Ερώτηση στη Βουλή του Χ. Κάτανα για τη λειτουργία των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)Κύριε Υπουργέ,

Με το Νόμο 3863/2010 ιδρύθηκαν τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Από 1η Σεπτεμβρίου 2011 καταργήθηκαν όλες οι υγειονομικές επιτροπές πιστοποίησης αναπηρίας που λειτουργούσαν στους Φ.Κ.Α., στις Νομαρχίες και το Δημόσιο, με εξαίρεση τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.) και την Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες εξακολουθούν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους.

Από την έναρξη λειτουργίας του ΚΕ.Π.Α., το Σεπτέμβριο του 2011 η ανεξάρτητη Αρχή του Συνηγόρου του Πολίτη έχει εξετάσει σημαντικό αριθμό αναφορών πολιτών σχετικά με προβλήματα λειτουργίας των ΚΕΠΑ, επισημαίνοντας πολλά ζητήματα που χρήζουν διορθωτικών κινήσεων εκ μέρους του Υπουργείου.

Ως αδυναμίες καταγράφονται ο εξαναγκασμός των πολιτών να υποβάλλονται σε νέες ιατρικές εξετάσεις που συνεπάγονται πρόσθετο κόστος για τους ίδιους και τα ασφαλιστικά ταμεία, η έκδοση γνωματεύσεων με ελλιπή αιτιολογία και με περιορισμένο χρόνο ισχύος, η μη συνεκτίμηση άλλων παραγόντων που επηρεάζουν τη βιοποριστική ικανότητα όπως η ηλικία και το σύνηθες επάγγελμα του ενδιαφερόμενου, η έλλειψη ενημέρωσης και συντονισμού των συναρμόδιων υπηρεσιών, η επιβάρυνση με το κόστος εξέτασης για πολλές κατηγορίες πολιτών.

Σύμφωνα με το Φ80000/οικ.20497/1670/31-8-11 έγγραφο και του Φ90023/οικ773/32/11-1-12 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, τονίζεται ότι “το ποσό των 46,14€ για τις παρεχόμενες υπηρεσίες των ΚΕΠΑ αποδίδεται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά περίπτωση, για μεν τη χορήγηση σύνταξης αναπηρίας από τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα, για δε την υπαγωγή στα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Επισημαίνεται, τέλος, ότι το παραπάνω ποσό θα καταβάλλεται από τους πολίτες μόνο στις περιπτώσεις που αυτοί προσφεύγουν στις Υγειονομικές Επιτροπές του ΚΕΠΑ για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση πέραν των προαναφερομένων, π.χ. ατέλειες, φορολογικές ελαφρύνσεις κλπ.”
Διαπιστώνεται, επίσης, ότι οι Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕΠΑ χρειάζονται κατά μέσο όρο έξι (6) μήνες προκειμένου να εκδώσουν το πόρισμά τους, χρόνος υπερβολικά μακρύς για ανθρώπους που έχουν κάποιας μορφής αναπηρία.
Τη σημερινή εποχή υφίσταται αδυναμία αρκετών πολιτών να καλύψουν τις υπέρογκες ασφαλιστικές τους εισφορές κι επομένως να καλύπτονται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό τους φορέα, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών που προσφεύγουν στις Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕΠΑ έχουν προβλήματα υγείας.

 
Ερωτάστε:

i. Προτίθεστε να καταργήσετε το παράβολο των 46,14€ κατά την προσφυγή στις δευτεροβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕΠΑ από τους πολίτες;

ii. Εφόσον, σύμφωνα με το νόμο 3863/2010, οι ασφαλιστικοί οργανισμοί καλύπτουν το κόστος των Υγειονομικών Επιτροπών, προτίθεστε να ακυρώσετε την πληρωμή του ανωτέρω παραβόλου όταν υπάρχει παραπεμπτικό από Ιατρό, ώστε να μην επιβαρύνονται περισσότερο οι προϋπολογισμοί των Ταμείων;

iii. Προτίθεστε να αποδώσετε αναδρομικά, δηλαδή  από τον χρόνο υποβολής του αιτήματος των πολιτών στις Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕΠΑ, τις συντάξεις ή τα προνοιακά επιδόματα που θα εγκριθούν;

                
 Ο   ΕΡΩΤΩΝ  ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΚΑΤΑΝΑΣ

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.