφών Νοσοκόμων Ε.Ε.Σ., η Εθελοντική ∆ιασωστική Ομάδα, ο Σύλλογος Βλατσιωτών Πτολεμαΐδας, ο Ποντιακός Σύλλογος Πτολεμαΐδας, ο Σύλλογος Μικρασιατών Πτολεμαΐδας, η Θρακική Εστία Εορδαίας, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καρδιάς, ο Σύλλογος Κρητών & Φίλων Κρήτης Πτολεμαΐδας, Σώματα Οδηγών και Προσκόπων, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κομάνου, λοιποί Πολιτιστικοί και Κοινωνικοί φορείς, η Εθελοντική ∆ιασωστική ομάδα Πτολεμαΐδας, Άγημα της Σχολής Πυροσβεστών Πτολεμαϊδας και Άγημα Εθνοφυλακής.

Ώρα 18:00 θα γίνει υποστολή της Σημαίας.

Καλούνται οι συμπολίτες μας να παρακολουθήσουν τις εορταστικές εκδηλώσεις.

Παρακαλούμε τον Αρχιερατικό Επίτροπο να καθορίσει τα της Ιεροτελεστίας και τον ∆ιοικητή Αστυνομικού Τμήματος Εορδαίας τα της τάξεως.

Τελετάρχη ορίζουμε, τον ∆ημοτικό υπάλληλο κ. Ιωάννη Κυριμλίδη. Το γενικό πρόσταγμα για την παρέλαση των πολιτικών τμημάτων θα έχουν οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής κ. ∆ημήτριος Σακελάρης και ο κ. ∆ημήτριος Εμμανουήλ.

Θα ακολουθήσει δεξίωση στο ∆ημοτικό κατάστημα.

Ο ∆ήμαρχος Εορδαίας
Σάββας Ζαμανίδης

Το πρόγραμμα αυτό έχει θέση επίσημης πρόσκλησης.

Σημείωση: Η εξέδρα των επισήμων θα βρίσκεται στην οδό 25ης Μαρτίου απέναντι από το ∆ημοτικό Κατάστημα και τα τμήματα που θα παρελάσουν θα ξεκινούν από το σχολικό συγκρότημα ( 1ου & 2ου Λυκείου Πτολεμαΐδας ) προς το κέντρο της πόλης.

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.