Σοβαρά προβλήματα με το κτηματολογικό γραφείο Κοζάνης – Του Χ. Βαρδάκα

arthrografia1

Κατά την μεταγραφή αποδοχής κληρονομιάς μας κάποιου μικρού

ποσοστού (2,50 %) σε οικόπεδο με ΚΑΕΚ 270571811014/0/0 στην περιοχή

Πανοράμα- Κόμβος- ΖΕΧ στην Κοζάνη το Κτηματολογικό Γραφείο Κοζάνης ,

(πρ. Υπ/κιο), μας είπε οτι πρέπει να γίνει μιά διόρθωση Προδήλου σφάλματος

τό οποίο σφάλμα έκανε το Κτηματολόγιο , και όχι οι πολίτες, γιά όλα τα

οικόπεδα της Κοζάνης ώστε :

” να αφαιρεθεί από την βάση του Κτηματολογίου και από τον παραπάνω

ΚΑΕΚ η υπ άριθ. 8/ 1993 Πράξη Εφαρμογής των επεκτάσεων”

καί μας ζήτησε ο καθένας των 8 κληρονόμων να υποβάλλει αίτηση διόρθωσης

προδήλου σφάλματος προσκομίζοντας επίσης ο καθένας:

1) Φωτ/φα της πράξης εφαρμογής ( 80 σελίδες) , η οποία ήδη βρίσκεται

εις πολλαπλούν στα αρχεία του Κτημ/κού Γραφείου (πρ. Υπ/κιου).

2) πιστοποιητικό μεταγραφής . ΄Ηδη υπάρχει στο Κτημ. Γραφείο,

( πρ. Υπ/κιο ), αυτό τη εξέδωσε.

3) αντίγραφο μερίδας από το Κτημ. Γρ. (πρ. Υπ/κιο),

( κόστος περίπου 40 ευρώ ), ήδη υπάρχει στο Κτημ. Γρ. ( πρ. Υπ/κιο),

ειναι δική του.

4) αντίγραφο της ατομικής μας διορθωτικής πράξης (αρ.12/2008),. η οποία

είχε ελεγχθεί πλήρως και είχε μεταγραφεί στό Υπ/κειο Κοζάνης , και

υπάρχει στο ίδιο.

΄Ολα τα ανωτέρω ζητούμενα απαιτούν κόπο, τρέξιμο, ταλαιπωρία και

σημαντικά έξοδα οχι μόνο γιά τους ανωτέτω 8 αλλά αφορούν και στον καθένα

συνιδιοκτήτη, η ιδιοκτήτη οικοπέδου που εντάχθηκε τα τελευταία 30 χρόνια

στό Σχέδιο πόλεως της Κοζάνης και θα αγγίξει χιλιάδες Κοζανίτες , ήτοι όλους

τους πολίτες που έχουν οικόπεδο στις επεκτάσεις, άδικα και χωρίς λογική.

Σημειωτέον ότι κατά τον νόμο η διόρθωση του προδήλου σφάλματος

γίνεται ατελώς , ήτοι χωρίς δαπάνες , αλλά όλως παραδόξως το Υπ/κιο το οποίο

έχει πλέον συγχωνευθεί με το Κτηματολόγιο Κοζάνης ζητάει από τον καθένα

πολίτη αντίγραφα τα οποία έχει ήδη στο αρχείο του και η έκδοση αντιγράφων

απαιτεί σημαντικές δαπάνες σε περίοδο μεγάλης οικονομικής κρίσης αλλά

και ταλαιπωρία των. ΄Αλήθεια με ποία λογική θα μαζέψει το Υπ/κιο πχ

1000 η 2.000 φωτ/φα της ίδιας πράξης εφαρμογής ;; γιατί ;;

Ερωτήθηκε ο κ. Γιώργος Καραγιαννίδης Τοπ. Μηχ/κός που ήταν

υπεύθυνος γιά την οργάνωση του Κτηματολογίου στην Κοζάνη καί μας

απήντησε ότι δεν υπάρχει κανένα λάθος οτι όλα έγιναν σωστά με βάση εντολές

άνωθεν των Νομικών Υπηρεσιών των Αθηνών και ότι έτσι εξακολουθούν να

γίνονται και σήμερα.

΄Ετσι σήμερα το μεν Κτηματολόγιο (Γ. Καραγιαννίδης )μας λέει οτι

δεν υπάρχει λάθος το δε Κτηματολογικό Γραφείο Κοζάνης ( πρ. Υπ/κιο ) μας

λέει ότι έκανε λάθος το Κτηματολόγιο και πρέπει να διορθωθεί αλλιώς δεν

προχωρεί σε μεταγραφές των πράξεων ,

σε ΟΛΕΣ ΔΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟ ΘΥΜΑ ΕΙΝΑΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΧΩΡΙΣ

ΝΑ ΦΤΑΙΓΟΥΝ ΠΟΥΘΕΝΑ οι οποίοι πρέπει να ταλαιπωρούνται,

να μαλώνουν, να τρέχουν και να καταναγκάζονται να πληρώνουν αδίκως.

Γιατί ;; με ποιά λογική ;;

Απευθύνουμε τα παρακάτω ερωτήματα προς το Κτημ/κό Γραφείο

Κοζάνης (πρ. Υπ/κιο ),και παρακαλούμε γιά την απάντηση του το συντομώτερο

δυνατόν γιά να λυθεί το ανωτέρω πρόβλημα :

1) την 17-11- 2008 μεταγράψαμε την 12/2008 [5644/22-10-2008],

διορθωτική πράξη και μέχρι σήμερα δεν υπήρχε αυτό το πρόβλημα ,

ούτε γιά μάς ούτε γιά κανένα άλλο Κοζανίτη .

Τι άλλαξε μετά τόσα χρόνια καί αιφνιδίως ζητάει το Υπ/κειο Κοζάνης από

πλήθος πολιτών τίς ανωτέρω διορθώσεις ; Που έκαναν λάθος οι πολίτες ;

2) ποιό είναι το ουσιαστικό νομικό πρόβλημα ; παρακαλούμε να μας

εξηγήσετε και να μας δώσετε παρακαλούμε πολύ γραπτά στοιχεία για να το

αντιμετωπίσουμε νομικά , ή και πολιτικά άν χρειασθεί. Παρακαλείσθε να

μας δώσετε ένα αντίγραφο ” της βάσης του Κτηματολογίου ” με το επίμαχο

σημείο.

\ 3) Με βάση ποιόν νόμο ή απόφαση ή εγκύκλιο θεωρείται αυτό λάθος ;

4) Η πράξη εφαρμογής αποτελεί ένα ” υπερσύνολο ” που καλύπτει

μιά μεγάλη περιοχή με πολλά οικόπεδα , και εμπεριέχεται και το ” υποσύνολο”

με το ένα οικόπεδο της διορθωτικής ατομικής πράξης καί στην οποία γράφεται

κάθε φορά η πράξη εφαρμογής. Που είναι το παράνομο άν γράφεται και

η πράξη εφαρμογής και πρέπει να αφαιρεθεί οπωσδήποτε ; Τι πειράζει αν

παραμείνει.

5) ΄Αφού ήδη έχετε σε πολλά αντίγραφα τις πράξεις εφαρμογής στο

Αρχείο σας γιατί ζητάτε και νέα φωτοαντίγραφα , θα μπορούσατε να κάνετε

απλώς αναφορά της θέσης που βρίσκονται αυτά. Με βάση ποιόν νόμο τα

ζητάτε αυτά ; ΄Αν δεν υπήρχαν στην υπηρεσία σας θα το καταλαβαίναμε .

6) Ζητάτε αντίγραφα μερίδος του καθενός συνιδιοκτήτη ! Αφού όμως

ήδη τίς έχετε , για τις οποίες πληρώσαμε όλοι πολλές φορές γιά να τηρούνται

και να συμπληρώνονται ,γιατί πρέπει να ξαναπληρώσουμε 35-40 ε να μας τις

δώσετε γιά να σας τις ξαναδώσουμε ;; Με βάση ποιόν νόμο τις ζητάτε ;

Με βάση ποιά λογική;

7) Ζητάτε αντίγραφα των διορθωτικών πράξεων εφαρμογής . Αλλά

αφού ήδη εδώ και χρόνια σας τις καταθέσαμε , σας πληρώσαμε , τις ελέγξατε

και τις μεταγράψατε σωστά , τις έχετε, γιατί μας τις ζητάτε πάλι ; που να

τρέχουμε να τις βρούμε και να πληρώνουμε γι αυτό ;

8) γιά την διόρθωση του προδήλου σφάλματος ( αρθρα 18, 20α ν. 2664/98)

στην παραγραφο 2 γράφει : ” Κατάθεση αίτησης με επισυναπτόμενα αντίγραφα

των εγγράφων από τα οποία προκύπτουν τα ορθά στοιχεία της εσφαλμένης

εγγραφής”

Δεν φαίνεται να έχουν σχέση αυτά που ζητάτε π.χ. αντίγραφο μερίδας κλπ με τα

ζητούμενα από τον νόμο ! Γιατί τα ζητάτε ;

9) αφού η λάθος εγγραφή είναι στην βάση του κτηματολογίου και δεν

είναι στις ατομικές μερίδες γιατί ασχολείσθε με τις ατομικές μερίδες και όχι με

μιά και μοναδική διόρθωση στην βάση του κτηματολογίου γιά όλους ;

( στο απόσπασμα κτηματολογίου που μας δώσατε την 21-4-2016 γιά το ανωτέρω

ΚΑΕΚ δεν αναφέρεται η πράξη εφαρμογής 8/1993 ! )

Τα παραπάνω ερωτήματα απευθύνονται και πρός την Διοίκηση του

του Κτηματολογίου στην Αθήνα η οποία έχει και την συνολική ευθύνη της

εύρρυθμης λειτουργίας όλων των Κτηματολογικών Γραφείων της Χώρας.

Παρακαλούμε οι αρμόδιοι της Διοίκησης του Κτηματολογίου στην

Αθήνα και η κ. Προϊσταμένη του Κτηματολογικού Γραφείου Κοζάνης (πρ. Υπ/κίου)

να συνεργασθούν άμεσα γιά να λύσουν εσωτερικά το σοβαρό αυτό πρόβλημα

που θίγει χιλιάδες πολίτες , γιατί είναι ένα καθαρά εσωτερικό πρόβλημα του

συγχωνευμένου πλέον Κτηματολογίου και Υποθηκοφυλάκιου, που το

εδημιουργήσατε εσείς και όχι οι πολίτες και θίγει όλη την κοινωνία.

Τυχόν καθυστέρηση ή άρνηση επίλυσης του προβλήματος θα φέρει μιά

ογκούμενη και δικαιολογημένη αντίδραση των πολιτών , ευρύτερη δημοσιότητα

και δυστυχώς δυσφήμιση της Υπηρεσίας σας, και πρέπει να αποφευχθεί.

Η καθυστέρηση των μεταγραφών επιφέρει σοβαρές ζημιές στις

συναλλαγές των πολιτών, στις μεταβιβάσεις των ακινήτων μας.

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες σας και γιά την απάντηση

σας στην επιστολή μου.

Χάρης Βαρδάκας

Πολιτικός Μηχ/κός

Στ. Αναστασίου 1

Κοζάνη 50100

τηλ. 24610- 39106

κιν. 6977975330

ΥΓ Υποβλήθηκε το ανωτέρω πρίν 18 ημέρες και μέχρι σήμερα δεν υπήρξε
καμιά απάντηση.
Παρακαλούνται οι Βουλευτές Κοζάνης , αλλά και η πολιτική ηγεσία και
οι αρμόδιοι φορείς να ενεργήσουν ώστε να λυθεί το γενικότερο αυτό
πρόβλημα.

2 σχόλια στο άρθρο “Σοβαρά προβλήματα με το κτηματολογικό γραφείο Κοζάνης – Του Χ. Βαρδάκα

 1. ΤΙ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΝΕΧΟΝΤΑΙ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ
  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ;;

  Που είναι ο Δικηγορικός Σύλλογος ;;
  που είναι ο Δήμαρχος και οι Βουλευτές και ο Καρυπίδης να βάλουν μιά τάξη ::

  Θα κάνει ό,τι θέλει ο καθένας υποθηκοφύλακας ???

  Θα συμπεριφέρεται όπως θέλει ??

  ποιός είναι αρμόδιος άνωθεν που ελέγχει το Υποθηκοφυλάκιο Κοζάνης ??

  Που είναι η Διοίκηση του Κτηματολογίου ??

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.