Πως μεταβιβάστηκαν τα 10.119 ακίνητα στο υπερταμείο – Άρθρο «βόμβα» του Πάρι Κουκουλόπουλου

Γράφει για τον airetos.gr o Πάρις Κουκουλόπουλος , πρώτος αιρετός πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ και μέλος της Ε.Γ του Κινήματος Αλλαγής:

Μετά την αποκάλυψη της εκχώρησης 10.119 ακινήτων του Δημοσίου στο Υπερταμείο και το σχετικό μου Άρθρο, Υπουργοί, βουλευτές, αυτοδιοικητικά και κομματικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ σε όλη τη Χώρα έσπευσαν να καθησυχάσουν τις τοπικές κοινωνίες, κάνοντας λόγο για κινδυνολογία, fakenews και πολλά άλλα.

Ο Υπουργός Σταθάκης,μιλώντας ως βουλευτής Χανίων,διαβεβαίωσε ότι τα ακίνητα που παρουσιάζουν πολιτιστικό και άλλο ενδιαφέρον θα επιστραφούν στο Δημόσιο.

Κάποιος βουλευτής,δικηγόρος μάλιστα,είπε ότι πρόκειται για εγγύηση δανείου και τίποτα περισσότερο.

Ένας άλλος, Περιφερειάρχης αυτός,τους ξεπέρασε όλους λέγοντας ότι επιτέλους το Δημόσιο διασφάλισε την περιουσία του με το Κτηματολόγιο (sic).

Αντί άλλης απάντησης, ας αφήσουμε να μιλήσει το “Μνημόνιο Τσίπρα”(νόμος 4336/2015).

Στο Φ.Ε.Κ. 94-Τεύχος Πρώτο της 14ης/8/2015 και συγκεκριμένα στις Σελίδες 1030-1031 διαβάζουμε:

« (…) Σύμφωνα με τη δήλωση της Συνόδου Κορυφής της Ζώνης του Ευρώ,της 12ης Ιουλίου 2015,θα συσταθεί ένα νέο ανεξάρτητο ταμείο (το “Ταμείο”) το οποίο θα κατέχει σημαντικής αξίας περιουσιακά στοιχεία της Ελλάδας.

Πρωταρχικός στόχος του Ταμείου είναι να διαχειρίζεται ελληνικά περιουσιακά στοιχεία σημαντικής αξίας και να προστατεύει, να δημιουργεί και εν τέλεινα μεγιστοποιεί την αξία τους την οποία θα ρευστοποιεί με ιδιωτικοποιήσεις και άλλα μέσα.

(…) Για το σκοπό αυτό δημιουργείται Ομάδα Δράσης με εντολή:

1.Τον εντοπισμό των περιουσιακών στοιχείων που θα μπορούσαν να ενταχθούν στο νέο Ταμεία και των καλύτερων λύσεων ρευστοποίησης τους: ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να καταβληθεί για την αποκόμιση αξίας από ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της Ελληνικής Δημοκρατίας, περιλαμβανομένων εκείνων στην κατοχή της ΕΤΑΔ.

(…) Η ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων θα αποτελέσει μία από τις πηγές για την πραγματοποίηση της προγραμματισμένης εξόφλησης του νέου δανείου του ΕΜΣ και θα αποφέρει κατά τη διάρκεια του νέου δανείου επιδιωκόμενο ποσό 50 δις ευρώ (…) »

Στο ίδιο Φ.Ε.Κ., στη Σελίδα 1000 διαβάζουμε για τη δανειακή σύμβαση :

« (…) Το δικαιούχο κράτος μέλος και το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης δεσμεύονται …

-να συμπεριληφθούν στη σύμβαση υποχρεώσεις του δικαιούχου κράτους μέλους…που ενδέχεται να απαιτήσει ο ΕΜΣ κατά τη διακριτική του ευχέρεια, για την εξόφληση της χρηματοδοτικής συνδρομής…που προκύπτει από ή συνδέεται με τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων (με ιδιωτικοποιήσεις και άλλα μέσα)…

-να παρασχεθεί στον ΕΜΣ εγγύηση για την υποχρέωση του δικαιούχου κράτους μέλους να εξοφλήσει τη χρηματοδοτική συνδρομή,από οποιοδήποτε μέρος του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων ενδέχεται να απαιτήσει ο ΕΜΣ κατά τη διακριτική του ευχέρεια. (…) »

Αυτά συμφώνησε ο κ.Τσίπρας στην περιβόητη “διαπραγμάτευση των 17 ωρών” και τώρα έρχεται ο λογαριασμός.

Επειδή στις διάφορες παρεμβάσεις απολογητών της Κυβέρνησης ειπώθηκαν πολλές ανακρίβειες και χονδροειδή ψεύδη,αξίζει να τονιστούν συγκεκριμένες πλευρές που όλες μαζί συνθέτουν την παράδοση κρίσιμου μέρους της εθνικής μας κυριαρχίας στους δανειστές από τη μοιραία Κυβέρνηση Τσίπρα :

Ι] Η ΕΤΑΔ,όπως και το ΤΑΙΠΕΔ,είναι θυγατρικές του Υπερταμείου.

Στην ΕΤΑΔ, δηλαδή στο Υπερταμείο, μεταβιβάστηκαν τα 10.119 ακίνητα με σκοπό τη ρευστοποίησή τους.

ΙΙ] Το Δ.Σ. του Υπερταμείου διορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο στο οποίο προεδρεύει Γάλλος εκπρόσωπος του ΕΜΣ(Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας).

Αυτός ζήτησε τα 10.119 ακίνητα στις 14/6/2018 ασκώντας το δικαίωμα της διακριτικής ευχέρειας του ΕΜΣ σύμφωνα με το “Μνημόνιο Τσίπρα” και πέντε μέρες μετάέγινε το θέλημα του. (Φ.Ε.Κ. Β’ 2317 και 2320/19.6.2018).

ΙΙΙ] Η επιλογή των ακινήτων δεν έγινε τυχαία, αφού 13 μήνες πριν είχε νομοθετηθεί Επιτροπή για να εντοπίσει τα κατάλληλα ακίνητα (αρ.73 του ν.4472/2017 που προσέθεσε εδάφιο στην παρ.6 του αρ.196 του ν.4389/2016).

Εάν το Ελληνικό Δημόσιο θέλει να του επιστραφεί κάποιο ακίνητο από την ΕΤΑΔ, μπορεί να ζητήσει και να το πάρει “με την επιφύλαξη της προσυπογραφής του Εποπτικού Συμβουλίου” (παρ.10 αρ.196 του ν.4389/2016).

IV] Σύμφωνα με τον ίδιο νόμο (παρ.4 αρ.196 ν.4389/2016),τα μόνα ακίνητα που εξαιρούνται και σε περίπτωση λάθους επιστρέφονταιστο Δημόσιοείναι:

« (α)Αιγιαλοί, παραλίες και παρόχθιες εκτάσεις, υδρότοποι, (β)Περιοχές Ramsar,(γ)Περιοχές Natura, (δ)Αρχαιολογικοί χώροι, (ε)Αμιγείς δασικές εκτάσεις και λοιπά πράγματα εκτός συναλλαγής.»

V] Δεν υπάρχει καμία διάκριση ανάμεσα σε “κακό” ΤΑΙΠΕΔ και σε “καλή” ΕΤΑΔσχετικά με τα ακίνητα.

Όσα χρήματα αποφέρουν οι περίπου 1000 τίτλοι ακινήτων που διαχειρίζεται το ΤΑΙΠΕΔ θα καλύψουν το δάνειο για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.

Το ίδιο ισχύει και για τα ακίνητα της ΕΤΑΔ μέχρι την πλήρη αποπληρωμή του δανείου της ανακεφαλαιοποίησης.

Από την αποπληρωμή του εν λόγω μέρους του δανείουκαι μετά,η ρευστοποίηση των ακινήτων της ΕΤΑΔ θα μοιράζεται ισόποσα στην απομείωση του χρέους και σε επενδύσεις.

VI] Ανάμεσα στο σήμερα και στο χθες υπάρχει μια χαώδης διαφορά σχετικά με τα δημόσια ακίνητα:

Πριν το “Μνημόνιο Τσίπρα”,οι 70.000 περίπου τίτλοι ακινήτων της ΕΤΑΔ ήταν στην αποκλειστική διοίκηση και διαχείριση του Ελληνικού Δημοσίου.

Σήμερα αυτοί οι τίτλοι, με την προσθήκη επιπλέον 10.119 τίτλων και όσων άλλων επιλέξει το Υπερταμείο, βρίσκονται στα χέρια των δανειστών για ρευστοποίηση.

Αυτήείναιη αλήθεια“γυμνή” και δεν επιδέχεται ωραιοποιήσεις ούτε μετάθεση ευθυνών,γιατί η ευθύνη βαραίνει ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ την Κυβέρνηση Τσίπρα και ΜΟΝΟ αυτή, είναι το βαρύ τίμημα της δημαγωγίας και του λαϊκισμού.

Όλα τα ακίνητα θα τα μάθουμε μόλις απαντηθούν οι Ερωτήσεις που κατέθεσαν στη Βουλή πρώτοι οι βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής,

αλλά η κινητοποίηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε όλη τη Χώρα αποκαλύπτει ήδη ότι “μπήκαν στην πόλη οι οχτροί”.

Διοικητήρια,δικαστικά μέγαρα,μουσεία,κοινόχρηστοι χώροι,γήπεδα,οικόπεδα-φιλέτα και εμβληματικά διατηρητέα συμπεριλαμβάνονται στη λίστα της ντροπής.

Αξίζει να σημειωθεί πως την ώρα που ο κ.Τσίπρας παραχωρούσε ένα οικόπεδο στον ΠΑΟΚ, αποσιωπούσε ότι στην πόλη της Θεσσαλονίκης είχε ήδη παραχωρήσει 408 ακίνητα στους δανειστές για ρευστοποίηση.

Το πλαίσιο που έχει διαμορφώσει η Κυβέρνηση Τσίπρα (και) για τη δημόσια περιουσία δεν επιδιορθώνεται, παρά μόνο ανατρέπεται με τη ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΗΤΤΑ του ΣΥΡΙΖΑσε ΟΛΕΣ τις κάλπες.

Απαιτείται πολιτική αλλαγή και αλλαγή πολιτικής, με ξεκάθαρη προοδευτική κατεύθυνση,αυτός είναι ο μόνος δρόμος που μας οδηγεί στην έξοδο από την κρίση.

ΥΓ. Την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές, δέκα ημέρες μετά την αποκάλυψη της εκχώρησης, εκδόθηκε επιτέλους Ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών σχετική με το ζήτημα.Η προσεκτική ανάγνωσή της απλά ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ όλα τα ανωτέρω.

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.