Η ΔΕΥΑΚ για το νέο κοινωνικό τιμολόγιοdeiak234532

Υπερψηφίστηκε χθες από το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης το νέο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΥΑΚ, όπως είχε αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης.

Με το νέο κοινωνικό τιμολόγιο διευρύνεται ο αριθμός των δυνητικών δικαιούχων που μπορούν να ενταχθούν σ’ αυτό, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις.

Σύμφωνα με όσα προβλέπει η σχετική απόφαση (21/2018) στο Κοινωνικό Τιμολόγιο Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης εντάσσονται, μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος, αποκλειστικά για την κατανάλωση της κύριας κατοικίας τους:

1. Κάτοχοι κάρτας αλληλεγγύης του τμήματος Πρόνοιας του Δήμου Κοζάνης, για την περίοδο ισχύος αυτής, χωρίς κανένα εισοδηματικό ή άλλο κριτήριο.

2. Άνεργοι άνω των έξι (6) μηνών, με ετήσιο πραγματικό εισόδημα έως 6.000,00 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 2.000,00 ευρώ για τον ή την σύζυγο και κατά 2.000,00 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο.

3. Συνταξιούχοι, με ετήσιο πραγματικό εισόδημα έως 6.000,00 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 2.000,00 ευρώ για τον ή την σύζυγο και κατά 2.000,00 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο.

4. Άτομα με ποσοστό αναπηρίας από 67% έως 79% με ετήσιο πραγματικό εισόδημα έως 8.000,00 ευρώ. Άτομα με ποσοστό αναπηρίας από 80% έως 99% με ετήσιο πραγματικό εισόδημα έως 9.000,00 ευρώ. Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 100% με ετήσιο πραγματικό εισόδημα έως 10.000,00 ευρώ. Τα παραπάνω όρια εισοδημάτων προσαυξάνονται κατά 2.000,00 ευρώ για τον ή την σύζυγο και κατά 2.000,00 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο. Στο ενδεχόμενο της ύπαρξης και άλλων ατόμων με αναπηρία, μελών της οικογένειας του αιτούντος, το ετήσιο πραγματικό οικογενειακό εισόδημα προσαυξάνεται, κατά 2.000,00 ευρώ για κάθε μέλος της οικογένειας, εκτός του αιτούντος, με ποσοστό αναπηρίας από 67% έως 79%, κατά 3.000,00 ευρώ για κάθε μέλος της οικογένειας, εκτός του αιτούντος, με ποσοστό αναπηρίας από 80% έως 99% και κατά 4.000,00 ευρώ για κάθε μέλος της οικογένειας, εκτός του αιτούντος, με ποσοστό αναπηρίας 100%.
Για τους ανέργους και συνταξιούχους, οι οποίοι παράλληλα έχουν
αναπηρία από 67% έως 79%, το ετήσιο πραγματικό οικογενειακό
εισόδημα προσαυξάνεται κατά 2.000,00 ευρώ για κάθε μέλος
της οικογένειας με αυτά τα ποσοστά αναπηρίας. Για τους ανέργους και
συνταξιούχους, οι οποίοι παράλληλα έχουν αναπηρία από 80% έως 99%,
το ετήσιο πραγματικό οικογενειακό εισόδημα προσαυξάνεται κατά
3.000,00 ευρώ για κάθε μέλος με αυτά τα ποσοστά αναπηρίας.
Για τους ανέργους και συνταξιούχους, οι οποίοι παράλληλα έχουν
αναπηρία 100%, το ετήσιο πραγματικό οικογενειακό εισόδημα
προσαυξάνεται κατά 4.000,00 ευρώ για κάθε μέλος της
οικογένειας με αυτό το ποσοστό αναπηρίας.

Προϋπόθεση για την ένταξη του αιτούντος στο Κ.Τ.Υ., είναι η μη ύπαρξη οφειλών ή αν υπάρχουν, αυτές να είναι ρυθμισμένες και η ρύθμιση να τηρείται. Καταναλωτές οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο Κ.Τ.Υ., με προηγούμενες αποφάσεις, στο ενδεχόμενο που με την εφαρμογή της παρούσας θα πρέπει να απενταχθούν, παραμένουν σε αυτό έως την εναρμόνιση της παρούσας με την Κ.Υ.Α. 135275/22-05-2017, υπό την προϋπόθεση της μη ύπαρξης οφειλών ή της τήρησης αποπληρωμής των ρυθμισμένων οφειλών αν υπάρχουν τέτοιες.

Αίτηση ένταξης – δικαιολογητικά – διαδικασία

Η αίτηση για την ένταξη τους στο Κ.Τ.Υ., την οποία θα πρέπει να υποβάλουν οι καταναλωτές, θα συνοδεύεται:
Με αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ύδρευσης, προκειμένου να πιστοποιείται ο κωδικός καταναλωτή και η διεύθυνση κατοικίας. Ο λογαριασμός θα πρέπει να εκδίδεται στο όνομα του αιτούντος ή της συζύγου του. Σε ενδεχόμενη μεταβολή διεύθυνσης κύριας κατοικίας θα πρέπει με δική του μέριμνα ο καταναλωτής να ενημερώσει την Δ.Ε.Υ.Α.Κ., για την μεταφορά του Κ.Τ.Υ. στην νέα διεύθυνση.

Με αντίγραφο της κάρτας αλληλεγγύης του Δήμου Κοζάνης, προκειμένου να προκύπτει η περίοδος ισχύος αυτής. Μετά την λήξη ισχύος του συγκεκριμένου δικαιολογητικού θα πρέπει με δική του μέριμνα ο καταναλωτής να προσκομίσει νέο αντίγραφο για την παράταση ισχύος του.

Με αντίγραφο της πιο πρόσφατης Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό εφορίας), προκειμένου να προκύπτει το ετήσιο πραγματικό οικογενειακό εισόδημα, ο αριθμός των προστατευόμενων τέκνων, η διεύθυνση κατοικίας και η αναπηρία. Με την υποβολή της νέας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος θα πρέπει με δική του μέριμνα ο καταναλωτής να προσκομίσει νέο αντίγραφο, για να ελεγχθεί η συνέχιση των προϋποθέσεων ένταξης στο Κ.Τ.Υ.. Η ένταξη στο Κ.Τ.Υ. των πολυτέκνων προϋποθέτει την ύπαρξη 4 προστατευόμενων τέκνων σύμφωνα με την Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου.

Με αντίγραφο βεβαίωσης του Ο.Α.Ε.Δ., από την οποία θα προκύπτει η διάρκεια ανεργίας. Δεν αποτελεί προϋπόθεση η συνέχιση της ανεργίας για την παραμονή στο Κ.Τ.Υ. και δεν απαιτείται νέο αντίγραφο βεβαίωσης Ο.Α.Ε.Δ.

Με αντίγραφο βεβαίωσης του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), από την οποία θα προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας. Στο ενδεχόμενο μεταβολής των ποσοστών αναπηρίας απαιτείται με δική του μέριμνα ο καταναλωτής να προσκομίσει νέο αντίγραφο βεβαίωσης ΚΕ.Π.Α.

Η ένταξη στο Κ.Τ.Υ. είναι ετήσια και παρατείνεται κάθε φορά για ένα έτος αναλόγως του αν συνεχίζουν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις με την ανανέωση των δικαιολογητικών, όπως αναλυτικά παρουσιάστηκε παραπάνω.

Η ένταξη στο Κ.Τ.Υ. υλοποιείται από τον πρώτο λογαριασμό που θα εκδοθεί μετά την αξιολόγηση της αίτησης από την αρμόδια επιτροπή, η οποία συνεδριάζει την τελευταία εβδομάδα κάθε μήνα για την αξιολόγηση των νέων αιτήσεων όταν υπάρχουν.

Όφελος ενταγμένων καταναλωτών – κόστος

Στις παραπάνω κατηγορίες για την εφαρμογή του Κοινωνικού Τιμολογίου ισχύουν τα εξής:

Για τα πρώτα 40 Μ3 κατανάλωσης ανά 4μηνο για την πόλη της Κοζάνης, για τα πρώτα 60 Μ3 κατανάλωσης ανά 4μηνο, πολύτεκνων, για την πόλη της Κοζάνης, για τα πρώτα 180 Μ3 ανά έτος για τα Δημοτικά Διαμερίσματα και για τα πρώτα 240 Μ3 ανά έτος, πολύτεκνων, για τα Δημοτικά Διαμερίσματα θα καταβάλλουν το 50% της εκάστοτε τιμής νερού, πάνω στην οποία θα υπολογίζονται τα λοιπά τέλη.

Για την άνω των 40 Μ3 κατανάλωση ανά 4μηνο για την πόλη της Κοζάνης, για τα άνω 60 Μ3 κατανάλωσης ανά 4μηνο, πολύτεκνων, για την πόλη της Κοζάνης, για άνω των 240 Μ3 ανά έτος, πολυτέκνων, για τα Δημοτικά Διαμερίσματα και για άνω των 180 Μ3 ανά έτος θα καταβάλλεται η τιμή που ισχύει για το σύνολο των δημοτών.

Μείωση κατά 30% του παγίου σε κάθε λογαριασμό νερού, τόσο για τους ενταγμένους καταναλωτές της πόλης της Κοζάνης, όσο και τους ενταγμένους καταναλωτές των λοιπών Δημοτικών Διαμερισμάτων.

Απένταξη – επανένταξη, έναρξη ισχύος

Οι καταναλωτές απεντάσσονται από το Κ.Τ.Υ., πάντα μετά από απόφαση της αρμόδιας επιτροπής (η οποία για τον σκοπό αυτό συνεδριάζει την τελευταία εβδομάδα του Ιανουαρίου κάθε έτος), στις παρακάτω περιπτώσεις :

1. Για τους λογαριασμούς που θα εκδοθούν στο επόμενο έτος από το έτος εντός του οποίου έπαψαν να υπάρχουν οι προϋποθέσεις ένταξης στο Κ.Τ.Υ.
2. Για τους λογαριασμούς που θα εκδοθούν στο επόμενο έτος από το έτος εντός του οποίου έληξαν τα αντίγραφα των δικαιολογητικών και δεν υποβλήθηκαν τα νεότερα.
3. Για τους λογαριασμούς που θα εκδοθούν στο επόμενο έτος από το έτος εντός του οποίου συμπληρώθηκαν οποιεσδήποτε υποχρεώσεις προς την Δ.Ε.Υ.Α.Κ., οι οποίες ανάγονται σε χρονική περίοδο μεγαλύτερη του έτους και δεν έχουν ρυθμιστεί.
4. Άμεσα αν η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. διαπιστώσει ότι τα στοιχεία της αίτησης δεν είναι αληθή (με απόφαση της αρμόδιας επιτροπής στην μηνιαία συνεδρίαση της).

Οι καταναλωτές οι οποίοι έχουν απενταχθεί από το Κ.Τ.Υ., μπορούν να υποβάλουν εκ νέου αίτηση όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις ένταξης. Ο μέγιστος αριθμός επανεντάξεων στο Κ.Τ.Υ., αν οι απεντάξεις οφείλονταν στις παραπάνω περιπτώσεις 2, 3 και 4, είναι τρεις (3).

Για πληροφορίες σχετικά με το νέο κοινωνικό τιμολόγιο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο 2461051517.

Από τη ΔΕΥΑΚ

Ένα σχόλιο στο άρθρο “Η ΔΕΥΑΚ για το νέο κοινωνικό τιμολόγιο

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.