313 προσλήψεις στα 8μηνα της ΔΕΗ στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας – Δείτε αναλυτικά

dei_logo1

H ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά τριακοσίων δεκατριών  (313) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας 8 μήνες, βάσει του άρθρου 21 του Ν2190/94, όπως ισχύει.

Ο αριθμός, οι ειδικότητες και οι Μονάδες απασχόλησης του ως άνω προσωπικού εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα :

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Υπηρεσιακή Μονάδα Τόπος Απασχόλησης Ειδικότητα Αριθμόςατόμων
Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Μηχανοτεχνικοί  Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες) 65
Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροοξυγονοκολλητές) 10
Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων) 6
Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Προωθητήρων  και    Φορτωτών) 22
ΛΚΔΜ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Καθολικών Εκσκαφέων) 10
Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Τεχνικοί Ορυχείων 48
Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί  Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες) 16
Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί  Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες Οχημάτων) 3
Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές 15
Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Βοηθοί Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές 11
Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ ΟδηγοίΧωματουργικών Οχημάτων 11
Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Οδηγοί Γεωργικών Ελκυστήρων 2
Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ  Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες Εναερίων Δικτύων) 3
Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτρονικοί) 3
Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Χειριστής Μηχ/των Τεχνικών Έργων Σάρωθρο (Σκούπα) 1
Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕΤεχνικοί Ορυχείων (Αυτοκινούμενη κινητή Επιτήρηση) 32
Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Βοηθοί Χειριστές Ηλεκτροκίνητων ερπυστριοφόρων μηχανημάτων με καδοτροχό 40
Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕΧειριστές Γεωτρυπάνων 6
Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕ Τοπογράφοι  Μηχανικοί 4
Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕ  Πολιτικοί  Μηχανικοί 1
Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕ Πτυχιούχοι Γεωλόγοι 2
Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΕΠτυχιούχοι Τοπογράφοι Μηχανικοί  2

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από  18 έως 65 ετών.

Τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης, τα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής, καθώς και οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες, αναφέρονται λεπτομερώς στην Ανακοίνωση ΣΟΧ υπ.αριθμ.1 και στα σχετικά παραρτήματα τα οποία αναρτώνται στη Μονάδα/Μονάδες της υπηρεσίας που προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς καις το χώρο ανακοινώσεων τω δημοτικών καταστημάτων του δήμου/ των δήμων όπου αυτές εδρεύουν.

Επιπροσθέτως, η Ανακοίνωση ΣΟΧ υπ.αριθμ.1, τα σχετικά με την Ανακοίνωση Παραρτήματα καθώς και το σχετικό έντυπο αίτησης αναρτώνται στο δικτυακό τόπο της ΔΕΗ www.dei.gr. Ακολουθώντας τη διαδρομή Απασχόληση —› Θέσεις Εργασίας—› Πρόσληψη Έκτακτου Προσωπικού.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώνουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.1 και να την υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση ΔΕΗ ΑΕ/Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας 7ο χιλ. Πτολ/δος – Κοζάνης υπόψη κας. ΣΠΑΝΟΥΔΗ Παρασκευής & ΘΕΟΧΑΡΗ Ευαγγελίας (τηλέφωνα επικοινωνίας 2463052437 & 2463052308).

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από  15.02.2015 ημέρα Δευτέρα έως και  24.02.2015 ημέρα Τετάρτη.

2 σχόλια στο άρθρο “313 προσλήψεις στα 8μηνα της ΔΕΗ στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας – Δείτε αναλυτικά

  1. Ειδοποίηση: 313 προσλήψεις στα 8μηνα της ΔΕΗ στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας – Φούιτ.gr

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.