ΔΕΥΑΚ: «Η βιωσιμότητα της ΔΕΥΑΚ εχέγγυο για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους πολίτες»deiak234532

Υπάρχει μια σειρά ομόφωνων αποφάσεων (από το 2016 και μετά) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΚ, τις οποίες έχουν υπερψηφίσει και οι εκπρόσωποι της παράταξης ΕΝΟΤΗΤΑ του κ. Λάζαρου Μαλούτα, που καθορίζουν με σαφήνεια την πολιτική της Επιχείρησης τόσο στον οικονομικό τομέα όσο και σ’ αυτόν της υλοποίησης μιας σειράς σημαντικών έργων.

Αποφάσεις που αναφέρονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2016-2020, στα Τεχνικά Προγράμματα 2016, 2017 & 2018, στην Τιμολογιακή Πολιτική 2016, 2017 & 2018 και στους Προϋπολογισμούς 2016, 2017 & 2018.

Όλες αυτές οι αποφάσεις πάρθηκαν με βάση τις εισηγήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών της ΔΕΥΑΚ, και με γνώμονα τη διασφάλιση:
του υψηλού επιπέδου παροχής υπηρεσιών προς όλους τους πολίτες του Δήμου Κοζάνης,
της βιωσιμότητας της Επιχείρησης για να μπορεί να ασκεί με επιτυχία το έργο της στους καίριους τομείς ύδρευσης, αποχέτευσης, επεξεργασίας λυμάτων και τηλεθέρμανσης.

Σύμφωνα λοιπόν με τις αποφάσεις αυτές
– Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2016-2020 συμπεριλαμβάνει έργα ύψους 70 εκατομμυρίων ευρώ (αρ. απ. 189/2016 στις 13-10-2016, ομόφωνη)
– Το Τεχνικό Πρόγραμμα 2018 συμπεριλαμβάνει έργα ύψους 65 εκατομμυρίων ευρώ (αρ. απ. 201/2017 στις 12-12-2017, ομόφωνη)

Στις 21-12-2017 το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ ψήφισε ομόφωνα την Τιμολογιακή Πολιτική για το 2018, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και το ανταποδοτικό τέλος 80%, διατηρώντας το τιμολόγιο χρέωσης σταθερό επί 10 χρόνια (από το 2008), καθώς και τον Προϋπολογισμό του 2018.
Όπως φαίνεται σ’ αυτές τις αποφάσεις η ανταποδοτικότητα του τέλους 80% καθορίζεται ρητά από το Ν.4483/31-7-2017, ο οποίος αναγνωρίζει πως οι υπηρεσίες που παρέχουν οι ΔΕΥΑ στους ευαίσθητους και καίριους τομείς ύδρευσης & αποχέτευσης θα πρέπει να υπακούν στη λογική της ανταποδοτικότητας (ισοσκελισμός εισόδων- εξόδων).
Στην πράξη όμως, όχι μόνο σήμερα αλλά εδώ και χρόνια, το ύψος της ίδιας συμμετοχής της ΔΕΥΑΚ στο κόστος της μελέτης και της υλοποίησης των έργων ύδρευσης & αποχέτευσης είναι μεγαλύτερη των εσόδων που αποφέρει το 80%.

Σήμερα βρίσκεται υπό κατασκευή το έργο “Ολοκλήρωση αντικατάστασης εσωτερικών δικτύων Ύδρευσης Οικισμών Κρόκου και Άνω Κώμης”, προϋπολογισμού 1.220.000 ευρώ.

Υπό δημοπράτηση βρίσκονται τα έργα:
– “Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης πίεσης παρακολούθησης και αυτόματου ελέγχου των υδραυλικών παραμέτρων του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Κοζάνης”,
– “Βελτίωση εξωτερικών υδραγωγείων στις Τ.Κ. Δρεπάνου, Πολυμύλου, Βοσκοχωρίου, Αγ. Χαραλάμπους, και Τετραλόφου”,
– “Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού ύδρευσης από γεώτρηση προς δεξαμενή ύδρευσης και διασύνδεση νέας δεξαμενής Τ.Κ. Ροδιανής”,
– “Αντικατάσταση τμήματος καταθλιπτικού αγωγού εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Σκήτης”,
– Εξωτερικό δίκτυο και αντικατάσταση τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης Τ.Κ. Σιδερών και Λιβερών”
– “Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και κεντρικός αποχετευτικός αγωγός Αιανής”
– “Εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς ακαθάρτων οικισμού Κρόκου στην Ε.Ε.Λ. ”
Ο συνολικός προϋπολογισμός των παραπάνω έργων ανέρχεται στα 11.500.000 ευρώ.

Υπό ένταξη στο ΕΣΠΑ είναι τα έργα:
– “Εξωτερικό δίκτυο και αντλιοστάσια αποχέτευσης ακαθάρτων Ν. Χαραυγής και πόλης Κοζάνης”,
– “Εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης Τ.Κ. Δρέπανου”
– “Επέκταση/ εκσυγχρονισμός υφιστάμενης εγκατάστασης τηλεθέρμανσης Κοζάνης”.
Ο συνολικός προϋπολογισμός των παραπάνω έργων ανέρχεται στα 13.100.000 ευρώ.

Υπό αναζήτηση χρηματοδότησης είναι το έργο “Νέο εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης οικισμών Δ.Ε. Ελλησπόντου”, προϋπολογισμού 6.000.000 ευρώ.

Υπό μελέτη είναι τα έργα:
– “Ανακατασκευή καταθλιπτικού αγωγού και αντλιοστασίου ύδρευσης Τ.Κ. Κρόκου”,
– “Βελτιώσεις εξωτερικών δικτύων ύδρευσης Τ.Κ. Αιανής και Αγίας Παρασκευής”,
– “Βελτιώσεις εξωτερικών δικτύων ύδρευσης Τ.Κ. Μηλιάς και Καισαρειάς”,
– “Κατασκευή και διασύνδεση υδρογεώτρησης στην περιοχή Βαθυλάκου για την ενίσχυση του υδραγωγείου Κοζάνης για την τροφοδοσία συνδεδεμένων οικισμών”,
– “Μέτρα προστασίας υδροσημείων δεξαμενών, αντλιοστασίων και δικτύων”,
– “Εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Δρεπάνου”,
– “Αποσυμφόρηση κεντρικού αποχετευτικού συστήματος ακαθάρτων πόλης Κοζάνης”, και
– “Επέκταση & ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενης εγκατάστασης τηλεθέρμανσης Κοζάνης, επέκταση στις Τ.Κ. Κρόκου και Δρεπάνου”.
Ο συνολικός προϋπολογισμός των παραπάνω έργων ανέρχεται στα 38.500.000 ευρώ.

Όπως φαίνεται και από τα παραπάνω μεγάλος αριθμός έργων αφορά τους οικισμούς που ενσωματώθηκαν στο νέο Δήμο Κοζάνης με τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ (2011), για τους οποίους η ΔΕΥΑΚ φροντίζει για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης.

Σε ό,τι αφορά το θέμα της αποπληρωμής της οφειλής προς τη ΔΕΗ για τα έτη 1989-1999, είναι γνωστό πως η ΔΕΥΑΚ βρέθηκε αντιμέτωπη με συγκεκριμένες ενέργειες της ΔΕΗ (κατάσχεση λογαριασμών) και η ρύθμιση που προέκυψε μετά τη σχετική διαπραγμάτευση υπερψηφίστηκε και αυτή ομόφωνα από το Δ.Σ. της Επιχείρησης (αρ. απ. 203/2017, στις 17-12-2017).

Επιπλέον, ανάμεσα στη ΔΕΥΑΚ και τη ΔΕΗ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαπραγμάτευση προκειμένου να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση για την ανανέωση της σύμβασης παροχής θερμικής ενέργειας για τη λειτουργία της τηλεθέρμανσης και να λήξει η εκκρεμότητα που υπάρχει από το 2012, καθώς και ο φιλικός διακανονισμός για τη ρύθμιση της οφειλής της ΔΕΗ προς τη ΔΕΥΑΚ για την ποσότητα πετρελαίου που αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει η Επιχείρηση για τη λειτουργία του εφεδρικού λεβητοστασίου της τις περιόδους που οι Μονάδες της ΔΕΗ δεν μπορούσαν να καλύψουν την απαραίτητη θερμική ενέργεια.

Το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ εκτιμώντας τη δύσκολη οικονομική συγκυρία και αξιολογώντας το γεγονός πως μεγάλες κοινωνικές ομάδες αντιμετωπίζουν πραγματικές δυσκολίες λόγω της οικονομικής κρίσης, ομόφωνα πήρε και τις εξής αποφάσεις:

– Την επέκταση του Κοινωνικού Τιμολογίου της Επιχείρησης που πλέον εκτός των ΑΜΕΑ και των ανέργων συμπεριλαμβάνει και τους χαμηλοσυνταξιούχους.

– Τη ρύθμιση των οφειλών των καταναλωτών με ένα πολύ ευνοϊκό πρόγραμμα αποπληρωμής, του οποίου η διάρκεια φτάνει τους 100 μήνες (πάνω από 8 χρόνια).

Απ’ όλα τα παραπάνω είναι ξεκάθαρο πως σταθερό και διαχρονικό μέλημα της Διοίκησης της ΔΕΥΑΚ είναι να διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση η βιωσιμότητα της, καθώς μόνο έτσι μπορεί να υπηρετεί αποτελεσματικά τις ανάγκες των πολιτών και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις μιας σύγχρονης κοινωνίας.

Από τη ΔΕΥΑΚ

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.