Δήμος Κοζάνης: Ηλεκτρονική Διαβούλευση για το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και τον Σιδηρόδρομο στην ΚοζάνηΗ χωροταξία είναι μια διαδικασία ρύθμισης των αντιθέσεων που εκφράζονται στο χώρο από τις δραστηριότητες διαφορετικών ομάδων πολιτών και την κατανομή των χρήσεων γης. Στόχος της χωροταξίας είναι η ρύθμιση και οργάνωση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και λειτουργιών με την ορθολογική κατανομή, διάρθρωση και ανάπτυξη των φυσικών πόρων, των οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και δημογραφικών δεδομένων και με συντονισμό της εφαρμογής των προγραμμάτων ανάπτυξης σε συγκεκριμένες εδαφικές ενότητες, ώστε να βελτιωθούν η ισορροπία του δικτύου των πόλεων, οι σχέσεις πόλης-υπαίθρου, η διαχείριση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων και η προστασία του περιβάλλοντος.

Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) περιλαμβάνει ολόκληρη την εδαφική περιφέρεια ενός δήμου, μετασχηματίζεται σε ένα, ουσιαστικά, τοπικό χωροταξικό σχέδιο στην περιοχή του ΟΤΑ και  προσδιορίζει το αναπτυξιακό προφίλ, τα οικιστικά χαρακτηριστικά και τα στοιχεία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος κάθε ΟΤΑ.

Στο πνεύμα αυτό, η Δημοτική Αρχή θεωρεί πως το ΓΠΣ Κοζάνης αποτελεί βασικό εργαλείο σχεδιασμού και ανάπτυξης για την περιοχή και ως εκ τούτου πρέπει να ενσωματώνει και τα αποτελέσματα της διαβούλευσης με την τοπική κοινωνία και τους φορείς. Σε αυτήν την κατεύθυνση, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης του δήμου Κοζάνης, την Τετάρτη 1 Απριλίου, στην «Κοβεντάρειο» αίθουσα εκδηλώσεων του δήμου με τη συμμετοχή τοπικών φορέων και πολιτών.

Παράλληλα, σε συσχέτιση με το ΓΠΣ Κοζάνης, η Δημοτική Αρχή κατέθεσε κείμενο προτάσεων-διαβούλευσης για τον Σιδηρόδρομο στην πόλη της Κοζάνης. Οι προτάσεις αυτές έγιναν αντικείμενο συζήτησης στην πρόσφατη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης και αναρτώνται μαζί με το ΓΠΣ προς ενημέρωση-συζήτηση στη  διαδικτυακή πλατφόρμα του δήμου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://politis.kozanh.gr/default.aspx.

Ο Δήμος Κοζάνης καλεί τους πολίτες, περιφερειακούς και τοπικούς φορείς σε ένα διάλογο ανταλλαγής απόψεων, προτάσεων, προβληματισμών και επιχειρημάτων επί του συγκεκριμένου αντικειμένου, ώστε με τη συνεισφορά όλων να καταρτιστεί ένα βελτιωμένου σχέδιο για το ΓΠΣ της πόλης μας.

Σημείωση: Για την προσθήκη σχολίων είναι απαραίτητη η εγγραφή σας στη διαδικτυακή πλατφόρμα της Ηλεκτρονικής Κοινότητας του δήμου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε απευθείας το πεδίο διαβουλεύσεων στην ιστοσελίδα του Δήμου  http://www.kozanh.gr/web/guest/diavouleuseis.

Οι προτάσεις της Δημοτικής Αρχής για τον Σιδηρόδρομο στην πόλη της Κοζάνης

(Κείμενο διαβούλευσης-προτάσεων όπως παρουσιάστηκε στην Επιτροπή Διαβούλευσης του δήμου Κοζάνης την 1η Απριλίου 2015)

Η ανάπτυξη του Σιδηροδρόμου στην περιοχή της Κοζάνης δεν αποτέλεσε ποτέ προτεραιότητα για την Πολιτεία, η οποία με τη στάση της “φρόντισε”, διαχρονικά μέχρι σήμερα, για την πλήρη απαξίωσή του. Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής υπήρξε και η διακοπή της λειτουργίας της γραμμής προς Φλώρινα αρκετά πριν την αναγκαστική διακοπή για τη μεταφορά τμήματος αυτής μεταξύ Κοζάνης – Πτολεμαΐδας λόγω των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ στη περιοχή. Η διακοπή αυτή, σύμφωνα με το σχεδιασμό της ΔΕΗ, θα διαρκέσει μέχρι το 2018.

Σήμερα, ο ΟΣΕ (με την προτροπή της ΕΕ) φαίνεται να επανεξετάζει την συνολική παρουσία του σιδηροδρόμου, εκτιμώντας τα πολλαπλά οφέλη που θα μπορούσε να αποκομίσει η Χώρα από τη λειτουργία ενός σύγχρονου σιδηροδρομικού δικτύου. Αυτή η πολιτική συνδέεται με τον Χάρτη των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ ή TEN-T Trans European Networks-Transport), που αποτελεί βασικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής πολιτικής για τις μεταφορές.

Το δίκτυο των ΔΕΔ-Μ περιλαμβάνει το κύριο δίκτυο και το συμπληρωματικό δίκτυο. Για την ευρύτερη περιοχή μας, στο κύριο δίκτυο συγκαταλέγονται η γραμμή Θεσσαλονίκη-Φλώρινα με σκοπό την επέκταση προς Κρυσταλλοπηγή και η μελλοντική γραμμή Καλαμπάκας-Ιωαννίνων-Ηγουμενίτσας, ενώ στο συμπληρωματικό δίκτυο περιλαμβάνεται η γραμμή Καλαμπάκας-Κοζάνης. Ο σχεδιασμός του ΟΣΕ, για την περίπτωση της γραμμής Κοζάνης-Καλαμπάκας, περιελάμβανε ολοκλήρωση των μελετών με χρηματοδότηση από το νέο ΕΣΠΑ (2014-2020) και ολοκλήρωση των έργων με το επόμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα και προϋπολογισμό 743 εκ. €.  Επίσης, δρομολογείται από τον ΟΣΕ (μετά το 2018) η ηλεκτροκίνηση της γραμμής Κοζάνη-Φλώρινα και η μελλοντική λειτουργία προαστιακού σιδηροδρόμου. Η πόλη της Κοζάνης, εφόσον ο σχεδιασμός αυτός υλοποιηθεί και σε συνδυασμό με την οδική Εγνατία, ενισχύεται σημαντικά ως ένας σημαντικός συγκοινωνιακός κόμβος.

Ο παραπάνω κεντρικός σχεδιασμός του ΟΣΕ συνδέεται και με τη χωροθέτηση του Σιδηροδρομικού Σταθμού της πόλης της Κοζάνης. Ήδη, η πρόταση του Οργανισμού τοποθετεί νέο Εμπορευματικό Σταθμό στη περιοχή των Κοίλων.

Το ερώτημα που τίθεται και αυτό αποτελεί, ήδη, αντικείμενο της δημόσιας διαβούλευσης, είναι αν ο Επιβατικός Σταθμός θα παραμείνει στη σημερινή του θέση ή θα πρέπει να χωροθετηθεί μαζί με τον Εμπορευματικό στη περιοχή των Κοίλων.

Η τελική απόφαση, είναι φυσικό, ότι επηρεάζει και την τελική πρόταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, το οποίο βρίσκεται, επίσης, σε φάση διαβούλευσης με στόχο την επικαιροποίηση του Β σταδίου. Σημειώνεται ότι η μέχρι στιγμής διατυπωμένη πρόταση για το θέμα αυτό, η οποία έχει αποτυπωθεί και στο προτεινόμενο, από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, ΓΠΣ, περιλαμβάνει διατήρηση του υφιστάμενου Σιδηροδρομικού Σταθμού Κοζάνης, ως Επιβατικού και σύνδεσή του με τη γραμμή Καλαμπάκας – Κοζάνης μέσω σηράγγων και cut & cover, μήκους 2000μ και 2200μ αντίστοιχα, που θα διαπερνούν τον λόφο της ΖΕΠ Κοζάνης καθώς και τμήμα της πόλης. Ήδη ο σχεδιασμός αυτός, που περιλαμβάνει τις σήραγγες, αναθεωρείται από τον ΟΣΕ.

Θεωρούμε κομβική και κορυφαία επιδίωξη για το μέλλον της πόλης την παρουσία ουσιαστικού και λειτουργικού σιδηροδρόμου που αποτελεί το απόλυτα φιλικό και οικολογικό μέσο μαζικής μεταφοράς. Από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι είναι σημαντική η τελική επιλογή του τόπου χωροθέτησης του Σ. Σταθμού, εντός ή εκτός πόλης. Είναι γεγονός ότι διαχρονικά η περιοχή του Σιδηροδρομικού Σταθμού της Κοζάνης υπήρξε άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία της πόλης, αποτελώντας για τους πολίτες της συναισθηματικά ιδιαίτερο και αγαπημένο χώρο. Ωστόσο, σήμερα, ο ίδιος χώρος των 155 στρεμμάτων αποτελεί ένα αναξιοποίητο κενό στη καρδιά μιας πόλης που έχει απόλυτη ανάγκη από μεγάλους ελευθέρους χώρους. Η χρονική στιγμή και η  συγκυρία καταστάσεων και ευκαιριών, που περιγράφηκαν παραπάνω, επιβάλλουν άμεσα να ληφθούν αποφάσεις που θα επηρεάσουν το μέλλον τόσο της πόλης όσο και του Σιδηροδρόμου.

Η νέα Δημοτική Αρχή στα πλαίσια της διαβούλευσης, όπως κατέθεσε τις προτάσεις της για το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, καταθέτει και τις προτάσεις, τις θέσεις και τις διεκδικήσεις της προς την Πολιτεία συνολικά όσον αφορά στην παρουσία του Σιδηροδρόμου στην περιοχή και τη σύνδεσή του με το προς επικαιροποίηση ΓΠΣ. Οι προτάσεις αυτές, ήδη, έγιναν αντικείμενο συζήτησης στην πρόσφατη διαδικασία διαβούλευσης που έλαβε μέρος στο Κοβεντάρειο στις 01-04-2015 και περιλαμβάνουν:

1.  Καθαίρεση των δυο γεφυρών του ΟΣΕ στις ανατολικές παρυφές της πόλης, έργο το οποίο έχει, ήδη, δρομολογηθεί από την Περιφέρεια Δ.Μ. και θα υλοποιηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.
2.  Παρεμβάσεις στα επιχώματα και τα ορύγματα της υφιστάμενης γραμμής από το Δρέπανο μέχρι τον Σ.Σ. Κοζάνης και ένταξη στο σχεδιασμό της πόλης.
3.     Δημιουργία νέου Εμπορευματικού και Επιβατικού σταθμού στα Κοίλα (μετά τον κόμβο
        της Εγνατίας, προς Φλώρινα) πλησίον της χωροθετημένης από το ΓΠΣ, ΒΙΠΕ (ΕΤΒΑ)
        Κοζάνης.
5.     Δημιουργία προϋποθέσεων κίνησης ηλεκτρικού μέσου ελαφράς τροχιάς LRT (Light Rail Transit) που θα λειτουργεί ως αστικός ελαφρύς επιφανειακός σιδηρόδρομος. Το Tram-train αυτό θα αποτελεί ουσιαστικά ένα υβριδικό μέσο σταθερής τροχιάς που θα μπορεί να κινείται ως τραμ μέσα στην πόλη και στα περίχωρα (Δρέπανο-Κοζάνη- ΖΕΠ-Βατερό) και ως Προαστιακός/τοπικός σιδηρόδρομος στην κλασική (υφιστάμενη) σιδηροδρομική γραμμή συνδέοντας απευθείας γειτονικές πόλεις (Κοζάνη-Πτολεμαΐδα-Αμύνταιο-Φλώρινα) αλλά και όλο το Λιγνιτικό λεκανοπέδιο της Δυτικής Μακεδονίας. Σε πρώτη φάση θα υπάρξει η πρόβλεψη σε επίπεδο μελέτης για το σύνολο του σχεδιασμού και η λειτουργία του προαστιακού μέχρι τον σημερινό Σ.Σ, σύμφωνα με το πρόγραμμα του ΟΣΕ. Η υλοποίησή του συνολικού σχεδιασμού θα προχωρήσει στο μέλλον σε συνεργασία με τον ΟΣΕ εφόσον μελετηθεί με ακρίβεια η βιωσιμότητά του.
6.   Διατήρηση μιας (1) γραμμής στο σημερινό Σ.Σ. Κοζάνης και του κτιρίου του Σταθμού, ως στάση, για την εξυπηρέτηση του LRT/Προαστιακού και απόδοση του υπολοίπου χώρου στην πόλη της Κοζάνης για αξιοποίησή του ως χώρου πρασίνου-αναψυχής αλλά και δραστηριοτήτων (π.χ. κλειστή λαϊκή αγορά).
7.  Τη σταθερή απαίτηση για διασφάλιση της χρηματοδότησης των υποδομών του νέου Επιβατικού Σιδηροδρομικού Σταθμού που προβλέπεται να κατασκευαστεί μαζί με τον, ούτως ή άλλως προγραμματισμένο από τον ΟΣΕ, Εμπορευματικό Σταθμό στα Κοίλα.   
                                                                                                                                                            
 Είναι φανερό ότι οι παραπάνω προτάσεις, που τίθενται σε διαβούλευση, συνδέονται με τον σχεδιασμό του ΟΣΕ για την ευρύτερη περιοχή, οπότε θα αποτελέσουν και τον κορμό των σταθερών επιδιώξεων και διεκδικήσεων από την πλευρά του Δήμου.

Θεωρούμε ότι οι προτάσεις είναι συνθετικές, περιλαμβάνονται στον ευρύτερο σχεδιασμό της νέας δημοτικής αρχής και καλύπτουν τις προϋποθέσεις ένταξης έργων στους  Θεματικούς Στόχους του νέου ΕΣΠΑ της νέας χρηματοδοτικής περιόδου 2014-2020 και συγκεκριμένα στις Βιώσιμες Αστικές Αναπλάσεις (ΒΑΑ).

Παράλληλα, εκφράζουμε την αντίθεσή μας με τις ρυθμίσεις των Ν. 3891/2010 & του Ν. 4254/2014, που αφορούν στη διαχείριση της περιουσίας της ΓΑΙΑΟΣΕ, και ειδικότερα με την Παράγραφο ΙΒ, Υποπαράγραφο ΙΒ1, άρθρο 6Α, εδάφιο 4γiii, όπου απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της ΓΑΙΑΟΣΕ για τον όποιον σχεδιασμό ΓΠΣ προτείνει η Τοπική Αυτοδιοίκηση σε περιοχές επιρροής της, ζητώντας την απόσυρσή τους.

ΓΠΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Κώστας Δεσποτίδης
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας
Δήμου Κοζάνης

(Κείμενο διαβούλευσης-προτάσεων όπως παρουσιάστηκε στην Επιτροπή Διαβούλευσης του δήμου Κοζάνης την 1η Απριλίου 2015)

Η χωροταξία είναι μια διαδικασία ρύθμισης των αντιθέσεων που εκφράζονται στο χώρο από τις δραστηριότητες διαφορετικών ομάδων πολιτών και την κατανομή των χρήσεων γης. Στόχος της χωροταξίας είναι η ρύθμιση και οργάνωση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και λειτουργιών με την ορθολογική κατανομή, διάρθρωση και ανάπτυξη των φυσικών πόρων, των οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και δημογραφικών δεδομένων και με συντονισμό της εφαρμογής των προγραμμάτων ανάπτυξης σε συγκεκριμένες εδαφικές ενότητες ώστε να βελτιωθούν η ισορροπία του δικτύου των πόλεων, οι σχέσεις πόλης-υπαίθρου, η διαχείριση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων και η προστασία του περιβάλλοντος.
Το ΓΠΣ περιλαμβάνει ολόκληρη την εδαφική περιφέρεια ενός δήμου και μετασχηματίζεται σε ένα, ουσιαστικά, τοπικό χωροταξικό σχέδιο στην περιοχή του ΟΤΑ. Αντίστοιχα σχέδια με τα ΓΠΣ είναι και τα ΣΧΟΟΑΠ με τη μόνη διαφορά ότι στην περίπτωση των ΣΧΟΟΑΠ η έδρα του δήμου έχει πληθυσμό μικρότερο των 2.000 κατοίκων.
Τα ΓΠΣ / ΣΧΟΟΑΠ προσδιορίζουν το αναπτυξιακό προφίλ, τα οικιστικά χαρακτηριστικά και τα στοιχεία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος κάθε ΟΤΑ.
Με βάση τα παραπάνω, τα ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ προσδιορίζουν :
Περιοχές Προστασίας (απόλυτης ή μέτριας).
Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης (για την προστασία του περιαστικού και εξωαστικού χώρου από την ανεξέλεγκτη διασπορά της εκτός σχεδίου δόμησης.
Περιοχές πολεοδομημένες (υπάρχοντες οικισμοί) ή νέες περιοχές όπου επιτρέπεται η πολεοδόμηση (επεκτάσεις, παραγωγικές χρήσεις).
Τα ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ υποχρεούνται να τηρούν τις κατευθύνσεις των υπερκειμένων σχεδίων ή πλαισίων, όπως το Γενικό και τα Ειδικά Πλαίσια, τα Περιφερειακά Πλαίσια, τα τυχόν Ρυθμιστικά Σχεδία.

Βασικές παράμετροι που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, πέραν των αναπτυξιακών προσδοκιών και οικιστικών αναγκών κάθε τοπικής κοινωνίας, είναι οι αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και οι απαιτήσεις που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή.
Με βάση αυτές τις απαιτήσεις, επιβάλλεται :
η μέγιστη δυνατή οικονομία επεκτάσεων (αρχή της ‘συμπαγούς’ πόλης).
ο περιορισμός της εκτός σχεδίου δόμησης, έτσι ώστε να επιτρέπονται μόνο οι χρήσεις που ‘ταιριάζουν’ με το χαρακτήρα των διαφόρων υποπεριοχών ή ζωνών στον εκτός σχεδίου χώρο κάθε ΟΤΑ.
Επίσης στον εξωαστικό χώρο του ΟΤΑ, επιβάλλεται η θεσμοθέτηση προστασίας πόρων του φυσικού περιβάλλοντος και του τοπίου καθώς και στοιχείων πολιτιστικής / αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, πέραν όσων προστατεύονται ήδη από ίδια καθεστώτα (αρχαιολογικοί χώροι κλπ).

Κατά καιρούς τόσο εμείς, ως αντιπολίτευση, όσο και το ΤΕΕ είχαμε εκφράσει σοβαρές επιφυλάξεις, που έχουν καταγραφεί και στο προεκλογικό μας πρόγραμμα, για το εν λόγω σχέδιο για τους παρακάτω λόγους:
Υπερβολικό μέγεθος επεκτάσεων (5400 στρ, υπερδιπλάσιο της υφιστάμενης πόλης με αδικαιολόγητη αύξηση στο στάδιο Β2 κατά 1500 στρ περισσότερα από αυτά που είχαν εγκριθεί στο Β1 στάδιο), χωρίς αυτό να προκύπτει από κανένα στοιχείο και κάποια ανάγκη κάλυψης πραγματικών αναγκών ερχόμενη σε ευθεία αντίθεση τόσο με επιστημονικές διεθνώς τεκμηριωμένες απόψεις (συμπαγής πόλη), όσο και με τις οδηγίες του ΥΠΕΚΑ (2008) και του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ). Αυτές οι υπερβολικές επεκτάσεις σημαίνουν:
Χαμηλό συντελεστή δόμησης στις περιοχές επεκτάσεων (0,5) και πυκνότητες, στα όρια της παραθεριστικής κατοικίας.
Αδυναμία από το δήμο υλοποίησης της πολεοδόμησης του συνόλου των επεκτάσεων (υλοποίηση ανά Πολεοδομική Ενότητα). Δηλαδή στην περίπτωση που εγκριθούν οι  μελέτες εφαρμογής σε όλη την έκταση των επεκτάσεων, όποιος πολίτης ενδιαφερθεί σε οποιοδήποτε σημείο αυτών και οποιαδήποτε στιγμή, θεωρητικά, θα μπορούσε να κινήσει τη διαδικασία έκδοσης άδειας δόμησης αφού εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις του, απαιτώντας παράλληλα την κατασκευή υποδομών (δρόμους, ύδρευση-αποχέτευση, Τ/Θ). Προφανώς ο δήμος θα δηλώσει αδυναμία να καλύψει τις απαιτήσεις σε υποδομές σε όλο το εύρος των επεκτάσεων (Π.Ε), που θα κληθεί να εκτελέσει, αφού το κόστος θα είναι τεράστιο.
Δημιουργία ψευδούς εικόνας και προσμονής δόμησης από δικαιούχους των γηπέδων εντός των περιοχών επέκτασης, που θα βλέπουν να μην υλοποιούνται άμεσα υποσχέσεις του παρελθόντος, καθώς και πλασματικής υπεραξίας γης, με όποιες οικονομικές επιπτώσεις μπορεί να ενέχει αυτό (αντικειμενικές αξίες κλπ).
Διάχυση της πόλης σε μεγάλες καλλιεργούμενες γεωργικές εκτάσεις.
Τάση ενσωμάτωσης,  πολεοδομικών οντοτήτων (ΖΕΠ-μετεγκαταστάσεις) και οικισμών (Λευκόβρυση) που ουσιαστικά υπονομεύει την ανάπτυξη αυτών.

Οι παραπάνω επιλογές αυτές έχουν αντίστοιχες επιπτώσεις στην οργάνωση των 7 Πολεοδομικών Ενοτήτων που ορίζονται (αντικαθιστώντας τις 10 του υπάρχοντος ΓΠΣ), συνέπεια των οποίων είναι και ο προσδιορισμός χαμηλών Μέσων Συντελεστών δόμησης που επηρεάζουν και την παλιά πόλη. Ενδεικτικά για το κέντρο της σημερινής πόλης προβλέπεται μέσος συντελεστής 1,25 (από 3 που είναι σήμερα), ο οποίος πρέπει να εφαρμοστεί τουλάχιστον μέχρι να γίνει η αναθεώρηση του σχεδίου της πόλης (οδηγία ΥΠΕΚΑ).
 
Η ευρύτερη περιοχή ΖΕΠ – Πανεπιστημιούπολης – Μετεγκαταστάσεων που πρέπει να τύχει ιδιαίτερου σχεδιασμού.

Δίκτυα μεταφορών – Συνδέσεις οδικές υπερτοπικές και τοπικές που πρέπει να συμπεριλάβουν τα νέα δεδομένα για τη περιοχή (περιοχή ΖΕΠ, παραλίμνιος δρόμος κλπ).  

Χρήσεις Γης που δεν καλύπτουν το σύνολο των εκτός σχεδίου περιοχών.

Ο.Σ.Ε. – Όπου παρά τη διαφορετική σήμερα εκτίμηση του Οργανισμού η μελέτη εξακολουθεί να προτείνει την λύση της διαμπερούς κίνησης από την πόλη και τη δημιουργία σηράγγων.
 
Το ΓΠΣ Κοζάνης, που αποτελεί το βασικό εργαλείο σχεδιασμού και ανάπτυξης για μια περιοχή, πρέπει να ολοκληρωθεί. Η νέα Δημοτική Αρχή θεωρεί ότι πρέπει με  προσεκτικές και τεκμηριωμένες κινήσεις να προχωρήσει σε ένα βελτιωμένο σχεδιασμό για το ΓΠΣ, με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη το στοιχείο του περιορισμένου χρόνου. Της εισήγησης του δήμου προηγήθηκαν:
1. Η αξιολόγηση της υφιστάμενης πρότασης του ΓΠΣ σε συνδυασμό με:
Τη διαπίστωση ότι όλες οι επεκτάσεις (Π.Ε.) δεν είναι δυνατό να υλοποιηθούν άμεσα.
Την επιτακτική ανάγκη αλλαγής βασικών στοιχείων της μελέτης.
Τα χρονικά περιθώρια που είναι στενά για οποιαδήποτε μεγάλης κλίμακας αλλαγή.
Την υφιστάμενη νομοθεσία (μεταβατική διάταξη του Ν.4269/14 και εγκύκλιος 38525/6.8.14)
2. Η σύγκλιση των απόψεων μετά από πολλές επαφές με την ηγεσία του ΥΠΕΚΑ και τους υπηρεσιακούς παράγοντες αυτού για το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε.
3. Οι απόψεις που διατυπώθηκαν, γραπτώς, μετά από τρίμηνη και πλέον διαβούλευση με την Ομάδα Εργασίας που συγκρότησε το ΤΕΕ.
4. Το γεγονός ότι απαιτείται, ούτως ή άλλως, επικαιροποίηση των γνωμοδοτήσεων των άλλων υπηρεσιών και φορέων αφού παρήλθε ο χρόνος ισχύος τους.

Οι προτάσεις που έχουν διαμορφωθεί και κατατίθενται για ενημέρωση και συζήτηση είναι:
A. Συνέχιση της μελέτης από το Β1 στάδιο – προσαρμογή στα νέα δεδομένα με τις μεταβατικές διατάξεις του Ν.4269/14.
B. Τροποποίηση του αριθμού και των ορίων των Πολεοδομικών Ενοτήτων στην κατεύθυνση:
της ορθολογικής διαμόρφωσης των μέσων συντελεστών δόμησης.
την σταδιακή υλοποίηση (πολεοδόμηση) των επεκτάσεων μέσα από τμήματα που ανήκουν σε Πολεοδομικές Ενότητες και φέρουν όλα τα προβλεπόμενα χαρακτηριστικά (λειτουργίες, standards κλπ) αυτών.
C. Ιδιαίτερη αντιμετώπιση της ευρύτερης περιοχής ΖΕΠ – Πανεπιστημιούπολης – περιοχών μετεγκαταστάσεων (Ποντοκώμη-Ακρινή) – Αργίλου – Κλείτου, περίπου 4500 στρ., ως δεύτερου σημαντικού πολεοδομικού πόλου σε σχέση με τη Κοζάνη
D. Προσαρμογή στον ευρύτερο σχεδιασμό των δικτύων μεταφορών – συνδέσεων με τοπικά και υπερτοπικά δίκτυα. Συνδυασμός με νέα κυκλοφοριακή μελέτη, επιπέδου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), για την ευρύτερη περιοχή της πόλης της Κοζάνης. ένταξη στον σχεδιασμό του παραλίμνιο δρόμου που σχεδιάζεται από την περιφέρεια και συνδέσεις με υπόλοιπο δίκτυο.
E. Χρήσεις Γης που έχουν να κάνουν με τη στροφή της κοινωνίας στον πρωτογενή τομέα και την οργάνωση κατάλληλων υποδοχέων σε όλο το δήμο. Πέραν των ορισμών περιοχών της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας που πρέπει να εξειδικεύονται,  των ΠΕΠ (Περιοχές Ειδικής Προστασίας), ΠΕΔΠ (Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης), ΖΟΕ (Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου), πρέπει να ορίζονται και περιοχές κτηνοτροφικών πάρκων ή ζωνών.
F. Επανεξέταση της χάραξης γραμμής του ΟΣΕ και της παρουσίας του χώρου του Σ. Σταθμού, σε συνδυασμό με το σχεδιασμό του Οργανισμού στην Ευρύτερη περιοχή.
G. Η παρουσία του στρατοπέδου Μακεδονομάχων. Η ένταξη της περιοχής στο σχέδιο ως νέα Π.Ε. Επαναβεβαίωση των προθέσεων του Υπ. Εθνικής Άμυνας (έγγραφο του 2003 για αποδέσμευση 200 στρεμμάτων από τα 378,6 του Στρατοπέδου για αξιοποίηση από τον δήμο).
H. Ενεργοποίηση των ΓΠΣ (Ελίμειας (Β1 στάδιο)-Αιανής (Α! στάδιο)), ΣΧΟΟΑΠ (Ελλησπόντου (Α! στάδιο)-Υψηλάντη (Α! στάδιο)) και με πολεοδομικών μελετών των οικισμών (Μεταμόρφωση, Βατερό, Ν. Νικόπολη, Πρωτοχώρι, Λευκοπηγή, Πέτρανα, Άνω Κώμη, Κτένι) που ήταν σε εκκρεμότητα από δεκαετίας.

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.