Άνοιξε ο δρόμος για τη ενεργοποίηση της ΒΙ.ΠΕ. Κοζάνης5w6huj76ey

Την ολοκλήρωση και ενεργοποίηση της ΒΙ.ΠΕ. Κοζάνης, έκτασης 678 στεμμάτων  δρομολογεί ο Δήμος Κοζάνης μέσω της συνεργασίας του με τη ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε. Στόχος είναι η ένταξή της στην παραγωγική ζωή, η προσέλκυση επενδύσεων στην περιοχή  και η συνεισφορά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Την σχετική απόφαση έλαβε την Τετάρτη το βράδυ το Δημοτικό Συμβούλιο.

« Η ενεργοποίηση της   ΒΙ.ΠΕ. Κοζάνης ήταν μια από  πρώτες προτεραιότητες,  που θέσαμε ως νέα  διοίκηση και  σήμερα ήρθε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ως αποτέλεσμα μιας πολύ εντατικής δουλειάς με τα στελέχη, Δ/νσης Τοπικής Ανάπτυξης του Δήμου Κοζάνης,  της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. και την ΑΝ.ΚΟ. Το  ζητούμενο για μας είναι  να ενεργοποιηθεί η Βιομηχανική Περιοχή ώστε μακροπρόθεσμα να λειτουργήσει ως βασικός μοχλός ανάπτυξης για την περιοχή. Η απουσία της ΒΙ.ΠΕ. τα περασμένα χρόνια ήταν αισθητή, χάθηκαν ευκαιρίες για τις τοπικές επιχειρήσεις και εκτιμώ πως σήμερα τίθενται οι βάσεις για την καλύτερη αξιοποίηση όλων των εργαλείων», ανέφερε ο Δήμαρχος Κοζάνης Λευτέρης Ιωαννίδης.

Πρόσθεσε επίσης πως «στην παρούσα περίοδο αλλά και στα επόμενα χρόνια, η επιχειρηματικότητα ως προϋπόθεση δημιουργίας θέσεων εργασίας και εισοδήματος θα πρέπει να βρεθεί στο επίκεντρο των προσπαθειών μας, με έργα και ενέργειες και όχι με βαρύγδουπες εκφράσεις και  πρωτοβουλίες και αποτέλεσμα.

Προς την κατεύθυνση αυτή η συνεργασία της Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού με το επιχειρηματικό δυναμικό, το ΕΒΕ, τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της περιοχής και την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ ως μηχανισμού στήριξης της ανάπτυξης και της επιχειρηματικότητας και εν προκειμένω με την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε., με σκοπό την αξιοποίηση των συναφών πολιτικών και των διαθέσιμων πόρων, προδιαγράφει θετικά την προσπάθειά μας».

Το επιχειρηματικό σχέδιο ολοκλήρωσης

Το Επιχειρηματικό Σχέδιο ολοκλήρωσης και λειτουργίας της ΒΙ.ΠΕ. Κοζάνης  προβλέπει συνοπτικά τα παρακάτω :

1.    Προϋποθέσεις – Ενέργειες
1.1.    Εκτίμηση της αξίας των εκτάσεων του Δήμου Κοζάνης, από εξειδικευμένο εκτιμητή (υλοποιήθηκε).
1.2    Μείωση κατά το ήμισυ της έκτασης του αρχαιολογικού χώρου και αύξηση της εκμεταλλευσιμότητας σε τουλάχιστον 420 στρέμματα.
1.3    Αρχική Μοναδιαία τιμή πώλησης γηπέδων : 25.000€/στρ. περίπου.
(Δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α. και σε Φόρο Μεταβίβασης).
1.4    Ενδεικτικός ρυθμός πώλησης : 20 στρ./έτος.

2.    Συνεργασία
2.1    Συνεκμετάλλευση εσόδων από την ΕΤΒΑ και το Δήμο Κοζάνης σε αναλογία 85/15.
Η αναλογία αυτή προέκυψε από τη συμμετοχή της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε. και του Δήμου Κοζάνης «στο καλάθι» των αξιών που επενδύθηκαν ή θα επενδυθούν στο μέλλον καθώς και της αξίας της γης.
2.2    Δωρεάν παραχώρηση για χρήση, λειτουργία και συντήρηση των δικτύων ύδρευσης, όμβριων και ακάθαρτων της ΒΙΠΕ Κοζάνης και των εξωτερικών προσαγωγών και αντλιοστασίων.
2.3    Παραχώρηση δικαιώματος Φορέα Διαχείρισης στο Δήμο Κοζάνης.
Η πρόταση αυτή αποφέρει έσοδο της τάξης του 1,6 εκατ. € σε βάθος 10ετίας στο Δήμο Κοζάνης (σύμφωνα με την άποψη της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.) μόνο από την πώληση των γηπέδων. Το έσοδο αυτό διπλασιάζεται περίπου εξαιτίας των εσόδων που προκύπτουν για την ΔΕΥΑΚ και το Δήμο Κοζάνης λόγω της ανάληψης των δραστηριοτήτων διαχείρισης της ΒΙΠΕ.
Από την αξιολόγηση που έκανε η ΑΝΚΟ επί των στοιχείων που απέστειλε η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε. προκύπτει κατ΄αρχήν ότι, η αξιοποίηση της ανεκμετάλλευτης γης φαίνεται ότι είναι συμφέρουσα για το Δήμο Κοζάνης και τη ΔΕΥΑ Κοζάνης.

8uygflkuygsretws

Τι περιλαμβάνει η πρόταση συνεργασία της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ με το Δήμο Κοζάνης

Το όραμα της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε. για τη ΒΙΠΕ Κοζάνης είναι να αποτελέσει ένα πρότυπο Επιχειρηματικό Πάρκο, έναν ελκυστικό Οργανωμένο Υποδοχέα Δραστηριοτήτων.

Η ΒΙΠΕ ΕΤΒΑ Α.Ε. θα εισάγει για πρώτη φορά τη δυνατότητα παροχής καινοτόμων υπηρεσιών, όπως ευρυζωνικότητα, ασφάλεια χώρων και υποδομών μέσω ηλεκτρονικών μέσων, παροχή ενεργειακών και περιβαλλοντικών υπηρεσιών. Το πιο σημαντικό όμως, ειδικά για την εποχή της οικονομικής ασφυξίας που διανύουμε, είναι η απόφαση της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ να ενισχύσει την τοπική επιχειρηματικότητα με την δημιουργία ειδικών χρηματοοικονομικών εργαλείων. Αυτό αφορά κυρίως την συμμετοχή της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε. μέσω του ΑΚΕΣ (Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών) που έχει δημιουργήσει, στο μετοχικό κεφάλαιο φορέων που θα πραγματοποιήσουν καινοτόμες επενδύσεις οι οποίες θα χαρακτηρίζονται με μετρήσιμη (βάσει δεικτών) κοινωνική και περιβαλλοντική ανταποδοτικότητα. Τα εργαλεία αυτά μπορεί να συνδυάζονται και με πιστωτικά προϊόντα του τραπεζικού ομίλου στον οποίο εντάσσεται η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ. Στόχος τους είναι, η ΒΙΠΕ Κοζάνης να καταστεί ΒΙΠΕ-πιλότος για μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης Οργανωμένων Υποδοχέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
β.    Η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε. θα αναλάβει το σύνολο του κόστους συντήρησης και ολοκλήρωσης των υποδομών, το οποίο εκτιμάται σε 800.000,00 Ευρώ περίπου πλέον ΦΠΑ ήτοι περίπου 980.000,00 Ευρώ σύμφωνα με πίνακα ανάλυσης εργασιών που περιλαμβάνεται στην επικαιροποιημένη πρόταση.
γ.    Για την αγορά των εκτάσεων από ενδιαφερόμενους επενδυτές, η ΕΤΒΑ θα χορηγεί
– έως και πενταετή χαμηλότοκα προγράμματα διακανονισμού του τιμήματος
– πριμοδότηση 10% της αξίας αγοράς για εγκατάσταση ειδικών επενδύσεων π.χ. ΑΠΕ, καινοτόμες επενδύσεις κλπ.
(τα ανωτέρω θα προτείνουμε να συμπληρωθούν και από
    ελκυστική τιμολογιακή πολιτική για τα πρώτα π.χ. 20 στρ.
    ελκυστική τιμολογιακή πολιτική για τα πρώτα 3 χρόνια)
δ.    Ο Δήμος Κοζάνης θα πρέπει να εγκρίνει τη μεταβίβαση της έκτασης που βρίσκεται  εντός της οριοθετημένης ΒΙΠΕ και ανήκει στο Δήμο, στην ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε με σύμβαση δωρεάς υπό τρόπο.
–    Η δωρεά θα τελεί υπό τη διαλυτική αίρεση
    της έγκρισης του ρυμοτομικού σχεδίου της ΒΙΠΕ Κοζάνης, σύμφωνα με το οποίο θα προκύψουν κατ’ ελάχιστο βιομηχανικά γήπεδα εμβαδού 400 στρεμμάτων
    της υδροδότησης της ΒΙΠΕ από την παροχή поυ εξυπηρετεί την όμορη Μονάδα Καθαρισμού Αποβλήτων έως 240m3/ημέρα.
–    Ο τρόπος θα συνίσταται στην ολοκλήρωση της ανάπτυξης, από την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε., της Βιομηχανικής Περιοχής όπως περιγράφηκε προηγούμενα και στην απόδοση στον Δήμο Κοζάνης του 15% του εισπραττόμενου τιμήματος κάθε βιομηχανικού γηπέδου που θα πωλείται (συνεκμετάλλευση σε ποσοστά 85/15).
Σύμφωνα με την παραπάνω πρόταση της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε., τα οφέλη του Δήμου θα είναι πολλαπλά με κυριότερα :
1.    Ανάπτυξη της περιοχής με δημιουργία νέου τοπικού προϊόντος για τα πρώτα πέντε χρόνια λειτουργίας της ΒΙΠΕ, της τάξης των 50 εκ.€ περίπου που αντιστοιχεί στη δημιουργία περίπου 500 άμεσων θέσεων εργασίας και 800 έμμεσων και συνεπαγόμενων.
2.    Έσοδα της τάξης του 1.6 εκ.€ από την πώληση των γηπέδων.
3.    Έσοδα από τα δημοτικά τέλη που θα εισπράττει ο Δήμος από τις δομημένες επιφάνειες των επιχειρήσεων που θα εγκατασταθούν.
4.    Έσοδα της ΔΕΥΑΚ από την εκμετάλλευση των υπηρεσιών υδροδότησης και αποχέτευσης (ομβρίων και ακαθάρτων) της ΒΙΠΕ Κοζάνης καθώς και των όποιων εξωτερικών προσαγωγών ή απαγωγών και αντλιοστασίων, με χρήση κατασκευασμένων έργων υποδομής της ΒΙΠΕ.
5.    Παραχώρηση δικαιώματος, ως Φορέα Διαχείρισης αυτών, στον Δήμο Κοζάνης.
Οικονομικά δεδομένα και κίνητρα
•    Αρχική τιμή της τάξης των 25χιλ.€/ στρέμμα
•    Ειδικές τιμές για έγκαιρη αγορά
•    Διακανονισμός πληρωμής έως και 10 έτη
•    Απαλλαγή από έξοδα φακέλου αξιολόγησης για τα 2 πρώτα έτη λειτουργίας
•    Απαλλαγή από κοινόχρηστες δαπάνες για έως 2 έτη (εκτός από ύδρευση και αποχέτευση)
•    Συμμετοχή του Ελληνικού Ταμείου Βιώσιμης Ανάπτυξης (ETBA fund) στο μετοχικό κεφάλαιο διακεκριμένων εταιριών
•    Δημιουργία cluster εταιριών για πρόσβαση σε χαμηλότοκα δανειακά κεφάλαια και εγγυήσεις της ΕτΕπ

Το ιστορικό της ΒΙ.ΠΕ. Κοζάνης

Ο καθορισμός της ΒΙΠΕ Κοζάνης έγινε με την Αριθ. 39725/1145/17-01-1997 (ΦΕΚ Β’17) Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ),  σε έκταση 680 στρεμμάτων περίπου που χωροθετείται στις κτηματικές περιφέρειες Μαυροδενδρίου και Κοίλων που σήμερα ανήκουν στον Δήμο Κοζάνης

Στα Κοινοτικά Συμβούλια των Α.Π.5/96/30.9.1996 (Κοινότητα Μαυροδενδρίου) και Α.Π.16/95/ 27.11.1995 (Κοινότητα Κοίλων) οι δύο κοινότητες αποφάσισαν την συνεισφορά των ιδιοκτησιών τους προς υλοποίηση της ΒΙ.ΠΕ.  Ωστόσο η απόκτηση της γης από τους δύο Δήμους ή/και αργότερα από τον ένα (Δήμο Κοζάνης) δεν ολοκληρώθηκε.

Το ρυμοτομικό Σχέδιο δεν εγκρίθηκε ποτέ αν και υποβλήθηκε 4 φορές στο ΠΕΧΩ, λόγω της επίκλησης αναρμοδιότητας της ΠΕΧΩ στις τρεις περιπτώσεις και λόγω ενστάσεων των δύο εμπλεκόμενων Δήμων που δεν εξετάστηκαν ποτέ από το ΠΕΧΩ.

Το 1999 εκδόθηκαν οι πρώτοι περιβαλλοντικοί όροι οι οποίοι τροποποιήθηκαν  με την Α.Π.118050/ 30.8.2006 Απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ.  Η ισχύς των περιβαλλοντικών όρων έληξε στις 30/08/2011.

Η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε. σχεδίασε, προγραμμάτισε, μελέτησε και υλοποίησε τα αναγκαία έργα υποδομής, χωρίς όμως να έχουν ολοκληρωθεί στο σύνολό τους, ενώ κάποια από τα έργα που έγιναν θα πρέπει να συμπληρωθούν – επανακατασκευαστούν.

Αντίστοιχα, η ΔΕΥΑ Κοζάνης υλοποίησε τον βιολογικό καθαρισμό που λειτουργεί και εξυπηρετεί τους οικισμούς των Κοίλων, της Εξοχής, της Καρδιάς και το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας ενώ θα συνδεθούν άμεσα τα λύματα του Μαυροδεντρίου.

Την περίοδο που διανύουμε συντάσσονται και οι μελέτες για τη σύνδεση των λυμάτων Δρεπάνου ενώ θα εξυπηρετεί και τις ανάγκες της ΒΙΠΕ Κοζάνης.

Ένα σχόλιο στο άρθρο “Άνοιξε ο δρόμος για τη ενεργοποίηση της ΒΙ.ΠΕ. Κοζάνης

  1. Πόσο μπροστά είναι αυτή η πόλη? Εν έτη 2015 συζητάμε για ΒΙ.ΠΕ… Κατά το 2030 θα μιλήσουμε για περιφερειακό δρόμο στην πόλη της Κοζάνης… Έχουν αφήσει γερή παρακαταθήκη οι προηγούμενοι τελικά…

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.