Ερώτηση Χάρη Κάτανα για τους δικαιούχους επιδόματος ανεργίας και τους ελεύθερους επαγγελματίεςΚύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με τον, Ν.3986/2011 δικαιούχοι του επιδόματος ανεργίας είναι και όσοι έχουν καταβάλει την ειδική εισφορά της παρ. 2 του άρθρου 44, δηλαδή την από 1.1.2011 εισφορά «υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων» που έχει συσταθεί στον ΟΑΕΔ. Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται στους ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι ήταν ασφαλισμένοι στους φορείς Ο.Α.Ε.Ε και Ε.Τ.Α.Π. –Μ.Μ.Ε. και πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Να έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον τριών ετών συνεχούς ή διακεκομμένης ασφάλισης στον ασφαλιστικό φορέα που υπάγονται κατά τη διακοπή του επαγγέλματος και καταβολή της ειδικής εισφοράς.
Το συνολικό ατομικό και οικογενειακό καθαρό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή των δύο οικονομικών ετών που προηγούνται της υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των 20.000€ και 30.000€, αντίστοιχα.

Ο δικαιούχος θα πρέπει να έχει διακόψει αποδεδειγμένα το επάγγελμά του από την 1.1.2012 και μετά.
Ο δικαιούχος μετά την διακοπή επαγγέλματος να μην έχει υπαχθεί στην προαιρετική ασφάλιση του φορέα του ή άλλου φορέα και να μην έχει υποβάλει αίτηση για συνταξιοδότηση για οποιαδήποτε αιτία, σε οποιοδήποτε φορέα ημεδαπής ή αλλοδαπής.
Ο δικαιούχος να μην έχει μεταβιβάσει την επιχείρησή του ή το μερίδιο του ή τις μετοχές του στην επιχείρηση, στην οποία ανήκε, σε σύζυγο ή πρόσωπο α΄ και β΄ βαθμού συγγένειας.
Να έχει εξοφλήσει ή ρυθμίσει τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές του ή τυχόν οφειλές του από οποιαδήποτε αιτία προς τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο υπάγεται και είναι ενήμερος με τους όρους της ρύθμισης

Ο δικαιούχος να διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα.
O ασφαλισμένος που πραγματοποιεί διακοπή δύο ελευθέρων επαγγελμάτων, δικαιούται βοηθήματος από ένα μόνο φορέα, τον οποίο επιλέγει ο ίδιος με υπεύθυνη δήλωσή του.
Η διάρκεια καταβολής του βοηθήματος εξαρτάται από το συνολικό αριθμό των ετών ασφάλισης στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα στον οποίο υπαγόταν ο δικαιούχος κατά το χρόνο διακοπής του επαγγέλματός του. Για χρόνο ασφάλισης 3-4 ετών το βοήθημα καταβάλλεται για 3 μήνες. Για χρόνο ασφάλισης 5-6 ετών δίνεται για 4 μήνες, για χρόνο ασφάλισης 7-8 ετών καταβάλλεται για 5 μήνες, για χρόνο ασφάλισης 9-10 ετών καταβάλλεται για 6 μήνες, για 11 έως 12 έτη χορηγείται για 7 μήνες, για 13 έως 14 έτη ασφάλισης για 8 μήνες και για χρόνο ασφάλισης 15 ετών και πάνω καταβάλλεται το επίδομα για 9 μήνες. Το ύψος του βοηθήματος καθορίζεται σε 360,00 € μηνιαίως και δεν προβλέπεται προσαύξηση ανάλογα με τον αριθμό προστατευομένων μελών της οικογένειας του δικαιούχου.

Με την ισχύουσα νομοθεσία, πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίες απορρίπτονται διότι δεν τηρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας με αποτέλεσμα να μη τους καθιστά δικαιούχους. Τα σημαντικότερα εμπόδια για την ένταξη τους στη κατηγορία των δικαιούχων είναι:

1. Οι ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές (με τη πρώτη ψήφιση του νόμου για να είναι δικαιούχος έπρεπε να μην έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές. Το Μάρτιο του 2014 με τροποποίηση του Νόμου μπορούσαν να ενταχθούν στους επιλέξιμους και αυτοί που είχαν ρυθμίσει τις οφειλές τους).

2. Η προθεσμία κατάθεσης της αίτησης για τη λήψη του ειδικού βοηθήματος. Η αίτηση υποβάλλεται εντός προθεσμίας τριών μηνών από την επομένη της ημερομηνίας έκδοσης της απόφασης του τελευταίου αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) περί διαγραφής του ασφαλισμένου από τα σχετικά μητρώα και όχι από την επομένη της ημερομηνίας της ίδιας της διαγραφής.

3. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες που διέκοψαν τη δραστηριότητα τους πριν από τις 01/01/2012, ανεξάρτητα από το χρόνο ασφάλισης τους δεν υπολογίζονται στο ειδικό βοήθημα.
Ο συνδυασμός των παραπάνω απορρίπτει πολλούς καθιστώντας τους μη δικαιούχους του επιδόματος ανεργίας. Κάποιος που διέκοψε τη δραστηριότητα του το 2012 και είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές και δεν μπορούσε να τις ρυθμίσει, δεν είναι δικαιούχος. Με την εφαρμογή του Νόμου 4321/2015 για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών, εντάχθηκαν πολλοί στη ρύθμιση αλλά ενεργοποιούνταν το δεύτερο εμπόδιο, αυτό της προθεσμίας κατάθεσης αίτησης για τη λήψη του ειδικού βοηθήματος με αποτέλεσμα να μένει και πάλι εκτός του ειδικού βοηθήματος.

Ερωτάσθε:

i. Πόσοι Ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν επιδοτηθεί από τον ΟΑΕΔ λόγω ανεργίας μετά από την αρχική ψήφιση του Ν. Νόμου 3986/2011 μέχρι και σήμερα;
ii. Σε πόσους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες καταβλήθηκε επίδομα ανεργίας τον Ιούνιο του 2015;
iii. Με τα στοιχεία τα οποία έχει ο ΟΕΑΔ για τους επιδοτούμενους άνεργους- πρώην ελεύθερους επαγγελματίες – θεωρείτε ότι έχει στηριχθεί ικανοποιητικά μέσω του επιδόματος ανεργίας ο συγκεκριμένος κλάδος;
iv. Εάν δεν είναι ικανοποιητικός ο αριθμός των πρώην ελεύθερων επαγγελματιών που κατάφεραν να πάρουν επίδομα ανεργίας, προτίθεσθε να πάρετε περαιτέρω  μέτρα για να  συμπεριληφθούν και άλλοι άνεργοι;   

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΚΑΤΑΝΑΣ

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.