Δείτε αναλυτικά τι περιλαμβάνει το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Κοζάνης – Μέχρι τις 8 Αυγούστου η διαβούλευση

djygkyxgkygxkgxy

H παρουσίαση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Κοζάνης στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης- Μέχρι τις 8 Αυγούστου η διαβούλευση

Με μεγάλη συμμετοχή, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη το βράδυ η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Κοζάνης, παρουσία και πολλών πολιτών με αντικείμενο τη συζήτηση επί του Επιχειρησιακού Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Στην τοποθέτηση του ο Δήμαρχος Κοζάνης Λευτέρης Ιωαννίδης ανέφερε τα εξής:

Ως Δήμαρχος και ως Δημοτική Αρχή έχουμε ένα όραμα για τον Δήμο.

Ένα όραμα που εξειδικεύτηκε τόσο στον Στρατηγικό Σχεδιασμό 2014-2020 που ψηφίστηκε από τα ΔΣ τον Ιούνιο του 2015, όσο και στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό που ουσιαστικά είναι η εξειδίκευση του Στρατηγικού και ψηφίστηκε από το ΔΣ στις 27/11/2015 και που ουσιαστικά αποτελεί τον «οδικό χάρτη» της Δημοτικής Αρχής για την επόμενη περίοδο.

Αυτός ο στρατηγικός σχεδιασμός αφορά στο σύνολο του Δήμου και απαντά στην απαίτησή μας για ουσιαστική ενοποίηση των πέντε Δημοτικών Ενοτήτων (πρώην Δήμων), καθώς πέντε χρόνια μετά την συνένωση των πρώην Καποδιστριακών στον Καλλικρατικό Δήμο Κοζάνης, είναι προφανές, ότι η ενοποίηση παραμένει ζητούμενο.

Στο πλαίσιο αυτού του στρατηγικού σχεδιασμού που ξεκίνησε από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε τα ινία του Δήμου, εντάσσεται και το Επιχειρησιακό Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΒΑΑ) που σας παρουσιάζουμε σήμερα και που αφορά στην πόλη της Κοζάνης.

ΕΣΣΒΑΑ είναι το πρώτο πρόγραμμα που προκηρύχτηκε από το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 ύψους περί τα 15 εκ. € και που αποτελεί μια «ομπρέλα» έργων και παρεμβάσεων που θα γίνουν στο άξονα Κέντρο – Πλατεία Λασσάνη –Σιδηροδρομικός Σταθμός και για το οποίο ο Δήμος οφείλει να καταθέσει προσχέδιο πρότασης για ένταξη του έως τις 31/8/2016.

Με αυτό το σχέδιο ο Δήμος διευρύνει τον ορίζοντα της πόλης της Κοζάνης, αναβαθμίζοντας το ιστορικό της κέντρο και ενοποιώντας την, με την δημιουργία στην σημερινή θέση του σιδηροδρομικού σταθμού, ενός χώρου πρασίνου, αναψυχής και επιχειρηματικότητας που θα συνδέεται λειτουργικά με το εμπορικό κέντρο.

Με αυτό το σχέδιο η Πόλη κινείται.

Και για αυτήν την κίνηση καταφέραμε χτες, μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις, το πρώτο βήμα:

Προχωρήσαμε σε υπογραφή Προσυμφώνου Συνεργασίας με τον ΟΣΕ για την παραχώρηση του Σιδηροδρομικού Σταθμού στο Δήμο Κοζάνης. Μια μεγάλη επιτυχία για την πόλη, μια σπουδαία προοπτική για ολόκληρο τον Δήμο.

Αυτή η διαδικασία διαβούλευσης με την κοινωνία συνεχίζεται με την σημερινή εκδήλωση-συζήτηση, που δεν είναι μια τυπική Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης. Είναι μια διευρυμένη εκδήλωση/ πρόσκληση προς όλους τους φορείς, οργανισμούς της κοινωνίας των πολίτων, προς όλους τους δημότες προκειμένου να κάνουμε μαζί το επόμενο βήμα.

Από εσάς ζητάμε να καταθέσετε τις απόψεις σας, να τεκμηριώσετε τα προβλήματά που θέλετε να επισημάνετε για την συγκεκριμένη περιοχή και να υποβάλετε τις προτάσεις σας: με προφορικό τρόπο σήμερα εδώ, με επιστολή προς το Γραφείο Προγραμματισμού στο Δήμο, είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα διαβούλευσης.

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Κώστας Δεσποτίδης αναφέρθηκε στην Πρόσκληση για κατάθεση Επιχειρησιακού Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΒΑΑ), που αφορούν ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Η χρηματοδότηση των Δράσεων του ΕΣΣΒΑΑ καλύπτεται από το ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020, ενώ δύναται να προβλεφθεί συμμετοχή από τα Τομεακά ΕΠ 2014-2020, καθώς επίσης και από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα (Horizon 2020, Life+, εθνικά προγράμματα, κλπ.), κρατικές ενισχύσεις, καθώς και με μόχλευση άλλων πόρων (π.χ. ιδιωτικών).

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 που διατίθεται για τη χρηματοδότηση των ΕΣΣΒΑΑ ανέρχεται στο ποσό των 41.300.000 €

Το ΕΣΣΒΑΑ του Δήμου Κοζάνης

Στις προτάσεις του Δήμου Κοζάνης περιλαμβάνονται λύσεις που καλύπτουν ένα ή και περισσότερα από τα εντοπισμένα προβλήματα της προηγούμενης παραγράφου και αφορούν σε παρεμβάσεις κοινωνικής – περιβαλλοντικής – οικονομικής αναβάθμισης, αναζωογόνησης και ανάδειξης της ευρύτερης περιοχής του νοητού άξονα με αφετηρία την πρόσφατα αναπλασθείσα κεντρική πλατεία Νίκης της πόλης και τέρμα την περιοχή του σιδηροδρομικού σταθμού του ΟΣΕ.

Στόχος του σχεδίου του Δήμου είναι η αναβάθμιση των δύο υποβαθμισμένων κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά περιοχών (τμήμα εμπορικού κέντρου & περιοχή του ΟΣΕ) και την προώθηση, μέσω του ΕΣΠΑ, όλων εκείνων των απαραίτητων ενεργειών και δράσεων που πρέπει να γίνουν παράλληλα στις περιοχές που τις συνδέουν, ώστε να επιτευχθεί λειτουργική συνένωση αυτών και να αποτελέσουν μοχλό ανάπτυξης του συνόλου της πόλης.

Περαιτέρω στοχεύει, στην αντιστροφή της σημερινής εικόνας με την άμεση αντιμετώπιση των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης με την αναζωογόνηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την ανασυγκρότηση των κοινωνικών υποδομών, την αναβάθμιση του περιβάλλοντος, την προώθηση καινοτόμων, «έξυπνων» εφαρμογών στο αστικό περιβάλλον και την προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας μέσω ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού.

Περιοχή παρέμβασης ΕΣΣΒΑΑ

Το πρόγραμμα «ομπρέλα» στοχεύει στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος του συγκεκριμένου τμήματος της πόλης και κατ’ επέκταση του συνόλου αυτής ενισχύοντας παράλληλα την επιχειρηματικότητα, την κοινωνική συνοχή και τη ποιότητα ζωής.

Στη περιοχή παρέμβασης του ΕΣΣΒΑΑ προβλέπονται

  • Αναζωογόνηση τμήματος του Εμπορικού Κέντρου της πόλης, με παρεμβάσεις σε υποδομές και το αστικό περιβάλλον, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ένταξης των επιχειρήσεων σε προγράμματα προώθησης των δραστηριοτήτων τους.

  • Ανάπλαση της περιοχής της πλατείας Λασσάνη με στόχους την περεταίρω προβολή και αξιοποίηση του ομώνυμου αρχοντικού (δημοτική Χαρτοθήκη), την αύξηση του πρασίνου (πάρκο), πεζοδρομήσεις και την αναμόρφωση των όψεων των παρακείμενων εμπορικών καταστημάτων.

  • Δημιουργία Παιδικής Χαράς σε συνέχεια με την πλατεία Λασσάνη στα βορειοανατολικά.

  • Διαμόρφωση των οδών Ολύμπου, οδικού άξονα που συνδέει την Πλατεία Λασσάνη με την περιοχή του Σιδηροδρομικού Σταθμού, με αναβίωση της εμπορικότητάς, αλλά και των οδών Αριστοτέλους, 11ης Οκτωβρίου και Αρχελάου και των περιοχών που περιβάλλουν τις παραπάνω οδούς, με ανάπτυξη διαδρομών πρασίνου, κίνησης πεζών και ποδηλάτων.

  • Αξιοποίηση της περιοχής του ΟΣΕ, όπου με τη διαδικασία της πολεοδόμησης θα προβλεφθούν κατάλληλες χρήσεις ώστε να υποδεχθούν:

  • Το κτίριο του Σταθμού καθώς και χώρο για τις λειτουργικές ανάγκες του επιβατικού σιδηροδρομικού σταθμού

  • Βιοκλιματικό πάρκο με εκτενείς χώρους πρασίνου – πάρκο αναψυχής, και περιβαλλοντικής αγωγής, ήπιες παρεμβάσεις πολιτισμού, αθλητισμού και αναψυχής

  • Διαμόρφωση κλειστής αγοράς καθημερινής λειτουργίας και στεγασμένου τμήματος για την εξυπηρέτηση εβδομαδιαίας κεντρικής λαϊκής αγορά Κοζάνης, περιοδικών εκθέσεων τοπικών προϊόντων, άλλων παραγωγικών εκθέσεων, ετήσιου πανηγυριού Κοζάνης (νιάημερος) και άλλα

ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ τμήματος του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ.

Η πλατεία 28ης Οκτωβρίου βρίσκεται μεταξύ της κεντρικής πλατείας Νίκης και της πλατείας Λασσάνη και αποτελεί τον σημαντικότερο κόμβο στο φυσικό και εμπορικό κέντρο της πόλης. Οι παρεμβάσεις τόσο στους κοινόχρηστους χώρους της μικρής πλατείας, όσο και στο επίπεδο της κίνησης πεζών και οχημάτων, αναμένεται να δώσει, μαζί με τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία, την ευκαιρία στα παρακείμενα παλιά ισόγεια καταστήματα να προβούν στην αναβάθμιση των ιδιοκτησιών τους και να αλλάξουν την εικόνα του κέντρου σε συνδυασμό με τις παρεμβάσεις που περιγράφονται στις επόμενες παραγράφους.

Στις παρεμβάσεις στου κοινόχρηστους χώρους της περιοχής περιλαμβάνονται και οι οδοί Τσιμινάκη, Ερμού, Κοντορούση, Λιούφη και Αθηνάς, οι οποίοι θα διαμορφωθούν ανάλογα με τον ρόλο που θα κληθούν να επιτελέσουν (δρόμοι πεζόδρομοι κλπ), με βάση το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.).

Ο.Τ. 262.

Στο Ο.Τ. αυτό, εκτός μιας πολυκατοικίας στα ΝΔ (που και αυτή εκφράζει μορφολογικά μια εποχή) και το διατηρητέο που ανακατασκευάζεται στα ΒΑ, υπάρχουν μικρά εμπορικά καταστήματα που είτε βρίσκονται σε κακή κατάστασή, είτε έχουν ήδη καταρρεύσει.

Σύμφωνα με τα κτηματολογικά στοιχεία του Ο.Τ. 262, οι ιδιοκτησίες που προτείνεται να συμμετάσχουν στον παραπάνω σχεδιασμό είναι 20 (εξαιρούνται η υπάρχουσα πολυκατοικία στα ΝΔ και το διατηρητέο στα ΒΑ) συνολικής επιφάνειας 1.668,20μ².