Δυτική Μακεδονία: Ενημέρωση των καταστημάτων εστίασης και διασκέδασης για τα πνευματικά δικαιώμα Α.Ε.Π.Ι.

Το Δ.Σ. της Ένωσης Καταστημάτων Εστίασης και Διασκέδασης Δυτικής Μακεδονίας καταγράφει και γνωστοποιεί τα αποτελέσματα της ημερίδας για τα ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Α.Ε.Π.Ι. – ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – GEA (ΑΠΟΛΛΩ – ΕΡΑΤΩ – GRAMMO) που έγιναν στο εργατικό κέντρο στις 25-2-2015. Απεδείχθη όντως ότι οι Συνάδελφοι είχαν ανάγκη γνώσης και περισσότερης ενημέρωσης για τα Πνευματικά Δικαιώματα. Οι εκπλήξεις στην Ημερίδα ήταν απρόσμενες και έντονες. Συμμετείχε και κλιμάκιο της Α.Ε.Π.Ι. 6 ατόμων με Διευθυντικό στέλεχος από την Αθήνα. Είχαμε μεν ενημέρωση ότι θα παραβρίσκεται ο αντιπρόσωπος της περιοχής αλλά όχι όλοι οι ανωτέρω.

Το Δ.Σ. της Ένωσης ενώ είχε αποφασίσει να τους επιτραπεί η είσοδος ως ακροατές, μετά από τις όχι τόσο ευγενικές πιέσεις τους αποδεχθήκαμε να μετέχουν στη συζήτηση και να δεχθούν ερωτήσεις από τα μέλη καταστήματα, προς όφελος πάντα των συναδέλφων. Μετά από τις αναλύσεις του Προέδρου για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε με την ανωτέρω εταιρία, όπως εισαγγελικές ειδοποιήσεις, ποινικά δικαστήρια, πιέσεις, αμοιβές, πολλές φορές απίστευτες δεχθήκαμε τις τοποθετήσεις του διευθύνοντα συμβούλου της Α.Ε.Π.Ι. οι οποίες εν μέρει ήταν πραγματικές και νόμιμες. Ανέφεραν την εγκύκλιο Υπουργείου  Εσωτερικών 57.904, την οποία επικαλέστηκαν ότι  η Α.Ε.Π.Ι. Α.Ε. είναι ελεγκτικός φορέας. Η αντίδραση μας ήταν άμεση διότι η νομολογία του ΣτΕ, σύμφωνα με την οποία η “ανάθεση αστυνομικής φύσεως αρμοδιοτήτων σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, αντίκεινται  στις θεμελιώδεις διατάξεις του άρθ. 1 παρ. 3 και 26 παρ. 2 του Συντάγματος, κατά την έννοια των οποίων, αστυνομική εξουσία, ως η κατεξοχήν δημόσια εξουσία και έκφραση κυριαρχίας, ασκείται, διά της αστυνομικής αρχής, μόνο από το κράτος (και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που και αυτά είναι αποκεντρωμένες καθ’ ύλην κρατικές υπηρεσίες) και όχι από ιδιώτες” (ΣτΕ 1934/1998 ΟΛΟΜ, 1972/2012 ΟΛΟΜ).

Δηλώσαμε επίσης σε κάθε συνάδελφο, ότι αν οι υπάλληλοι της Α.Ε.Π.Ι. κάνουν “ΔΗΛΩΣΗ – ΕΚΘΕΣΗ – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ”  από τους υπαλλήλους  της Α.Ε.Π.Ι. Α.Ε., συνιστά ποινικό αδίκημα το οποίο τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 175 παρ. 1 Π.Κ. (αντιποίηση αρχής) να προχωρήσουν άμεσα σε μήνυση εναντίον της με κάλυψη όλων των εξόδων από την Ένωση.

Πριν την αποχώρηση τους, έκλεισαν με τις προτάσεις ότι δεν ήλθαν για συγκρουσιακές καταστάσεις , αλλά για να βοηθήσουν με καλύτερες τιμές και με περισσότερες προσαρμογές  στην εξόφληση τους.

Τα ερωτήματα μας παραμένουν

1. Γιατί ολόκληρο κλιμάκιο στην ημερίδα μας και μάλιστα από Αθήνα;
2. Μήπως ενόχλησαν οι Αναφορές – Καταγγελίες που ήδη προχωρούμε στις εισαγγελίες ως Ένωση;
3. Εάν οι κινήσεις της Α.Ε.Π.Ι. αποβλέπουν προς όφελος των συναδέλφων καλοδεχούμενες και αποδεκτές.
4. Εμείς ως Διοίκηση της Ένωσης θα συνεχίσουμε αυτό που ξεκινήσαμε.

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Η ενημέρωση απευθύνεται σε κάθε συνάδελφο που κάνει χρήση μουσικής και ειδικά περισσότερο σε εκείνους τους συναδέλφους, που η μουσική τους είναι απαραίτητη και αναγκαία, δηλαδή σε καφετέριες-καφέ-καφέ μπαρ κλπ.
1. Συνάδελφος που δέχεται πίεση από οποιονδήποτε αντιπρόσωπο πνευματικών δικαιωμάτων (Α.Ε.Π.Ι – GEA – ΑΠΟΛΛΟ – ΕΡΑΤΩ  -GRAMMO – MAD MELODY να αντιδράσει και μάλιστα σε τέτοιο σημείο ακόμη και σε καταγγελία στην Αστυνομία.
2. Υπενθυμίζουμε ότι οι ανωτέρω ΕΤΑΙΡΙΕΣ δεν είναι ελεγκτικές αρχές αλλά ιδιωτικοί φορείς  (εγκύκλιος του υπουργείου εσωτερικών με αρ. πρωτ. 18509/6/2013).
3. Ο έλεγχος για το είδος της μουσικής γίνεται πάντα με συνοδεία Αστυνομικού οργάνου ένστολου.
4. Οποιαδήποτε πίεση ή απειλή πάσης φύσεως για δήθεν δικαστήρια ή έμμεσοι έλεγχοι από τις εταιρίες Πνευματικών Δικαιωμάτων απαγορεύεται αυστηρότατα και τιμωρείται με: το άρθρο 175 παρ. 1 Π.Κ. (αντιποίηση αρχής).
5. Οι εταιρίες (με τις προϋποθέσεις και τους όρους που προβλέπονται δια Νόμου) που κάθε συνάδελφος μπορεί  να εκδίδει άδεια μουσικών είναι: Α.Ε.Π.Ι. – MAD MELODY – GEA- Αυτοδιαχείριση, ή και χωρίς αυτές καταθέτοντας την υπεύθυνη δήλωση Άρθρο 8 Ν. 1599/1986. Δηλώνω ότι επικρατεί χάος στις τιμές και στο χειρισμό είσπραξης και στις ποινές που επιβάλλονται.
Σε δεκάδες πόλεις, χιλιάδες συνάδελφοι με καταγγελία της Α.Ε.Π.Ι. στις εισαγγελίες της χώρας ειδοποιούνται από την
Αστυνομία να πληρωθεί η Α.Ε.Π.Ι. και να επιδεικνύουν την απόδειξη στην Αστυνομία.
6. ΠΡΟΣΟΧΗ. Είναι παράνομο και καταχρηστικό να έρχονται τέτοιες ειδοποιήσεις, σε συναδέλφους που δεν έχουν σχέση με την Α.Ε.Π.Ι. διότι:
a. Δεν παίζουν μουσική και τραγούδια που υπάγονται στη διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων.
b. Δεν εξακριβώθηκε τι είδους μουσική παίζει ο κάθε συνάδελφος, από ένστολο αστυνομικό όπως απαιτεί η νομοθεσία (άρθρο 65Α  Ν.2121/1993)
c. Οι καταγγελίες που γίνονται από την Α.Ε.Π.Ι. στηρίζονται σε ονομαστικές καταστάσεις καταστημάτων της τελευταίας διετίας, που αυτό σημαίνει, άλλοι συνάδελφοι να έχουν κλείσει τις επιχειρήσεις τους και άλλοι να δηλώνουν στο Δημαρχείο με υπεύθυνη δήλωση τους ως προβλέπεται με την υπ, αριθμό πρωτοκόλλου  16641/10 – 5 – 2011 διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, που δόθηκε ρητώς στους καταστηματάρχες  η δυνατότητα να δηλώνουν με το άρθρο 8 παρ. 4Ν 1599/1986 η υπεύθυνη δήλωση ότι :

Η μουσική που χρησιμοποιώ στο κατάστημα μου ανήκει αποκλειστικά και μόνον σε δημιουργούς ή άλλους δικαιούχος που δεν έχουν αναθέσει τη διαχείριση του περιουσιακού τους δικαιώματος σε οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και ειδικότερα στην ΑΕΠΙ και στην ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Αντίγραφο της παρούσας υπεύθυνης δηλώσεως μου εξουσιοδοτείται με την παρούσα δήλωση μου ο Δήμος [Ο.Τ.Α.] να το κοινοποιήσει άμεσα στην ΑΕΠΙ και στην ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ.  
 Κατόπιν των ανωτέρω κανείς συνάδελφος να μην πανικοβάλλετε ούτε να τρομοκρατείτε διότι το Υπουργείο Εσωτερικών με αρ. πρωτ 18509/6/2013 αναφέρει ότι η Α.Ε.Π.Ι. Α.Ε. δεν συγκαταλέγεται μεταξύ των ελεγκτικών μηχανισμών.

Κατόπιν όλων των ανωτέρων:

1. Με ενέργειες της Ένωσης Καταστημάτων Εστίασης και Διασκέδασης Δυτικής Μακεδονίας καταθέσαμε αίτηση στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Φλώρινας και ζητάμε: Ανάκλησης, άλλως τροποποίησης ή μεταρρύθμισης των υπ. αριθμό 1261/08–10–2014 και 1262/08–10–2014 παραγγελιών του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Φλώρινας καθώς και οποιασδήποτε άλλης συναφούς παραγγελίας του.
2. Στάλθηκε έγγραφο από τον πρόεδρο της Ένωσης Καταστημάτων Εστίασης και Διασκέδασης Δυτικής Μακεδονίας προς Υπουργείου Εσωτερικών Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας, για να επιληφθεί άμεσα για τις απαράδεκτες ενέργειες τις ΑΕΠΙ εναντίον μας. Η απάντηση όχι μόνο ήταν ικανοποιητική αλλά αντιληφθήκαμε ότι ο σύλλογος πρέπει να ενημερωθεί και να αντιδράσει.
3. Σύνηθες φαινόμενο σε όλη την επικράτεια είναι το δείγμα ειδοποίησης που παραθέτουμε:
Εφοδιασθείτε άμεσα από την Α.Ε.Π.Ι., με την γραπτή άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικής, την οποία και να προσκομίσετε και μας επιδείξετε στο κατάστημα του Αστυνομικού μας τμήματος, μέσα στο εύλογο χρονικό διάστημα των δέκα (10) ημερών, από την παραλαβή της παρούσας.
Σε περίπτωση που πάλι αδιαφορήσετε, θα μας υποχρεώσετε να προβούμε εναντίον σας τόσο στην γραπτή, πλέον απαγόρευση της δημόσιας εκτέλεσης της μουσικής στο ανωτέρω κατάστημα σας, όσο και στα περαιτέρω νόμιμα που μας εντέλει ο κ. Εισαγγελέας και αυτεπάγγελτα προβλέπουν οι σχετικές ποινικές διατάξεις του Ν.2121/93 (άρθρο 66) και το άρθρο 417 του Κ.Π.Δ.
4. Διευκρίνηση: Μετά από την αντίδραση της ένωσης καταστημάτων εστίασης και διασκέδασης Δυτικής Μακεδονίας προς την Εισαγγελία παραθέτουμε τη διευκρινιστική ειδοποίηση της Αστυνομίας προς τα καταστήματα μας.
Κυρία – Κύριε,
    
Σε συνέχεια των υπ’ αριθμώ 1020/6856/24 και 1020/6856 εγγράφων Υπηρεσίας μας προς εσάς, σας διευκρινίζουμε ότι καλείστε  να εφοδιαστείτε με οποιαδήποτε γραπτή άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικής, από οποιαδήποτε εταιρεία, εφόσον στο κατάστημα σας εκτελείτε δημόσια μουσικές συνθέσεις και τραγούδια, με οποιοδήποτε μηχανικό τρόπο, μορφή ή μέσο κι αν γίνεται αυτή διότι ρητά το ορίζουν τα άρθρα 3,14,18 παρ 1β’ και 63 παρ 1 και 2 του Ν.2121/93. Ως εκ τούτου απαγορεύεται να εκτελείται μουσικές συνθέσεις και τραγούδια πνευματικών δημιουργών που έχουν μεταβιβάσει τα δικαιώματα τους για το σύνολο των πνευματικών τους έργων, σε εταιρεία διαφορετική από αυτήν από την οποία έχετε εφοδιασθεί τη γραπτή άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικής . Παρακαλούμε όπως λάβετε γνώση.
5. Επισημαίνουμε ότι στην περίπτωση αυτή:
Δε χρειάζεται ο συνάδελφος να τρομοκρατείται
Ούτε είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει τίποτα στην Αστυνομία, ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΕΠΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ.
Ενημερώνει την Αστυνομία ότι εγώ δεν χρησιμοποιώ ρεπερτόριο που εκπροσωπείται από την Α.Ε.Π.Ι..
Έχει κάθε νόμιμο δικαίωμα εφόσον δεν έχει εξακριβωθεί παράβαση με τη σύμπραξη αστυνομικού οργάνου, (ως προβλέπεται από το Νόμο 2121/93 άρθρο 64) να προχωρήσει σε μήνυση εναντίον της Α.Ε.Π.Ι. για ψευδή καταγγελία εναντίον του και μάλιστα και με αστικές αποζημιώσεις όταν η καταγγελία του έχει τεθεί στο αρχείο από την εισαγγελία. (Αυτή ήταν η απάντηση της εισαγγελίας Φλώρινα).
6. Ήδη η πτώση των τιμών είναι δεδομένες, ως επίσης και οι τρόποι πληρωμής (πολλές δόσεις κτλ.)

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:                         ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΣΑΠΑΤΣΑΡΗΣ                     ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΟΓΡΑΜΑΤΖΗΣ

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.