Συνδυασμός Ελπίδα: «Βούλιαξε στη λίμνη Καστοριάς πολυμηχάνημα και αναδύθηκε ακριβότερο και χειρότερο»elpida1

Κύριε Πρόεδρε,

Στις 05/10/2017 δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια εκ νέου η Προκήρυξη για την προμήθεια, «Πολυμηχανήματος για τη διαχείριση των οικοτόπων υπερυδατικής βλάστησης (καλαμώνες) στη λίμνη της Καστοριάς», συνολικής δαπάνης 380.000,00€ με Φ.Π.Α.

Με καθυστέρηση 4,5 χρόνων από την αρχική ένταξη του έργου (Αύγουστος του 2013) και 2 χρόνια και 8 μήνες από την διακοπή της διαγωνιστικής διαδικασίας (30 Μαρτίου του 2015), που οδήγησε στην απένταξη του έργου από το ΕΣΠΑ στις 1 Μαΐου 2015, ένα έργο ιδιαίτερα σημαντικό για την διαχείριση του ευαίσθητου οικοσυστήματος της λίμνης της Καστοριάς, φαινόταν ότι έπαιρνε επιτέλους τον δρόμο της υλοποίησης του.

Δυστυχώς όμως για άλλη μια φορά διαφαίνεται σήμερα ότι και η διαδικασία που είναι σε εξέλιξη κινδυνεύει να οδηγήσει σε πρόσθετη απώλεια πόρων κυρίως όμως σε ακόμη μια τεράστια καθυστέρηση ενός έργου απαραίτητου για την προστασία της λίμνης.

Η εξέλιξη αυτή φαίνεται να συνδέεται για άλλη μια φορά με τις αιτίες που προκάλεσαν την απένταξη του έργου το 2015, καθώς γεγονότα της προηγούμενης διαδικασίας φαίνεται να επαναλαμβάνονται.

Τότε ο διαγωνισμός διακόπηκε με μια παράτυπη και παράνομη διαδικασία, από εξωθεσμικούς παράγοντες, 2 μόλις ημέρες πριν την διενέργειά του.

Ως συνδυασμός είχαμε τότε εκφράσει την έντονη διαμαρτυρία μας και είχαμε φέρει το θέμα για συζήτηση στο ΠΣ της 11.05.2015 που έγινε στην Καστοριά.

Καταγγείλαμε τότε την παρέμβαση εξωθεσμικών παραγόντων που παρέκαμπταν τις διαγωνιστικές διαδικασίες, συνομιλούσαν απευθείας με τον Αντιπεριφερειάρχη και του ΕΠΕΒΑΛΛΑΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, παρακάμπτοντας την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Τότε ενώ δεν είχε γίνει καμία ένσταση κατά των όρων του διαγωνισμού, από τυχόν ενδιαφερόμενες εταιρείες, όπως προβλέπεται άλλωστε από τη Νομοθεσία, πολύ περισσότερο που οι διαγωνισμοί ήταν και Ανοικτοί και Διεθνείς και ήταν ήδη στο τέλος της προθεσμίας υποβολής προσφορών, φαίνεται να κάνει ένσταση την τελευταία στιγμή ο ίδιος ο Αντιπεριφερειάρχης που δια της υπηρεσίας του είχε την ευθύνη κατάρτισης των προδιαγραφών και εισήγησης των όρων του Διαγωνισμού.

Η Απόφαση διακοπής των εν λόγω Διαγωνισμών έγινε με υπογραφή του Αντιπεριφερειάρχη και τα δύο έργα απεντάχθηκαν λίγες μέρες μετά τη ματαίωση των διαγωνισμών από το ΕΣΠΑ, με υπογραφή του Περιφερειάρχη κου Καρυπίδη.

Η Νέα Προκήρυξη για το Πολυμηχάνημα

Η αναφορά του ιστορικού του έργου γίνεται γιατί η εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας σήμερα, αποδεικνύει ότι η μεθόδευση εκείνη που οδήγησε στην απένταξη του έργου, δεν ήταν τυχαία.

Μια προσεκτική αναδρομή στους όρους της Διακήρυξης όπως αυτοί τελικά δημοσιεύονται στη Διαύγεια αλλά και οι σημαντικές επισημάνσεις της αρμόδιας υπηρεσίας, όπως αυτή κοινοποιήθηκε στα μέλη της Επιτροπής Στήριξης του Φορέα Διαχείρισης, αναδεικνύουν μερικά πολύ σοβαρά ζητήματα:

1ο Το πολυμηχάνημα που προκηρύχθηκε είναι απογυμνωμένο από σημαντικά τεχνικά χαρακτηριστικά που το καθιστούν ουσιαστικά επικίνδυνο για το οικοσύστημα της λίμνης και κυρίως σχεδόν άχρηστο για τις ανάγκες διαχείρισης που καλείται να εξυπηρετήσει.

2ο Οι Τεχνικές Προδιαγραφές δεν φέρουν την υπογραφή του Τεχνικού Συμβούλου (ΑΝΚΟ) αλλά ούτε και την απαιτούμενη γνωμοδότηση της αρμόδιας υπηρεσίας που έχει την συνολική ευθύνη διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής και κατ’ επέκταση την ευθύνη εφαρμογής του Σχεδίου Διαχείρισης της βλάστησης του υγροβιοτόπου της λίμνης Καστοριάς.

3ο Το Πολυμηχάνημα παρότι είναι απόλυτα απογυμνωμένο από βασικές λειτουργίες δημοπρατείται προς 380.000 ευρώ, ακριβότερα δηλαδή κατά 30.000€ από όταν είχε όλα τα πρόσθετα στοιχεία ενσωματωμένα.

4ο Αποδεικνύεται ότι έχουν γίνει σοβαρές παραβιάσεις της διαδικασίας διαβούλευσης και της διαγωνιστικής διαδικασίας. Η αρμόδια υπηρεσία όπως και το σύνολο των ειδικών επιστημόνων που απαρτίζουν την επιτροπή στήριξης στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του φορέα διαχείρισης και ο Τεχνικός Σύμβουλος παρακάμπτονται, ενώ, όπως φαίνεται από το έγγραφο της υπηρεσίας στο θέμα εμπλέκεται και πάλι ο Νομικός Σύμβουλος του Αντιπεριφερειάρχη και ο Αντιπεριφερειάρχης (πρωτοφανής καινοτομία να διαβουλεύεται τις τεχνικές προδιαγραφές με τους εν δυνάμει οικονομικούς φορείς το γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη…..)

Επειδή η τριετής σχεδόν καθυστέρηση του έργου προμήθειας του Πολυμηχανήματος ζημίωσε μέχρι στιγμής το Δημόσιο λόγω:

Της απώλειας ~570.000€ (350.000€ της απένταξης από το προηγούμενο ΕΣΠΑ + 218.000€ από την ενοικίαση μηχανήματος το διάστημα αυτό).
Του γεγονότος της πλημμελούς διαχείρισης των καλαμιώνων που ζημίωσε την παραλίμνια επιχειρηματική δραστηριότητα και την τουριστική δραστηριότητα της πόλης και των παραλίμνιων οικισμών.
Της μη ανάτασης του λιμναίου οικοσυστήματος λόγω της καθυστέρησης εφαρμογής του σχεδίου διαχείρισης,

παρακαλούμε να μας δοθούν οι παρακάτω απαντήσεις:

1. Η διακοπή του πρώτου Διαγωνισμού ειπώθηκε από τον Αντιπεριφερειάρχη ότι έγινε λόγω καταγγελιών για φωτογραφικές διατάξεις παρακαλούμε να μας δοθούν τα αντίγραφα των καταγγελιών και οι απαντήσεις που έδωσε επ΄ αυτών ο νομικός σύμβουλος. Από ποιους και με ποια ιδιότητα έγιναν τότε οι καταγγελίες μεσούσης της διαγωνιστικής διαδικασίας;

2. Πώς ακριβώς προέκυψε η εμπλοκή του Νομικού Συμβούλου του Αντιπεριφερειάρχη; Με ποια αρμοδιότητα δόθηκαν τότε σε αυτόν τα σχετικά ερωτήματα και όχι στην αρμόδια από το νόμο Υπηρεσία, τον Τεχνικό Σύμβουλο ή την Επιτροπή Διαγωνισμού; Του τα διαβίβασε το αρμόδιο τμήμα προμηθειών και αν ναι με ποιο σκεπτικό;

3. Με ποια ειδική γνώση αποφαίνεται επί των τεχνικών προδιαγραφών ένας νομικός; Και μάλιστα για τόσο ειδικά θέματα; Ποιος είναι ο πραγματικός συντάκτης των αναμορφωμένων τεχνικών προδιαγραφών;

4. Η υπ’αριθμ16DIAB000000103/11-07-16 Διαβούλευση με ευθύνη ποιας αρμόδιας υπηρεσίας έγινε;. Ποιος και με ποιες διαδικασίες, άλλαξε καθολικά τις τεχνικές προδιαγραφές και τις ανήρτησε στη διαβούλευση;

5. Ποιοι συμμετείχαν στη διαβούλευση και ποια ήταν τα αποτελέσματά της; Πόσοι έλαβαν μέρος; Ποιοι αξιολόγησαν το υλικό της διαβούλευσης; Ποιοι αποφάσισαν τι τελικά θα ενσωματωθεί από τις παρατηρήσεις που έγιναν από τους εν δυνάμει οικονομικούς φορείς στις τεχνικές προδιαγραφές;

6. Γιατί ενώ η διαβούλευση διήρκησε από 11 μέχρι 22 Ιουλίου του 2016 η δημοπράτηση έγινε τον Οκτώβριο του 2017, δηλαδή με καθυστέρηση μεγαλύτερη του ενός έτους;

7. Πόσοι υποψήφιοι ανάδοχοι συμμετείχαν στο διαγωνισμό και ποιοι; Πόσοι και ποιοι από αυτούς μετείχαν στη διαβούλευση;

Τα παραπάνω παρακαλούμε να απαντήσετε με ιδιαίτερη προσοχή καθώς φοβόμαστε ότι η ΖΗΜΙΑ του ΔΗΜΟΣΙΟΥ που προέκυψε τον Μάρτιο του 2015 για ένα μηχάνημα με αρχικό προϋπολογιζόμενο κόστος 350.000€ και τελικά θα κοστίσει περίπου 1εκ€ (948.000€), θα αυξηθεί ακόμα παραπάνω όταν θα χρειασθεί να γίνουν προσθήκες χιλιάδων ευρώ στο Πολυμηχάνημα για να είναι λειτουργικό.

Η ευθύνη της Περιφερειακής Αρχής και του Αντιπεριφερειάρχη γι΄ αυτήν την άνευ προηγουμένου κατασπατάληση πόρων και την αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην προμήθεια του Πολυμηχανήματος είναι και προφανής και πολύ μεγάλη.

Γεωργία Ζεμπιλιάδου
Περιφερειακή Σύμβουλος
Επικεφαλής του Συνδυασμού «ΕΛΠΙΔΑ»

Ένα σχόλιο στο άρθρο “Συνδυασμός Ελπίδα: «Βούλιαξε στη λίμνη Καστοριάς πολυμηχάνημα και αναδύθηκε ακριβότερο και χειρότερο»

  1. Εδώ το κόμμα σου βούλιαξε μια ολόκληρη χώρα στο βούρκο για χρόνια και εσύ ωριεσαι για ένα μηχάνημα

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.