Αποκλεισμός της ΔΟΥ Κοζάνης την Πέμπτη 18/2 από τους αγρότες – Δείτε τη λίστα των αιτημάτων που έχει επιδοθεί στο Μαξίμου

ytuduyikyufik

Σε συμβολικό αποκλεισμό των γραφείων όπου στεγάζεται η ΔΟΥ (Εφορία) Κοζάνης, προέβησαν αιφνιδιαστικά σήμερα Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2016 οι αγρότες του «μπλόκου» του Πολυμύλου, από τις 11:30 μέχρι το τέλος του εργάσιμου ωραρίου (15:30), στο πλαίσιο των αγωνιστικών κινητοποιήσεων ενάντια στο προτεινόμενο φορολογικό και ασφαλιστικό νομοσχέδιο.

Σημειώνουμε ότι οι αγρότες του «μπλόκου» Πολυμύλου υπέγραψαν τη λίστα αιτημάτων που παραδόθηκε πριν λίγες μέρες στο Μέγαρο Μαξίμου και τον πρωθυπουργό, η οποία, σύμφωνα με μέλος του συντονιστικού οργάνου του «μπλόκου», δεν συνιστά σε καμιά περίπτωση διαφοροποίηση από τον καθολικό αγώνα των αγροτών.

Τα αιτήματα που έχουν υποβληθεί στον πρωθυπουργό «αναμένοντας πως θα αποτελέσουν το πλαίσιο και τη βάση διαπραγμάτευσης», έχουν ως παρακάτω:

ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Συνεχίζοντας απαρέγκλιτα την προσπάθεια στα πλαίσια ενός εποικοδομητικού και όχι προβληματικού διαλόγου, η οποία ξεκίνησε από πέρσι το καλοκαίρι, σας αποστέλλουμε αναλυτικές τις θέσεις και προτάσεις μας, στα επίμαχα ζητήματα που ταλανίζουν και οδηγούν σε κατάρρευση όλες τις τάξεις του πρωτογενούς τομέα, αναμένοντας και ελπίζοντας πως θα αποτελέσουν το πλαίσιο και την βάση διαπραγμάτευσης μαζί σας.

Σε αυτό λοιπόν το καθορισμένο πλαίσιο, αναμένουμε τις απαντήσεις σας καθώς και προτάσεις σε έναν ρεαλιστικό διάλογο για την επίλυση των προβλημάτων μας.

ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ «ΚΑΤ’ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΓΡΟΤΗΣ»

Με βασικό κριτήριο την αυστηροποίηση του όρου του «κατ’ επάγγελμα αγρότη» από το 35% που είναι σήμερα, βάση το Ν. 3874/2010 σε 51% τουλάχιστον, του ετήσιου συνολικού εισοδήματος, σας καταθέτουμε προτάσεις για την επίλυση του ασφαλιστικού-φορολογικού και κόστους παραγωγής με στόχο την συνέχιση της παραγωγικής δραστηριότητας των αγροτών (5 δις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων + 2 δις κατανάλωση στην ενδοχώρα με παράλληλη αύξηση του αγροτουρισμού), καθώς και την επιβίωση των 120 εμπλεκομένων επαγγελμάτων, που άμεσα ή έμμεσα αποκτούν εισόδημα από τον Πρωτογενή τομέα.

1. Διατήρηση του ΟΓΑ σε αυτόνομο πυλώνα κύριας ασφάλισης των αγροτών (αριθμός ασφαλισμένων έως σήμερα 612.778 ενώ οι δηλώσεις ΟΣΔΕ είναι 730.000).
2. Κάθετη διοικητική και οικονομική διάκριση του ΟΓΑ σε 2 ταμεία.

Α) Ταμείο Ασφάλισης Αγροτών στο οποίο θα ενταχθούν οι «επαγγελματίες αγρότες» και οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ που θα προκύψουν μετά την καθιέρωση της πρόσθετης ασφάλισης (Ν.2458/1997).

Β) Ταμείο Προνοιακής Ασφάλισης στο οποίο θα ενταχθούν όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες ασφαλισμένων σήμερα στον ΟΓΑ.
3. Διατήρηση των 7 κατηγοριών ασφάλισης που υπάρχουν σήμερα για τους «επαγγελματίες αγρότες» με τις τιμές ασφαλιστικής εισφοράς που ισχύουν σήμερα και ενισχύουν το ταμείο με την υπάρχουσα αναπροσαρμογή που προκύπτει από την αλλαγή κατηγορίας.
4. Εισροή εσόδων σε ποσοστό 10% από την καταγραφή των περίπου 300.000 οικονομικών μεταναστών με δυνατότητα ασφάλισης τους, στον Ο.Γ.Α. (Εργόσημο). Εκτίμηση εισροών: 100 εκ/έτος
5. Απόδοση ισόποσων ασφαλιστικών εισφορών στο Τ.Α.Α. εκ μέρους όσων ασφαλισμένων ή συνταξιούχων άλλων Φορέων Κύριας Ασφάλισης θα εξακολουθούν
να έχουν γεωργικό εισόδημα είτε απ’ ευθείας ως ασφαλιστικές εισφορές Τ.Α.Α., είτε μέσω αυξημένου συντελεστή φορολογίας εισοδήματος για την άσκηση γεωργικής δραστηριότητας πέραν του 13% που ισχύει για τους «επαγγελματίες αγρότες». Το ποσό που αναλογεί στο πέραν του 13% ποσοστού αποδίδεται στο Τ.Α.Α.
6. Εφαρμογή ως το 2020 (συμβατή με νέα ΚΑΠ2014-2020) του ως άνω συστήματος και εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης μετά το τέλος της τετραετίας για την οικονομική βιωσιμότητα του ασφαλιστικού ταμείου Τ.Λ.Λ. καθώς και λήψη διορθωτικών μέτρων αν αποδειχθεί ότι απαιτούνται.
7. Κίνητρα ένταξης νέων ασφαλιζόμενων στο ΟΓΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ

Να συνεχιστεί και για τα επόμενα έτη η εφαρμογή του Ν. 4172/2013 άρθρο 29 παρ.
3 (τα κέρδη από ατομική αγροτική επιχείρηση, φορολογούνται με συντελεστή 13%)
Να υπάρχει αφορολόγητο ποσό ύψους 12.000 ευρώ για τους “κατά κύριο επάγγελμα αγρότες”, για το εισόδημα που προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα (παρ. στ, άρθρο 3 Ν. 3874/2010) καθώς και 3.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο.
Εξάλλου, στην οικογενειακή εκμετάλλευση εργάζεται καθημερινά, ο (η) σύζυγος και πολλές φορές εποχιακά και τα παιδιά αυτών, για να καλύψουν τις φοιτητικές τους δαπάνες και άλλα.
Επ’ αυτού δε μπορεί να εκδοθεί «παραστατικό εξόδου».
Επίσης δεν υπάρχουν αποσβέσεις για τον υφιστάμενο μηχανολογικό εξοπλισμό, κτηριακές εγκαταστάσεις, γεωργοκτηνοτροφικές και αλιευτικές υποδομές, καθώς και η κατοχή γης, η οποία μάλιστα καταβάλει και ΕΝΦΙΑ.
Κατάργηση της τροπολογίας Βαλαβάνη Ν. 4328 αρ. 2 παρ. 1 της 14/5/2015 (όπου φορολογούνται ενιαία, συνδεδεμένη ενίσχυση, γεωργοπεριβαλλοντολογικά προγράμματα, Σχέδια Βελτίωσης).
Να παραμείνει η προκαταβολή επόμενου έτους στο 27,5% λόγω απαιτήσεων ρευστότητας
Ως ισοδύναμα:
Με την εφαρμογή του Ν. 4172/2013 για το φορολογικό έτος 2014, ήδη οι αγρότες πληρώνουν επιπλέον 440 εκ. Ευρώ, από τον προηγούμενο φορολογικό Ν. 2238 που εφαρμόστηκε τα τελευταία 25 έτη.
Με το Ν. 4172/2013 καταπολεμάται:
Η φοροδιαφυγή, με την έκδοση Τιμολογίων που ζητά ο παραγωγός – αγρότης, για την αγροτική του δραστηριότητα (έσοδα- έξοδα).
Η φοροδιαφυγή, μέσω έκδοσης πλαστών Τιμολογίων από μεγαλέμπορους, επωφελούμενοι τον Φ.Π.Α. εις βάρος του Κράτους.
Και το πιο σημαντικό απ’ όλα, είναι ότι: Ο πρωτογενής τομέας συντηρεί τουλάχιστον 120 επαγγέλματα, καθώς και την εγχώρια βιομηχανία – βιοτεχνία, μέσω αγοράς εφοδίων και μεταποίησης – τυποποίησης αγροτικών προϊόντων, με τα εξής θετικά επακόλουθα:
1. Εισρέουν έσοδα στο Κράτος
2. Δημιουργεί και συντηρεί θέσεις εργασίας
3. Διασφαλίζεται η βιωσιμότητα του Ο.Γ.Α. και των άλλων ασφαλιστικών ταμείων
4. Κρατιούνται οι Περιφερειακές πόλεις ζωντανές, αποφεύγεται η ερήμωση της υπαίθρου, με κοινωνικά αλλά και Εθνικά επακόλουθα καθώς και σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Τελικά, από τα παραπάνω αποδεικνύεται ότι οι αγρότες πλήρωσαν ήδη προκαταβολικά το ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3 για το φορολογικό έτος 2014, με επιπλέον 680 εκ. Ευρώ (440 από αλλαγή συντελεστή φορολόγησης + 260 από τον Νόμο Βαλαβάνη: 4328/14-5-2015).

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
1. Μείωση συντελεστή ΦΠΑ στα γεωργικά εφόδια για όλους,
2. Ανάπτυξη σύγχρονου συστήματος για μειωμένο φόρο κατανάλωσης πετρελαίου στους «επαγγελματίες αγρότες» με χρήση δεικτών κατανάλωσής του, ανά είδος καλλιέργειας και ανά στρέμμα.
3. Για την ίδια κατηγορία «επαγγελματιών αγροτών» μείωση της τιμής ηλεκτρικής ενέργειας για αγροτική χρήση.
4. Αυστηρός έλεγχος εκ μέρους του κράτους στις εναρμονισμένες πρακτικές που αναπτύσσονται σε βάρος των αγροτών στον τομέα των εφοδίων και στον τομέα εμπορίας- διακίνησης των αγροτικών προϊόντων.
5. Ετήσιο χρονοδιάγραμμα καταβολής των ενισχύσεων – αποζημιώσεων, που θα τηρείται εκ μέρους των Οργανισμών του ΥΠΑΑΤ. (ΕΛΓΑ — ΟΠΕΚΕΠΕ)
6. Άμεση προκήρυξη των μέτρων ΠΑΑ 2014-2020 για την υλοποίηση δράσεων μείωσης του κόστους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
7. Άμεση ολοκλήρωση των διαδικασιών προσδιορισμού των οριστικών ατομικών δικαιωμάτων καθώς και ολοκλήρωση της καταβολής της ενιαίας ενίσχυσης 2015.
8. Άρση των γραφειοκρατικών διαδικασιών στην έκδοση και θεώρηση παραγωγικών αδειών λαϊκών αγορών και η τελική εξάλειψή τους.
9. Ολοκληρωμένη λύση στο πρόβλημα της επιλεξιμότητας των βοσκοτόπων.
10. Υποχρεωτική αναγραφή της χώρας προέλευσης στο γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα.
11. Καμία επιμήκυνση διάρκειας του φρέσκου γάλακτος, πλέον των 7 ημερών.
12. Ακύρωση του μέτρου επιβολής ειδικού φόρου κατανάλωσης στο κρασί.

ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΙΕΩΝ
Εξειδικευμένες προτάσεις και αιτήματα αλιέων:
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ
1) Η φορολόγηση των συνεκμεταλλεύσεων, κάτω των 10 κοχ, να είναι ισότιμη με αυτή των άλλων αλιέων, που είναι κατά κύριο επάγγελμα αλιείς στο 13% αντί του 26% που είναι σήμερα.
2) Οι κατά κύριο επάγγελμα αλιείς να τυγχάνουν και των απαλλαγών φορολογιών και άλλων ( π.χ. αφορολόγητο πετρέλαιο, απαλλακτικό Φ.Π.Α.).
3) Οι νεοεισερχόμενοι αλιείς τα πρώτα δυο χρόνια να απαλλάσσονται από φορολογικές υποχρεώσεις , ώστε να μπορούν να βοηθηθούν στο ξεκίνημα της νέας τους δραστηριότητας.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
Οι αλιεργάτες να ασφαλίζονται όπως οι εργάτες γης, με εργόσημο, και όχι με το σημερινό καθεστώς στο οποίο ασφαλίζονται με τον μήνα. Διότι ένα αλιευτικό σκάφος λόγω των καιρικών συνθηκών δεν εργάζεται ολόκληρο τον μήνα.
ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
1) Άμεσες αποζημιώσεις στους Κατά κύριο επάγγελμα αλιείς για καταστροφές από θηλαστικά (δελφίνια, φώκιες κ.α.) στα δίχτυα παραγάδια όπως επίσης Και από φυσικές καταστροφές.
2) Να ενταχθεί στο ΕΠΑΛΘ 2014-2020 η αντικατάσταση σκάφους στους κατά κύριο επάγγελμα αλιείς, και αποκλειστικά στους παράκτιους αλιείς, για να έχουν την δυνατότητα να ενταχθούν στον αλιευτικό τουρισμό, καθώς σήμερα είναι δύσκολο με τα συγκεκριμένα αλιευτικά να μπορέσουν να το πραγματοποιήσουν.
3) Να αλλαχθούν τα κριτήρια και η μοριοδότηση για την αλιεία BFT (ερυθρού τόνου) ώστε να δοθούν περισσότερες άδειες στα αλιευτικά σκάφη .
4) Να δίνονται άμεσα οι επιδοτήσεις στους κατά κύριο επάγγελμα αλιείς για εκσυγχρονισμό κ.α. διότι πραγματοποιούνται με ιδία κεφάλαια. Όπως επίσης να υπάρξει και άμεση πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα.
5) Να μπορεί ο αλιέας ο οποίος βρίσκεται σε ρύθμιση ( ΟΓΑ,εφορία) να ενταχθεί στο ΕΠΑΛΘ 2014 -2020.

Γ.Μ./mikrovalto.gr

Ένα σχόλιο στο άρθρο “Αποκλεισμός της ΔΟΥ Κοζάνης την Πέμπτη 18/2 από τους αγρότες – Δείτε τη λίστα των αιτημάτων που έχει επιδοθεί στο Μαξίμου

  1. Οταν με το καλο αποχωρήσουν ολοι αυτοι βλεπε Αρχιδεους Μενελεους (κομματοσκυλα) κτλ απο τα μπλοκα και παρει απλος αγροτης στα χερια του την κατασταση (οχι οι τσιφλικαδες αααααλλα λαμογια της αρπαχτης) τοτε θα καταλαβουν πως ο αγωνας δεν εχει να κανει ουτε με το φορολογικο ουτε με το κατ επαγγελμα αγροτης ουτε τιποτα.Ο αγωνας ειναι εθνικος καθως χανεται ολοκληρο το οικοπεδο και αυτοι μιλανε για την περιφραξη που θα βαλουνε.ΗΜΑΡΤΟΝ ΜΕ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΟΣΚΥΛΑ ΔΡΟΜΟ

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.