Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.: Σχετικά με ανακρίβειες στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης του ΤΕΙ Δυτικής ΜακεδονίαςΑνακρίβειες στην ιστοσελίδα του Γραφείο Διασύνδεσης

Κύριε Πρόεδρε,
έχουμε δεχθεί επανειλημμένες τηλεφωνικές οχλήσεις από αρκετά μέλη μας, Πτυχιούχους Μηχανικούς, για τα όσα αναφέρονται στη σελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι και ειδικότερα για τα όσα αναφέρονται για τα επαγγελματικά δικαιώματα των Πτυχιούχων.

Πιο συγκεκριμένα αναφερόμαστε στα παρακάτω σημεία:
1. στη σελίδα για τα επαγγελματικά δικαιώματα των Πτυχιούχων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (https://dasta.teiwm.gr/index.php/2013-04-28-10-53-29/2013-04-28-10-54-41/2013-11-11-11-20-58/2013-04-28-11-35-32.html) όπως επίσης και στη σελίδα για τα επαγγελματικά δικαιώματα των Πτυχιούχων του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών (https://dasta.teiwm.gr/index.php/2013-04-28-10-53-29/2013-04-28-10-54-41/2013-11-11-11-20-58/2013-04-28-10-56-59.html) αναφέρεται ότι τα επαγγελματικά δικαιώματα είναι αυτά των αντίστοιχων ειδικοτήτων των Σχολών Υπομηχανικών.

2. στη σελίδα για τα επαγγελματικά δικαιώματα του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού (https://dasta.teiwm.gr/index.php/2013-04-28-10-53-29/2013-04-28-10-54-41/2013-11-11-11-20-58/2013-04-28-10-56-59.html) εκτός των όσων απαράδεκτων αναφέρονται για τα βασιλικά διατάγματα των Μηχανολόγων Υπομηχανικών, δημιουργείται σύγχυση στους φοιτητές και στους πτυχιούχους του Τμήματος δεδομένου ότι:
α) δε γίνεται ΟΥΔΕΜΙΑ αναφορά στο Π.Δ 180/08 «Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων του Τμήματος Βιομηχανικού Σχεδιασμού του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 244/01-12-2008)
β) δημιουργείται η εντύπωση ότι οι Πτυχιούχοι και των δυο εισαγωγικών κατευθύνσεων του Τμήματος «Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού» (δηλαδή των κατευθύνσεων: α) Βιομηχανικού Σχεδιασμού και β) Μηχανολόγων Μηχανικών) έχουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα και μάλιστα ότι αυτά είναι τα βασιλικά διατάγματα!

3. στη σελίδα για τα επαγγελματικά δικαιώματα του Τμήματος «Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης» (https://dasta.teiwm.gr/index.php/2013-04-28-10-53-29/2013-04-28-10-54-41/2013-11-11-11-20-58/2014-03-30-18-34-01.html) δημιουργείται σύγχυση στους φοιτητές του Τμήματος δεδομένου ότι:
α) δεν υπάρχει Τμήμα «Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης». Βάσει του Π.Δ 90/2013 στο Τ.Ε.Ι Δυτικής Μακεδονίας υπάρχει το «Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος», με δυο εισαγωγικές κατευθύνσεις «α) Μηχανικών Αντιρρύπανσης και β) Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος».
β) ως επαγγελματικά δικαιώματα των Πτυχιούχων του Τμήματος αναφέρεται το σχέδιο Π.Δ για το Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης που είχε προωθηθεί στο Σ.τ.Ε το 2010, από τον τότε Υφυπουργό Παιδείας, κ. Ι. Πανάρετο.
γ) και σε αυτήν την περίπτωση υπονοείται ότι οι Πτυχιούχοι και των δυο εισαγωγικών κατευθύνσεων του Τμήματος «Μηχανικών Περιβάλλοντος» έχουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα, παρόλο που στο εν λόγω σχέδιο Π.Δ προβλέπονταν διαφορετικές επαγγελματικές δραστηριότητες για τους πτυχιούχους των Τμημάτων «Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος» και «Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης».
δ) ακόμα και αν κάποιος παραβλέψει τα παραπάνω, σίγουρα δε μπορεί να παραβλέψει το γεγονός ότι τα εν λόγω “επαγγελματικά δικαιώματα” προκύπτουν από ένα ανύπαρκτο Π.Δ, καθώς το συγκεκριμένο σχέδιο Π.Δ επεστράφη στο Υπουργείο Παιδείας, δεδομένου ότι περιείχε ρυθμίσεις (περί «διευρυμένων επιμελητηρίων» κ.λ.π) που δεν απέρρεαν από εξουσιοδοτικές διατάξεις νόμου.
Δηλαδή το Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι ενημερώνει ότι τα επαγγελματικά δικαιώματα του Τμήματος απορρέουν από ένα Π.Δ που δεν υπάρχει!

4. θα θέλαμε να προσθέσουμε ότι δε γίνεται καμία αναφορά στα πρόσφατα Π.Δ για συγκεκριμένες επαγγελματικές δραστηριότητες (συγκεκριμένα αναφερόμαστε στα Π.Δ 112, 113, 114 και 115/12 όπως επίσης και στα Π.Δ 1 και 108/13, τα οποία αφορούν σε όλες τις ειδικότητες Μηχανικών που υπάρχουν στο Ίδρυμα, πλην των Μηχανικών Πληροφορικής).
Τα εν λόγω Π.Δ σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τα εκκρεμή Π.Δ για τα επαγγελματικά δικαιώματα, θεωρούμε όμως ότι θα έπρεπε να αναφέρονται, προκειμένου να ενημερωθούν οι φοιτητές και οι πτυχιούχοι του Ιδρύματος, κάτι που νομίζουμε ότι είναι και ο σκοπός του Γραφείου Διασύνδεσης.

Κύριε Πρόεδρε,
δεδομένου ότι το ζήτημα των εκκρεμών επαγγελματικών δικαιωμάτων για τους Πτυχιούχους των Τ.Ε.Ι και ειδικότερα για τους Πτυχιούχους Μηχανικούς είναι εξαιρετικά ευαίσθητο, θεωρούμε ότι οι “πληροφορίες” που παρέχει το Γραφείο Διασύνδεσης για το συγκεκριμένο θέμα ξεπερνούν τα όρια της ελλιπούς ενημέρωσης από τη μεριά των υπευθύνων και αγγίζουν αυτά της παραπληροφόρησης.
Κάτι τέτοιο βέβαια δεν μας προκαλεί έκπληξη, δεδομένου ότι δεν υπάρχει καμία συνεργασία με την Ε.Ε.Τ.Ε.Μ (που αποτελεί τον αρμόδιο επαγγελματικό και επιστημονικό φορέα εκπροσώπησης των Μηχανικών Τ.Ε.Ι), η οποία, αν υπήρχε, θα οδηγούσε σε πραγματική και ουσιαστική πληροφόρηση όλων των ενδιαφερομένων, καθώς η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ (όπως και οι αντίστοιχοι φορείς εκπροσώπησης Πτυχιούχων άλλων Σχολών των Τ.Ε.Ι) είναι σε θέση να γνωρίζει πολύ καλύτερα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, εν τοις πράγμασι, οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί, από ότι τα Γραφεία Διασύνδεσης ή οι διοικητικοί – εκπαιδευτικοί των Τμημάτων.
Για το λόγο αυτό έχουμε ζητήσει επανειλημμένα (με τα 371/09-03-2015 και 612/29-05-2015 έγγραφα μας) να προσκαλούνται εκπρόσωποι της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ στις τελετές καθομολόγησης των Πτυχιούχων, προκειμένου να υπάρχει, έστω και την ύστατη στιγμή, μια στοιχειώδης ενημέρωση.
Δυστυχώς, όμως, στα αιτήματα μας αυτά δεν έχουμε βρει ανταπόκριση.

Αναμένοντας τις δικές σας ενέργειες, είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.

Ο Πρόεδρος της Κ.Δ.Ε.
Δ. Δημόπουλος

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.