Ανακοίνωση για την παρουσίαση στρατευσίμων κλάσης 2020

orkomosia_stratiotes

1. Σας γνωρίζουμε ότι , οι στρατεύσιμοι της κλάσεως 2020
(γεννημένοι το έτος 1999) είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2017 (02 Ιανουαρίου έως και 31 Μαρτίου ) στις κατά τόπους Στρατολογικές Υπηρεσίες , στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή στις αρμόδιες Προξενικές Αρχές .
α) Οι στρατεύσιμοι μπορούν να προσέλθουν στην πλησιέστερη στον τόπο κατοικίας τους Στρατολογική Υπηρεσία ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
ανεξάρτητα με τη Δημοτική Ενότητα εγγραφής τους στα Μητρώα Αρρένων.
β) Κατά την προσέλευσή τους , θα πρέπει να προσκομίσουν απαραίτητα , πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα των παρακάτω δικαιολογητικών.
(1) Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας ή Ελληνικό Διαβατήριο.

(2) Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ η οποία εκδίδεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

(3) Βεβαίωση ΑΜΚΑ η οποία εκδίδεται από το δικτυακό τόπο WWW.amka.gr,γιατί η αναγραφή των ανωτέρω στοιχείων(ΑΔΤ-ΑΦΜ –ΑΜΚΑ )
στο Δελτίο Απογραφής είναι υποχρεωτική.
γ) . Ειδικά οι διαμένοντες στο εξωτερικό θα απογραφούν στις αρμόδιες Προξενικές Αρχές μέσω του δικτυακού τόπου (WWW.stratologia.gr), υποχρεούμενοι να προσκομίσουν , εφόσον δεν διαθέτουν κάποιο από τα αναφερόμενα στην ανωτέρω παράγραφο δικαιολογητικά , επίσημα ξενόγλωσσα έγγραφα απόδειξης της ταυτοπροσωπίας τους, οι προξενικές Αρχές υποχρεούνται να αποστείλουν ταχυδρομικά τα Δελτία Απογραφής στις Αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες.
δ). Επιπρόσθετα ,για την επίτευξη ταχύτερης και πληρέστερης επικοινωνίας, οι στρατεύσιμοι οφείλουν να γνωστοποιούν κατά την κατάθεση του Δελτίου Απογραφής τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(E-mail).
ε). Όσοι έχουν προβλήματα υγείας , για τα οποία πιθανολογείται η ακαταλληλότητα για στράτευση , υποβάλλουν ιατρικές γνωματεύσεις ή βεβαιώσεις στις οποίες θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση.

Στ) Οι στρατεύσιμοι μπορούν να εκτυπώνουν από τη δικτυακή πύλη των Στρατολογικών Υπηρεσιών (WWW.stratologia.gr) Αποδεικτικό κατάθεσης Δ.Α πληκτρολογώντας το Στρατιωτικό Αριθμό ή τον Αριθμό Δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας .
ζ) Όσοι δεν τηρούν τις παραπάνω υποχρεώσεις υπέχουν στις παρακάτω διοικητικές κυρώσεις :
1) Ένα (1) μήνα πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής του Δελτίου Απογραφής .
2) Δύο (2) μήνες πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση σε περίπτωση μη υποβολής του Δελτίου Απογραφής .
3) Τρείς (3) μήνες πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση , σε περίπτωση αναγραφής στο Δελτίο Απογραφής ανακριβών στοιχείων ή κατάθεσης ανακριβών δικαιολογητικών.
η) Οι μη εγγεγραμμένοι σε Μητρώο Αρρένων , οι οποίοι υποχρεούνται να απογραφούν (αδήλωτοι) , προκειμένου να θεωρηθούν ως εμπροθέσμως καταθέσαντες , οφείλουν μέχρι την καθορισμένη προθεσμία από την παράγραφο 1 της παρούσας να υποβάλλουν στις Στρατολογικές Υπηρεσίες ή στα κατά τόπους Κέντα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτει ότι υπέβαλαν δικαιολογητικά για την εγγραφή τους σε μητρώα αρρένων. Οι παραπάνω έχουν υποχρέωση να απογραφούν σε ένα (1) μήνα από την έκδοση της απόφασης εγγραφής τους στο Μητρώο αρρένων.

Για το Τμήμα Αστικής κ
Δημοτικής κατάστασης
Ο Προϊστάμενος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΡΩΝΙΔΗΣ

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.