Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό ιδεών για την «Ανάπλαση περιοχής Σταθμού ΟΣΕ Κοζάνης»stathmos_trenon_ose_kozani

Σας ενημερώνουμε ότι με το παρόν έγγραφο δίνονται απαντήσεις – διευκρινήσεις στα εμπρόθεσμα υποβληθέντα από τους εγγεγραμμένους εκπροσώπους των διαγωνιζομένων ερωτήματα που τέθηκαν για τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών ενός σταδίου για τη μελέτη: «Ανάπλαση περιοχής Σταθμού ΟΣΕ Κοζάνης».

1 ο ΕΡΩΤΗΜΑ
Στο άρθρο 10.3 ΣΧΕΔΙΑ, της αναλυτικής προκήρυξης, στην πινακίδα 3 ζητούνται σχηματικές κατόψεις και τομές κτιρίων. Απαιτούνται σχέδια για όλα τα κτίρια που προσδιορίζονται στα «δεδομένα / δεσμεύσεις για τη μελέτη ανάπλασης» από την ειδική πολεοδομική μελέτη στο προσάρτημα 4;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Απαιτείται να διατυπωθεί σαφής και τεκμηριωμένη αρχιτεκτονική πρόταση των διαγωνιζομένων όσον αφορά τις κτιριακές εγκαταστάσεις, δηλαδή για τα κτίρια και τα ανοικτά στέγαστρα , της «Δημοτικής Υπαίθριας Αγοράς» καθώς και τυχόν διαμορφώσεων/κατασκευών που μπορεί να προτείνουν οι διαγωνιζόμενοι, για την εξασφάλιση των προβλεπόμενων θέσεων στάθμευσης. Κατά την κρίση των διαγωνιζομένων να διατυπωθούν αρχιτεκτονικές προτάσεις και για τις άλλες κοινωφελείς κτιριακές εγκαταστάσεις που συμπεριλαμβάνονται στην όλη έκταση και περιγράφονται στην Ειδική Πολεοδομική Μελέτη (πολιτιστικές, αθλητικές και πρόνοιας). Οι εγκαταστάσεις του «πράσινου σημείου» έχουν «κλειδώσει» βάσει προηγηθέντος σχετικού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού). Σε κάθε περίπτωση πάντως, στις πινακίδες 1 και ιδίως στη 2, θα πρέπει να φανούν οι θέσεις και η γενική μορφή και διάταξη (περιγράμματα κατόψεων και ενδεικτικές όψεις) όλων των παραπάνω κοινωφελών κτιριακών εγκαταστάσεων που προβλέπονται και περιγράφονται στην Ειδική Πολεοδομική Μελέτη, στις κλίμακες που κάθε φορά προσδιορίζονται για τις παραπάνω πινακίδες.

2 ο ΕΡΩΤΗΜΑ
1) Το κεντρικό κτήριο του σταθμού ανήκει στην περιοχή μελέτης;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Ναι, ανήκει στην ευρύτερη περιοχή μελέτης στο βαθμό που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η παρουσία και η μελλοντική λειτουργία του Σιδηροδρομικού Σταθμού στο πλαίσιο της συνολικής ανάπλασης, έτσι όπως περιγράφεται στην αναλυτική προκήρυξη του διαγωνισμού(3ο άρθρο, σελ.5 τελευταία παράγραφος). Από τους διαγωνιζόμενους δεν ζητείται να προταθεί κάποια παρέμβαση στο ίδιο το κτίριο του σταθμού.

2) Οι ράγες των τρένων πρέπει να παραμείνουν (θα χρησιμοποιούνται για κάποιο άλλο σκοπό) ή μπορούν να ξηλωθούν επιλεκτικά ή εξ’ ολοκλήρου?

Στο προσάρτημα 4 αναφέρεται:
Βάσει της διατύπωσης του προσαρτήματος προκύπτει ότι, εκτός από τις δύο συγκεκριμένες σιδ. Γραμμές, δεν είναι υποχρεωτική η διατήρηση των άλλων σιδηρ. γραμμών που υφίστανται. Μπορούν να ξηλωθούν όλες ή ορισμένες εξ ́αυτών. Ο τρόπος αξιοποίησης/ διαχείρισης εν γένει των υπόλοιπων υφιστάμενων
σήμερα σιδηροδρομικών γραμμών βρίσκεται στην κρίση των διαγωνιζομένων.

3 ο ΕΡΩΤΗΜΑ
Μπορούν να συμμετάσχουν στον εν λόγω αρχιτεκτονικό διαγωνισμό διπλωματούχοι αρχιτέκτονες χωρίς να είναι εγγεγραμμένα μέλη του ΤΕΕ?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Στο άρθρο 4 της αναλυτικής προκήρυξης αναφέρεται: «Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αρχιτέκτονες, είτε ατομικά είτε ως υπεύθυνοι ομάδας, διπλωματούχοι Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή ισότιμων Σχολών αλλοδαπής, μέλη του ΤΕΕ και όσοι κατέχουν την από τον νόμο οριζόμενη άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας Αρχιτέκτονα Μηχανικού στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3316/2005». Βάσει της συγκεκριμένης διατύπωσης, μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό διπλωματούχος αρχιτέκτονας , μη μέλος του ΤΕΕ, μόνον εφόσον έχει την από σχετικό νόμο άλλου κράτους (πλην της Ελλάδας) οριζόμενη άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας αρχιτέκτονα μηχανικού, όπως περιγράφεται στην αναλυτική προκήρυξη (άρθρο 4ο σελ. 8).

4 ο ΕΡΩΤΗΜΑ
Σας αποστέλλω, ως Διπλωματούχος Πολεοδόμος Χωροτάκτης Μηχανικός (ΠΘ, Αρ. Μητρώου ΤΕΕ *****), την ατομική αίτηση συμμετοχής μου στον Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών με θέμα ”ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΣΕ ΚΟΖΑΝΗΣ”.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Στο άρθρο 4 της αναλυτικής προκήρυξης αναφέρεται:
«Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αρχιτέκτονες, είτε ατομικά είτε ως υπεύθυνοι ομάδας, διπλωματούχοι Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή ισότιμων Σχολών αλλοδαπής, μέλη του ΤΕΕ και όσοι κατέχουν την από τον νόμο οριζόμενη άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας Αρχιτέκτονα Μηχανικού στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3316/2005». Βάσει της συγκεκριμένης διατύπωσης, δεν μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό μέλος του ΤΕΕ, που δεν είναι διπλωματούχος αρχιτέκτονας.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.