Σε τροχιά υλοποίησης 4 έργα ενταγμένα στο ΕΣΠΑ – Τις σχετικές συμβάσεις υπέγραψε ο Γιώργος ΔακήςΤις προεγκρίσεις των σχεδίων σύμβασης 4 έργων, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής.

1) ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΕΛΒΕΝΔΟΥ (αφορά την προέγκριση τροποποίησης της σχετικής σύμβασης).

Το συγκεκριμένο έργο προβλέπει:
Την αποκατάσταση – διαρρύθμιση του υφιστάμενου παλαιού πέτρινου  κτιρίου όπου χωροθετούνται οι διοικητικές υπηρεσίες του κέντρου.
Την κατασκευή νέου διώροφου κτιρίου με υπόγειο όπου χωροθετούνται οι χώροι υποδοχής και διδασκαλίας.
Την κατασκευή  διώροφου κτιρίου με υπόγειο που συνδέει το υφιστάμενο κτίριο με το νέο και περιλαμβάνει χώρους κυκλοφορίας.
Τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

Παλαιό πέτρινο κτίριο
Αποκατάσταση πλήρους εικόνας ενός γνήσιου Βελβεντινού σπιτιού της συγκεκριμένης εποχής με όλα τα στοιχεία που το χαρακτηρίζουν. Έτσι προβλέπεται επικάλυψη όλων των εξωτερικών επιφανειών με επίχρισμα και η κατασκευή στη νότια πλευρά του κτιρίου του χαρακτηριστικού υπόστυλου εξώστη με αέτωμα και το κεντρικό εξωτερικό κλιμακοστάσιο προς το δεύτερο επίπεδο που αποτελούσε και την κεντρική είσοδο.

Νέο κτίριο
Στο πρώτο επίπεδο περιλαμβάνονται : κεντρική είσοδος – υποδοχή, χώρος αναμονής, γραμματεία, κυλικείο με αποθηκευτικό χώρο, αίθουσα σεμιναρίων, χώροι υγιεινής, κεντρικό κλιμακοστάσιο και ανελκυστήρας που θα εξυπηρετεί τόσο το παλιό όσο και το νέο κτίριο. Το συνολικό εμβαδόν του είναι 465 μ2.
Στο δεύτερο επίπεδο περιλαμβάνονται : δεύτερη αίθουσα σεμιναρίων, δύο αίθουσες εργαστηρίων, αίθουσα κατασκευών, χώροι υγιεινής, , κεντρικό κλιμακοστάσιο και ανελκυστήρας που θα εξυπηρετεί τόσο το παλιό όσο και το νέο κτίριο.
Στο υπόγειο του κτιρίου περιλαμβάνονται : βιβλιοθήκη με χώρο Η/Υ, βοηθητική αίθουσα, χώροι Η/Μ εγκαταστάσεων, χώροι υγιεινής και κεντρικό κλιμακοστάσιο και ανελκυστήρα.

Κτίριο σύνδεσης
Το κτίριο σύνδεσης έρχεται σε επαφή τόσο με το παλιό πέτρινο κτίριο όσο και με το νέο κτίριο και εκτός του ότι συνδέει λειτουργικά τα δύο κτίρια, εξομαλύνει τις υψομετρικές διαφορές μεταξύ των επιπέδων των δύο κτιρίων.

Περιβάλλον χώρος
Ο υπαίθριος χώρος καθώς και ο χώρος μεταξύ των δύο κτιρίων διαμορφώνεται κατάλληλα σεβόμενος την οικιστική δομή του Βελβεντού και περιλαμβάνει πέτρινη περίφραξη, κεντρικό διάδρομο, υδάτινο στοιχείο (μικρή λίμνη βάθους 30 εκ.)

2) ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΤΗΡΙΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Η παρούσα πράξη αφορά στη βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών και οδικής ασφάλειας σε αρτηρίες της πόλης της Κοζάνης που θα επιτευχθεί με:
1. την εκσκαφή – φρεαζάρισμα των οδών για την απομάκρυνση του παλαιού ή φθαρμένου οδοστρώματος
2. τη διάστρωση ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους για την εξάλειψη επιφανειακών ανωμαλιών ή καθιζήσεων του οδοστρώματος.
3. τη διάστρωση νέας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας πάχους 0,05 μ. στο υφιστάμενο πλάτος των οδών.
4. την τοποθέτηση απαιτούμενης ρυθμιστικής σήμανσης (οριζόντιας και κατακόρυφης)
5. τη δημιουργία τριών κυκλικών κόμβων για την κυκλοφοριακή διευθέτηση αυτών και την ασφαλέστερη διέλευση των πεζών
6. τη δημιουργία κεντρικής νησίδας επί της οδού Ιωνίας, με λωρίδες αναμονής, για την ασφαλέστερη κίνηση των οχημάτων και τη διέλευση των πεζών
7. με την επισκευή (ανύψωση ή καταβιβασμό) φρεατίων ομβρίων, ύδρευσης, αποχέτευσης κλπ στο υψόμετρου του νέου οδοστρώματος.
Η πράξη περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε έκταση 69.992 τμ.

3) ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ “ΡΑΠΤΗ”
(Υποέργο 1)

Το φυσικό αντικείμενο του 1ου υποέργου “Αποκατάσταση επισκευή και επανάχρηση διατηρητέου κτιρίου “Ράπτη”” περιλαμβάνει τις παρακάτω επεμβάσεις:
•    Απομάκρυνση όλων των τμημάτων που έχουν καταρρεύσει (ξύλινα ζευκτά, κεραμίδια, ξύλινα δάπεδα, τμήματος των τοιχοποιιών)
•    Εξυγίανση και αποκατάσταση της απόληξης της περιμετρικής τοιχοποιίας και κατασκευή περιμετρικού διαζώματος από οπλισμένο σκυρόδεμα, το οποίο θα
•    περιδέσει το κτήριο.
•    Κατασκευή νέου στατικού μεταλλικού φορέα που αναλαμβάνει αδρανειακά τα βάρη του υφιστάμενου διατηρητέου κελύφους – εξωτερικές τοιχοποιίες.
•    Ανακατασκευή της ξύλινης στέγης στον ίδιο όγκο και μορφή με την αρχική (ίδια μορφολογία & ογκοπλασία),
•    Εξυγίανση των τοιχοποιιών με καθαρισμό τους και καθαίρεση των σαθρών κονιαμάτων με χρήση βούρτσας και νερό, αντικατάσταση φθαρμένων λίθων,
•    σφράγιση ρωγμών με ενέματα, εφαρμογή αρμολογημάτων με σύνθεση που θα είναι συμβατή με τα υφιστάμενα αρχικά.
•    Ανακατασκευή των διακοσμητικών στοιχείων των όψεων.
•    Αντικατάσταση των εξωτερικών κουφωμάτων με νέα όμοιας μορφής με τα αρχικά από ξύλο καστανιάς.
•    Συντήρηση με καθαρισμό και αμμοβολή των υφιστάμενων εξωτερικών μεταλλικών δοκών.
•    Μερική εκσκαφή του δαπέδου σε τμήμα του ισογείου για την εγκατάσταση του νέου προτεινόμενου μεταλλικού φορέα του κτιρίου
•    Αντικατάσταση του ξύλινου δαπέδου του ισογείου και του δαπέδου του ορόφου με πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα.
•    11.Την κατασκευή του νέου εσωτερικού κλιμακοστασίου του κτιρίου και την κατασκευή βοηθητικού κλιμακοστασίου για την εσωτερική επικοινωνία του ισογείου με τον υπόγειο χώρο.
•    Τη χρωματική αποκατάσταση του κτιρίου.
•    Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες (Ισχυρά – ασθενή ρεύματα, ύδρευση, αποχέτευση, θέρμανση, ενεργητική πυροπροστασία.

4) ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ Ο.Τ. 17 & 33 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΞΗΡΟΛΙΜΝΗΣ
2ο υποέργο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ Ο.Τ. 17 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΞΗΡΟΛΙΜΝΗΣ (προϋπολογισμού 316.500,00 €)

Ο χώρος παρέμβασης έχει συνολικό εμβαδόν 3.499,07τ.μ.
Στόχος της παρέμβασης είναι:
Διατήρηση και ανάδειξη παλαιών πέτρινων τοιχείων.
Η κατασκευή πεζοδρομίων και ραμπών για την κίνηση πεζών και Α.Μ.Ε.Α.
Η κατασκευή διαδρόμων περιπάτου, χώρων στάσης και ανάπαυσης.
Η κατασκευή κερκίδων εκατέρωθεν του υφιστάμενου κτηρίου.
Η δημιουργία χώρων παιδικής χαράς.
Ο ηλεκτροφωτισμός της περιοχής μελέτης.

Κύριο μέλημα της μελέτης είναι η εφαρμογή για τη διαμόρφωση και την ανακατασκευή των κοινοχρήστων χώρων, που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών, να εξυπηρετούν και άτομα με αναπηρία, όπως η προσβασιμότητα, η ελεύθερη ζώνη όδευσης των πεζών και το ελεύθερο ύψος, η τοποθέτηση του αστικού εξοπλισμού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εγκύκλιο 7 του ΥΠΕΚΑ 9180/10-7-2010.

Επιπλέον δεν υπάρχει ανάγκη επέμβασης σε υφιστάμενα δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ).

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.