Ειδικότητα Βοηθού Νοσηλευτικής Τραυματολογίας στο Δημόσιο ΙΕΚ του Μαμάτσειου

mamatsio_koz

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου “Μαμάτσειο-Μποδοσάκειο” ανακοινώνει ότι στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) Γ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» θα λειτουργήσει Α΄ εαρινό εξάμηνο με την ειδικότητα Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας, σύμφωνα με την 28-1-2016 ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας (ΑΔΑ: 70ΑΚ465ΦΥΟ-ΩΜΔ).

ΚΑΛΕΙ τους υποψήφιους καταρτιζόμενους να υποβάλλουν αιτήσεις επιλογής από 02 έως 12 Φεβρουαρίου 2016 στη γραμματεία του ΔΙΕΚ που βρίσκεται απέναντι από το Νοσοκομείο (Μαματσίου 6 Κοζάνη) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-14:00. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2461352813 και στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου www. mamatsio.gr

Δικαιολογητικά για την επιλογή των υποψηφίων καταρτιζομένων Δ.ΙΕΚ, εγγραφής και μοριοδότησης σύμφωνα με την αριθμ. 5954/2014 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κανονισμός Λειτουργίας ΙΕΚ (ΦΕΚ 1807 Β΄) αποτελούν τα ακόλουθα: .

i. Αίτηση (ονομαστικά στοιχεία,, το ΑΜΚΑ, ΑΜ.Α και η διεύθυνση κατοικίας του υποψηφίου, συμπληρώνεται στη γραμματεία του ΔΙΕΚ)
ii. Πρωτότυπος τίτλος Σπουδών που (απολυτήριο Λυκείου Γενικό, ΕΠΑΛ, ΤΕΛ ή πτυχίο ΕΠΑΣ, ΤΕΕ B΄) – (υποχρεωτικό)
iii. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο Σε περίπτωση έλλειψης Πιστοποιητικό Δήμου.(υποχρεωτικό)
iv. Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας, στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία (ημερομίσθια ή έτη) που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σε συγκεκριμένο επάγγελμα και ειδικότητα, ή βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) στην οποία θα αναγράφεται ο ρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο (Μοριοδοτείται επιπλέον εφόσον υπάρχει σχετική με την ειδικότητα)
vi. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης – Πιστοποιητικό Πολυτεκνίας – Τριτεκνίας-μονογονεϊκής (Μοριοδοτούνται επιπλέον, εφόσον υπάρχουν)
vii. Ειδικά για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων ωρών εκτός Ε.Ε., εντός Ε.Ε. και ομογενών, αντί του δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο iii, απαιτείται η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενώνκαθώς και της άδειας παραμονής για τους υπηκόους ωρών εκτός Ε.Ε..

Η φοίτηση είναι δωρεάν, τα εξάμηνα φοίτησης είναι τέσσερα και ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης.

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.