Ημερίδα στο ΤΕΙ Κοζάνης με αντικείμενο τη βέλτιστη εφαρμογή συστημάτων συμψηφισμού ενέργειας σε συστήματα ηλεκτροπαραγωγής από φωτοβολταϊκάΤο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Α.Π.Θ. διοργανώνει την Τρίτη 9 Ιουνίου 2015 στις 10:30, στο Αμφιθέατρο Σπύρος Αρσένης του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας μια Ημερίδα με αντικείμενο τη βέλτιστη εφαρμογή συστημάτων συμψηφισμού ενέργειας σε συστήματα ηλεκτροπαραγωγής από φωτοβολταϊκά (Φ/Β). Η Ημερίδα αυτή πραγματοποιείται στα πλαίσια της ολοκλήρωσης του Ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου:  ‘Προώθηση της Φωτοβολταϊκής ενέργειας μέσω της βελτιστοποίησης του συμψηφισμού ενέργειας – Promotion of PV energy through net-metering optimization (PV-NET)’, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του  Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Μεσογειακού Χώρου MED.

Το έργο είχε σαν στόχο τη διερεύνηση των ενεργειακών πολιτικών για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.) στη Μεσόγειο, με σκοπό την καλύτερη -από άποψη κόστους και απόδοσης- αξιοποίηση της Φ/Β τεχνολογίας. Εστιάζεται ειδικότερα στη βέλτιστη ένταξη φωτοβολταϊκών συστημάτων παραγωγής ενέργειας στα δίκτυα με την εφαρμογή του ενεργειακού συμψηφισμού. Ο ενεργειακός συμψηφισμός μπορεί να αποτελέσει μια νέα βιώσιμη πολιτική ενίσχυσης των Φ/Β συστημάτων με σημαντικά οφέλη για τους νέους καταναλωτές-παραγωγούς, πολύ πιο φιλική στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας.     
    
Κατά τη διάρκεια του έργου εγκαταστάθηκε μετρητικός εξοπλισμός σε συνολικά 19 πιλοτικές εγκαταστάσεις στην Κύπρο, στην Πορτογαλία και στη Σλοβενία. Συλλέχθηκαν αναλυτικά δεδομένα για κάθε εγκατάσταση, όπως κατανάλωση,  φωτοβολταϊκή παραγωγή, κλιματικά δεδομένα κ.α. δίνοντας τη δυνατότητα για μια πληρέστερη εικόνα του τρόπου λειτουργίας του ενεργειακού συμψηφισμού σε πραγματικές εγκαταστάσεις. Από τις μετρήσεις προέκυψε ότι η ιδιοκατανάλωση της ενέργειας που παράγεται από το Φ/Β σύστημα μπορεί να φτάσει έως και το 48%. Τα επιστημονικά αποτελέσματα των πιλοτικών εγκαταστάσεων παρουσιάστηκαν ή θα παρουσιαστούν στο άμεσο μέλλον σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.

Παράλληλα, σημαντικό αποτελέσματα του έργου είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός διαδικτυακού εργαλείου βελτιστοποίησης Φ/Β εγκαταστάσεων με συμψηφισμό ενέργειας. Το εργαλείο αυτό θα είναι ελεύθερα διαθέσιμο στο κοινό και τους ενδιαφερόμενους φορείς με την ολοκλήρωση του έργου στο τέλος Ιουνίου και μπορεί να προτείνει στους ενδιαφερόμενους μια βέλτιστη εγκατεστημένη ισχύ για δεδομένη κατανάλωση, στη βάση οικονομικών δεικτών. Το λογισμικό αυτό μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και για τη διαμόρφωση πολιτικών συμψηφισμού, μεταβάλλοντας τις σημαντικότερες παραμέτρους που καθορίζουν την κάθε πολιτική. Για την Ελλάδα, όπου ο συμψηφισμός ενέργειας από Φ/Β έχει μόλις ξεκινήσει στις 8 Μαΐου, η ελκυστικότητα της επένδυσης εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από το ύψος της κατανάλωσης, το ποσοστό της ιδιοκατανάλωσης και φυσικά το κόστος εγκατάστασης. Θεωρώντας ένα κόστος εγκατάστασης στα 1400€/kWp, συντελεστή ιδιοκατανάλωσης 40% και μια οικιακή κατανάλωση 2200kWh/τετράμηνο, μαζί με άλλες παραδοχές, το βέλτιστο μέγεθος της Φ/Β εγκατάστασης προκύπτει περίπου στα 3 kWp, με τυπικούς χρόνους αποπληρωμής μεταξύ 6 και 9 χρόνια.

Η Ημερίδα αυτή, σηματοδοτώντας το ξεκίνημα του net-metering στην Ελλάδα, φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα βήμα γόνιμου διάλογου και προβληματισμού ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς των φωτοβολταϊκών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με στόχο την αντικειμενική εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης και την αναζήτηση καλών πρακτικών για την ορθολογική επέκτασή των και να καταλήξει σε συμπεράσματα αξιοποιήσιμα από τους φορείς.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της Ημερίδας επισυνάπτεται. Η Ημερίδα είναι ανοικτή για κάθε ενδιαφερόμενο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Αναπλ. Καθ. Γιώργο Χ. Χριστοφορίδη στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, τηλ. 2461068141, κινητό 6977996980, email: gchristo@teiwm.gr

 

Ενεργειακός συμψηφισμός από Φωτοβολταϊκά – Η εφαρμογή του στην Ελλάδα, προοπτικές και βελτιστοποίηση

ΤΡΙΤΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 – 10:30

Αμφιθέατρο Σπύρος Αρσένης, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

10:30 – 11:00

11:00 – 11:15

11:15 – 11:40

11:40 – 12:05

12:05 – 12.30

12:30 – 12:50

12:50 – 13:20

13:20 – 13:50

13:50 – 14:10

14:10 – 14:30

14:30

Προσέλευση – Εγγραφή – Καφές

Χαιρετισμοί

Εγκατάσταση μονάδων Α.Π.Ε. από αυτοπαραγωγούς με συμψηφισμό ενέργειας – Το νομοθετικό πλαίσιο

Εισηγητής: Π. Καρατζιάς, Γεν. Διεύθυνση Ενέργειας Διεύθυνση ΑΠΕ και Ηλεκτρικής Ενέργειας, Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ο ενεργειακός συμψηφισμός και το ελληνικό δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Εισηγητής: Γ. Τσαμουρίδης, Προϊστάμενος Τομέα Μελετών-Κατασκευών, Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης, Περιοχή Κοζάνης, ΔΕΔΔΗΕ

Προοπτικές του ενεργειακού συμψηφισμού στην Ελληνική αγορά

Εισηγητής: Μ. Δράμαλης, Πρόεδρος Πανελληνίου Συνδέσμου ΣΤΕΓΗ – Παραγωγών Επενδυτών Μελετητών Κατασκευαστών Οικιακών Κτιριακών Φωτοβολταϊκών

Ερωτήσεις – συζήτηση

Διείσδυση των Α.Π.Ε. στην ηλεκτροπαραγωγή : Προβλήματα και προκλήσεις ανάπτυξης και αναδιοργάνωσης του Δικτύου

Εισηγητής: Α. Ζαφειράκης, τ. Τομεάρχης Ανάπτυξης & Λειτουργίας του Δικτύου

Το έργο ‘PVNET’, Προώθηση της χρήσης των φωτοβολταϊκών συστημάτων μέσω του βέλτιστου ενεργειακού συμψηφισμού

Εισηγητής : Καθ. Γ. Παπαγιάννης, ΑΠΘ, Επιστημονικός υπεύθυνος έργου

Βελτιστοποιώντας τον ενεργειακό συμψηφισμό και αξιολογώντας το θεσμικό πλαίσιο – μελέτες περιπτώσεων

Εισηγητής: Αν. Καθ. Γ. Χριστοφορίδης, Τ.Ε.Ι. Δ. Μακεδονίας

Ερωτήσεις – Συζήτηση – Συμπεράσματα

Δεξίωση

 

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.