Τροπολογίες για το προσφυγικό από τον Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κοζάνης Γ. Ντζιμάνη

ntzimanis_vouli2

Ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ κ. ΝΤΖΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ στα πλαίσια συζήτησης του σ/ν «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου “σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)” (L180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις», κατέθεσε δυο Τροπολογίες που έγιναν δεκτές και ενσωματώθηκαν στο σ/ν.

Η πρώτη Τροπολογία με Γενικό Αριθμό 302 & Ειδικό Αριθμό 39, αφορά την εκπαίδευση των υπαλλήλων που χειρίζονται ασυνόδευτα προσφυγόπουλα σύμφωνα με τις διατάξεις και τις οδηγίες των διεθνών οργανισμών,.

ΘΕΜΑ : Προσθήκη παραγράφου στο άρθρο 11 σχετικά με την Επιμόρφωση των υπαλλήλων Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, για το χειρισμό των ασυνόδευτων παιδιών που είναι πρόσφυγες.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο πλαίσιο αυτό, προτείνονται οι εξής προσθήκες στο Άρθρο 11, παρ. 10 ως εξής:
«10. Οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Υποδοχής & Ταυτοποίησης επιμορφώνονται για το αντικείμενο της αποστολής τους, με μέριμνα της Κεντρικής Υπηρεσίας, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία. Οι ιατροί που παρέχουν υπηρεσίες στις Δομές της Υπηρεσίας Υποδοχής & Ταυτοποίησης, εκπαιδεύονται για την πιστοποίηση θυμάτων βασανιστηρίων και θυμάτων/πιθανών θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, με μέριμνα της Υπηρεσίας, σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, υπηρεσίες, όπως η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών κατά των Βασανιστηρίων, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο και το Γραφείο Εθνικού Εισηγητή Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων».

Η δεύτερη Τροπολογία με Γενικό Αριθμό 303 & Ειδικό Αριθμό 40, είναι η ακόλουθη, και αφορά τη συγκρότηση Υπηρεσιών για την επιμόρφωση, διαβίωση και κοινωνική ένταξη των Ελλήνων Τσιγγάνων.

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση Υπηρεσιών και ρύθμιση θεμάτων που που αφορούν την επιμόρφωση, διαβίωση και κοινωνική ένταξη των Ελλήνων Τσιγγάνων (Roma).

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο τέλος του Εδαφίου α., της παρ. 3 του άρθρου 31, προστίθεται:
δ) Στο Τμήμα Κοινωνικής ένταξης λειτουργεί και ειδικό Τμήμα Κοινωνικής Ένταξης Ελλήνων Τσιγγάνων (Roma) το οποίο είναι αρμόδιο για
αα) την υποβολή εισηγήσεων, για τη διαμόρφωση της στρατηγικής και των πολιτικών ένταξης, με την προοπτική ένταξής τους και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής με βάση τα υφιστάμενα δεδομένα και την υλοποίηση τους σε συνεργασία με φορείς, Υπουργεία και την Κοινωνία των Πολιτών, μέσω συγκεκριμένων προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων.
ββ) την υποβολή προτάσεων για το θεσμικό πλαίσιο συνεργασίας με τα Υπουργεία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς κι την πραγματοποίηση διαλόγου με τους φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών και τους συλλόγους των εκπροσώπων τους.
γγ) την υποβολή προτάσεων για τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα στους τομείς της ένταξης και της ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής
δδ) το συντονισμό των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ Βαθμού για την υποβολή προτάσεων και την κατάρτιση ολοκληρωμένων προγραμμάτων ένταξης των δικαιούχων και την υλοποίηση τους σε συνεργασία με άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και την Κοινωνία των Πολιτών
εε) την καταγραφή και πιστοποίηση μη κυβερνητικών οργανώσεων/συλλόγων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της κοινωνικής ένταξης των Ελλήνων Τσιγγάνων (Roma), καθώς και την καταγραφή των υφιστάμενων κοινοτήτων και συλλόγων πολιτών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου.
στστ) Το σχεδιασμό, την κατάρτιση κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας και τη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων για θέματα κοινωνικής ένταξης Ελλήνων Τσιγγάνων καθώς και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη συνεργασία με φορείς που αναλαμβάνουν την υλοποίηση των έργων στα προγράμματα αυτά
ζζ) την εκπροσώπηση του Υπουργείου σε ευρωπαϊκούς κι διεθνείς οργανισμούς που ασχολούνται με θέματα ένταξης καθώς και τη διαμόρφωση σχετικών θέσεων και την παροχή οδηγιών προς τις ελληνικές αντιπροσωπίες στην αλλοδαπή επι των θεμάτων αυτών
ηη) τη συνεργασία με άλλα κράτη για το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων  στον τομέα της ένταξης και της ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής καθώς και για ανταλλαγή καλών πρακτικών
θθ) την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των υπαλλήλων των δημοσίων φορέων και των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για θέματα ένταξης και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης τους στον τομέα αυτό
ιι) την οργάνωση και την εποπτεία ημερίδων, συνεδρίων και συναντήσεων εργασίας, καθώς και άλλων δράσεων επικοινωνιακού χαρακτήρα, με στόχο την πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινής γνώμης στους τομείς της ένταξης και της ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής
ιαια) το σχεδιασμό, την εποπτεία και τον έλεγχο δομών και υπηρεσιών ένταξης.

ΝΤΖΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Βουλευτής Κοζάνης – Σ.Υ.Ρ.Ι.Ζ.Α.

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.