Η Ε. Ουζουνίδου για τα Επαγγελματικά Λύκεια και τις εξεταστικές διαδικασίες

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

Με το νόμο 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» και συγκεκριμένα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» ορίζεται για τους αποφοίτους  των ΕΠΑΛ:

Οι απόφοιτοι του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών ΕΠΑ.Λ., καθώς και όσοι έχουν ισότιμο τίτλο επαγγελματικού λυκείου έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή σε σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Α.Τ.Ε.Ι., σε αντίστοιχες ή συναφείς ειδικότητες του πτυχίου τους και σε ειδικό ποσοστό θέσεων, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε τέσσερα μαθήματα της Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ, δύο μαθήματα γενικής παιδείας με συντελεστή βαρύτητας 1,5 και δύο μαθήματα ειδικότητας με συντελεστή βαρύτητας 3,5 τα οποία καθορίζονται με υπουργική απόφαση που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Επίσης στην παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου αναφέρεται ότι «οι απόφοιτοι του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών, καθώς και όσοι έχουν ισότιμο τίτλο επαγγελματικού λυκείου έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή στα Πανεπιστήμια και στα Τ.Ε.Ι., με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, που ισχύουν για τους αποφοίτους του Γενικού Λυκείου».

Έως τώρα οι μαθητές των ΕΠΑΛ που επέλεγαν την ΟΜΑΔΑ Β είχαν τη δυνατότητα  να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις και εφόσον αποκτήσουν απολυτήριο εντός του Ιουνίου συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή σε όλα τα Τμήματα/Εισαγωγικές Κατευθύνσεις και τις Σχολές των Πανεπιστημίων (ΑΕΙ), των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ), της ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.), των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού καθώς και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών διεκδικώντας το ίδιο ποσοστό θέσεων με τους υποψηφίους του ημερήσιου Γενικού Λυκείου, εξεταζόμενοι σε (6) μαθήματα, εκ των οποίων τα τέσσερα (4) είναι γενικής παιδείας και τα δύο (2) ειδικότητας. Ειδικά για την εισαγωγή σε Σχολές και Τμήματα του 5ου επιστημονικού πεδίου οι υποψήφιοι εξετάζονται σε επτά (7) μαθήματα, πέντε (5) γενικής παιδείας και δύο (2) ειδικότητας. Η εξέταση στα μαθήματα γενικής παιδείας είναι κοινή με τους υποψηφίους του ημερήσιου Γενικού Λυκείου.

Από την άλλη όσοι εντάσσονταν στην ΟΜΑΔΑ Α είχαν τη  δυνατότητα να συμμετάσχουν σε πανελλαδικές εξετάσεις και εφόσον αποκτήσουν απολυτήριο εντός του Ιουνίου συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής για την εισαγωγή τους σε Τμήματα/Εισαγωγικές Κατευθύνσεις και σε σχολές των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ), της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε), των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.), των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων της Αστυνομικής Ακαδημίας και των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού εξεταζόμενοι σε τέσσερα (4) μαθήματα -δύο (2) γενικής παιδείας και δύο (2) ειδικότητας- και σε ποσοστό θέσεων που ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

Μέχρι και εφέτος, τα δύο μαθήματα ειδικότητας της ομάδας Α΄ και της ομάδας Β΄ των ημερησίων ΕΠΑΛ και της ΟΜΑΔΑΣ Β΄ των εσπερινών ΕΠΑ.Λ. εξετάζονται σε κοινά θέματα για όλους τους υποψηφίους των ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. σε εξεταστικά κέντρα ( ΕΠΑ.Λ.) που θα οριστούν.

Με τους ν. 4186/13 και 4310/14 καταργήθηκε αυτή η δυνατότητα των αποφοίτων ΕΠΑΛ μέσω της ομάδας Β να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις για τα ΑΕΙ Δεν υπάρχει πια ομάδα Β για τους αποφοίτους ΕΠΑΛ από το 2016 και μετά.. Η μόνη δυνατότητά τους είναι, την επόμενη σχολική χρονιά από την αποφοίτησή τους (παρ. 6  του άρθ. 58 του ν. 4310/14), να συμμετάσχουν στις γενικές πανελλαδικές εξετάσεις για τα ΑΕΙ μαζί με τους αποφοίτους ΓΕΛ.

Επίσης ενώ έχει γίνει γνωστό ότι θα υπάρξουν αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής των μαθητών των ΓΕΛ για το 2015-16 στα πλαίσια της διεύρυνσης των επιλογών των υποψηφίων κανείς δε γνωρίζει αν θα υπάρξουν αλλαγές στα ΕΠΑΛ.

Επιπρόσθετα στο πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων που ανακοινώθηκε πρόσφατα με την εγκύκλιο Φ253.2/44764/Α5/17-03-2015/ΥΠΟΠΑΙΘ διαπιστώνεται ότι δεν προβλέπονται επαναληπτικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, παρά το γεγονός πως με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν.4186/13, υπάρχει τέτοια πρόβλεψη για τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ.

Αντιθέτως καθορίζεται μόνο το πρόγραμμα διεξαγωγής των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων της Γ΄ τάξης ημερήσιων Γενικών Λυκείων και της Δ΄ τάξης εσπερινών Γενικών Λυκείων έτους 2015 για όσους εξεταζόμενους απουσίασαν δικαιολογημένα από τις αντίστοιχες εξετάσεις της κανονικής περιόδου Μαΐου-Ιουνίου

Από το 2009 που ιδρύθηκαν τα ΕΠΑΛ δεν προβλέπονταν η διαδικασία των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ανισότητες στους μαθητές.

Παράλληλα θυμίζουμε ότι και η ΟΛΜΕ είχε ζητήσει το Νοέμβριο να προστεθεί παράγραφος τις τροπολογίες που είχε καταθέσει ο τότε Υπουργός Παιδείας Ανδρέας Λοβέρδος  σύμφωνα με την οποία: για τους απόφοιτους των ΕΠΑΛ που δεν συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για σοβαρούς λόγους υγείας, διενεργούνται επαναληπτικές εξετάσεις κατά τα πρότυπα των τελειοφοίτων μαθητών των ΓΕΛ.

Επιπροσθέτως σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.6 του ν.2909/2001 (ΦΕΚ 90/2001 τ.Α΄), όπως συμπληρώθηκε και ισχύει, προκύπτει ότι  οι μαθητές της Β΄και Γ’ τάξης των Ενιαίων Λυκείων έχουν διαφορετική μεταχείριση από αυτούς των ΕΠΑΛ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ως άνω νόμου  οι Πανελλαδικές εξετάσεις των μαθητών της τελευταίας  τάξης των Γενικών Λυκείων είναι και απολυτήριες και για το λόγο αυτό έχει προβλεφθεί η έγκριση δαπανών μετακίνησης υποψηφίων, όταν αυτοί πρέπει να εξεταστούν σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν και προς τούτο απαιτείται η μετακίνηση και διαμονή τους στην έδρα το σχολείου που εξετάζονται.
Αντιθέτως , οι Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΕΠΑΛ δεν είναι απολυτήριες και στη βάση αυτή δεν προβλέπεται η κάλυψη των εξόδων μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των υποψηφίων (ν.3748/2009, ΦΕΚ 29/τ.Α΄/19-02-2009). Αυτό ισχύει και για μαθητές των ΕΠΑΛ με μαθησιακές δυσκολίες (Φ. Α.) που πρέπει να εξεταστούν σε σχολεία εκτός έδρας σε αντίθεση με τους μαθητές (Φ.Α.) των ΓΕΛ.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται οκ.Υπουργός:

1.    Θα συνεχίσουν οι μαθητές των ΕΠΑΛ να έχουν το δικαίωμα εισαγωγής εκτός των ΑΤΕΙ με εξετάσεις σε 4 μαθήματα και στα ΑΕΙ όπως ισχύει τώρα με την Ομάδα Β και με ποια διαδικασία;

2.    Θα διενεργηθούν επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ κατά τα πρότυπα των τελειοφοίτων των ΓΕΛ και για τη φετινή χρονιά όπως προβλέπεται από το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν.4186/13;

3.    Ποια είναι η πρόβλεψη του Υπουργείου ώστε να μην εξακολουθεί να υφίσταται το καθεστώς άνισης μεταχείρισης των μαθητών των ΕΠΑΛ σε σχέση με αυτούς των ΓΕΛ κατά τη συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές εξετάσεις, όπως προκύπτει από το ν. 2909/2001 και το  ν. 3748/2009;

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.